Posty autora: Katarzyna Krzak

Budowa zjazdu z drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej formalności

Zanim rozpocznie się budowa zjazdu należy dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę. W zależności od kategorii procedura jest inna dla budowy danego zjazdu. Jeśli planujesz budowę lub przebudowę zjazdu ze swojej nieruchomości na drogę publiczną to w artykule poruszymy kwestię formalności budowa zjazdu z drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Po kolei omówimy jakie wymagane są formalności na przykładzie powyższych zjazdów.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością posiadania niezbędnych dokumentów. W dzisiejszym artykule dowiemy się, które dokumenty potrzebne do sprzedaży oraz jakie formalności należy dopilnować aby odpowiednio doprowadzić do transakcji.

Program Moja woda jak uzyskać dofinansowanie

Program Moja woda to program priorytetowy, który pozwoli na dofinansowanie 20 tys. instalacji przydomowej retencji, w celu zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości. Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie przydomowych posesji i wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program Moja woda realizowany jest przez NFOŚiGW wraz z Ministerstwem Klimatu.

Program Mój Prąd jak uzyskać dofinansowanie

Program Mój Prąd to rządowy program opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. 2019 r., poz. 1209) określający podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie, rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania, warunki udzielenia dofinansowania oraz kryteria oceny wniosków o dofinansowanie.

 

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Zwierzyna dziko żyjąca jak dziki, jelenie, daniele i sarny potrafi wyrządzić sporo szkód w uprawach rolnych. Zgodnie z prawem łowieckim, które reguluje sprawy dotyczące szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, każda osoba ma prawo o ubieganie się o wypłatę odszkodowania za powstałe szkody łowieckie w plonach. W zależności jakie zwierzęta wyrządziły szkodę oraz na jakim obszarze te szkody występują, istotne jest zgłoszenie do właściwej organizacyjnie instytucji.

Jak wybrać działkę pod budowę domu

Wybór działki pod budowę domu to ważna decyzja. Istotne są parametry działki jej wielkość i kształt, lokalizacja, infrastruktura jak i status prawny. W tym artykule zwrócimy uwagę na to jak wybrać działkę pod budowę domu i na co zwrócić uwagę.

OnGeo Agro – teledetekcyjne protokoły oszacowania szkody

OnGeo Agro teledetekcyjne protokoły oszacowania szkody to nowy internetowy serwis (https://agro.ongeo.pl/), za pomocą którego zgłosisz i udokumentujesz szkody wyrządzone np. przez zwierzęta. Za pomocą platformy OnGeo Agro zlecisz wykonanie pełnego zakresu usług od wysłania wniosku o oszacowanie do odpowiedniej instytucji, następnie pozyskanie danych za pomocą nalotów samolotem lub dronem, przetworzenia i analizy szkody łowieckiej. Jeśli posiadasz sprzęt do zbierania danych, możesz zlecić samo przetworzenie danych lub wykonanie analizy szkód w uprawie. Serwis dostarcza precyzyjnej informacji o rozmiarze szkody rolniczej na podstawie pomiarów teledetekcyjnych.

Zakup działki w dobie koronawirusa

W obecnym czasie można zauważyć tendencje na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości w czasie kryzysu jest odporny na zawirowania gospodarcze, niemniej jednak w obecnej sytuacji możemy spodziewać się obniżenia cen. Jednak jest to również czas okazji na zakup działki w dobie koronawirusa. Obecna sytuacja powoduje dynamiczne zmiany w wielu sektorach gospodarki, również na rynku nieruchomości.

Mieszkanie z licytacji komorniczej dobry sposób na inwestycję?

Mieszkanie z licytacji komorniczej cieszy się dużym zainteresowaniem oraz jest bardzo popularne wśród nabywców, zawłaszcza w większych miastach. Mieszkanie z aukcji można kupić nawet o 1/3 ceny taniej. Jest to świetna inwestycja na znalezienie dobrej okazji. Na licytacjach komorniczych można znaleźć nie tylko nieruchomości, ale również samochody czy sprzęt. Licytacje komornicze to świetna alternatywa i pomysł na okazyjny zakup mieszkania.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki

Zakup działki nie jest to łatwa sprawa, nie mniej to bardzo ważna decyzja. Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki? Zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy o zakup, sprawdźmy dokładnie dokumentację w sądzie jak i urzędzie, ale także wypytajmy o szczegóły, oraz sprawdźmy sąsiedztwo. Przy zakupie działki budowlanej należy kierować się dużą ostrożnością.

Mapa ukształtowania terenu rzeźba terenu na działce

W niniejszym artykule dowiesz się przede wszystkim czym jest rzeźba terenu (morfologia terenu), jak wygląda analiza spadków terenu w OnGeo.pl oraz co to jest mapa ukształtowania terenu. Rzeźba czy ukształtowanie terenu jako zjawisko złożone powinno być określane wieloma cechami, które w całości stanowią pełny obraz.

Mapa gęstości zaludnienia - sprawdź liczbę osób na km²

Mapa gęstości zaludnienia stanowi istotne źródło danych dla różnorodnych analiz przestrzennych w ramach systemów informacji geograficznej. Rozmieszczenie ludności na danym obszarze najczęściej obrazowane jest poprzez średnią gęstość zaludnienia określoną dla mniejszych jednostek terytorialnych. Gęstość zaludnienia to średnia liczba osób, która mieszka na danej powierzchni wyrażana w liczbach mieszkańców na 1 km². Oblicza się ją, dzieląc ogólną liczbę mieszkańców obszaru przez jego powierzchnię.

Gdzie wystawić działkę na sprzedaż za darmo?

Zastanawiasz się gdzie wystawić ogłoszenie sprzedaży działki, a może sam poszukujesz miejsca gdzie chciałbyś zbudować dom? W dzisiejszym artykule dowiesz się gdzie wystawić działkę na sprzedaż za darmo oraz jak skutecznie sprzedać działkę. Serwis OnGeo.pl podpowiada jak to zrobić.

Mapa linii energetycznych sprawdź przebieg linii na działce

Energia elektryczna dostarczana jest do naszych domów, biur, zakładów po przez rozległą sieć linii i stacji elektroenergetycznych z elektrowni, gdzie jest wytwarzana. Sprawdź przebieg sieci na mapie linii energetycznych  na obszarze lub w sąsiedztwie Twojej działki w formie Raportu o Terenie OnGeo.pl!

Mapa jakości powietrza gdzie sprawdzić?

Nasze zdrowie zależne jest od jakości powietrza, którym oddychamy. W związku ze złym stanem jakości powietrza wiele osób decyduje się na zakup masek antysmogowych, oczyszczaczy powietrza, jonizatorów czy nawilżaczy, a także roślin oczyszczających powietrze. Polska jest w czołówce krajów europejskich w przypadku zanieczyszczenia powietrza. W wielu miastach Polski, pomimo wprowadzanych systemów monitorowania zanieczyszczeń oraz wprowadzania różnego rodzaju ograniczeń, nadal można zaobserwować wysoki poziom zanieczyszczenia pyłami (PM 2,5, 10) czy dwutlenkiem azotu i innymi. Za zanieczyszczenie odpowiadają przede wszystkim spalanie energetyczne, w przemyśle i gospodarstwach domowych jak również w transporcie. Mapa jakości powietrza może nam powiedzieć jaki jest stan zanieczyszczenia w całej Polsce.

Gdzie wystawić mieszkanie na sprzedaż za darmo?

W dzisiejszych czasach, najlepszym i najskuteczniejszym miejscem sprzedaży lub kupna mieszkania jest Internet. Możemy znaleźć wiele serwisów sprzedaży mieszkań – zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, które umożliwiają zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży mieszkań. Coraz więcej osób w taki sposób szuka swojego mieszkania, choćby dlatego że jest to szybsze i dużo prostsze. Jednym z takich serwisów jest Portal OnGeo Nieruchomości. Możesz tu zamieścić mieszkanie na sprzedaż za darmo.

Gdzie wystawić dom na sprzedaż za darmo

Każdy kto zetknął się ze sprzedażą domu, wie że to spore wyzwanie. W artykule przedstawiamy jak przygotować ofertę, aby zachęcić potencjalnego kupca do wyboru wymarzonego domu oraz gdzie wystawić dom na sprzedaż za darmo.

Jak sprawdzić kompleks przydatności rolniczej gleb

Jak sprawdzić kompleks przydatności rolniczej gleb działki ? Zacznijmy od tego, co to jest kompleks przydatności rolniczej gleb, Instytut Upraw i Nawożenia (IUNG) opracował koncepcję podziału gleb wg. ich przydatności rolniczej oraz koncepcję map glebowo-rolniczych przedstawiających ich przydatność. Są to zespoły jednostek taksonomicznych gleb opracowywane dla obszaru Polski. To także pogrupowanie gleb różnych typów, podtypów i gatunków o zbliżonych właściwościach rolniczych mogące być podobnie użytkowane.

Jak ustalić właściciela działki

W dzisiejszym poście poruszymy temat jak ustalić właściciela działki. Informacje o właścicielu szukamy w momencie kiedy planujemy zakup nieruchomości. Można taką informację uzyskać pytając w sąsiadujących nieruchomościach o właściciela. W związku z tym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, pozyskanie takiej wiadomości będzie nie lada wyzwaniem, jednakże można sprawdzić również w inny sposób.

Numer księgi wieczystej a numer działki

Czym jest księga wieczysta? Księga wieczysta to publiczny rejestr, przedstawiający stan prawny nieruchomości. Każda księga zawiera swój unikalny numer księgi wieczystej oraz szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i są to dane jak najbardziej jawne.

Analiza rodzajów pokrycia terenu w Geoportalu OnGeo.pl

Do pokrycia terenu możemy zaliczyć wszystkie elementy i obiekty trwale związane z powierzchnią Ziemi. Pokrycie terenu może zobrazować stan środowiska przyrodniczego.

Mapa hałasu jakie są dopuszczalne poziomy hałasu?

Hałas stanowi jeden z większych problemów ochrony środowiska. Obowiązujące prawo oraz potrzeby związane z ochroną środowiska w zakresie hałasu zobowiązuje do wykonywania map hałasu w celu ochrony obywateli przed skutkami wysokich natężeń szkodliwych dźwięków. Mapa hałasu jest dokumentem w postaci mapy obrazującej klimat akustyczny danego terenu.