Analiza inwestycji

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana

Szczepan Sołtysik
2019-06-05
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-07-13
Głosów: 203, średnia ocen: 4.9
jak-sprawdzic-czy-dzialka-jest-budowlana

Jeżeli poszukujesz działki pod budowę domu lub inną inwestycję i zastanawiasz się, jak sprawdzić czy działka jest budowlana, niniejszym artykule znajdziesz instrukcje jak i gdzie szukać tych informacji.

 • Informacje o tym czy działka jest budowlana znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 • Jeżeli na danym obszarze nie ma uchwalonego planu to urząd gminy lub miasta decyduje o tym czy działka może zostać zabudowana i w jaki sposób w decyzji o warunkach zabudowy. 
 • Nie można zabudować działek, które położone są na terenach zalewowych lub osuwiskowych. 

Sprawdź jakie jest przeznaczenie działki w miejscowym planie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), to dokument zawierający informacje o możliwości zagospodarowania danej działki (terenu) na określone cele. To w miejscowym planie znajdziemy informacje o tym czy działka jest budowlana, czy też jej przeznaczenie jest inne np.: pod przemysł, park, usługi, drogi, hale produkcyjne, rolnictwo, itd..

Miejscowy plan zagospodarowania uchwalany jest przez prezydenta, burmistrza lub wójta, tj. organ wykonawczy miasta lub gminy. Tak więc to w urzędzie samorządowym, odpowiednim dla lokalizacji działki podejmowane są decyzje o przeznaczeniu działki. Uchwała MPZP składa się z części tekstowej oraz rysunku planu. Na rysunku MPZP odnajdziemy naszą działkę oraz odczytamy jaką funkcją jest objęta działka.

Jeżeli w miejscowym planie działka będzie miała inne przeznaczenie niż np. pod zabudowę mieszkaniową, to niestety nie będziemy mogli wybudować domu na działce. Jeżeli natomiast działka w miejscowym planie ma przeznaczenie, które pozwoli na budowę domu (np. mieszkalnictwo jednorodzinne), to w zapisach planu znajdziemy szczegółowe informacje m.in.: o wymiarach budynku, parametrach technicznych i wielu innych, które muszą zostać spełnione w projekcie budowlanym, w innym wypadku nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki, poniżej instrukcje.

Krok po kroku jak sprawdzić czy działka jest budowlana

1. Pobieramy w internecie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak znaleźć plan zagospodarowania, gdzie sprawdzić czy działka jest budowlana:

 1. Szukamy na stronie urzędu miasta lub gminy;
 2. Pobierz w kilku prostych krokach Raport o terenie w Portalu OnGeo.pl. Raport zawiera wiele cennych informacji potrzebnych w trakcie planowania budowy lub zakupu działki, w tym informacje o miejscowym planie na działce.
Pobierz

jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki, poniżej zamieszczamy filmik z prezentacją (instrukcją) pobierania Raportów o terenie:

Sprawdź na przykładzie, pobierz demonstracyjny raport o terenie z obszaru Krakowa, w raporcie sprawdzimy czy działka jest budowlana oraz jakie jest inne przeznaczenie działki: Raport o terenie: 3,94 ha, województwo: małopolskie, powiat: Kraków, gmina: Kraków, jednostka ewidencyjna: Krowodrza

2. Sprawdzamy na rysunku planu jakie jest przeznaczenie działki

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? Jeżeli pobraliśmy uchwałę ws. MPZP, która obejmuje swoim zasięgiem interesującą nas działkę (teren), w pierwszej kolejności należy otworzyć załącznik graficzny do planu tzw. rysunek planu.

Dla nowo uchwalonych planów nie powinniśmy mieć problemów z odnalezieniem działki na rysunku planu, dla starych planów możemy napotkać problemy z odczytaniem rysunku – w takich wypadkach musimy uzbroić się w cierpliwość i szczegółowo poszukiwać lokalizacji działki na rysunku.

Po odnalezieniu działki i odczytaniu tzw. symbolu przeznaczenia terenu, sprawdzamy w legendzie planu, co dany symbol oznacza, dowiemy się jakie jest przeznaczenie działki. Więcej informacji o symbolach stosowanych na rysunkach planów miejscowych znajdziesz w innym artykule na Blogu -> OZNACZENIA STOSOWANE W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3. Szukamy w treści planu szczegółowych informacji przypisanych do danego symbolu terenu, na którym zlokalizowana jest nasza działka

Po odczytaniu przeznaczenia terenu (symbolu przeznaczenia) na rysunku MPZP, przechodzimy do treści uchwały planu. Znajdziemy tam szczegółowe informacje o możliwej do zrealizowania inwestycji dla danej funkcji terenu. Uchwała ws. miejscowego planu składa się z dwóch części, tj.:

Ustalenia ogólne MPZP

Zapisy tej części odnoszą się do całego obszaru objętego planem. Znajdziemy m.in. następujące informacje:

 • wyjaśnienie pojęć użytych w uchwale,
 • zasady zagospodarowania terenów,
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
 • wymagania z zakresu kształtowania przestrzeni publicznych,
 • zapisy odnoszące się do infrastruktury technicznej, komunikacji,
 • oznaczenia zastosowane na rysunku planu, w tym informacje o tym czy symbol, którym jest oznaczony teren naszej działki ma przeznaczenie budowlane,
 • informacje o wysokości renty planistycznej, więcej informacji o opłacie planistycznej znajdziesz w -> artykule.

Ustalenia szczegółowe MPZP

Informacje szczegółowe dla poszczególnych terenów, wydzielonych przeznaczeń, które prezentowane są na rysunku planu. W tej części poznamy szczegółowe wskaźniki, parametry zabudowy, które musimy spełnić dla danego przeznaczenia terenu, w tym m. in.:

 • maksymalne wysokości zabudowy,
 • minimalne wskaźniki terenów biologicznie czynnych,
 • maksymalne wskaźniki powierzchni zabudowy,
 • wskaźniki intensywności zabudowy,
 • kształt dachów,
 • kolory elewacji,
 • minimalna liczba miejsc postojowych.

W ustaleniach szczegółowych dowiemy się dokładnie jaki budynek będziemy mogli wybudować na działce lub np. jaki budynek może zostać zbudowany w naszym sąsiedztwie.

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana jeżeli nie ma miejscowego planu?

W pierwszej kolejności musimy ustalić czy dla danej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania. Najprościej będzie skorzystać z Raportów o terenie, gdzie uzyskamy informacje czy w ogóle plan dla danego obszaru jest uchwalony. Jeżeli stwierdzimy że nie ma uchwalonego planu, to informacje o tym czy działka może zostać przeznaczona na cele budowlane najszybciej będziemy mogli ocenić w oparciu o sąsiednie działki i ich zabudowę. Jeżeli sąsiedztwo działki jest zabudowane to możemy założyć, że i nasza działka będzie mogła zostać zagospodarowana w podobny sposób.

W przypadku braku miejscowego planu w celu realizacji budowy musimy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – tzw. WZ, w niej znajdą się wszystkie informacje szczegółowe dotyczące możliwości zabudowy naszej działki. Szczegóły procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy opisaliśmy w innym wpisie na blogu, zachęcamy do przeczytania -> DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY – PROCEDURA FORMALNA.

Śledź Blog OnGeo.pl

Na blogu publikujemy szereg artykułów dotyczących procesu inwestycyjnego, zmian w prawie zachodzących w tym zakresie. Opisujemy portale i rozwiązania platformy OnGeo.pl, które są dedykowane zarówno do osób prywatnych jak i ekspertów związanych z nieruchomościami.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl