Porady OnGeo

Dostęp do drogi publicznej - wymóg realizacji inwestycji

Szczepan Sołtysik
2018-10-25
~3 min
Post zaktualizowany: 2021-04-23
Głosów: 87, średnia ocen: 5
dostep-do-drogi-publicznej-1

Planujesz budowę domu lub inną inwestycję budowlaną wymagającą uzyskania decyzji WZ i pozwolenia na budowę? Sprawdź czy działka posiada dostęp do drogi publicznej!

Niniejszy wpis ma na celu przedstawienie podstawowego wymogu procesu inwestycyjnego, jakim jest dostęp do drogi publicznej dla terenu, na którym planujemy realizację inwestycji budowlanej. Często z tym problemem spotykamy się na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wnioskiem do starostwa lub urzędu miasta o wydanie pozwolenia na budowę. Warto zweryfikować czy teren posiada dostęp do drogi publicznej na etapie kupna działki lub na początku załatwiania spraw formalnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na realizację inwestycji budowlanej.

  • Przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć bezpośredni dostęp do niej lub przez drogę wewnętrzną albo poprzez ustanowienie służebności gruntowej.
  • Warto zweryfikować czy teren posiada dostęp do drogi publicznej na etapie kupna działki lub na początku załatwiania spraw formalnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na realizację inwestycji budowlanej.

Poprzez dostęp do drogi publicznej, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy rozumieć bezpośredni dostęp do niej lub przez drogę wewnętrzną albo poprzez ustanowienie służebności gruntowej. Oznacza to faktyczną możliwość przejścia i przejazdu z obszaru naszej działki do drogi publicznej.

Poniżej przedstawiamy przykładowe przypadki związane z zagadnieniem dostępu do drogi publicznej

  • Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub teren nie posiada bezpośredniego dostępu ale możliwy jest dostęp poprzez ogólnodostępną drogę wewnętrzną. W tych przypadkach warunek zostanie spełniony, ponieważ zapewniony jest dostęp komunikacyjny planowanej inwestycji z drogą publiczną. Należy mieć na uwadze, że w przypadku gdy droga wewnętrzna będzie należała do osoby prywatnej, a my nie będziemy posiadali praw lub do tej nieruchomości to warunek dostępu do drogi publicznej nie zostanie spełniony.
  • Działka graniczy bezpośrednio z drogą publiczną, jednakże nie jest możliwy bezpośredni wjazd na działkę. Ograniczeniem w takim wypadku może być np. rów melioracyjny. W takim wypadku należy złożyć wniosek do odpowiedniego zarządcy drogi o pozwolenie na budowę wjazdu na działkę. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji koszty inwestycji pokrywa wnioskodawca.
  • Teren nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie do drogi publicznej, grunt pomiędzy działką a drogą publiczną należy do innego właściciela. W takim wypadku niezbędne jest ustanowienie służebności przez działkę należącą do innej osoby. Pisemne oświadczenie działki sąsiada nie będzie wystarczające dla organów wydających decyzje. Ustanowienie służebności drogowej następuje w drodze postępowania sądowego. Właściciel działki, która nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ma prawo żądać dla jego nieruchomości ustanowienia służebności drogi koniecznej. Innym rozwiązaniem jest podjęcie próby wykupienia działki lub jej części od sąsiada.
  • Warunek dostępu działki do drogi publicznej pojawia się również w przypadku podziału nieruchomości. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nie ma możliwości podziału nieruchomości, jeżeli projektowane działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Planując podział większej działki na mniejsze należy mieć na uwadze aby zapewnić dostęp do drogi dla każdego z planowanych wydzieleń, poprzez np. wydzielenie dodatkowej drogi wewnętrznej.

Możemy wyróżnić wiele innych przypadków dotyczących wymogu dostępu działki do drogi publicznej i barier jakie może napotkać inwestor w tym zakresie. Istnieje wiele rozbieżnych orzeczeń sądów dotyczących tej problematyki, co dodatkowo utrudnia spełnienie warunków realizacji inwestycji budowlanej. Często zdarza się, że dana sprawa musi być bardzo szczegółowo analizowana. Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych nie zawsze pozwoli na jednoznaczne określenie problemu.

Gdzie sprawdzić czy działka posiada dostęp do drogi publicznej?

Jeżeli szukasz nieruchomości pod budowę domu lub planujesz realizację inwestycji budowlanej przeanalizuj wymóg dostępu do drogi publicznej. Możesz skorzystać z ogólnodostępnych źródeł informacji o terenie. Znajdziesz je w odpowiednich urzędach, prowadzących sprawy w tym zakresie oraz na stronach internetowych urzędów miast oraz portalach mapowych. Jednym z takich rozwiązań jest również Geoportal OnGeo.pl. Dzięki narzędziu wyszukiwarki działek i adresów, bez problemu odnajdziesz interesującą Cię nieruchomość, następnie za pomocą interaktywnej mapy i podkładu z działkami przeanalizujesz dostęp działki do drogi publicznej. Portal umożliwia również pobranie zestawu danych dla wskazanej nieruchomości, m.in. dane katastralne działki, obszary natura 2000, informacja o obowiązującym planie zagospodarowania, wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie, zanieczyszczenie powietrza i wiele innych informacji istotnych z punktu widzenia inwestycji budowlanej. Dane pobierzesz w portalu Ongeo.pl, samodzielnie w zaledwie parę minut.

Szczegóły dotyczące zakresu możliwych do uzyskania informacji oraz instrukcję pobierania danych opisaliśmy w innym artykule na Blogu OnGeo : GEOPORTAL ONGEO.PL – JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH.

Wejdź i sprawdź sam, w przypadku pytań lub problemów napisz do nas! Zespół OnGeo.pl służy pomocą.

🙂

 

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl