Posty autora: Szczepan Sołtysik

Pokrycie MPZP, jaki obszar Polski ma plan zagospodarowania

W ocenie specjalistów stan zagospodarowania przestrzeni w Polsce jest bardzo zły. Wynika to z funkcjonującego systemu planowania przestrzennego, którego skutkiem jest złe zarządzanie obszarami gmin. Sprzyja to powstawaniu niekontrolowanej urbanizacji i niskiej jakości przestrzeni publicznej, braku ochrony cennych przyrodniczo obszarów. Jedną z przyczyn złego stanu zagospodarowania jest Pokrycie Polski miejscowymi planami zagospodarowania, które wynosi zaledwie 32,6% powierzchni kraju. 

W niniejszym artykule przedstawiam wynik analizy: pokrycie obszarów wybranych jednostek podziału terytorialnego obowiązującymi planami, czyli jaka część Polski, poszczególnych województw oraz wybranych miast ma uchwalone plany.

Opłata adiacencka - kiedy gmina może ją naliczyć?

Zastanawiasz się czym jest opłata adiacencka i jakie są szanse, że dostaniesz decyzję o konieczności jej uiszczenia? Sprawdź kiedy gmina może pobrać od Ciebie należność.

Lokalizacja fabryki samochodów elektrycznych Izera

Prezydent podpisał specustawę dotyczącą pozyskania gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli. Nowelizacja przepisów ma pozwolić na zamianę gruntów w tych miastach m.in. pod inwestycje związaną z budową fabryki samochodów elektrycznych Izera. Dokładna lokalizacja fabryki samochodów elektrycznych Izera została wskazana w ustawie. 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Chodzi o ustawę z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, nowe przepisy przedłużają m.in. obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe systemy wsparcia kończą się bowiem 31 grudnia 2021 r. Dzięki zaproponowanym zmianom, możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia 2027 r. Ustawa wprowadza także przepisy, które ograniczą obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje OZE. 

Farmy fotowoltaiczne w Polsce, mapa instalacji PV

W poniższym artykule przedstawiamy zestawienie wydanych pozwoleń na budowę farm fotowoltaicznych w Polsce w latach 2019 i 2020. Dowiedz się ile zostało wydanych pozwoleń z podziałem na poszczególne województwa.

Mapa satelitarna Polski w Geoportalu OnGeo

Mapa satelitarna w Geoportalu OnGeo.pl dostarczy Ci nie tylko cyklicznie aktualizowanych danych satelitarnych, ale również informacji o granicach i numerach wszystkich działek w Polsce. To wszystko dzięki połączeniu ortofotomapy satelitarnej i mapy działek ewidencyjnych. Od teraz diagnoza działki staje się nie tylko prostsza, ale również znacznie przyjemniejsza.

Wysokość n.p.m. - mapa wysokości terenu

Sprawdź jaka jest wysokość n.p.m. (nad poziomem morza) dla dowolnego miejsca w Polsce. Poniżej przedstawiamy instrukcję, w jaki sposób możesz zdobyć informacje o wysokości terenu oraz jego ukształtowaniu w formie czytelnej mapki.

Informacje o pozwoleniach budowlanych w Raportach OnGeo.pl

Wydane pozwolenia na budowę to informacje o wnioskach o pozwolenie na budowę i decyzjach o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń dotyczących budowy. Informacje te są udostępniane w Raporcie o terenie, który możesz wygenerować w Geoportalu OnGeo.pl. W niniejszym artykule przedstawiamy jak wygląda analiza wydanych pozwoleń na budowę. 

Współpraca - usługi i narzędzia OnGeo.pl dopasowane do Twoich potrzeb

OnGeo.pl to zestaw innowacyjnych narzędzi online. Dzięki nim zyskujesz dostęp do informacji na temat lokalizacji każdej nieruchomości w Polsce. OnGeo.pl znacząco ułatwia proces wyboru, wyceny, kupna i sprzedaży nieruchomości, bez względu na to, czy jest to dom, działka albo mieszkanie.

Ile zaoszczędzisz zamawiając Raport o terenie?

Raport o Terenie OnGeo.pl to zestaw informacji o cechach dowolnej działki w Polsce w formie czytelnego dokumentu pdf. Dokument jest narzędziem zarówno dla osób planujących kupno nieruchomości i budowę, jak i dla przedsiębiorców chcących zdiagnozować działkę pod inwestycję w oparciu o analizę uciążliwości oraz zagrożeń terenowych i formalnoprawnych. Usługa Raportów jest płatna, lecz o wiele tańsza od tradycyjnych metod diagnozowania działki. Według ekspertów OnGeo.pl jest nawet 10 razy tańsza i około 100 razy szybsza od ręcznego poszukiwania danych. Samo generowanie Raportu trwa zaledwie 5 minut. Sprawdź ile zaoszczędzisz zamawiając Raport o Terenie OnGeo.pl!

Jak wycenić ryzyko inwestycyjne związane z lokalizacją?

Istnieje kilka czynników wpływających na ponoszone ryzyko inwestycyjne związanych z lokalizacją nieruchomości. W tym artykule przyjrzymy się tym najtrudniejszym do oceny oraz wyceny, które nie są zależne od woli i świadomości człowieka, ale są związane z działaniem sił przyrody. Powszechnie uważa się, że zagrożeniem dla inwestycji są powodzie, podtopienia, ruchy masowe zwane osuwiskami. Nikt z nas nie chciałby być właścicielem inwestycji, która jest narażona na tego rodzaju zdarzenia.

Zmiana Prawa Budowlanego pozwolenie na budowę

Zmiana Prawa Budowlanego ze stycznia 2015 r. zniosła wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę dla budynków, które znacznie upraszając tę nowelizację, nie są uciążliwe dla sąsiadów. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy. Przeważająca większość sytuacji wymaga jednak pozwolenia. Usystematyzujmy zatem jakie dokumenty do rozpoczęcia budowy będą nam potrzebne.

Gminne dokumenty planistyczne a proces inwestycyjny

Jednym z podstawowych czynników, które brane są pod uwagę podczas poszukiwania nieruchomości pod cele inwestycyjne jest informacja o tym, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz jakie są ustalenia tego planu. W Polsce najistotniejsze decyzje dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenu podejmowane są przez gminy. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat znaczenia gminnych dokumentów planistycznych w procesie inwestycyjnym oraz zależności między nimi.

Energia słoneczna analiza potencjału solarnego w Raporcie o terenie

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w panele fotowoltaiczne. Energia słoneczna stanowi rozwiązanie wielu problemów, m.in. związanych z zanieczyszczeniem powietrza, czy też dostępem do taniej energii elektrycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebą rynku przygotowaliśmy analizę energii słonecznej, którą możesz wykonać dla dowolnej nieruchomości, w tym gruntu lub dachu budynku w formie Raportu o terenie. Jeżeli jesteś zainteresowany/a inwestycją w fotowoltaikę wygeneruj Raport o terenie w Geoportalu OnGeo.pl i sprawdź potencjał solarny swojej nieruchomości.

Budowa domu na zgłoszenie czy pozwolenie?

Budowa domu to proces wieloetapowy. Począwszy od zakupu działki po wybór projektu domu. Bardzo ważne jest, aby przed zakupem działki sprawdzić jej stan prawny oraz przeanalizować czy na nieruchomości obowiązuje miejscowy plan i jakie jest jej przeznaczenie. Nieruchomość gruntową powinno się także sprawdzić pod względem uciążliwości i potencjalnych zagrożeń jakie mogą oddziaływać na działkę (tereny zalewowe, osuwiska, linie energetyczne, zanieczyszczenie powietrza). Wszystkie powyższe informacje znajdziesz w raporcie o terenie na stronie OnGeo. Wejdź tutaj i pobierz rzetelną charakterystykę nieruchomości w zaledwie 5 min.

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków w skrócie (EGiB) to rejestr informacji o nieruchomościach obejmujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule dowiesz się jak uzyskać informacje z ewidencji gruntów i budynków. 

Podział działki rolnej

Jak podzielić działkę rolną. Czy podział działki rolnej jest w ogóle możliwy. Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule. 

Podział działki objętej planem zagospodarowania

Podział działki objętej MPZP, zwany jest także podziałem ewidencyjnym lub geodezyjnym. W przypadku podziału stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub ustalenia w planie zagospodarowania. Podział działki nie jest możliwy, w przypadku gdy wydzielane działki nie mają dostępu do drogi publicznej.

Dokument w formie aktu notarialnego moc prawna

Akt notarialny to dokument sporządzany przez notariusza, posiadający charakter urzędowy. Każdy dokument w formie aktu notarialnego jest przechowywany w kancelarii notarialnej. Zainteresowane strony nie dostają oryginalnego dokumentu lecz wypisy, który jest zgodny z oryginałem. Akt notarialny jest dokumentem o szczególnym znaczeniu. Posiada on moc prawnie wiążącą. która zobowiązuje do jego przestrzegania, pod rygorem skutków prawnych. Za granicą w szczególnych sytuacjach akt notarialny może sporządzić polski konsul, który posiada upoważnienie Ministra Sprawiedliwości wydane na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

Pozwolenie wodnoprawne wymagania prawne

Pozwolenie wodnoprawne, wydawane jest w drodze decyzji przez organ administracji. Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawego wiąże się z budową urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód. Urządzeniami wodnymi według prawa wodnego są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. 

Instalacje fotowoltaiczne pod względem prawnym

Instalacje fotowoltaiczne zwane w skrócie fotowoltaiką to wykorzystywanie słońca do wytworzenia energii elektrycznej. Energia pozyskana z promieniowania słonecznego ma różne zastosowanie. Może być wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń oraz wody w domach mieszkalnych, ale także do zasilania sygnalizatorów, lamp przydrożnych oraz parkometrów. Promienie słoneczne są pobierane i zamieniane na energie elektryczną przez panele zbudowane z ogniw słonecznych.

Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Działka uzbrojona to działka, która ma przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Przeczytaj niniejszy artykuł i dowiedz się ile kosztuje uzbrojenie działki. Koszty uzbrojenia działki mogą być różne w zależności od rejonu Polski i dostawcy oraz od mocy przyłącza jego długości i rodzaju.

Budowa domu na działce rolnej

Posiadanie własnego domu z ogrodem to marzenie wielu osób. Pierwszą rzeczą, którą powinno się zrobić to wybór lokalizacji oraz zakup działki budowlanej. Czasami jednak posiadamy już działkę, jednak co zrobić kiedy okazuje się rolna ?

Zasiedzenie nieruchomości i nabycie praw własności

Zasiedzenie nieruchomości to nabycie własności w inny sposób niż umowa sprzedaży. Przez zasiedzenie rozumie się użytkowanie nieruchomości przez określony czas co skutkuje uzyskaniem prawa własności. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny. W przypadku gdy posiadacz nieruchomości uzyskał posiadanie w złej wierze nabywa jej własność po upływie trzydziestu lat.

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego

Podczas planowania zakupu działki lub budowy, każdy inwestor powinien wiedzieć co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje na terenie działki. W artykule przedstawiamy podstawowe zagadnienia, z którymi powinniśmy się zapoznać. Informacje te znajdziemy właśnie w planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Szczegóły dotyczące niektórych zagadnień opisaliśmy w osobnych artykułach, do których odsyłamy w poniższej treści.

Kary za samowolę budowlaną

Samowola budowlana to budowa obiektu budowlanego bez uzyskanego pozwolenia na budowę. Charakterystyka samowoli oraz cała procedura legalizacyjna została opisana na blogu https://blog.ongeo.pl/samowola-budowlana-legalizacja/. Poniżej w artykule podajemy jakie są kary za samowolę budowlaną.

Samowola budowlana legalizacja

Budowę obiektu budowlanego bez uzyskanego pozwolenia na budowę określa się jako samowole budowlaną. W Prawie budowlanym zostały opisane obiekty, dla których nie jest wymagane pozwolenie (jak uzyskać pozwolenie na budowę). Wszystkie obiekty oprócz wymienionych w art. 29. wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wymagają zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę. Samowola budowlana dotyczy nie tylko nowo powstałych obiektów, ale także rozbudowy lub przebudowy już istniejących. O samowoli mówi się także przy rozpoczęciu prac budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Elektroniczne księgi wieczyste

Księgi wieczyste to zbiór danych o stanie prawnym nieruchomości. Elektroniczne księgi wieczyste to portal usługowy z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Portal służy do wyszukiwania informacji o księgach wieczystych. Każda osoba mająca numer księgi wieczystej może korzystać z EKW. Dostęp do informacji zależy od formy użytkownika.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku?

Planujesz budowę domu jednorodzinnego i nie wiesz jak uzyskać pozwolenie na budowę? Podpowiemy Ci zatem krok po kroku co należy zrobić w pierwszej kolejności i jakich formalności musisz dopełnić, aby rozpocząć procedurę pozwolenia na budowę. 

Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy

Planowanie przestrzenne reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy, czym są - to dwa bardzo ważne dokumenty. Miejscowy plan, to akt prawa miejscowego. Warunki zabudowy, to dokument określający wymagania dotyczącej nowej inwestycji.

Kategorie obiektów budowlanych, podstawowe informacje i wykaz

Kategorie obiektów budowlanych, zostały wprowadzone w ustawie Prawo budowlane, od rodzaju kategorii zależą procedury administracyjne przeprowadzane podczas realizacji inwestycji budowlanych. Tabela z wykazem kategorii obiektów stanowi załącznik do ustawy, znajduje się na końcu artykułu.

Odległość budynku od drogi zasady lokalizacji obiektów budowlanych

Planując budowę domu warto sprawdzić jaka jest minimalna dopuszczalna odległość budynku od drogi. Zachowanie odpowiednich odległości należy zachować w przypadku obiektów budowlanych oraz reklam.

Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy poradnik OnGeo.pl

W niniejszym artykule przedstawiamy instrukcję, jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy. Podstawowe informacje o procedurze dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy, opisaliśmy w innym artykule na Blogu OnGeo.pl: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna.

Raport planowanych inwestycji - wydane pozwolenia na budowę

Raporty planowanych inwestycji to usługa Geoportalu OnGeo.pl, dzięki tym informacją dowiesz się gdzie zostały wydane pozwolenia na budowę. Źródłem danych do raportów, są rejestry publiczne.

Odległość budynku od lasu budowa domu przy lesie

Planujesz budowę domu przy lesie? Dowiedz się, jaka jest minimalna odległość budynku od lasu, którą musisz zachować zgodnie z przepisami prawa.

Wskaźniki zagospodarowania terenu w miejscowych planach i decyzjach WZ

Wskaźniki zagospodarowania terenu są to wymagania służące do odpowiedniego kształtowania zabudowy, określają w szczegółowy sposób jak dana działka może zostać zagospodarowana. Wskaźniki zagospodarowania terenu wyznaczają maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną powierzchnię biologicznie czynną, minimalną liczbę miejsc postojowych, gabaryty obiektów budowlanych i wiele innych.

Linia zabudowy w miejscowym planie i decyzji WZ

Pojęcie linia zabudowy pojawia się w decyzjach o warunkach zabudowy (WZ) oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Linia zabudowy wyznacza obszar dopuszczalnego lub wymaganego położenia budynku na działce.

OnGeo API - Alternatywa Google Maps od OnGeo.pl za darmo

Alternatywa Google Maps od OnGeo.pl. Większość portali internetowych wykorzystuje usługę interaktywnej mapy do prezentacji lokalizacji firmy, w zakładkach stron typu kontakt lub o nas. Niektóre portale korzystają z API mapy również do innych celów, może to być np.: prezentacja lokalizacji nieruchomości na sprzedaż, usytuowanie paczkomatów, bankomatów i wiele innych. Nie ulega wątpliwości że najpopularniejszym rozwiązaniem mapy pozostaje usługa Mapy Google. Jednakże już od jakiegoś czasu oferta korzystania z tej mapy jest bardzo droga, dlatego pragniemy przedstawić usługę mapy dostępną na platformie Api OnGeo.pl, jako alternatywa Google Maps.

Jak sprawdzić klasę gruntu na działce?

W niniejszym artykule przedstawimy jaki jest podział gleb w Polsce oraz jak sprawdzić klasę gruntu na działce. Dowiesz się również jakie informacje możesz znaleźć w Geoportalu OnGeo.pl.

Program Mieszkanie Plus co warto wiedzieć?

Mieszkanie Plus to program rządowy Narodowego Programu Mieszkaniowego realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości. Jego celem jest umożliwienie dostępu do wynajmu lub nabycia mieszkań osobom o niskich i średnich dochodach, nieposiadającym zdolności kredytowej.

Przekazanie gospodarstwa rolnego na osobę bliską

Wiele gospodarstw rolnych jest przekazywana przez rodziców na ich potomków. W niniejszym artykule przedstawiamy jak wygląda procedura przekazania gospodarstwa rolnego na osobę bliską. 

Jak sprawdzić obszary ochrony przyrody na działce?

W artykule opisujemy instrukcję w jaki sposób i gdzie możemy sprawdzić czy na wskazanym przez nas terenie występują obszary ochrony przyrody. Każda forma ochrony przyrody wprowadza różnego rodzaju ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub użytkowania terenu, co jest istotne np. gdy planujemy inwestycję na działce, która jest położona na obszarze objętym ochroną. Dowiedz się jak sprawdzić czy działka, którą chcemy kupić nie jest objęta ograniczeniami prawnymi, które wprowadzają m.in. obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu i inne.

Jeżeli okaże się że zakupiona przez nas działka pod budowę domu objęta jest np. obszarem Natura 2000, to konieczne będzie wykonanie (zlecenie firmie branżowej) bardzo kosztownych opracowań środowiskowych. Cała procedura administracyjna z tym związana trwa bardzo długo (nawet jeden rok). Często pomimo złożenia wszystkich wymaganych dokumentów sprawy kończą się decyzjami odmownymi na realizację inwestycji. Dlatego warto przed podjęciem jakichkolwiek kroków związanych z zakupem lub wszczynaniem procedury administracyjnej sprawdzić czy działka nie leży na obszarze Natura 2000.

Pomiar odległości na mapie - narzędzia Geoportalu OnGeo.pl

Narzędzia mapowe w Geoportalu OnGeo.pl. Geoportal OnGeo to serwis internetowy dostarczający użytkownikom informacje przestrzenne dla dowolnego miejsca w Polsce w postaci Raportu o terenie (pobierz przykładowy raport). Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania z dostępnych narzędzi mapowych, takich jak: pomiar odległości na mapie oraz pomiar powierzchni na mapie, opis narzędzi przedstawiono poniżej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kiedy jest wymagana?

Planujesz inwestycję, która może mieć wpływ na zdrowie ludzi lub oddziaływać na środowisko? Upewnij się czy podczas realizacji inwestycji koniecznością jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Studium a plan miejscowy czy muszą być zgodne?

Chcesz dowiedzieć się czym różni się studium uwarunkowań od planu zagospodarowania przestrzennego? Może interesuje Cię czy studium a plan miejscowy muszą być ze sobą zgodne? Jeśli tak koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Mapa cen mieszkań Geoportal OnGeo.pl

Podejmując decyzję o kupnie mieszkania zaczynasz zastanawiać się jaka lokalizacja będzie odpowiednia. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia cen mieszkań. Informacje o cenach nieruchomości dostarcza mapa cen mieszkań, dostępna w Raportach o terenie Geoportalu OnGeo.pl.

Informacja o cenach mieszkań w najbliższym sąsiedztwie dla wybranej na mapie lokalizacji jest istotna jest nie tylko w momencie kupna mieszkania, ale także podczas sprzedaży swojej nieruchomości.

Ceny mieszkań w największych miastach Polski

Aby zbadać ceny mieszkań w największych miastach w Polsce porównano je dla sześciu z nich w oparciu o dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski dla III kwartału 2019 roku. Należy jednak pamiętać, że w każdym mieście ceny mieszkań rozkładają się indywidualnie, a omawiane dane dotyczą średnich cen transakcyjnych.

Legenda mapy w Geoportalu OnGeo.pl

Legenda mapy to objaśnienie występujących na mapie oznaczeń, symboli, kolorów, jest niezbędna do prawidłowego odczytania mapy. Legenda jest bardzo pomocna, szczególne w przypadku prezentowania wielu informacji na mapie. Poznaj legendę internetowej mapy OnGeo.pl

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - dowiedz się więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument sporządzany przez samorząd lokalny (urzędy miast i gmin), przyjmuje różne nazwy np: MPZP, miejscowy plan, plan miejscowy, mapa zagospodarowania przestrzennego. W Miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego określa się przeznaczenie terenów (działek lub ich części) na określone cele. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera zapisy określające warunki zabudowy, które muszą zostać spełnione w przypadku realizacji inwestycji, w tym m.in. wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady kształtowania zabudowy, minimalne i maksymalne parametry wysokości budynków, gabaryty budynków, liczbę miejsc parkingowych i wiele innych.

Wyszukiwarka adresów - jak znaleźć adres?

Poszukujesz lokalizacji budynku, adresu, ulicy, miejscowości? Wejdź na Geoportal OnGeo.pl i znajdź poszukiwany adres wraz z jego lokalizacją. W niniejszym wpisie dowiesz poznasz jak działa wyszukiwarka adresów oraz co zawiera mapa z numerami budynków.

Szkolenia OnGeo dla specjalistów rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości charakteryzuje się dużą konkurencyjnością oraz dynamiką zmian w sposobach pozyskiwania informacji o klientach. Poznaj i sprawnie posługuj się narzędziami umożliwiającymi szybsze pozyskiwanie i wyciąganie wniosków z dostępnych informacji przestrzennych.

Kupno działki rolnej przez osobę nie będącą rolnikiem

Kupno działki rolnej oraz obrót nieruchomościami rolnymi reguluje Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Nabywcą działki rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, jednakże ustawa przewiduje odstępstwa od tej zasady. Rolnikiem indywidualnym jest osoba, która posiada gospodarstwo rolne, w którym powierzchnia powierzchnia gruntów rolnych wynosi minimum 1 ha, dodatkowo osoba ta posiada odpowiednie kwalifikacje rolnicze. Dowiedz się więcej jakie są formalności przy kupnie ziemi rolnej. 

Alarm smogowy nowe normy informowania o zanieczyszczeniu powietrza

Informowanie o stanie powietrza oraz alarm smogowy będą podawane przy osiągnięciu niższych poziomów zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie, wg którego obowiązują nowe, zaostrzone przepisy dotyczące alarmowania oraz informowania ws. zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM 10. Rozporządzenie weszło w życie dn. 11.10. 2019 r.

Zgłoszenie budowy - kiedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę

Po nowelizacji prawa budowlanego, które weszło w życie w 2019 r., zwiększona została lista obiektów oraz prac budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego. Dla większości z nich wymagane jest zgłoszenie budowy w miejscowym urzędzie miasta lub starostwie, w wydziale architektoniczno-budowlanym.

Odległość budynku od granicy działki - warunki usytuowania

Przed rozpoczęciem budowy należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami technicznymi usytuowania domu. Z poniższego artykułu dowiesz się, jaka jest minimalna odległość budynku od granicy działki?

Geoportal gminy OnGeo.pl - wszystkie informacje o Twojej gminie

GeoPortal OnGeo to miejsce gdzie sprawdzisz informacje o inwestycjach budowlanych prowadzonych na terenie wybranej gminy w, dowiesz się o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie gminy, sprawdzisz obszary objęte formami ochrony przyrody na terenie Twojej miejscowości lub poznasz poziom zanieczyszczenia powietrza w dowolnej gminie.

Mapa działek ewidencyjnych gdzie znaleźć granice i numery działek

Poszukujesz informacji o numerach działek oraz ich lokalizacji? W niniejszym wpisie dowiesz się, gdzie i w jaki sposób możesz szybko znaleźć informacje o działkach oraz co zawiera mapa działek ewidencyjnych.

Pośrednik nieruchomości - czy warto skorzystać z jego usług?

Podjęcie decyzji o zakupie lub sprzedaży nieruchomości jest często jednym z najpoważniejszych wydarzeń – również finansowych w naszym życiu. Wśród wielu kwestii, o jakich musimy wtedy zadecydować, jest ta czy chcemy skorzystać z profesjonalnego usług, które oferuje pośrednik nieruchomości, czy wolimy wszystkim zająć się samodzielnie.

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Mieszkasz od lat w jednym miejscu lub posiadasz niezabudowaną działkę i nagle dostajesz informację, że Gmina podjęła decyzję o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Zaczyna nurtować Cię pytanie jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Przeczytaj niniejszy artykuł i dowiedz się jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym kiedy możesz złożyć wnioski o zmianę przeznaczenia terenu oraz uwagi do zapisów projektowanej uchwały.

OnGeo Nieruchomości - usługi dla biur nieruchomości

Wśród rozwiązań dostępnych na naszych platformach każdy specjalista sprzedaży nieruchomości znajdzie rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb swojej firmy. Niezależnie od tego, czy w ofercie ma niewielką liczbę wyselekcjonowanych nieruchomości, czy pośredniczy w sprzedaży bardzo dużej ilości ogłoszeń, działa lokalnie czy w skali całego kraju. 

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana

Jeżeli poszukujesz działki pod budowę domu lub inną inwestycję i zastanawiasz się jak sprawdzić czy działka jest budowlana, w niniejszym artykule znajdziesz instrukcje jak i gdzie szukać tych informacji.

OnGeo Ceny - rejestr cen i wartości nieruchomości

OnGeo Ceny to internetowy rejestr cen i wartości nieruchomości. Serwis dedykowany jest dla rzeczoznawców majątkowych oraz osób zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości, zapewnia dostęp do narzędzi umożliwiających prowadzenie własnych baz cen transakcyjnych i wartości nieruchomości.

Czym jest kod TERYT?

Kod TERYT czyli Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju jest często podstawą do identyfikacji jednostki przestrzennej. W pewnych aspektach posługiwanie się kodem jest dużo bardziej praktyczne – wyklucza nam pomylenie miast o tych samych nazwach czy od razu mówi nam o tym czy mamy do czynienia z gminą wiejską czy miejską. Czym jest kod TERYT i jakie są jego składowe? Czy te ciągi cyfr są w jakiś sposób usystematyzowane? Oraz gdzie i w jakiś sposób znaleźć numer TERYT działki?

Sprzedaż działki, mieszkania lub domu publikuj na OnGeo.pl - serwis ogłoszeń nieruchomości

Użytkownicy serwisu nieruchomości na sprzedaż OnGeo.pl mogą skorzystać z możliwości darmowej publikacji ogłoszeń nieruchomości, takich jak: wynajem lub sprzedaż działki, mieszkania, domu. Istnieje również możliwość publikacji ogłoszeń sprzedaży nieruchomości nietypowych, np. hotele, restauracje, hale, magazyny, garaże, zbiorniki i wiele innych.

Budowa na terenach zalewowych, sprawdź jakie są ograniczenia

Polska jest dość szczęśliwie położona geograficznie. W naszym regionie nie występują skrajne kataklizmy, takie jak tsunami, huragany, trąby powietrzne czy wybuchy wulkanów. Niestety pewne klęski żywiołowe, np. pożary, susza czy powodzie zdarzają się niezależnie od długości i szerokości geograficznej. Większość z zagrożeń klęskami ciężko przewidzieć, ale, możemy minimalizować niektóre ich skutki, np. budując dom i gromadząc dobytek naszego życia na terenie oddalonym od potencjalnego epicentrum katastrofy. Doświadczenie jednak pokazuje że budowa na terenach zalewowych była w przeszłości częsta praktyką.

Opłata planistyczna kiedy zostanie naliczona?

Na obszarze, który obejmuje Twoją działkę uchwalono nowy lub zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Może się to wiązać z pewnymi opłatami. Po uchwaleniu MPZP zarówno na gminie jak i samych właścicielach nieruchomości ciążą dodatkowe obowiązki – wśród nich jest m.in. opłata planistyczna, czyli tzw. renta planistyczna.

Znajdź kod pocztowy - Wyszukiwarka kodów pocztowych OnGeo.pl

Wyszukiwarka kodów pocztowych OnGeo.pl, jeżeli poszukujesz informacji o kodzie pocztowym dla wybranego adresu, ulicy lub miejscowości, skorzystaj z wyszukiwarki kodów pocztowych OnGeo. Z kodów pocztowych korzysta każdy z nas, potrzebujemy ich najczęściej do zaadresowania przesyłki lub uzupełnienia swoich danych adresowych we wnioskach/dokumentach urzędowych.

Jak sprawdzić czy na działce znajduje się osuwisko - Mapa Osuwisk OnGeo.pl

Osuwisko to nagłe przemieszczenie mas skalnych wzdłuż stoków zagrażające inwestycjom i osobom znajdującym się w ich otoczeniu, dlatego warto upewnić się przed rozpoczęciem budowy czy Twój teren jest bezpieczny. O ile działka, dom czy inwestycja mieści się w granicach Polski szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej terenów osuwiskowych (rejestr osuwisk) uzyskasz poprzez serwis OnGeo.pl.

Poradnik Zakup nieruchomości

Ukrywanie cech nieruchomości przez sprzedającego i ich odkrywanie przez kupującego to podstawowa reguła gry podczas transakcji na rynku sprzedaży nieruchomości, dowiedz się jak przygotować się do zakupu nieruchomości.

OnGeo API - Geokodowanie adresów, skorzystaj z mechanizmu API geolokalizacji

OnGeo Geocoding to mechanizm API (application programming interface) umożliwiający geokodowanie adresów pocztowych. Usługa dostępna jest za pośrednictwem platformy OnGeo Services, w ramach której użytkownik zyskuje dostęp do zestawu mapowych i lokalizacyjnych interfejsów API. Usługi OnGeo Services dostarczają gotowe narzędzia geolokalizacji do tworzenia własnych portali, systemów i aplikacji.

Budowa na obszarach chronionych co warto wiedzieć

Niejeden z Was zapewne marzy o możliwości wyprowadzenia się z miasta i wybudowaniu domu w mniej hałaśliwym miejscu. Pożądaną lokalizacją pod zakup działki są okolice lasów lub terenów o jak najbardziej naturalnym krajobrazie. Często jednak, w celu zachowania naturalnych walorów środowiskowych takich terenów, uniemożliwia się prawnie prowadzenia pewnych rodzajów działalności czy nawet zabudowy. Przed zakupem wymarzonej działki warto więc sprawdzić, czy nie leży ona w obszarze lub w bezpośrednim sąsiedzie obszarów objętych formami ochrony przyrody. 

Jak kupić mieszkanie poznaj etapy gry oraz uczestników rozgrywki

Dowiedz się jakie są najważniejsze etapy związane z zakupem nieruchomości. Jak kupić mieszkanie, aby dobrze rozegrać transakcję należy usystematyzować rozgrywkę tak, aby już w debiucie nie popełnić błędów. Pierwsze co rzuca się w oczy to luki w wiedzy po obydwu stronach. Uzupełnienie wiedzy i rozpoznanie podstaw transakcji jest koniecznością i każdy z graczy będzie starał się jak najlepiej odrobić lekcję. Normalna rozgrywka powinna nastąpić wg poniższych etapów.

Wyszukiwarka adresów API- gotowe narzędzia do lokalizacji API OnGeo Services

OnGeo Search to gotowe mechanizmy API, dzięki którym będziesz mógł wykorzystać narzędzia wyszukiwarki adresów oraz wyszukiwarki działek we własnym portalu lub aplikacji. Wyszukiwarka adresów API pozwala na tworzenie portali i aplikacji, w których użytkownicy mogą wyszukiwać miejsca takie jak: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer budynku.

OnGeo API - Usługa interaktywnej wyszukiwarki działek

Wyszukiwarka działek to gotowy mechanizm API dostępny w serwisie OnGeo Services, umożliwiający wyszukiwanie działek ewidencyjnych. Usługa dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z narzędzia wyszukiwarki, na swojej stronie internetowej lub w aplikacji.

Wyszukiwarka działek ewidencyjnych to mechanizm umożliwiający odnalezienie działek ewidencyjnych oraz wskazanie ich położenia na mapie. Każda osoba posiadająca podstawową wiedzę z zakresu tworzenia stron internetowych bez problemu wdroży wyszukiwarkę działek na dowolnej stronie lub w aplikacji. Usługa jest bezpłatna do określonego limitu transakcji, który wynosi 50 000 żądań (request) serwera na miesiąc.

OnGeo API - Interaktywna Mapa Polski, wstaw na swoją stronę!

Serwis OnGeo.pl uruchomił nową usługę OnGeo Business Maps, umożliwiając wykorzystanie mapy OnGeo (interaktywna mapa) w dowolnej stronie internetowej, aplikacji, czy systemie informatycznym.

OnGeo Business Maps to gotowe mechanizmy API dla programistów, dzięki którym możesz tworzyć strony internetowe i aplikacje zawierające interaktywne mapy. Każdy zainteresowany wdrożeniem interaktywnej mapy Polski we własnej stronie lub aplikacji może skorzystać z usługi mapy online. Usługa API mapy OnGeo jest bezpłatna do określonej liczby transakcji.

Interaktywna mapa OnGeo jest szybka i stabilna, zapewnia wysoką dostępność dla użytkowników. Usługa skierowana jest zarówno do użytkowników indywidualnych oraz firm i instytucji.

Planujesz zakup mieszkania, domu lub działki? Dowiedz się jak samodzielnie prowadzić transakcje na rynku nieruchomości.

Planując zakup mieszkania, domu lub działki na własny użytek większość kupujących patrzy głównie przez pryzmat swoich emocji. Racjonalne postrzeganie jest nieco przytłumione niezbędnym optymizmem, marzeniami lub pilną potrzebą posiadania własnej posiadłości.

Zakup nieruchomości – zagrożenia i uciążliwości, na które należy zwrócić uwagę kupując dom, działkę czy mieszkanie

Jeżeli kupujesz dom, działkę czy mieszkanie, warto upewnić się nawet kilkukrotnie, co do wyboru właściwego miejsca. Szczególnie, że zakup nieruchomości to decyzja podejmowana na lata, a nie wszystkie zagrożenia są widoczne na pierwszy rzut oka. Wybierając odpowiednią lokalizację, powinniśmy liczyć się nie tylko z tym, jaki jest jej stan w momencie zakupu, ale też wziąć pod uwagę jej przeszłość i spodziewaną przyszłość.

Konsultacje społeczne - udział mieszkańców w uchwalaniu miejscowych planów

Udział społeczeństwa w opracowywaniu planu miejscowego i studium uwarunkowań. Konsultacje społeczne to procedura, w ramach której zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) są poddawane procedurze uzgadniania z mieszkańcami na etapie opracowywania tych dokumentów.

Jakość powietrza, jak zmienił się poziom zanieczyszczenia w Twojej miejscowości.

Jakość powietrza wpływa na zdrowie człowieka oraz środowisko. W ostatnich dekadach obserwuje się znaczny spadek poziomu zanieczyszczeń. W wielu miastach Polski pomimo poprawy wciąż notuje się wysokie poziomy zanieczyszczenia pyłami (PM), dwutlenkiem azotu, ozonem. Głównymi źródłami zanieczyszczenia są m.im.: procesy spalania na potrzeby energetyczne, w przemyśle, transporcie, gospodarstwach domowych, rolnictwo. Przyczyną pogorszenia się jakości powietrza mogą być również naturalne procesy, takie jak np. erupcje wulkaniczne, emisje związków organicznych z roślin, pył przenoszony przez wiatr. Władze zarówno na szczeblu państwowym, regionalnym oraz lokalnym podejmują różnego rodzaju działania, które mają na celu poprawę i zmniejszenie poziomów zanieczyszczeń, a tym samym poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Zagrożenie powodziowe sprawdź tereny zalewowe w Geoportalu OnGeo.pl

Zagrożenie powodziowe, to jedno z wielu zagrożeń i ryzyk jakie może wystąpić na nieruchomości. Jeżeli posiadasz działkę, dom, mieszkanie lub masz w planach zakup gruntu pod budowę domu lub innego obiektu budowlanego, przed rozpoczęciem jakichkolwiek formalności i planowania inwestycji sprawdź czy teren nie jest położony na terenach zalewowych. Dowiedz się jak sprawdzić czy teren jest zalewowy. 

Smog w Polsce ranking gmin

Pył PM 10, czyli smog w Polsce. O problemie zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju słyszymy coraz częściej. Smog to temat wszechobecny. Wypełnia on przestrzeń publiczną począwszy od debat w mediach, tworzenia nowych fundacji i stowarzyszeń na rzecz walki ze smogiem, poprzez rośliny antysmogowe dostępne w hipermarketach, czy reklamy firm ubezpieczeniowych, które wraz z ubezpieczeniem na życie proponują oczyszczacze powietrza, aż po specjalistyczne raporty światowych, europejskich i krajowych instytucji.

Rejestr pozwoleń na budowę jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

Interesuje Cię jakie są planowane inwestycje w wybranym obszarze, np. w miejscu gdzie planujesz budowę domu lub chciałbyś świadczyć usługi swojej firmy? Być może potrzebujesz rejestr pozwoleń na budowę z danej miejscowości, gminy lub innego obszaru, wraz ze wskazaniem jaka jest ich lokalizacja na mapie, w celu oferowania swoich produktów? Jak sprawdzić czy sąsiad ma pozwolenie na budowę?

Informacje o nieruchomościach Sprawdź co zawiera Raport o Terenie

OnGeo.pl oferuje informacje o nieruchomościach dla dowolnego obszaru w Polsce, czyli usługę dostępu do danych przestrzennych w formie Raportu o Terenie. Jeśli jesteś zainteresowany rzetelnymi danymi o działce, wygeneruj zestaw cennych informacji dla działki. Dzięki zastosowaniu w jednym miejscu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, szybkość dostępu i dokładność informacji wielokrotnie przewyższają możliwości obserwacji bezpośredniej w terenie. Wszystkie informacje o nieruchomościach dostępne są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dla każdego. Raport o Terenie OnGeo.pl to proste w obsłudze, szybkie i tanie narzędzie charakteryzujące wskazane obszary w wielu aspektach.

Opłata za użytkowanie wieczyste - podwyżki cen przez gminy

Końcem 2018 roku urzędy masowo wprowadzają podwyżki za grunty oddane w użytkowanie wieczyste, często opłata za użytkowanie wieczyste wzrasta kilka, a nawet kilkunastokrotnie! Podwyżki wprowadzane są na ostatnią chwilę przed wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej zwaną ustawą o przekształceniu), więcej informacji o samej ustawie znajdziecie w innym wpisie na Blogu Ongeo.pl: UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – LIKWIDACJA!

Powiadomienia o nowych ogłoszeniach nieruchomości na sprzedaż

W Geoportalu Nieruchomości na Sprzedaż OnGeo.pl uruchomiliśmy dla Was usługę powiadomienia o nowych ogłoszeniach. Sprawdź jak to działa!

Użytkowanie wieczyste - likwidacja!

Z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie przekształcone w prawo własności tych gruntów. Likwidacja użytkowania wieczystego dotyczyć będzie budynków mieszkalnych jedno- i wielo- rodzinnych wraz z budynkami pozwalającymi na prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych czyli m.in. z garażami, czy budynkami gospodarczymi.

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jakie są oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego? Jakie znajdziemy w mpzp oznaczenia literowe? Na te pytania i wiele innych postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Pozwolenie na budowę jakich dokumentów potrzebujesz

Zmiana Prawa Budowlanego ze stycznia 2015 r. zniosła wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę dla budynków, które znacznie upraszając tę nowelizację, nie są uciążliwe dla sąsiadów. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy. Przeważająca większość sytuacji wymaga jednak złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Usystematyzujmy zatem jakie dokumenty będą nam potrzebne, aby otrzymać pozwolenie na budowę.

Kupno mieszkania na rynku wtórnym

Chcesz kupić mieszkanie i zastanawiasz się jak to najsprawniej zrobić? Przeczytaj nasz artykuł i bądź przygotowany na kupno mieszkania na rynku wtórnym.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dlaczego warto sprawdzić?

Studium uwarunkowań, podstawowe informacje. Studium zostało określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.. Dokument ten, definiuje kierunki zagospodarowania przestrzennego na poziomie ogólnym dla obszaru całej gminy.

Opracowanie SUiKZP jest obowiązkowe, więc wszystkie gminy i miasta powinny taki dokument posiadać (o ile tylko nie został, np. uchylony wyrokiem sądu administracyjnego).

Gminy są zobowiązane do uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego od 1995 r. W związku ze zmianami, które zaszły w ciągu ostatnich 20 lat, wiele samorządów dokonało już przynajmniej jednej, (a często kilku) aktualizacji tego dokumentu.

Pomnik przyrody formy ochrony przyrody w Geoportalu OnGeo.pl

Pomnik przyrody to szczególnie cenny ze względów kulturowych, zabytkowych, naukowych oraz krajobrazowych twór przyrody. Jest to jedna z najstarszych form ochrony przyrody. Najczęściej występującymi pomnikami przyrody są drzewa, krzewy, jary, głazy narzutowe, źródła, wodospady.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. pomnik przyrody podlega ochronie. Zabronione jest ich niszczenie, umieszczanie reklam oraz uszkadzanie. W przypadku, gdy dany pomnik przyrody ulegnie uszkodzeniu lub chorobie to poddaje się go zabiegom mającym na celu zapobiegnięcie negatywnym skutkom. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Dane publikowane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska o zanieczyszczeniu powietrza wskazują, że w zanieczyszczenie powietrza w Polsce, w tym stężenia pyłów zawieszonych są jedne z najwyższych w Europie.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to podstawowy dokument w procesie inwestycyjnym, który zawiera informacje o możliwości wykorzystania danego obszaru na określone cele. Uzyskanie Wypisu i wyrysu jest możliwe w przypadku istnienia na wskazanym obszarze aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna

Realizację inwestycji budowlanej poprzedza wiele etapów formalnych, które musimy dopełnić przed rozpoczęciem prac. Pierwszym etapem jest uzyskanie dokumentu, jakim jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla terenów, które posiadają uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy, zastępuje ją wypis i wyrys z miejscowego planu.

Dostęp do drogi publicznej - wymóg realizacji inwestycji

Planujesz budowę domu lub inną inwestycję budowlaną wymagającą uzyskania decyzji WZ i pozwolenia na budowę? Sprawdź czy działka posiada dostęp do drogi publicznej!

Niniejszy wpis ma na celu przedstawienie podstawowego wymogu procesu inwestycyjnego, jakim jest dostęp do drogi publicznej dla terenu, na którym planujemy realizację inwestycji budowlanej. Często z tym problemem spotykamy się na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wnioskiem do starostwa lub urzędu miasta o wydanie pozwolenia na budowę. Warto zweryfikować czy teren posiada dostęp do drogi publicznej na etapie kupna działki lub na początku załatwiania spraw formalnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na realizację inwestycji budowlanej.

Jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki

Poszukujesz informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? Gdzie i jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki? Przeczytaj niniejszy wpis i dowiedz się gdzie i jak uzyskać plan zagospodarowania przestrzennego.

Działki budowlane, zakup nieruchomości - 8 przydatnych wskazówek

Jak wybrać teren pod budowę domu, na co zwrócić uwagę przed zakupem, gdzie znajdę atrakcyjne działki budowlane na sprzedaż. W niniejszym artykule postaramy się udzielić odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które zadajemy sobie przed zakupem nieruchomości.

Jak znaleźć właściciela działki przydatne wskazówki.

Jak znaleźć właściciela działki? Gdzie szukać informacji o właścicielu działki? Do kogo należy mieszkanie? Gdzie sprawdzić księgi wieczyste? Jak uzyskać numer księgi wieczystej?

Geoportal OnGeo.pl jak znaleźć informacje o nieruchomościach

Jeżeli poszukujesz informacji o nieruchomościach, np.: zastanawiasz się gdzie znaleźć informacje o planie zagospodarowania przestrzennego, chcesz sprawdzić czy działka leży w obszarach Natura 2000, czy działka położona jest na terenach zalewowych, jakie jest zanieczyszczenie powietrza, jaki jest numer działki, jakie są planowane inwestycje budowlane, te i wiele innych odpowiedzi dostarczy dla Ciebie Geoportal OnGeo.pl. Na portalu znajdziesz stosowne informacje o nieruchomościach w bardzo prosty i szybki sposób, bez potrzeby przeszukiwania wielu stron internetowych i wizyt w urzędach.

Plan zagospodarowania przestrzennego, sprawdź przed kupnem działki

Plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z podstawowych dokumentów decydujących o możliwościach inwestycyjnych działki.

Bardzo często uchwalony na działce Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) decyduje o wzroście lub spadku jej wartości. Wartość działki może wzrosnąć, jeżeli teren został przeznaczony w MPZP, np. pod zabudowę. Z drugiej strony w planach miejscowych często wyznaczane są różnego rodzaju tereny z zakazem lub istotnymi ograniczeniami dotyczącymi zabudowy, które mogą wpłynąć na spadek wartości działki – np. tereny, na których dopuszczona jest wyłącznie zabudowa zagrodowa.

MPZP może również ustalać rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, takich jak drogi czy linie kolejowe. Przeznaczenie prywatnej działki pod drogę publiczną praktycznie wyłącza możliwość jej dotychczasowego zagospodarowania. Nakłada to na gminę obowiązek jej wykupu, jednak może być to marna pociecha dla właściciela, który ma działkę budowlaną.

Jak znaleźć działkę w geoportalu OnGeo?

Zastanawiasz się jak znaleźć działkę po numerze? Posiadasz informację o numerze działki, ale nie wiesz, która to dokładnie działka na mapie. Chcesz zlokalizować działkę po jej numerze? Korzystając z Geoportalu OnGeo w bardzo łatwy sposób znajdziesz działkę , którą jesteś zainteresowany. Jeśli nie znasz numeru działki, a wiesz gdzie działka się znajduje skorzystaj z mapy z numerami działek ewidencyjnych na OnGeo.pl i znajdź tutaj numer działki w raz z numerem obrębu ewidencyjnego.