Porady OnGeo

Czy wymagane jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej przy budowie domu?

Monika Byś
2021-07-14
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-23
Głosów: 30, średnia ocen: 5
podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Polskie prawo nakłada na właścicieli nieruchomości i na gminę, obowiązek dbania o wysoki poziom ochrony środowiska. Jednym z podstawowych czynności w tym zakresie jest zapewnienie odpowiedniej utylizacji ścieków poprzez podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Dzisiejszy artykuł rozpoczyna serię wpisów dotyczących obowiązku podłączenia mediów do domów. Zapraszamy do lektury.

  • Podłączenie do sieci kanalizacyjnej nie wymaga pozwolenia na budowę.
  • Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
  • Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości  do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.
  • Koszty związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej pokrywa w całości właściciel nieruchomości.
  • Jeśli istnieją możliwości techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, a mimo to właściciel nieruchomości nie dokona obowiązku przyłączenia, zapłaci on karę grzywny.
  • W Raportach o Terenie dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Jak starać się o podłączenie do sieci kanalizacyjnej?

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej nie wymaga pozwolenia na budowę. Ponadto zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianach w prawie budowalnym, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. To duże ułatwienie dla inwestorów.

Aby wykonać przyłącze kanalizacyjne niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wniosku o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków. Kolejnym krokiem jest zatrudnienie wykonawcy przyłączy kanalizacyjnych, który zajmie się obsługą inwestycji. Na koniec wystarczy zlecić geodecie usługę wykonania mapy do celów projektowych i podpisać umowę o odprowadzenie ścieków.

Chcesz sprawdzić, jak wygląda wzór wniosku o wydanie informacji technicznej o możliwości odprowadzania ścieków oraz poznać procedurę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej? Zajrzyj do artykułu: Jak wypełnić wniosek o przyłącze kanalizacyjne?

Czy wymagane jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej przy budowie domu?

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej jest uregulowana prawnie przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa mówi, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości  do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków. 

Jeśli Twój dom ma już oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacyjna powstała w późniejszym terminie, nie masz obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

A jeśli posiadam szambo, to czy muszę starać się o podłączenie do sieci kanalizacyjnej?

Zdecydowanie tak! Nieruchomości zwolnione z obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej to takie, które posiadają przydomową oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te muszą ponadto spełniać wymagania określone w przepisach. Szczelny zbiornik na nieczystości, tzw. szambo, nie zwalnia z obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Kto pokryje koszty przyłączenia do sieci?

Koszty związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej pokrywa w całości właściciel nieruchomości.

Chcesz wiedzieć, jakie są koszty przyłączenia do sieci wodociągowej? Zajrzyj do artykułu: Jaki jest koszt przyłącza kanalizacji?

Czy grożą mi kary, jeśli mimo obowiązku nie zdecyduje się na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej?

Tak. Jeśli istnieją możliwości techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, a mimo to właściciel nieruchomości nie dokona obowiązku przyłączenia, właściwe co do lokalizacji przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne lub zakład gospodarki komunalnej jest zobowiązany wydać decyzję administracyjną, która nakazuje właścicielowi wykonanie przyłącza. Decyzja o której mowa podlega egzekucji administracyjnej, a właściciel otrzyma karę grzywny.

Sprawdź uzbrojenie działki w Raportach o Terenie

Zespół OnGeo ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Od teraz uzbrojenie terenu możesz sprawdzić w Raporcie o Terenie.

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie działki w media.

Nie stresuj się kupnem działki - zdiagnozuj działkę sam. Pobieranie raportu zajmie Ci raptem 5 minut. Sam wybierasz, których cech nieruchomości potrzebujesz i za co płacisz.

Polecamy wpis: Mapa uzbrojenia terenu. Jak czytać mapę uzbrojenia terenu?

Poniżej prezentujemy jak wygląda fragment Raportu o terenie z tematem uzbrojenie terenu w media.

Fragment Raportu o działce - uzbrojenie terenu w media
Fragment Raportu o działce - uzbrojenie terenu w media

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.