Posty z tagiem: mpzp

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sprawdź co możesz wybudować na działce. 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego - co zrobić gdy działka nie ma MPZP?

Planowana inwestycja budowlana musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego. Jeśli na etapie przygotowania pod budowę okaże się, że obiekt nie spełnia określonych wytycznych, nie otrzymasz pozwolenia na budowę. Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych, którym musisz się kierować podczas budowy domu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli mpzp. Musisz jednak pamiętać, że planem miejscowym w Polsce objęte jest niecałe 33 % powierzchni kraju*. A co gdy go nie ma? Czy brak planu zagospodarowania przestrzennego stanowi problem dla inwestora? Co zrobić gdy nie ma mpzp?

Informacje o inwestycjach do prospektu informacyjnego

Prospekt informacyjny jest załącznikiem umowy deweloperskiej. Każdy deweloper jeszcze przed podpisaniem umowy ma obowiązek bezpłatnie przekazać taki dokument swoim klientom. Prospekt zawiera szczegółowe informacje o inwestycjach wykonywanych w oferowanym do sprzedaży lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Jednym z elementów prospektu jest dokładna analiza nieruchomości i okolicy w promieniu 1 km od inwestycji. Dzięki temu kupujący dowie się o wszystkich planowanych inwestycjach, które stanową potencjalną uciążliwość dla ich komfortu życia. Z OnGeo.pl przygotowanie takich danych staje się banalnie proste! 

Kategorie geotechniczne, dowiedz co możesz wybudować na danej kategorii geotechnicznej gruntu

Planujesz budowę domu? Pamiętaj o sprawdzeniu kategorii geotechnicznej jeszcze przed rozpoczęciem procesu budowlanego. Kategoria geotechniczna gruntu określa z jakim gruntem masz do czynienia na swojej działce. Dzięki niej dowiesz się jakie warunki musi spełnić twoja inwestycja budowlana, aby jej posadowienie na gruncie było bezpieczne oraz jakie budynki i inne obiekty mogą powstać na danej parceli. Zobacz jak sprawdzić kategorie geotechniczne oraz kto je ustanawia. 

Boom na działki rekreacyjne trwa. O tym trzeba pamiętać przy zakupie siedliska!

Trwa boom na działki rekreacyjne. Jednak kupując taką nieruchomość, powinniśmy kierować się nie tylko pięknymi widokami i bliskością wody, ale również chłodną kalkulacją przepisami i dokumentacją. Przede wszystkim nie każdy kupi siedlisko i nie na każdej działce pod lasem da się wybudować dom. Czasami przeszkodą jest nawet nieistniejąca rzeka.

W RCL opublikowano pakiet przepisów o planowaniu przestrzennym

Na stronie RCL opublikowano długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wraz z przepisami wykonawczymi. Co zmieni nowy pakiet przepisów o planowaniu przestrzennym?

Tereny zielone w miastach zagrożone! Obowiązujące przepisy nie chronią przed zabudową terenów zielonych

Obowiązujące przepisy nie chronią przed zabudową terenów zielonych spełniających w miastach istotne funkcje klimatyczne, wentylacyjne, czy hydrologiczne. Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, normy prawne regulujące od 18 lat planowanie i zagospodarowywanie przestrzenne zamiast wspierać zachowanie i powiększanie systemów przyrodniczych dopuszczają do ich postępującego i nieodwracalnego osłabiania. Oznacza to, że tereny zielone w miastach są zagrożone nadmierną zabudową. 

Wskaźnik intensywności zabudowy - co oznacza, jak obliczyć wskaźnik intensywności zabudowy

Diagnozując nieruchomość przed budową domu musisz sprawdzić wiele dokumentów mających wpływ na Twoją inwestycję. Jednym z najważniejszych jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Zapoznając się z jego treścią z pewnością spotkałeś się z pojęciem "wskaźnik intensywności zabudowy". Wiedz zatem, iż od intensywności zabudowy zależy m.in. wybór projektu domu i że jeśli ten nie będzie zgodny z zapisami mpzp, nie otrzymasz pozwolenia na budowę. Sprawdź co oznacza pojęcie intensywność zabudowy oraz jak obliczyć wskaźnik dla nieruchomości. 

Powierzchnia zabudowy, co oznacza, jak obliczyć powierzchnię zabudowy

Powierzchnia zabudowy jest najważniejszym parametrem jaki należy wziąć pod uwagę przy wyborze projektu domu i obejmuje cały metraż jaki faktycznie zajmuje budynek. Maksymalną powierzchnię zabudowy określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub decyzja o warunkach zabudowy. Sprawdź jak sprawdzić powierzchnię zabudowy oraz do czego Ci się przyda. 

Powierzchnia biologicznie czynna- co oznacza, jak obliczyć powierzchnię biologicznie czynną

Planując budowę domu, powinieneś wiedzieć, jaką część działki możesz zabudować, zabetonować lub utwardzić innym materiałem budowlanym. Pozostała część powinna zostać biologicznie czynna. Jeśli okaże się, że zbyt duża część nieruchomości gruntowej jest zabetonowana, czyli powierzchnia biologicznie czynna działki jest zbyt mała, prawdopodobnie zapłacisz jeszcze jedną daninę - podatek deszczowy.

Koniec z bezterminowymi warunkami zabudowy. Wuzetki będą ważne tylko trzy lata!

Koniec z bezterminowymi warunkami zabudowy! Takie zmiany wprowadza rząd w planowanej reformie planistycznej ogłoszonej oficjalnie w ubiegłym tygodniu. Po zmianie warunki zabudowy tzw. wuzetki będzie można otrzymać wyłącznie na trzy lata. Nowelizacja w tym zakresie budzi obawy wśród inwestorów i przedsiębiorców budowlanych, gdyż według nich zablokuje to możliwość zmiany uzyskanego wcześniej pozwolenia na budowę. 

Pokrycie MPZP, jaki obszar Polski ma plan zagospodarowania

W ocenie specjalistów stan zagospodarowania przestrzeni w Polsce jest bardzo zły. Wynika to z funkcjonującego systemu planowania przestrzennego, którego skutkiem jest złe zarządzanie obszarami gmin. Sprzyja to powstawaniu niekontrolowanej urbanizacji i niskiej jakości przestrzeni publicznej, braku ochrony cennych przyrodniczo obszarów. Jedną z przyczyn złego stanu zagospodarowania jest Pokrycie Polski miejscowymi planami zagospodarowania, które wynosi zaledwie 32,6% powierzchni kraju. 

Rządowa reforma planowania przestrzennego w II kwartale 2022 r.

Do planu prac legislacyjnych rządu dopisano właśnie zapowiadaną kilka miesięcy temu nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rządowa reforma planowania przestrzennego ma przede wszystkim wprowadzić zmiany m.in. w zakresie dokumentacji planistycznych. Z planów wynika, że prace nad nowelą rozpoczną się już w II kwartale br.