Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Dostęp do drogi publicznej - wymóg realizacji inwestycji

Głosów: 80, średnia ocen: 4.6
mock

Planujesz budowę domu lub inną inwestycję budowlaną wymagającą uzyskania decyzji WZ lub pozwolenia na budowę? Sprawdź czy działka posiada dostęp do drogi publicznej!

 • Przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć bezpośredni dostęp do niej lub przez drogę wewnętrzną albo poprzez ustanowienie służebności gruntowej.
 • Warto zweryfikować czy teren posiada dostęp do drogi publicznej na etapie kupna działki lub na początku załatwiania spraw formalnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na realizację inwestycji budowlanej.

Niniejszy wpis ma na celu przedstawienie podstawowego wymogu procesu inwestycyjnego, jakim jest dostęp do drogi publicznej dla terenu, na którym planujemy realizację inwestycji budowlanej. Z tym problemem spotykamy się często na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wnioskiem do starostwa lub urzędu miasta o wydanie pozwolenia na budowę

Warto zweryfikować czy teren posiada dostęp do drogi publicznej na etapie kupna działki lub na początku załatwiania spraw formalnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na realizację inwestycji budowlanej.

Poprzez dostęp do drogi publicznej, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy rozumieć bezpośredni dostęp do niej lub przez drogę wewnętrzną albo poprzez ustanowienie służebności gruntowej. Oznacza to faktyczną możliwość przejścia i przejazdu z obszaru naszej działki do drogi publicznej.

Poniżej przedstawiamy przykładowe przypadki związane z zagadnieniem dostępu do drogi publicznej

 • Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub teren nie posiada bezpośredniego dostępu ale możliwy jest dostęp poprzez ogólnodostępną drogę wewnętrzną. W tych przypadkach warunek zostanie spełniony, ponieważ zapewniony jest dostęp komunikacyjny planowanej inwestycji z drogą publiczną. Należy mieć na uwadze, że w przypadku gdy droga wewnętrzna będzie należała do osoby prywatnej, a my nie będziemy posiadali praw lub do tej nieruchomości to warunek dostępu do drogi publicznej nie zostanie spełniony.
 • Działka graniczy bezpośrednio z drogą publiczną, jednakże nie jest możliwy bezpośredni wjazd na działkę. Ograniczeniem w takim wypadku może być np. rów melioracyjny. W takim wypadku należy złożyć wniosek do odpowiedniego zarządcy drogi o pozwolenie na budowę wjazdu na działkę. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji koszty inwestycji pokrywa wnioskodawca.
 • Teren nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie do drogi publicznej, grunt pomiędzy działką a drogą publiczną należy do innego właściciela. W takim wypadku niezbędne jest ustanowienie służebności przez działkę należącą do innej osoby. Pisemne oświadczenie działki sąsiada nie będzie wystarczające dla organów wydających decyzje. Ustanowienie służebności drogowej następuje w drodze postępowania sądowego. Właściciel działki, która nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ma prawo żądać dla jego nieruchomości ustanowienia służebności drogi koniecznej. Innym rozwiązaniem jest podjęcie próby wykupienia działki lub jej części od sąsiada.
 • Warunek dostępu działki do drogi publicznej pojawia się również w przypadku podziału nieruchomości. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nie ma możliwości podziału nieruchomości, jeżeli projektowane działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Planując podział większej działki na mniejsze należy mieć na uwadze aby zapewnić dostęp do drogi dla każdego z planowanych wydzieleń, poprzez np. wydzielenie dodatkowej drogi wewnętrznej.

Możemy wyróżnić wiele innych przypadków dotyczących wymogu dostępu działki do drogi publicznej i barier jakie może napotkać inwestor w tym zakresie. Istnieje wiele rozbieżnych orzeczeń sądów dotyczących tej problematyki, co dodatkowo utrudnia spełnienie warunków realizacji inwestycji budowlanej. Często zdarza się, że dana sprawa musi być bardzo szczegółowo analizowana. Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych nie zawsze pozwoli na jednoznaczne określenie problemu.

Gdzie sprawdzić czy działka posiada dostęp do drogi publicznej?

Wygeneruj samodzielnie Raport o Terenie w portalu OnGeo.pl. 

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Jak sprawdzić czy działka ma dostęp do drogi publicznej w OnGeo.pl!

Zobacz, jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport

Poniżej instrukcja krok po kroku:

 • W pierwszej kolejności wejdź na stronę ongeo.pl/raporty
 • Wyszukaj i wybierz swoją działkę. Możesz tego dokonać na trzy sposoby:

Użyj pola wyszukiwarki. Wyszukaj działkę po adresie lub po numerze. Poniżej pola wyszukiwarki pojawi się lista podpowiedzi z działkami, które pasują do Twojego zapytania.

Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki
Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki

Wskaż na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię działkę. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości).

Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Wyszukaj Raport o Terenie za pomocą opcji wskaż na mapie
Wyszukaj Raport o Terenie za pomocą opcji wskaż na mapie

Narysuj na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię lokalizację działki. Następnie poprzez klikanie i zaznaczanie kolejno punktów zawężających obszar swojego zainteresowania, zostanie zaznaczony wybrany przez Ciebie obszar działki. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości).

Wyszukaj raport o terenie za pomocą opcji narysuj
Wyszukaj Raport o Terenie za pomocą opcji narysuj
 • Zaznacz cechy terenu, które chciałbyś pobrać dla swojej działki, a następnie wybierz Dostęp do drogi publicznej z zakładki Infrastruktura.
Wybierz temat Dostęp do drogi publicznej w Raporcie o działce
Wybierz temat Dostęp do drogi publicznej w Raporcie o działce
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.

W Raporcie o działce masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów, co spowoduje, że cena będzie niższa.

Uwaga! Wybierając wszystkie tematy z listy uzyskasz aż 20 % rabatu!

 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz na wskazany adres mailowy.

Zobacz fragment Raportu o Terenie z tematem Dostęp do drogi publicznej.

Fragment Raportu o Terenie - dostęp do drogi publicznej
Fragment Raportu o Terenie - dostęp do drogi publicznej

Do czego może się przydać Raport o Terenie?

Diagnoza działki jest podstawową czynnością, którą musisz wykonać jeszcze przed zakupem nieruchomości. Dzięki temu unikniesz niespodzianek i w porę wyłapiesz wszelkie uciążliwości, zagrożenia oraz wady fizyczne i formalnoprawne działki. 

Generując Raport o Terenie zyskasz nie tylko wiedzę, ale również oszczędzisz sobie czas na poszukiwaniu informacji z wielu źródeł.

OnGeo.pl to bardzo zaawansowany system informatyczny, który dokona pomiarów, obliczeń na danych przestrzennych oraz przygotuje mapy i zestawienia. Raporty OnGeo.pl oferują najwyższy poziom organizacyjny e-usług, który umożliwia uzyskanie złożonych informacji przy minimalnym nakładzie pracy człowieka. 

Prościej już się nie da!

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak