Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Jak wybrać działkę pod budowę domu?

Głosów: 30, średnia ocen: 5
mock

Wybór działki pod budowę domu to ważna decyzja. Istotne są parametry działki, czyli jej wielkość i kształt i wymiary oraz lokalizacja, infrastruktura i status prawny. W tym artykule zwrócimy uwagę na to jak wybrać działkę pod budowę domu.

 • Jednym z ważniejszych ograniczeń formalno-prawnych, jakie powinniśmy sprawdzić przy wyborze działki jest przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp).
 • W przypadku braku miejscowego planu kluczową rolę w wyborze działki ma istniejące sąsiedztwo i klasa gruntu.

Wybór lokalizacji działki

Zwróć uwagę na ukształtowanie działki. Ważne jest czy działka dobrze nasłoneczniona czy dom będzie w cieniu o każdej porze dnia – dlatego wybieraj lokalizacje na południowej stronie. Lokalizacja działki blisko lasu brzmi świetnie – niemniej jeśli las będzie od strony południowej to zasłoni dom i przez większość dnia będzie cień. 

Położenie działki będzie również istotnym czynnikiem. Najlepszym wyborem będzie teren płaski lub położony w wyższej części działki. Pamiętaj, że działka na stoku może pięknie wyglądać, ale niestety na niektórych terenach może następować osuwanie się mas ziemi. Warto też rozważyć lokalizację względem cieków wodnych. Jeśli już zdecydujesz się na działkę w pobliżu strumyka – warto działkę i dom ubezpieczyć od zalania i powodzi. Działka zlokalizowana na gruntach rolnych na której chcemy budować dom jest możliwa, ale dopiero od klas IIIb i wyżej. Nie poleca się zakupu działki w obszarach chronionych, parkach, otulinach czy na obszarach NATURA 2000 ze względu na duże koszty lub w sytuacji kiedy inwestycja może nigdy się nie odbyć w związku z dużymi ograniczeniami proceduralnymi.

Poznaj Raporty o Terenie OnGeo.pl

Raport o terenie w portalu OnGeo.pl, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

W Raporcie znajdziesz chociażby:

 • dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli wymiary i obwód działki, powierzchnia urzędowa i obliczona, współrzędne punktów załamania linii granicznej działki, grupa rejestrowa, klasa bonitacyjna,
 • informacje o planach miejscowych na obszarze działki i w okolicy oraz przeznaczenie działki w mpzp,
 • rejestr pozwoleń na budowę w okolicy,
 • uzbrojenie terenu w media,
 • miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe w sąsiedztwie,
 • zagrożenia i uciążliwości, czyli tereny: zalewowe, zagrożone stagnacją wody, osuwiskowe,
 • analiza nasłonecznienia w poszczególnych porach roku,
 • powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody występujące w promieniu 1 km od granic działki,
 • analiza żyzności gleb,
 • strefy ochronne, czyli wokół: turbin wiatrowych, cmentarzy, lotnisk, terenów zamkniętych,
 • analiza zasięgu czasu dojazdu i dojścia,
 • inne, sprawdź jakie na stronie.

Sprawdź sam dowolną działkę w Polsce!

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Rodzaj działki – sprawdź czy możesz wybudować dom

Ważnym aspektem będzie wybór działki. Czy to będzie działka przeznaczona pod budowę czy działka rolna. Dlatego warto szukać działki o ustalonym charakterze budowlanym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest w urzędzie gminy. Jeśli okaże się że działka nie ma pozwolenia na budowę to MPZP zweryfikuje czy możliwe będzie postawienie na wybranej działce domu. Ponadto w planie znajdują się informacje takie jak: kąty nachylenia dachu oraz czy w pobliżu przewidziane są budowy dróg szybkiego ruchu czy zakładów produkcyjnych.

Media i przyłącza – sprawdź czy działka jest uzbrojona

Uzbrojenie działki, czyli podłączenie do niej prądu, wody i gazu zwiększa wartość kupowanej działki, ale jest również sporym udogodnieniem dla kupującego. Warto sprawdzać również działki które nie mają uzbrojenia ale powoduje to że będzie trzeba poświęcić czas i pieniądze na podłączenie mediów do wybranej działki.

Infrastruktura i okolica

Przed wyborem działki należy sprawdzić co znajduje się w pobliżu. Zanim zdecydujesz się na zakup działki sprawdź jak blisko znajduje się sklep oraz jak daleko znajdują się szkoły, żłobki czy urzędy które będą potrzebne do codziennego funkcjonowania. Ponadto sprawdź jak daleko zlokalizowana jest infrastruktura drogowa i komunikacyjna.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak