Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

OnGeo.pl to serwis internetowy, w ramach którego udostępniane są e-usługi i narzędzia z zakresu branż nieruchomości oraz rolnictwa. OnGeo posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce dostępną online.

W ramach platformy OnGeo.pl rozwijane są tematyczne serwisy takie jak:

  • OnGeo Raporty o terenie narzędzie analityczne generujące zestawienia i mapy dotyczące wskazanego terenu z punktu widzenia inwestycyjnego i poznawczego terenu. W ciągu pięciu minut możliwe jest wygenerowanie raportu o danej działce / terenie zawierającego informacje o aktualnych MPZP, potencjalnych zagrożeniach: terenach zalewowych, osuwiskach, zanieczyszczeniu powietrza i wiele innych. Raport o terenie to pełna diagnoza działki, usługa jest dla każdego kto posiada, kupuje lub sprzedaje nieruchomość.

  • OnGeo Portal nieruchomości na sprzedaż - portal na których publikowane są ogłoszenia sprzedaży nieruchomości, gdzie głównym elementem prezentacji ofert jest mapa i lokalizacja nieruchomości na mapie.

  • OnGeo API - serwis udostępniający usługi, interaktywnej mapy, wyszukiwarek działek i adresów oraz wiele innych przydatnych narzędzi mapowych i lokalizacji.

  • OnGeo Agro – serwis, w ramach którego realizowane są usługi pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących szkód w uprawach rolnych. Oferujemy możliwość wykonania nalotów samolotem lub dronem oraz opracowanie na bazie pozyskanych danych analizy uszkodzeń w uprawie w formie czytelnego Raportu.

OnGeo AL7 A. Łabaj spółka komandytowa sp. k.
ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków
tel: 503 392 404
e-mail: kontakt@ongeo.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego
NUMER KRS: 0000565289
NIP: 6793113238 REGON: 361985341