Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Posty autora: Szczepan Sołtysik

Jakość powietrza w Polsce - sprawdzamy jak zmienił się poziom zanieczyszczeń

Dowiedz się czy powietrze w Polsce jest coraz lepsze. Gdzie pogorszyła się jakość powietrza.

Domy na osuwisku pod Rzeszowem - właściciele załamują ręce

Kupili wymarzone domy w okolicy Rzeszowa, okazało się że nieruchomości położone są na osuwisku!

Rosjanie masowo uciekają z kraju - zdjęcia satelitarne z korkami na granicach

Zdjęcia satelitarne obrazujące korki na granicy Rosji z Gruzją, Rosjanie uciekają z kraju po decyzji Putina o poborze do wojska.

Mapa składów węgla Polskiej Grupy Górniczej

PGG prezentuje mapę autoryzowanych składów węgla. Sprawdź, gdzie kupisz węgiel bezpośrednio od PGG.

250 mln zł na system monitoringu jakości wód powierzchniowych

Planowane jest stworzenie systemu monitoringu jakości wód powierzchniowych za 250 mln zł

Wezwanie do złożenia wyjaśnień do urzędu - ministerstwo zapowiada zmiany

Planowane zmiany prawa mają znieść obowiązek wzywania do złożenia wyjaśnień w urzędzie

Pokrycie MPZP, jaki obszar Polski ma plan zagospodarowania

W Polsce 32,6% powierzchni kraju ma uchwalony MPZP. Największe pokrycie MPZP jest w woj. śląskim, najmniejsze w woj. kujawsko-pomorskim.

Opłata adiacencka - kiedy gmina może ją naliczyć?

Zastanawiasz się czym jest opłata adiacencka? Sprawdź kiedy gmina może wydać stosowną decyzję i pobrać od Ciebie należność.

Lokalizacja fabryki samochodów elektrycznych Izera

Dowiedz się gdzie zostanie wybudowana fabryka samochodów elektrycznych Izera. Szczegółowy wykaz działek ewidencyjnych i nr ksiąg wieczystych.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dowiedz się jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Farmy fotowoltaiczne w Polsce, mapa instalacji PV

Dowiedz się gdzie będą budowane farmy fotowoltaiczne w Polsce. Mapa inwestycji farm fotowoltaicznych, ile wydano pozwoleń na budowę farm PV.

Mapa satelitarna Polski w Geoportalu OnGeo

Mapa satelitarna Polski w Geoportalu OnGeo.pl. Sprawdź jak wygląda dowolne miejsce w Polsce w internetowej mapie satelitarnej Polski.

Wysokość n.p.m. - mapa wysokości terenu

Sprawdź jaka jest wysokość n.p.m., pobierz mapę wysokości terenu. Wejdź na portal OnGeo.pl, sprawdź szczegółowe informacje o terenie.

Informacje o pozwoleniach budowlanych w Raportach OnGeo.pl

Sprawdź jakie zostały wydane pozwolenia na budowę na wskazanym terenie i jego sąsiednich działkach. Wejdź na portal Ongeo.pl.

Współpraca - usługi i narzędzia OnGeo.pl dopasowane do Twoich potrzeb

Skorzystaj z usług i narzędzi serwisu OnGeo dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Współpraca z OnGeo.pl może przynieść Twojej firmie wiele korzyści.

Jak wycenić ryzyko inwestycyjne związane z lokalizacją?

Ryzyko inwestycyjne związane z lokalizacją. W Polsce są instytucje, które są odpowiedzialne za prowadzenie odpowiednich rejestrów i map zagrożeń.

Zmiana Prawa Budowlanego pozwolenie na budowę

Jednym z ważniejszych dokumentów jaki należy sprawdzić przed planowaniem budowy jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Gminy.

Gminne dokumenty planistyczne a proces inwestycyjny

Gminne dokumenty planistyczne są bardzo istotne w przy planowaniu budowy. Podstawowe dokumenty to miejscowy plan i studium uwarunkowań.

Energia słoneczna analiza potencjału solarnego w Raporcie o terenie

Wartości nasłonecznienia prezentowane na mapie w Raporcie o terenie, przedstawiają promieniowanie słoneczne docierając do powierzchni gruntu i dachów budynków.

Budowa domu na zgłoszenie czy pozwolenie?

Budowa na zgłoszenie jest możliwa dla obiektu, którego powierzchnia nie przekracza 35 m2. Budowa domu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków w skrócie EGiB to rejestr informacji o nieruchomościach obejmujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podział działki rolnej

Podział działki rolnej oraz działania na nieruchomości nie objętej miejscowym planem muszą być także zgodne z przepisami odrębnymi.

Podział działki objętej planem zagospodarowania

Procedura przy podziale działki objętej MPZP składa się z dwóch etapów. Podział działki może być dokonana na wniosek lub z urzędu.

Dokument w formie aktu notarialnego moc prawna

Dokument w formie aktu notarialnego sporządzany jest przez notariusza i posiada charakter urzędowy oraz moc prawnie wiążącą.

Pozwolenie wodnoprawne wymagania prawne

Pozwolenie wodnoprawne musisz uzyskać w przypadku gdy korzystanie z wód wykracza poza zakres korzystania zwykłego i powszechnego.

Instalacje fotowoltaiczne pod względem prawnym

Zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych należy dokonać gdy jego moc nie przekracza 50 kW oraz gdy jest montowane na obiekcie budowlanym < 3 m

Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Koszty uzbrojenia działki w przyłącze elektryczne, kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe to całkowity koszt około 18 000 zł.

Budowa domu na działce rolnej

Budowa domu na działce rolnej nie jest możliwa dla osoby nie będącej rolnikiem. Nieruchomość rolna z domem nadal pozostaje gruntem rolnym.

Zasiedzenie nieruchomości i nabycie praw własności

Zasiedzenie nieruchomości to nabycie własności w inny sposób niż umowa sprzedaży. O stwierdzenie zasiedzenia własności może wystąpić każdy.

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan zagospodarowania przedstawia np. tereny komunikacji - drogi, ścieżki rowerowe, lokalizację inwestycji celu publicznego, strefy ochronne.

Kary za samowolę budowlaną

Kary za samowolę budowlaną. Wykonywanie robót budowlanych wbrew przepisom podlega grzywnie lub karze ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Samowola budowlana - legalizacja

Samowola budowlana będzie zalegalizowana jeśli budynek jest zgodny z wytycznymi planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy.

Elektroniczne księgi wieczyste

Elektroniczne księgi wieczyste to portal usługowy z serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Aby sprawdzić księgę wieczystą trzeba znać jej numer

Jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku

Jak uzyskać pozwolenie na budowę, czyli procedura postępowania administracyjnego. Sprawdź co zrobić przed zakupem działki w Geoportalu OnGeo.

Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w sytuacji gdy na obszarze nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kategorie obiektów budowlanych - podstawowe informacje i wykaz

Kategorie obiektów budowlanych wprowadzono w ustawie Prawo budowlane. Wyróżniamy 30 kategorii budowlanych.

Odległość budynku od drogi zasady lokalizacji obiektów budowlanych

Minimalna odległość budynku od drogi zależy od kategorii drogi, a także od tego czy działka znajduje się na terenie zabudowanym, czy nie.

Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy - poradnik OnGeo.pl

Wniosek o warunki zabudowy należy złożyć do urzędu gminy lub miasta, jeśli na obszarze planowanej inwestycji nie ma uchwalonego MPZP.

Raport planowanych inwestycji - sprawdź wydane pozwolenia na budowę

Dowiedz się w jakich lokalizacjach zostały wydane pozwolenia na budowę dzięki Raportowi o Terenie OnGeo.pl

Odległość budynku od lasu - budowa domu przy lesie

Minimalna odległość budynku od lasu określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. Minimalna odległość domu od lasu to 12 m.

Wskaźniki zagospodarowania terenu w miejscowych planach i decyzjach WZ

Wskaźniki zagospodarowania terenu to m.in. intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, powierzchnia zabudowy.

Linia zabudowy w miejscowym planie i decyzji WZ

Linia zabudowy wyznacza obszar położenia budynku na działce. Zasady kształtowania zabudowy określa ustawa o planowaniu przestrzennym.

OnGeo API - Alternatywa Google Maps od OnGeo.pl za darmo

Alternatywa Google Maps - poznaj usługę mapy OnGeo.pl, wstaw na własną stronę. Nie przepłacaj, skorzystaj z darmowego pakietu API OnGeo.pl

Jak sprawdzić klasę gruntu na działce?

System bonitacyjny wyróżnia się 9 klas gruntów ornych i 6 klas użytków zielonych. Klasę bonitacyjną gruntu sprawdzisz w Raporcie o Terenie.

Program Mieszkanie Plus co warto wiedzieć?

Mieszkanie Plus to program rządowy, którego celem jest umożliwienie dostępu do wynajmu/nabycia mieszkań osobom o niskich i średnich dochodach

Przekazanie gospodarstwa rolnego na osobę bliską

Przekazanie gospodarstwa rolnego na osobę bliską. Nie ma przeszkód prawnych w przekazaniu ziemi jako darowiznę przez rodziców na rzecz dzieci

Jak sprawdzić obszary ochrony przyrody na działce?

Formy ochrony przyrody ograniczają możliwości zabudowy. Obszary ochrony przyrody na działce można sprawdzić w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Pomiar odległości na mapie - narzędzia Geoportalu OnGeo.pl

Korzystając z Geoportalu Ongeo.pl można pomierzyć odległości na mapie i powierzchnię obszaru. Na mapie OnGeo.pl zmierzysz też wymiary działki

Studium a plan miejscowy - czy muszą być zgodne?

Studium uwarunkowań jest aktem wewnętrznym gminy natomiast Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego.

Ceny mieszkań w największych miastach Polski w 2019 r.

Największe średnie ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym za m2 są w Warszawie. Ceny mieszkań różnią się w zależności od ich lokalizacji.

Legenda mapy w Geoportalu OnGeo.pl

Legenda mapy to objaśnienie występujących na mapie oznaczeń, symboli, kolorów. Każda mapa powinna mieć własną legendę.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - dowiedz się więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy składa się z uchwały i załącznika graficznego - mapki. Nie każda gmina posiada taki plan

Wyszukiwarka adresów - jak znaleźć adres?

Wyszukiwarka adresów, ulic i miejscowości, wejdź na Geoportal OnGeo.pl i sprawdź szukane miejsce na mapie z numerami budynków.

Kupno działki rolnej przez osobę nie będącą rolnikiem

Osoby indywidualne nie będące rolnikami mają możliwość zakupu działki rolnej o powierzchni do 1 ha na terenach miejskich i wiejskich.

Alarm smogowy nowe normy informowania o zanieczyszczeniu powietrza

Obowiązek informowania oraz alarm smogowy dla pyłów PM10 będą ogłaszane przy niższym poziomie zanieczyszczenia niż dotychczas.

Zgłoszenie budowy - kiedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę

Lista obiektów i prac budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania zgody na budowę znajduje się w ustawie o Prawie budowlanym.

Odległość budynku od granicy działki - warunki usytuowania

Wymagane minimalne odległości budynku od granicy działki to 4 m, 3 m lub 1,5 m w zależności od danego przypadku.

Geoportal gminy OnGeo.pl - wszystkie informacje o twojej gminie

Geoportal Gminy OnGeo.pl to informacje o MPZP, pozwoleniach budowlanych, zanieczyszczeniach powietrza, obszarach chronionych i działkach

Mapa działek ewidencyjnych gdzie znaleźć granice i numery działek

Znając adres działki możesz wyszukać ją na mapie, aby sprawdzić numer działki oraz granice. Mapa działek ewidencyjnych zawiera numery oraz granice.

Pośrednik nieruchomości - czy warto skorzystać z jego usług?

Warto skorzystać z usług pośrednika nieruchomości, ponieważ ten może dysponować bazą ofert, na które ma wyłączność.

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez radę gminy lub miasta. MPZP sporządza prezydent, burmistrz lub wójt.

OnGeo Nieruchomości - usługi dla biur nieruchomości

Prezentacja nieruchomości na mapie, baza cen transakcyjnych, analiza potencjału inwestycyjnego. Poznaj usługi dla biur nieruchomości.

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana?

Chcąc sprawdzić czy działka jest budowlana zajrzyj do planu miejscowego. MPZP określa warunki zabudowy danej działki.

Czym jest kod TERYT?

TERYT to urzędowy rejestr podziału terytorialnego Polski. Pierwsze cyfry oznaczają województwo, kolejne - powiat, gminę, miasto, dzielnice.

Znajdź kod pocztowy - wyszukiwarka kodów pocztowych OnGeo.pl

Szukasz kodu pocztowego? Wyszukiwarka kodów pocztowych OnGeo.pl, dowiedz się jak działa wyszukiwarka, wyświetl kod pocztowy na mapie.

Poradnik zakup nieruchomości

Kupujący musi zapoznać się z ofertami sprzedaży nieruchomości i przeanalizować je w według własnych wymagań.

OnGeo API - Geokodowanie adresów, skorzystaj z mechanizmu API geolokalizacji

Poznaj narzędzie API OnGeo umożliwiające geokodowanie adresów. Interaktywne narzędzia OnGeo dla deweloperów i właścicieli stron.

Budowa na obszarach chronionych co warto wiedzieć

Na obszarach objętych ochroną przyrody występują specjalne warunki zabudowy. Budowa w parku narodowym i rezerwacie przyrody jest niemożliwa

Wyszukiwarka adresów API - gotowe narzędzia do lokalizacji API OnGeo Services

Dzięki interaktywnemu narzędziu API wyszukiwarka adresów OnGeo Search wyszukasz danych o działce na podstawie różnych fraz.

OnGeo API - Usługa interaktywnej wyszukiwarki działek

Interfejs API do wyszukiwania działek ewidencyjnych. Gotowe narzędzia OnGeo dla deweloperów i właścicieli stron. Wyszukaj działkę.

OnGeo API, Interaktywna Mapa Polski OnGeo - wstaw na swoją stronę

Interaktywna Mapa Polski OnGeo - wykorzystaj gotowe narzędzie mapy on-line we własnym portalu lub aplikacji wejdź na stronę api.ongeo.pl

Zakup nieruchomości – zagrożenia i uciążliwości, na które należy zwrócić uwagę kupując dom, działkę czy mieszkanie

Kupując nieruchomość sprawdź plan miejscowy, osuwiska, tereny zalewowe i sąsiedztwo. Zagrożenia dla działki sprawdzisz w Raporcie o Terenie.

Konsultacje społeczne - udział mieszkańców w uchwalaniu miejscowych planów

Konsultacje społeczne miejscowego planu ma na celu osiągnięcie kompromisu między mieszkańcami, a ekologami, przedsiębiorcami i inwestorami.

Jakość powietrza - jak zmienił się poziom zanieczyszczenia w twojej miejscowości

Gmina z najwyższą wartością zanieczyszczenia powierza to Pszów (9,12 µg/m3). Głównymi źródłami zanieczyszczenia są procesy spalania.

Zagrożenie powodziowe sprawdź tereny zalewowe w Geoportalu OnGeo.pl

Jeżeli działka jest na terenach zalewowych nie uzyskasz pozwolenia na budowę. Sprawdź czy twoja działka jest w strefie zalewowej w OnGeo.pl

Smog w Polsce - ranking gmin

Najbardziej zanieczyszczone miasto Polski to Chorzów, natomiast najmniej to Smołdzino. Norma dla stężenia pyłów PM 10 to 40 µg/m3.

Rejestr pozwoleń na budowę - jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

Sprawdź planowane inwestycje w dowolnym miejscu na mapie. W Raporcie o Terenie sprawdzisz informacje o pozwoleniach budowlanych.

Informacje o nieruchomościach Sprawdź co zawiera Raport o Terenie

Geoportal OnGeo.pl, czyli informacje o nieruchomościach w Polsce. Raport o Terenie to zestaw danych mapowych i opisowych w postaci dokumentu.

Opłata za użytkowanie wieczyste - podwyżki cen przez gminy

Opłata za użytkowanie równa się opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji. Sprawdź

Użytkowanie wieczyste - likwidacja!

Użytkowanie wieczyste od 2019 r. będzie zlikwidowane, a przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie płatne.

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: MN, WN, P, U, LS, R i in. funkcje terenu. Sprawdź oznaczenia MPZP

Pozwolenie na budowę - jakich dokumentów potrzebujesz

Aby otrzymać pozwolenie na budowę potrzebujesz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kupno mieszkania na rynku wtórnym

Przed zakupem mieszkania na rynku wtórnym sprawdź jego księgę wieczystą oraz zwrócić uwagę na stan elewacji i dachu.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dlaczego warto sprawdzić?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego definiuje kierunki zagospodarowania przestrzennego na poziomie ogólnym gminy

Pomnik przyrody formy ochrony przyrody w Geoportalu OnGeo.pl

Pomnik przyrody może wpłynąć pozytywnie i negatywnie na inwestycję. Dlatego warto sprawdzić czy działka objęta jest formami ochrony przyrody.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Średnioroczny dopuszczalny poziom pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3. Nowy Sącz i Chorzów są najbardziej zanieczyszczonymi miastami w Polsce.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu to podstawowy dokument w procesie inwestycyjnym i jest potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna

Jeżeli działki nie posiada mpzp, należy złożyć wniosek o warunki zabudowy do urzędu gminy lub miasta. Sprawdź czy działka posiada MPZP.

Dostęp do drogi publicznej - wymóg realizacji inwestycji

Dostęp do drogi publicznej to bezpośredni dostęp do niej lub przez drogę wewnętrzną albo poprzez ustanowienie służebności gruntowej.

Jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki?

Plan zagospodarowania przestrzennego sprawdzisz w Internecie, na portalach gminnych i geoportalu. Dowiedz się jak znaleźć MPZP

Działki budowlane, zakup nieruchomości - 8 przydatnych wskazówek

Na zakup działki budowlanej ma wpływ m.in. lokalizacja, dostęp do drogi publicznej, dane z ksiąg wieczystych czy uzbrojenie terenu.

Jak znaleźć właściciela działki - przydatne wskazówki

Kilka przydatnych wskazówek jak znaleźć właściciela działki. Właściciela działki można znaleźć po księdze wieczystej nieruchomości.

Geoportal OnGeo.pl jak znaleźć informacje o nieruchomościach

Geoportal OnGeo.pl to m.in. informacje o miejscowym planie, uciążliwościach, zagrożeniach i wadach działki. Sprawdź teraz!

Plan zagospodarowania przestrzennego, sprawdź przed kupnem działki

Plan zagospodarowania przestrzennego może ograniczać zabudowę działki i decydować o jej inwestycji. To podstawowy dokument dla działki.

Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl?

Działkę ewidencyjną wyszukasz za pomocą jej dokładnego adresu (ulica i numer domu, miejscowość) lub za pomocą numeru działki i obrębu

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10