OnGeo Logo

Czy wymagane jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej przy budowie domu?

2021-07-14 Czas czytania: ~3 min
Głosów: 2, średnia ocen: 5
mock

Polskie prawo nakłada na właścicieli nieruchomości i na gminę, obowiązek dbania o wysoki poziom ochrony środowiska. Jednym z podstawowych czynności w tym zakresie jest zapewnienie odpowiedniej utylizacji ścieków poprzez podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Dzisiejszy artykuł rozpoczyna serię wpisów dotyczących obowiązku podłączenia mediów do domów. Zapraszamy do lektury.

  • Podłączenie do sieci kanalizacyjnej nie wymaga pozwolenia na budowę.
  • Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
  • Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości  do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.
  • Koszty związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej pokrywa w całości właściciel nieruchomości.
  • Jeśli istnieją możliwości techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, a mimo to właściciel nieruchomości nie dokona obowiązku przyłączenia, zapłaci on karę grzywny.
  • Raport o Terenie OnGeo.pl pozwoli Ci w szybki sposób zdiagnozować dowolną działkę w Polsce. Dowiesz się, czy działka znajduje się na terenie objętym MPZP, sprawdzisz dostęp do drogi publicznej, natężenie hałasu, zanieczyszczenia i wiele innych.

Jak starać się o podłączenie do sieci kanalizacyjnej?

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej nie wymaga pozwolenia na budowę. Ponadto zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianach w prawie budowalnym, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. To duże ułatwienie dla inwestorów.

Aby wykonać przyłącze kanalizacyjne niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wniosku o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków. Kolejnym krokiem jest zatrudnienie wykonawcy przyłączy kanalizacyjnych, który zajmie się obsługą inwestycji. Na koniec wystarczy zlecić geodecie usługę wykonania mapy do celów projektowych i podpisać umowę o odprowadzenie ścieków.

Chcesz sprawdzić, jak wygląda wzór wniosku o wydanie informacji technicznej o możliwości odprowadzania ścieków oraz poznać procedurę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej? Zajrzyj do artykułu: Przyłącze wodno-kanalizacyjne - jak złożyć wniosek?

Czy wymagane jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej przy budowie domu?

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej jest uregulowana prawnie przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa mówi, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości  do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków. 

Jeśli Twój dom ma już oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacyjna powstała w późniejszym terminie, nie masz obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

A jeśli posiadam szambo, to czy muszę starać się o podłączenie do sieci kanalizacyjnej?

Zdecydowanie tak! Nieruchomości zwolnione z obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej to takie, które posiadają przydomową oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te muszą ponadto spełniać wymagania określone w przepisach. Szczelny zbiornik na nieczystości, tzw. szambo, nie zwalnia z obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Kto pokryje koszty przyłączenia do sieci?

Koszty związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej pokrywa w całości właściciel nieruchomości.

Czy grożą mi kary, jeśli mimo obowiązku nie zdecyduje się na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej?

Tak. Jeśli istnieją możliwości techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, a mimo to właściciel nieruchomości nie dokona obowiązku przyłączenia, właściwe co do lokalizacji przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne lub zakład gospodarki komunalnej jest zobowiązany wydać decyzję administracyjną, która nakazuje właścicielowi wykonanie przyłącza. Decyzja o której mowa podlega egzekucji administracyjnej, a właściciel otrzyma karę grzywny.

Czy wiesz, że….

Dzięki Raportach o Terenie OnGeo.pl, możesz otrzymać wszystkie niezbędne dane o nieruchomości w jednym miejscu?

Geoportal OnGeo.pl umożliwia pozyskanie informacji o każdej działce w kraju. W kilku krokach możesz pobrać tzw. Raport o terenie, w którym sprawdzisz, czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto dowiesz się, czy twoja działka znajduje się na terenie potencjalnego zagrożenia i uciążliwości. Sprawdzisz, czy położona jest w strefie zalewowej lub osuwiskowej. Dowiesz się, jakie są wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, czy hałasu oraz odległość od linii energetycznych.

To proste!

Monika Ojczyk

Redaktor w serwisie OnGeo

#budowa#opłaty#przyłącz

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1