Witaj na blogu OnGeo.pl

Budowa przy granicy działki – o czym należy pamiętać?

Budowa przy granicy działki – o czym należy pamiętać?

Budowa budynku mieszkalnego, czy gospodarczego usytuowana blisko granicy działki może prowadzić do konfliktów między sąsiadami. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budowa przy granicy działki […]

Budowa przyłączy na zgłoszenie, czy bez

Budowa przyłączy na zgłoszenie, czy bez

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005r. nie ma konieczności starania się o pozwolenie na budowę przyłączy. Zapis ten dotyczy zarówno przyłączy związanych z obiektem budowlanym oraz przyłączy prowadzących do niezabudowanych działek. Budowa przyłączy może być realizowana nawet bez dokonania zgłoszenia. […]

Średnie zużycie energii elektrycznej – sprawdź ile prądu zużywasz

Średnie zużycie energii elektrycznej – sprawdź ile prądu zużywasz

Trudno wyobrazić sobie swobodne funkcjonowanie w XXI wieku bez prądu. Nasze gospodarstwa domowe wyposażone są w wiele sprzętów zasilanych energią elektryczną, od najbardziej podstawowych jak pralka czy lodówka, po ekspres do kawy, mikser czy sprzęt audio. Otaczamy się urządzeniami zużywającymi energię elektryczną, a rachunek za […]

Co to jest rewitalizacja?

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest to proces mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców pod względem przestrzennym, ekonomicznym oraz społecznym. Obejmuje ona swoim zakresem takie działania jak odbudowa, modernizacja, rewaloryzacja lub rekonstrukcja – budynku, miejsca, zabytku czy nawet całej dzielnicy w celu poprawy istniejącego stanu. Proces rewitalizacji wpływa […]

Postępowanie naprawcze – co dalej z budową?

Postępowanie naprawcze – co dalej z budową?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. zwaną Prawem budowalnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) postępowanie naprawcze znajduje zastosowanie do robót budowalnych, które istotnie odbiegają od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę. Celem postępowania naprawczego […]

Przyłącze gazowe – Jak złożyć wniosek?

Przyłącze gazowe – Jak złożyć wniosek?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, przyłącze gazowe (Dz.U.2010 nr 133 poz.891) jest odcinkiem sieci prowadzącym od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej, który służy do przyłączenia do sieci gazowej instalacji i urządzeń podmiotu […]

Ceny prądu w 2020 r. – koszt energii elektrycznej

Ceny prądu w 2020 r. – koszt energii elektrycznej

Każde gospodarstwo domowe musi uwzględnić koszt energii elektrycznej w domowym budżecie. Trudno wyobrazić sobie komfortowe życie bez telewizora, laptopa, kuchenki mikrofalowej czy suszarki. Na przestrzeni lat przybywa nam urządzeń zasilanych energią elektryczną. Ile więc wynoszą ceny prądu w 2020 r.? W dzisiejszym artykule przybliżymy tematykę […]

Przyłącze wodno-kanalizacyjne – Jak złożyć wniosek?

Przyłącze wodno-kanalizacyjne – Jak złożyć wniosek?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieku (Dz. U. z2017r., poz. 328) przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalacje kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Ta […]

Przyłącze elektroenergetyczne – Jak złożyć wniosek?

Przyłącze elektroenergetyczne – Jak złożyć wniosek?

W myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, dotyczących warunków technicznych przełączania do sieci (Dz.U.2020.833), przyłącze elektroenergetyczne to: odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego […]

Wybór miejsca pod montaż paneli fotowoltaicznych – jak się przygotować

Wybór miejsca pod montaż paneli fotowoltaicznych – jak się przygotować

Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, należy zwrócić uwagę na wiele elementów, od których w przyszłości będzie zależało czy wykonana instalacja jest wystarczająco wydajna, a co za tym idzie –  opłacalna. Warto więc na etapie podejmowania decyzji, zapoznać się szczegółowo z tym tematem, by później […]