Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Mapa linii energetycznych - sprawdź przebieg linii na działce

Głosów: 72, średnia ocen: 4.6
mock

Sprawdź przebieg sieci na mapie linii energetycznych na obszarze lub w sąsiedztwie twojej działki. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo.pl i poznaj lokalizację podstacji GPZ, transformatorów, słupów oraz napowietrznych linii niskiego, średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. 

 • Linie energetyczne wpływają na ograniczenia w możliwości zabudowy działki, dlatego warto sprawdzić ich przebieg przed inwestycją.
 • Możliwość podłączenia do linii energetycznej to warunek niezbędny do realizacji inwestycji budowlanej, sprawdź przebieg linii energetycznych na początku planowania budowy lub zakupu działki.
 • Poznaj Raporty o Terenie w Geoportalu OnGeo.pl - przebieg linii energetycznych, słupy wysokiego napięcia i lokalizacja transformatorów oraz wiele innych informacji.

Linie energetyczne napowietrzne to urządzenie, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej. Stanowią większość wśród linii przesyłowych. Zbudowane są z przewodów fazowych – rozwieszonych na słupach za pomocą łańcuchów izolatorowych.

Kategorie linii energetycznych

W zależności od odległości, na które ma być przesyłana energia, można podzielić je wg poniższego schematu:

 • I kategoria – linia 220 do 400 kV tzn. linie najwyższego napięcia, w przypadku przesyłania na duże odległości;
 • II kategoria – linia 110 kV tzn. linie wysokiego napięcia, przesyłane na odległość nie przekraczającą kilkudziesięciu kilometrów;
 • III kategoria – linia 10-30kV tzn. linie średniego napięcia, stosowane w lokalnych liniach rozdzielczych.

Linie energetyczne – oddziaływanie na środowisko człowieka

Linie energetyczne o wysokich napięciach oddziałują na środowisko oraz zdrowie ludzi. Podczas budowy napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia ulegają zniszczeniu gleby wzdłuż trasy przebiegu. W trakcie eksploatacji oddziaływanie linii energetycznych na środowisko powoduje m.in. zakłócenia radioelektryczne, hałas czy ujemny wpływ na organizmy żywe

Dlatego każdy projekt przeprowadzania linii energetycznych powinien opierać się o wnikliwe badania i opracowania ekofizjograficzne, a także powinna zostać wykonana solidna ocena oddziaływania na środowisko, gdzie zostaną wskazane rozwiązania wariantowe przebiegu linii energetycznej aby zapewnić jak najniższe straty i ograniczenia funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

Przed kupnem działki budowlanej sprawdź, czy przez działkę nie przebiegają linie energetyczne oraz czy na działce nie ma słupów
Przed kupnem działki budowlanej sprawdź, czy przez działkę nie przebiegają linie energetyczne oraz czy na działce nie ma słupów

Mapa linii energetycznych – sprawdź przebieg linii energetycznych na działce

Mapa linii energetycznych to analiza obejmująca podstawowe statystki określające analizy słupów oraz linii energetycznych wysokiego, średniego i najwyższego napięcia dla danego terenu, w promieniu 200 m

Z mapy dowiesz się, czy w danym miejscu możesz postawić budynek, ze względu na ograniczenia wynikające z występowania stref energetycznych. Uzyskasz informacje o punktach w pobliżu wybranej działki, które mogą mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie i środowisko.

Wykonując samodzielnie analizę linii energetycznych w Raporcie o Terenie zyskasz informacje o: 

 • sieciach:
  • niskiego napięcia,
  • średniego napięcia,
  • wysokiego napięcia,
  • najwyższego napięcia,
 • lokalizacja:

Analiza zawiera opracowanie mapy sieci energetycznych, oraz tabelaryczny spis występujących urządzeń infrastruktury. 

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Gdzie znajdziemy informacje o przebiegu linii energetycznych na działce?

Jeśli planujemy budowę domu, bądź wybór działki, ważne jest aby wcześniej sprawdzić nie tylko to, że powinien znajdować się w odpowiednich granicach na działce. Należy również zweryfikować czy w pobliżu znajdują się inne uciążliwości działki m.in. linie kolejowe, autostrady, wysypiska czy linie wysokiego napięcia. W OnGeo.pl znajdziesz odpowiedzi na te oraz inne nurtujące cię pytania – pobierając dane w mapa linii energetycznych.

Nie zaleca się aby linie energetyczne przebiegały nad domem. W przypadku linii energetycznych o wyższym napięciu, w warunkach zabudowy powinny być utworzone pasy stref ochronnych, na których nie należy stawiać budynków, zwłaszcza mieszkalnych.

Poniżej przedstawiam przykładowy wynik analizy działki- mapa linii energetycznych z Raportu o Terenie: 

Mapa linii energetycznych na działce w Raportach o Terenie
Mapa linii energetycznych na działce w Raportach o Terenie

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły