Witaj na blogu OnGeo.pl

Przyłącze wodno-kanalizacyjne – Jak złożyć wniosek?

Przyłącze wodno-kanalizacyjne – Jak złożyć wniosek?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieku (Dz. U. z2017r., poz. 328) przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalacje kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Ta […]

Przyłącze elektroenergetyczne – Jak złożyć wniosek?

Przyłącze elektroenergetyczne – Jak złożyć wniosek?

W myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, dotyczących warunków technicznych przełączania do sieci (Dz.U.2020.833), przyłącze elektroenergetyczne to: odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego […]

Wybór miejsca pod montaż paneli fotowoltaicznych – jak się przygotować

Wybór miejsca pod montaż paneli fotowoltaicznych – jak się przygotować

Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, należy zwrócić uwagę na wiele elementów, od których w przyszłości będzie zależało czy wykonana instalacja jest wystarczająco wydajna, a co za tym idzie –  opłacalna. Warto więc na etapie podejmowania decyzji, zapoznać się szczegółowo z tym tematem, by później […]

Analiza zacienienia, przesłaniania, nasłonecznienia

Analiza zacienienia, przesłaniania, nasłonecznienia

Kupując działkę pod inwestycje, bierze się pod uwagę między innymi plan zagospodarowania, układ zagrodowy, czy dostęp do drogi publicznej. Podczas tych analiz zapominamy często o istotnej kwestii, jaką jest, analiza zacienienia, analiza nasłonecznienia, czy analiza przesłaniania budynku. W Polsce kwestia dostępu do światła dziennego jest […]

Audyt energetyczny budynku – czym jest?

Audyt energetyczny budynku – czym jest?

Audyt energetyczny budynku może być pomocnym narzędziem do zidentyfikowania zjawisk zachodzących w danym budynku oraz określenia dalszego działania, celem optymalizacji kosztowej i energooszczędnej. Dowiedz się więcej na jego temat z dzisiejszego artykułu. W dzisiejszych czasach rośnie zainteresowanie tematem ekologii. Coraz bardziej popularne stają się domy […]

Liczba godzin słonecznych w Polsce – usłonecznienie

Liczba godzin słonecznych w Polsce – usłonecznienie

Polska, w porównaniu z krajami śródziemnomorskimi ma mniejszy potencjał energii słonecznej, który można wykorzystać na potrzeby energii odnawialnej. Czy to oznacza, że nie warto inwestować w panele fotowoltaiczne? Absolutnie nie! Warunki klimatyczne w naszym kraju uznawane są za wystarczające dla optymalnego wykorzystania energii słonecznej. Wbrew […]

Analiza nasłonecznienia, a instalacje paneli fotowoltaicznych

Analiza nasłonecznienia, a instalacje paneli fotowoltaicznych

W ciągu ostatniej dekady wzrosła w Polsce świadomość szkód środowiskowych spowodowanych przez produkcję energii opartej na tradycyjnych źródłach. Nadmierna eksploatacja węgla kamiennego, czy brunatnego spowodowała ogromny problem z nadmierną emisją dwutlenku węgla i smogu. Problem ten szczególnie dotyka dużych miastach, w których swobodny przepływ powietrza […]

Energia słoneczna – analiza potencjału solarnego w Raporcie o terenie

Energia słoneczna – analiza potencjału solarnego w Raporcie o terenie

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w panele fotowoltaiczne. Energia słoneczna stanowi rozwiązanie wielu problemów, m.in. związanych z zanieczyszczeniem powietrza, czy też dostępem do taniej energii elektrycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebą rynku przygotowaliśmy analizę energii słonecznej, którą możesz wykonać dla dowolnej nieruchomości, […]

Szkody w uprawach? Z pomocą przychodzi nowy portal OnGeo Agro

Szkody w uprawach? Z pomocą przychodzi nowy portal OnGeo Agro

Firma OnGeo.pl, zajmująca się nowatorskimi wdrożeniami usług dla rynku rolnictwa i nieruchomości, uruchomiła właśnie platformę internetową – OnGeo Agro. Nie jest to typowy serwis mapowy, lecz strona, która może otworzyć nowy rozdział w inwentaryzacji szkody w uprawach rolnych. Na czym polega jej wyjątkowość i jak […]

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Zasady i warunki uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy określa Prawo budowlane. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego jest zakończeniem budowlanego procesu inwestycyjnego, gdy na budowę należało uzyskać pozwolenie. Bez takiego pozwolenia na użytkowanie, korzystanie z budynku, w tym mieszkanie w nim, jest […]