Pompa ciepła nie wymaga pozwolenia na budowę

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które oddaje energię pozyskaną ze środowiska do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. To ekologiczne źródło ciepła, pozyskujące nawet 75 % energii ze środowiska naturalnego. Pompy ciepła w ostatnich latach stają się coraz bardziej popularne. Warto wiedzieć jakie wymagania trzeba spełnić, żeby wykonać taką instalację zgodne z przepisami budowlanymi i przepisami szczególnymi. Po pierwsze, czy pompa ciepła wymaga pozwolenia na budowę.

Antysmogowy generator fali uderzeniowej sposobem na walkę ze smogiem

Władze samorządowe w Polsce szukają skutecznych sposobów na walkę z trującym smogiem. Jak powszechnie wiadomo, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wymiana przestarzałych kotłów, jednak tempo wprowadzania zmian jest niewystarczające. W tym przypadku pomocne będą nowe technologie. Taką nowość testuje Kalwaria Zebrzydowska, na terenie której został uruchomiony antysmogowy generator fali uderzeniowej.

Przetarg: Sporządzenie zmiany SUiKZP dla gminy Drawsko Pomorskie

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany SUiKZP dla gminy Drawsko Pomorskie.

Ceny materiałów budowlanych w 2022 r. utrzymają się powyżej tych sprzed pandemii

Ceny materiałów budowlanych w 2022 r. w Polsce utrzymają się na poziomach wyższych niż przed wybuchem epidemii COVID-19. Tak twierdzi Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB). Związek dodaje, że utrzyma się wysoki popyt na usługi budowlane.

Wynagrodzenie lub odszkodowanie za służebność przesyłu - jak obliczyć

Z regulacji prawnej wynika, że właściciel nieruchomości obciążonej ograniczonym prawem rzeczowym może żądać wynagrodzenia lub odszkodowania. Posadowienie na gruncie urządzeń przesyłowych (linii energetycznych, słupów, elementów sieci gazowych) ogranicza możliwość dowolnego gospodarowania mieniem. Występowanie wymienionych elementów na działce może powodować zmniejszenie wartości nieruchomości. Przepisy nie ustalają ile ma wynosić odszkodowanie za służebność przesyłu oraz na jakich zasadach wylicza się wynagrodzenie.

Przetarg: Sporządzenie zmian MPZP i SUiKZP gminy Skrzyszów

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmian MPZP i SUiKZP gminy Skrzyszów.

Deklaracja CEEB - zgłoś źródło ogrzewania budynku. Zobacz jak to zrobić, żeby otrzymać dodatek osłonowy.

Zgłoszenia źródła ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest niezbędne do otrzymania dodatku osłonowego. Do tego celu służy tzw. deklaracja CEEB. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r. i jest obowiązkowy dla właścicieli i zarządców budynków. Jak złożyć taką deklarację?

Dodatek osłonowy dla gmin? Możliwa nowelizacja ustawy

Jeszcze tylko do dzisiaj do godziny 13:00 gminy mogą zgłaszać uwagi dotyczące ustawy o dodatku osłonowym oraz propozycje korekt jej treści. W poniedziałek 17 stycznia odbędzie się spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Piotrem Dziadzio w sprawie ewentualnych pilnych poprawek do ustawy. Czy dodatek osłonowy będzie dostępny również dla samorządów?

Sytuacja demograficzna Polski do 2020 r. Mamy kryzys demograficzny!

Główny Urząd Statystyczny zamieścił nową publikację pt. „Sytuacja demograficzna Polski do 2020 r. - Zgony i umieralność”. Publikacja przedstawia informację analityczną o przebiegu procesów demograficznych w ostatnich latach: zmiany w liczbie i struktura ludności, ogólne informacje o urodzeniach, małżeństwach, rozwodach, separacjach i zgonach oraz migracjach ludności.

Jaka jest dopuszczalna odległość reklamy od drogi?

Umieszczanie reklamy w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi oraz uiszczenia opłaty. Niedopełnienie tych formalności może skutkować wysokimi karami finansowymi. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytania: co rozumiemy pod pojęciem reklamy oraz jaka jest dopuszczalna odległość reklamy od drogi.