Posty z kategorii: Na mapie

Artykuły, które poruszają problematykę związaną z mapami lub zagadnienia przedstawione są w formie przestrzennej - na mapie. 

Miejsca, urządzenia i obiekty potencjalnie uciążliwe w Raporcie o Terenie

Zanim zdecydujesz się na budowę domu w konkretnej lokalizacji, sprawdź czy w sąsiedztwie znajdują się miejsca i obiekty potencjalnie uciążliwe. Poszukując idealnego miejsca pod inwestycję, weź pod uwagę ewentualne oddziaływania infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej, czyli np. uciążliwości spowodowane nadmiernym hałasem i zanieczyszczeniami powietrza. Dowiedz się czy w pobliżu nie ma zakładów przemysłowych, elektrowni wiatrowych i urządzeń energetycznych wysokiego napięcia, które znacznie obniżą komfort życia mieszkańców i wpłyną na obniżenie wartości nieruchomości. 

Powierzchnia zabudowy, co oznacza, jak obliczyć powierzchnię zabudowy

Powierzchnia zabudowy jest najważniejszym parametrem jaki należy wziąć pod uwagę przy wyborze projektu domu i obejmuje cały metraż jaki faktycznie zajmuje budynek. Maksymalną powierzchnię zabudowy określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub decyzja o warunkach zabudowy. Sprawdź jak sprawdzić powierzchnię zabudowy oraz do czego Ci się przyda. 

Mapa drzew prezentująca lokalizację koron drzew na mapie

Pragniemy zaprezentować interaktywną mapę drzew online stworzoną w ramach projektu Geoportal Na Mapie. Mapa drzew wskazuje zarówno lokalizację, jak i zasięg terenowy roślinności wysokiej. Dzięki temu inwestor ma możliwość sprawdzenia, czy jego przedsięwzięcie nie będzie wymagało usunięcia części drzew lub czy roślina nie zacieni jego inwestycji. Wynik inwentaryzacji drzew przedstawiono na kontrastowej, darmowej mapie solarnej noszącej nazwę Atlas Solarny. 

Mapa terenowa - przeglądaj okolicę na interaktywnej mapie ukształtowania terenu

Pragniemy zaprezentować prezentuje interaktywną, dostępną online mapę ukształtowania terenu stworzoną w ramach projektu Geoprotal Na Mapie. Mapa terenowa jest darmowa, a jej zasięg obejmuje obszar całej Polski. Przy pomocy kontrastowej skali barwnej przedstawia zróżnicowanie rzeźby terenu oraz dodatkowo wskazuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze elementy zagospodarowania krajobrazu, przez co jest użyteczna na potrzeby turystyczne, survivalowe oraz stanowi źródło informacji o terenie np. dla leśników i myśliwych. 

Mapa solarna Polski - mapa nasłonecznienia OnLine

Pragniemy zaprezentować nową mapę solarną stworzoną w ramach projektu Geoportal Na Mapie. Mapa solarna Polski obrazuje nasłonecznienie terenu uwzględniając zarówno jego topografię, jak i przyrodnicze i pozaprzyrodnicze elementy zagospodarowania terenu. Analiza umożliwi efektywniejsze użytkowanie działki oraz wskaże najbardziej optymalną lokalizację inwestycji wykorzystując jej potencjał słoneczny. 

Geoportal Krajowy Na Mapie - sprawdź informacje na mapie geoportalu

Pragniemy zaprezentować nowy Geoportal Krajowy Na Mapie zawierający aktualne informacje przestrzenne dla obszaru Polski zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych powstałych na podstawie różnych publicznych rejestrów urzędowych. W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz zarówno podstawowe dane z rejestru ewidencji gruntów jak i nasłonecznienie działki i jej najbliższej okolicy.

Pokrycie MPZP, jaki obszar Polski ma plan zagospodarowania

W ocenie specjalistów stan zagospodarowania przestrzeni w Polsce jest bardzo zły. Wynika to z funkcjonującego systemu planowania przestrzennego, którego skutkiem jest złe zarządzanie obszarami gmin. Sprzyja to powstawaniu niekontrolowanej urbanizacji i niskiej jakości przestrzeni publicznej, braku ochrony cennych przyrodniczo obszarów. Jedną z przyczyn złego stanu zagospodarowania jest Pokrycie Polski miejscowymi planami zagospodarowania, które wynosi zaledwie 32,6% powierzchni kraju. 

Mapa geodezyjna - co zawiera i gdzie można pozyskać mapę geodezyjną

Mapa geodezyjna to takie opracowanie kartograficzne, które powstało w oparciu o kopię mapy zasadniczej. Takie opracowanie zawiera przede wszystkim dane z ewidencji gruntów i budynków oraz informacje o ukształtowaniu, zagospodarowaniu oraz uzbrojeniu wybranego terenu lub działki. Dokument powstaje w wyniku pomiarów geodezyjnych w celu np. uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Zobacz jakie wyróżniamy rodzaje map geodezyjnych oraz kiedy będą Ci one potrzebne.

Mapa ewidencyjna - co zawiera i kiedy będzie wymagana

Mapa ewidencyjna jest uzupełnieniem mapy zasadniczej, które zawiera informacje o przebiegu granic działek i usytuowaniu budynków na danym terenie. Na jej podstawie sporządza się mapę do celów projektowych, mapę do celów prawnych oraz mapę podziałową. Dowiedz się gdzie i jak ją pozyskać oraz jak poprawnie złożyć wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej.

Mapa zasadnicza - co zawiera i kiedy będzie wymagana

Mapa zasadnicza jest jednym z najważniejszych opracowań geodezyjno-kartograficznych, które znajdują się w państwowych zasobach danych. Bez niej realizacja inwestycji budowlanych będzie niemożliwa. Jeśli chciałbyś ją pozyskać dla swojej działki, musisz udać się do miejscowego wydziału geodezji w starostwie powiatowym. Dowiedz się jakie zastosowanie ma mapa zasadnicza oraz jak są uzyskać. 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa - co zawiera i kiedy będzie wymagana?

Mapa sytuacyjno-wysokościowa to opracowanie kartograficzne, które powstaje na bazie mapy zasadniczej. Jest ona niezbędnym dokumentem, jeśli zamierzasz starać się o pozwolenie na budowę domu lub jeśli chciałbyś złożyć wniosek o zmianę mpzp. Przygotowaniem mapy zajmują się wyłącznie uprawnieni geodeci. Sprawdź co odróżnia mapę syt-wys od mapy zasadniczej oraz ile kosztuje jej wykonanie. 

Wojna na Ukrainie na mapie - 26 najlepszych map, wykresów i filmów

24 lutego 2022 r. rosyjskie wojsko na rozkaz Władimira Putina brutalnie zaatakowało Ukrainę. Prezydent Rosji od samego początku bezczelnie tłumaczy nieuzasadnioną napaść na naszych sąsiadów i nazywa ją „operacją specjalną”. W orędziu do obywateli przekonywał, że Ukraina nigdy nie była prawdziwym narodem, lecz historycznie przynależy do Rosji. Stwierdził też, że rozpad ZSRR w 1991 r. był "tak naprawdę ograbieniem" jego państwa. To, co do niedawna wydawało się nierealne teraz dzieje się na naszych oczach. Rosja rozpoczęła krwawą wojnę w centrum Europy, aby zabezpieczyć swoją pozycję polityczną. Już wiemy, że atak zbrojny mimo, iż usilnie odpierany przez ukraińskie wojsko i cywilów, kosztuje życie setek, a być może i tysięcy niewinnych ludzi. Zatem aby zrozumieć tę nieuzasadnioną agresję sił rosyjskich, trzeba zrozumieć Ukrainę. Dlatego poniżej przedstawiamy serię wojna na Ukrainie na mapie, która ma na celu wyjaśnienie prawdziwej przyczyny rosyjskiej agresji.