Analiza inwestycji

Mapa linii energetycznych sprawdź przebieg linii na działce

Katarzyna Krzak
2020-02-26
~3 min
Post zaktualizowany: 2024-01-23
Głosów: 215, średnia ocen: 4.9
power-597169_1920

Energia elektryczna wymaga sprawnego działania rozbudowanego układu urządzeń do jej wytworzenia i przesyłania. Dostarczana jest do naszych domów, biur, zakładów po przez rozległą sieć linii i stacji elektroenergetycznych z elektrowni, gdzie jest wytwarzana. W Polce można wyróżnić elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym lub kamiennym. Mapa linii energetycznych sprawdź przebieg linii na działce w formie Raportu o Terenie OnGeo.pl!

 • Linie energetyczne wpływają na ograniczenia w możliwości zabudowy działki, dlatego warto sprawdzić ich przebieg przed inwestycją.
 • Możliwość podłączenia do linii energetycznej to warunek niezbędny do realizacji inwestycji budowlanej, sprawdź przebieg linii energetycznych na początku planowania budowy lub zakupu działki. 
 • Poznaj Raporty o terenie w Geoportalu OnGeo.pl, przebieg linii energetycznych, słupy wysokiego napięcia i lokalizacja transformatorów oraz wiele innych informacji. 

Linie energetyczne napowietrzne to urządzenie, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej. Stanowią większość wśród linii przesyłowych. Zbudowane są z przewodów fazowych – rozwieszonych na słupach za pomocą łańcuchów izolatorowych.

Kategorie linii energetycznych

W zależności od odległości, na które ma być przesyłana energia, można podzielić je wg poniższego:
Kategoria I – 220 do 400 kV tzn. linie najwyższego napięcia, w przypadku przesyłania na duże odległości
Kategoria II – 110 kV tzn. linie wysokiego napięcia, przesyłane na odległość nie przekraczającą kilkudziesięciu kilometrów
Kategoria III – 10-30kV tzn. linie średniego napięcia, stosowane w lokalnych liniach rozdzielczych

Linie energetyczne – oddziaływanie na środowisko człowieka

Linie energetyczne o wysokich napięciach oddziałują na środowisko oraz zdrowie ludzi. Podczas budowy napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia ulegają zniszczeniu gleby wzdłuż trasy przebiegu. W trakcie eksploatacji oddziaływanie linii energetycznych na środowisko powoduje m.in. zakłócenia radioelektryczne, hałas czy ujemny wpływ na organizmy żywe. Dlatego każdy projekt przeprowadzania linii energetycznych powinien opierać się o wnikliwe badania i opracowania ekofizjograficzne, a także powinna zostać wykonana solidna ocena oddziaływania na środowisko, gdzie zostaną wskazane rozwiązania wariantowe przebiegu linii energetycznej aby zapewnić jak najniższe straty i ograniczenia funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

Mapa linii energetycznych – sprawdź przebieg linii energetycznych na działce

Jest to analiza obejmująca podstawowe statystki określające analizy słupów oraz linii energetycznych wysokiego, średniego i najwyższego napięcia dla danego terenu, w promieniu 200 m. Z mapy dowiesz się, czy w danym miejscu możesz postawić budynek, ze względu na ograniczenia wynikające z występowania stref energetycznych. Uzyskasz informacje o punktach w pobliżu wybranej działki, które mogą mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie i środowisko.

Gdzie znajdziemy informacje o przebiegu linii energetycznych na działce?

Jeśli planujemy budowę domu, bądź wybór działki, ważne jest aby wcześniej sprawdzić nie tylko to, że powinien znajdować się w odpowiednich granicach na działce. Należy również zweryfikować czy w pobliżu znajdują się inne uciążliwości działki m.in. linie kolejowe, autostrady, wysypiska czy linie wysokiego napięcia. W OnGeo.pl znajdziesz odpowiedzi na te oraz inne nurtujące Cię pytania – pobierając dane w mapa linii energetycznych.
Nie zaleca się aby linie energetyczne przebiegały nad domem. W przypadku linii energetycznych o wyższym napięciu, w warunkach zabudowy powinny być utworzone pasy stref ochronnych, na których nie należy stawiać budynków, zwłaszcza mieszkalnych.

<yoastmark><noscript></noscript></p> <h2>Jak uzyskać dostęp do mapy linii energetycznych?</h2> <p>W <figcaption>wizualizacja z Raportu o terenie dla tematu linie energetyczne</figcaption></figure><p>Raporcie o Terenie OnGeo znajdziesz informacje o przebiegu linii energetycznych, ale nie tylko. Sprawdzisz również inne uciążliwości lub zagrożenia, które znajdują się na interesującym Cię terenie takie jak: zagrożenie powodzią, natężenie hałasu, osuwiska czy zanieczyszczenie powietrza.<br>Wejdź na <strong>Portal</strong><a href= OnGeo.pl i pobierz Raport o Terenie – zbiór danych o nieruchomości.

Co znajdziesz w Raporcie o Terenie?

Ongeo.pl to portal gdzie uzyskasz szybko dostęp do wielu informacji o terenie. Oprócz uciążliwości jakimi są słupy oraz linie energetyczne, znajdziesz wiele innych informacji na temat lokalizacji nieruchomości. Znajdziesz m.in.:

 • obowiązujący plan miejscowy,
 • zagrożenie powodziowe (tereny zalewowe),
 • działki ewidencyjne, wymiary działki,
 • obszary ochrony przyrody,
 • wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie,
 • tereny osuwiskowe,
 • spadki terenu,
 • natężenie hałasu,
 • średnioroczne zanieczyszczenie powietrza.

Wejdź i sprawdź sam, w przypadku pytań lub problemów napisz do nas! Zespół OnGeo.pl służy pomocą.

 

Zachęcamy do przeglądania innych wpisów na naszym Blogu OnGeo.pl

linia energetyczna, linie energetyczne, mapa linii energetycznych, przebieg linii energetycznych, linie energetyczne mapa, linie elektroenergetyczne, linie energetyczne średniego napięcia mapa, rodzaje linii energetycznych, linia energetyczna nad działką, napowietrzna linia energetyczna, geoportal linie energetyczne

Avatar: Katarzyna Krzak
Katarzyna Krzak

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl