OnGeo Logo

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnych

Proces wyceny nieruchomości jest złożony i wymaga analizy szeregu czynników, które potencjalnie mogą wpłynąć na jej ostateczną wartość rynkową. W przypadku nieruchomości gruntowych, wartość nieruchomości rolnych jest uzależniona od przydatności rolniczej gruntu, położenia nieruchomości, stanu technicznego budynków gospodarczych, w przypadku nieruchomości zabudowanych, jakości gleby, czy stosunków wodnych.

Zagrożenie powodziowe, rodzaje powodzi i ich przyczyny

Istotnym zjawiskiem ekstremalnym wpływającym na życie całego społeczeństwa są powodzie. Powodują one zniszczenia materialne często niszcząc dobytek wielu rodzin, a także wpływają na naszą psychikę i nastroje społeczne. W dzisiejszym artykule poznamy terminologię oraz typy genetyczne powodzi.

Jak sprawdzić nawierzchnie drogi?

Co to jest nawierzchnia drogi, jaki są jej rodzaje oraz w jaki sposób możemy ją sprawdzić ? Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób krok po kroku sprawdzić nawierzchnię drogi na portalu internetowym OnGeo.pl.

Farmy fotowoltaiczne w Polsce, mapa instalacji PV

W poniższym artykule przedstawiamy zestawienie wydanych pozwoleń na budowę farm fotowoltaicznych w Polsce w latach 2019 i 2020. Dowiedz się ile zostało wydanych pozwoleń z podziałem na poszczególne województwa.

Czym jest operat szacunkowy nieruchomości?

Operat szacunkowy to dokument sporządzany przez uprawionego rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy jest nazywany szczególną formą wyceny, ponieważ stanowi dokument urzędowy, co odróżnia go od nieformalnych opinii o wartości nieruchomości. W dzisiejszym artykule omówimy sobie jak wygląda operat szacunkowy, do czego jest potrzebny i jakie są koszty sporządzenia operatu szacunkowego.

Jak wygląda operat szacunkowy?

Ustalając cenę sprzedaży bądź kupna nieruchomości powinniśmy zlecić sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości. Operat nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy, który posiada uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Jak wygląda operat szacunkowy?

Czym jest wycena nieruchomości?

Prosta definicja wyceny nieruchomości to postępowanie, którego celem jest określenie wartości nieruchomości. Jednak, czy wycena nieruchomości to wyłącznie ustalenie jej ceny rynkowej? Czy każdy może dowolnie dokonać wyceny swojej nieruchomości? Czy taki dokument będzie miał moc urzędową? Jeśli nie, to kto właściwie zajmuje się tym tematem? W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak oszacować wartość nieruchomości.

Jak sprawdzić numer drogi?

Szukasz informacje o numerze drogi? Chcesz dowiedzieć się jaki numer posiadają drogi zlokalizowane przy twojej działce? Z tego artykułu dowiesz się jak w szybki sposób sprawdzić najważniejszą informację dotyczące infrastruktury drogowej.

Mapa satelitarna Polski w Geoportalu OnGeo

Mapa satelitarna Polski w Geoportalu OnGeo.pl to nowa funkcja mapy, dzięki której możesz przeglądać wybrane miejsca z podkładem mapy satelitarnej. Zaletą nowej mapy, jest jej połączenie z mapą działek ewidencyjnych wraz z granicami i numerami.

Jak sprawdzić zarządce drogi?

Jesteś użytkownikiem drogi i chcesz wiedzieć kto jest jej zarządcą? Gdzie szukać informacji na ten temat? Z tego artykułu dowiesz się dlaczego warto sprawdzić, kto jest zarządcą drogi do której masz bezpośredni dostęp ze swojej działki.