Posty z tagiem: EGIB

Ewidencja gruntów i budynków, granice działek, numery działek, mapa działek. Gdzie sprawdzić działkę na mapie, jaki jest przebieg granicy działki, jaki jest numer działki. 

Spory graniczne między gminą a miastem. Samorządy mówią „dość” bezprawiu!

Lokalne konflikty między miastami, a sąsiednimi gminami wybuchają średnio co kilka miesięcy. Miasta chcą się rozrastać i zagarniają coraz większy obszar należący do gmin sąsiadujących, co oczywiście budzi wiele kontrowersji. W tym zakresie gminy zazwyczaj nie mają wiele do powiedzenia. Eksperci wskazują, że procedury podziałowe przebiegają w oderwaniu od prawa krajowego i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Już wielokrotnie wykazuje się, że przepisy o podziale terytorialnym wymagają pilnej poprawy. Samorządy gminy mówią „dość” i chcą uregulowania prawnego, aby spory graniczne były bardziej kontrolowane i uwzględniały stanowisko obu stron konfliktu.

Małopolska ogłasza nabór wniosków na operacje typu scalanie gruntów

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza kolejny nabór wniosków na operacje typu scalanie gruntów. Nabór trwa od 29 listopada do 13 grudnia 2021r.

Co oznaczają symbole MPZP?

Jeżeli widziałeś/aś kiedyś barwny rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale nie masz podjęcia co oznaczają symbole MPZP oraz obszary oznaczone różnymi kolorami, kreskowaniem oraz skrótami literowymi, to dobrze, że kliknąłeś/aś w ten link. W tym artykule weźmiemy na tapetę dokument MPZP i wytłumaczymy w prosty sposób jak go czytać, by wyciągnąć z niego kluczowe informacje.

Projekt ustawy o scaleniu i wymianie gruntów. Co się zmienia w prawie?

19 października 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o scaleniu i wymianie gruntów, który ma usprawnić cały proces postępowania. Opublikowany projekt ustawy wprowadza możliwość wykorzystania komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z postępowaniem scaleniowym oraz zakłada wprowadzenie nieprzekraczalnych terminów rozpatrywania składanych odwoływań i skarg. Proponowane rozwiązania zostały przedstawione w parlamencie i jeśli zostaną zatwierdzone, wejdą w życie po 30 dniach od ich obwieszczenia w Dzienniku Ustaw.

Planowanie przestrzenne w Polsce - co zmieniło się przez dekadę

Planowanie przestrzenne w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Brak narzędzi systemowych, brak zaangażowania społecznego i w końcu brak odpowiedzialności zbiorowej mieszkańców, urzędników gminnych i rządu powoduje, że sytuacja zagospodarowania przestrzennego nie ulega poprawie. Od 2010r udział powierzchni objętej obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w powierzchni ogółem wzrósł zaledwie o 5%*. Na obszarze kraju nadal występują gminy, które w ogóle nie mają planów miejscowych. Decyzja o możliwości zabudowy jest podejmowana często bez analizowania terenu, czego skutkiem jest budowanie obiektów na terenach zalewowych, czy osuwiskowych.

Chaos przestrzenny, czyli brak ładu przestrzennego w Polsce

Brak planów zagospodarowania przestrzennego, konieczność przystosowania przestrzeni do zmian klimatycznych, „betonoza” miast… W polskim krajobrazie bez wątpienia dominuje chaos przestrzenny. Dane wskazują, że w ostatnim dziesięcioleciu udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w powierzchni ogółem wzrósł zaledwie o 5%*. Złe gospodarowanie przestrzenią generuje olbrzymie straty społeczne i gospodarcze oraz niekorzystnie wpływają na komfort życia mieszkańców. W Polsce każdy buduje gdzie chce i jak chce, a za sam system planowania przestrzennego odpowiadają mniej lub bardziej kompetentni urzędnicy. Czy taki stan rzeczy można jeszcze odwrócić? Dlaczego chaos przestrzenny tak bardzo zakorzenił się w naszej mentalności?

Jak sprawdzić identyfikator działki ewidencyjnej?

Działka ewidencyjna stanowi najmniejszą jednostkę administracyjną podziału kraju. Każda działka ewidencyjna oznaczana jest numerem ewidencyjnym, który stanowi liczbę naturalną. Dla celów statystycznych, oprócz numeru, działka posiada indywidulany identyfikator działki ewidencyjnej określający położenie nieruchomości na terenie państwa.

Czym jest jednostka ewidencyjna?

Zapewne wielu z Was miało przed oczami dokument geodezyjny lub mapkę ewidencyjną z odnośnikami, które w teorii miały wskazywać wyjaśnienie niektórych pojęć. Możliwe również, że geodeta w ogóle nie pomyślał, że znajdzie się ktoś, kto nie będzie znał podstawowych w jego ocenie pojęć. Takie zaniedbanie lub przeoczenie może budzić złość i frustrację, co nie sprzyja dobrej relacji z klientem. Pojęć, które brzmią tak samo, a znaczą zupełnie coś innego może być masa. Przykładem może być choćby jednostka ewidencyjna, która nader często mylona jest z obrębem ewidencyjnym. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wyjaśnić, czym różnią się od siebie oba pojęcia. Zapraszamy do lektury!

Jak sprawdzić działkę w ewidencji gruntów i budynków?

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) to zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Z rejestru EGiB możesz uzyskać szereg niezbędnych informacji o nieruchomości jeszcze przed jej zakupem tj.: powierzchnia i przebieg granic ewidencyjnych, określenie powierzchni użytków, klasę gleboznawczą, czy dane dotyczące właściciela działki. Zgromadzone dane na temat działki są jawne, jednak za wypis z rejestru musisz zapłacić. Dzisiaj podpowiemy Ci jak sprawdzić działkę w ewidencji gruntów i budynków i jak możesz szybko i bez wychodzenia z domu zdobyć niektóre dane dla dowolnej działki. Zapraszamy do lektury! 😊

Gdzie sprawdzić działkę? To musisz wiedzieć przed zakupem!

Chciałbyś kupić działkę, ale zastanawiasz się czy to dobra inwestycja? Masz obawy, czy poprzedni właściciel poinformował Cię o ewentualnych wadach i uciążliwościach? Chcesz mieć pewność, że na tej konkretnej działce będziesz mógł bez przeszkód zrealizować swój plan? Ten artykuł jest dla Ciebie! Jeśli zastanawiasz się gdzie sprawdzić działkę przed zakupem, mamy dla Ciebie proste wskazówki dzięki którym w prosty sposób zdiagnozujesz swoją działkę i unikniesz przykrych niespodzianek.

Jakie są źródła informacji o nieruchomościach?

Podstawowe źródła informacji o nieruchomościach dzielą się na dwie podstawowe kategorie – obligatoryjne (prawne) i fakultatywne. Lista dokumentów potrzebnych do wyceny nieruchomości jest długa, ale ostateczny wybór źródeł uzależniony jest od przedmiotu i celu wyceny danej nieruchomości.

Jak sprawdzić granice działki w Geoportalu Krajowym

Chcesz sprawdzić jak dokładnie przebiegają granice wskazanej działki na mapie Geoportalu Krajowym? W tym artykule znajdziesz krótką instrukcję jak w szybki i prosty sposób sprawdzić granice w geoportalu krajowym.