Porady OnGeo

Alarm smogowy nowe normy informowania o zanieczyszczeniu powietrza

Szczepan Sołtysik
2019-10-21
~2 min
Post zaktualizowany: 2021-09-03
Głosów: 70, średnia ocen: 5
smog-nowe-normy

Informowanie o stanie powietrza oraz alarm smogowy będą podawane przy osiągnięciu niższych poziomów zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie, wg którego obowiązują nowe, zaostrzone przepisy dotyczące alarmowania oraz informowania ws. zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM 10. Rozporządzenie weszło w życie dn. 11.10. 2019 r.

  • Alert smogowy jest ogłaszany dla pyłów zawieszonych PM 10 po przekroczeniu: 150 µg/m3 (dobowy).
  • Z powodu smogu oraz powikłań, które są skutkiem złej jakości powietrza w Polsce umiera rocznie 47 tys. osób.
  • Sprawdź średnioroczne zanieczyszczenie powietrza w Twoim sąsiedztwie w Geoportalu OnGeo.pl.

ALARM SMOGOWY — nowe normy 

nowe normy jakości powietrza wynoszą:

poziom informowania

dla pyłów zawieszonych PM 10 100 µg/m3 (dobowy)

poziom alarmowania:

PM 10 – 150 µg/m3 (dobowy)

Dotychczas obowiązujące poziomy, przy których wydawany był alarm smogowy, wynosiły:

poziom informowania

PM 10 – 200 µg/m3 (dobowy)

poziom alarmowania

PM 10 – 300 µg/m3 (dobowy)

Dotychczasowe normy jakości powietrza były najwyższymi w krajach Unii Europejskiej.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dopuszczalne stężenia dobowe wynoszą 25 μg/m3 dla PM 2.5 oraz 50 μg/m3 dla PM 10. Z powodu smogu oraz powikłań, które są skutkiem złej jakości powietrza w Polsce umiera rocznie 47 tys. osób.

Skutki zmiany przepisów dotyczących norm zanieczyszczenia powietrza

Zaostrzenie przepisów ma spowodować, że częściej oraz skuteczniej będą podejmowane działania, mające na celu obniżenie szkodliwego wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie publiczne. Obniżenie norm dotyczących poziomu zanieczyszczenia PM 10 spowoduje, że częściej będziemy ostrzegani o istniejącym niebezpieczeństwie, a instytucje lokalne i państwowe częściej będą miały obowiązek podjęcia działań mających na celu natychmiastowe zmniejszenie szkodliwych skutków działania zanieczyszczenia powietrza na mieszkańców. Te działania, oprócz informowania o stanie powietrza i ogłaszania alarmu mogą obejmować, np. uruchomienie bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej.

W przypadku wystąpienia przekroczenia normy informowania o poziomie pyłu PM 10 w powietrzu zaleca się ograniczenie przebywania na zewnątrz w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Szczególnie narażone na działanie smogu są: dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z chorobami serca lub układu oddechowego. W sytuacji przekroczenia norm informowania zalecane jest również powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

Po przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłów PM 10 zalecane jest ograniczenie przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum.

Zmiana norm alarmowania była konsultowana z Ministerstwem Zdrowia. Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia mówią o progu alarmowania na poziomie 80 μg/m3 – czyli poziomie zanieczyszczenia, który jest zbliżony do przyjmowanego w UE.

Zgodnie z raportami WHO i agend europejskich, z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 47 tys. osób rocznie.

W Raportach o Terenie OnGeo pobierzesz informacje o średniorocznym zanieczyszczeniu powietrza pyłami PM 2,5 i PM 10 dla wskazanego terenu.

Pobierz
Wejdź na Geoportal OnGeo.pl
Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl