Posty z tagiem: mpzp

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sprawdź co możesz wybudować na działce. 

MPZP nie utracą ważności po uchwaleniu planów ogólnych
News
Wiceminister rozwoju przypomniał, że wejście w życie planu ogólnego nie spowoduje utraty ważności obowiązujących planów miejscowych
2024-02-28
~1min
Kraków przygotowuje się do uchwalenia planu ogólnego
News
Na najbliższym posiedzeniu rady miasta radni rozważą przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Krakowa.
2024-01-15
~2min
uprawnienia architekta nie decydują o zgodności projektu z MPZP
News
NSA odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego z powodu niezgodności z MPZP. Architekt posiadał odpowiednie uprawniania zawodowe.
2023-12-11
~1min
oznaczenia w planie ogólnym gminy
Porady OnGeo
Dowiesz się, jakie stosuje się oznaczenia w planie ogólnym gminy oraz jak czytać plan ogólny.
2023-11-30
~6min
dwa lata dłużej na plany ogólne
News
Dwa lata dłużej na plany ogólne? 28 listopada do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada wydłużenie terminu uchwalania planów ogólnych gmin
2023-11-30
~1min
Dane przestrzenne zastąpią tradycyjne rysunki i treści planów
News
Wchodzi w życie rozporządzenie, które zakłada rezygnację z części graficznej w danych przestrzennych. Tradycyjne teksty i rysunki ustąpią miejsca cyfrowym danym.
2023-11-21
~2min
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Porady OnGeo
Na poziomie wojewódzkim mamy narzędzia do planowania przestrzeni, a jednym z nich jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Czym jest i co zawiera?
2023-11-14
~7min
minimalna szerokość drogi
Analiza inwestycji
Zgodnie z przepisami każda działka budowana musi mieć dostęp do drogi publicznej, w przeciwnym razie realizacja budowy domu nie będzie możliwa.
2023-11-09
~4min
rozporządzenie określające minimalny zakres danych
News
Resort rozwoju opublikował nowe rozporządzenie określające minimalny zakres danych przestrzennych wymaganych do opracowania aktów planowania przestrzennego
2023-11-08
~2min
Reforma planowania przestrzennego konferencja MRiT
News
Projekt rozporządzenia dotyczący wniosku o warunki zabudowy. Zobacz jak wyglądać będzie nowy wniosek WZ.
2023-10-30
~2min