Porady OnGeo

Jaki jest koszt przyłącza kanalizacji?

Monika Byś
2021-12-14
~7 min
Post zaktualizowany: 2024-01-23
Głosów: 57, średnia ocen: 4.7
koszt przyłącza kanalizacji

Przepisy prawa mówią, że jeżeli w pobliżu działki na której budujesz dom znajduje się sieć kanalizacyjna, musisz się do niej przyłączyć. Podłączenie domu do sieci kanalizacyjnej następuje zawsze na koszt i na wniosek właściciela posesji, jednak za utrzymanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej odpowiada przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Koszt przyłącza kanalizacji do działki jest uzależniony od długości przyłącza, warunków terenowych i aktualnych cen robót i materiałów budowalnych. W dzisiejszym artykule omówimy koszt przyłącza kanalizacji.

 • Budowa przyłącza kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę.
 • Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
 • Jeśli okaże się, że sieć kanalizacyjna zlokalizowana jest w odległości kilkunastu, a nawet kilkuset metrów od działki, wykonanie przyłącza jest realne, lecz cena jaką inwestor będzie musiał zapłacić za rozbudowę sieci będzie niewspółmiernie wyższa niż w przypadku kilkumetrowej odległości.
 • Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie mogą pobierać opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
 • W Raportach o Terenie dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Przyłącze kanalizacyjne

Budowa przyłącza kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę.

13 lutego 2020 r. na skutek noweli prawa budowlanego z 2020 r. dotyczącego sieci uzbrojenia terenu wprowadzono pewne ułatwienia dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą podpiąć się do sieci. Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Dodatkowo w ramach zmian w ustawie pojawiły się nieprzekraczalne terminy dla przedsiębiorstw kanalizacyjnych na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Celem działania jest chęć przyspieszenia i usprawnienia realizacji inwestycji.

Polecamy wpis: Jak wypełnić wniosek o przyłącze kanalizacyjne?

Jeśliodległość od działki do sieci kanalizacyjnej jest zbyt duża, lub jeśli w pobliżu nie ma sieci kanalizacyjnej, musisz wyposażyć działkę wbezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłychlub wprzydomową oczyszczalnie ścieków
Jeśli odległość od działki do sieci kanalizacyjnej jest zbyt duża, lub jeśli w pobliżu nie ma sieci kanalizacyjnej, musisz wyposażyć działkę w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków

Odległość sieci od granic działki będzie kluczowym elementem determinującym koszt przyłącza kanalizacji. Jeśli okaże się, że sieć kanalizacyjna zlokalizowana jest w odległości kilkunastu, a nawet kilkuset metrów od działki, wykonanie przyłącza jest realne, lecz cena jaką inwestor będzie musiał zapłacić za rozbudowę sieci będzie niewspółmiernie wyższa niż w przypadku kilkumetrowej odległości.

Zanim podejmiesz kroki formalne związane z przyłączeniem kanalizacji do domu, warto sprawdzić przebieg sieci w Twojej okolicy.

Sprawdź przebieg sieci kanalizacyjnej w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić jaki jest przebieg kanalizacji w Twojej okolicy, lub czy w okolicy Twojej działki w ogóle znajduje się czynna sieć kanalizacyjna, pobierz Raport o Terenie OnGeo.

Raport o działce da Ci odpowiedź, czy Twoja działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sieci kanalizacyjnej, a dodatkowo dowiesz się czy teren posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i ciepłowniczej oraz gdzie znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej.

Polecamy wpis: Jak sprawdzić przebieg sieci kanalizacyjnej - mapa kanalizacji

Jak sprawdzić przebieg sieci kanalizacyjnej? Fragment Raportu o działce
Jak sprawdzić przebieg sieci kanalizacyjnej? Fragment Raportu o działce

Koszt przyłącza kanalizacji do działki. Ile kosztuje przyłącze kanalizacji?

Zanim zajmiemy się odpowiedzią na pytanie jaki jest koszt przyłącza kanalizacji, chcemy zasygnalizować, że niektóre nie musisz dokonywać wpłaty za wszystkie kroki formalno-prawne związane z przyłączeniem do sieci.

Po pierwsze gmina nie może pobierać opłat od właściciela nieruchomości za przyłączenie do sieci wodociągowej. Pomimo tego samorządy gminne próbują umieszczać opłaty przyłączeniowe w uchwalanych regulaminach. Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jeśli Twoja gmina próbuje w nieuczciwy sposób pobrać od Ciebie opłatę przyłączeniową, masz prawo zaskarżyć uchwałę gminy i zgłosić naruszenie prawa do prokuratury. Prokurator ma obowiązek podjęcia określonych działań, które zmierzają do zakwestionowania zapisów regulaminu gminnego.

Po drugie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie mogą pobierać opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz aktualizację, zmianę, przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz za wszelkie zezwolenia z tym związane, które może wydawać to przedsiębiorstwo.

Zaopatrzeni w tę wiedzę, możemy przejść do analizy kosztów przyłącza kanalizacji:

Opracowanie projektu przyłącza kanalizacji

Opracowanie projektu przyłączenia to koszt około 1000 zł. Jeśli projekt jest bardziej skomplikowany lub odległość od sieci rozdzielczej do domu wynosi kilkadziesiąt metrów, cena może przekroczyć nawet 2500 zł.

Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji zleca się osobie z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych. Poza samym opracowaniem dokumentacji projektowej do obowiązków projektanta należy weryfikacja położenia działki w terenie. W przypadku gdy wyznaczona trasa projektowanego przyłącza kanalizacyjnego przebiega przez działkę sąsiada, należy dodatkowo uzyskać zgodę na wykonanie robót budowlanych na posesji sąsiedniej.

Czasami firmy, które zajmują się opracowaniem projektu kanalizacji podejmują się również uzgodnienia projektu z Naradą Koordynacyjną oraz z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym. Taka opcja jest korzystniejsza z punktu widzenia zleceniodawcy, gdyż nie wymaga od niego załatwiania dodatkowych formalności urzędowych. Jeśli projektant sieci zaproponuje Ci tę możliwość, skorzystaj z niej.

Uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej (ZUD*)

Cena za uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej wynosi około 60 zł. Koszt uzgodnienia może różnić się w różnych częściach kraju.

*W dniu 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która zmieniła zasady wydawania uzgodnień dokumentacji projektowej. Od tej pory zajmują się tym Narady Koordynacyjne organizowane przez starostów, które zastąpiły ZUD-y.

Uzgodnienie projektu z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym

Cena za uzgodnienie projektu wynosi około 100 zł.

Podana cena została uśredniona dla 10 przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce. Koszt uzgodnienia może różnić się w różnych częściach kraju. Niektóre przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie pobierają opłaty za uzgodnienie (np. Warszawa). Zapis ten wynika z przyjętego regulaminu przedsiębiorstwa. Na stronie internetowej najbliższego zakładu powinien znaleźć się cennik usług i dokumentów.

Projekt zmian w organizacji ruchu

Koszt projektu zmian w organizacji ruchu drogowego wynosi 500 zł. Wykonanie go będzie konieczne wyłącznie jeśli trzeba wyłączyć jeden pas ruchu.

Usługi geodezyjne

Do ceny za przyłączenie kanalizacji należy doliczyć jeszcze opłaty geodezyjne, które średnio wynoszą około 1500 zł (wytyczenie przebiegu przyłącza na podstawie projektu, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacji, wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej).

Prace ziemne związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej

Cena jaką musisz zapłacić za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego uzależnione jest od:

 • długości przyłącza kanalizacyjnego,
 • głębokości rowu,
 • warunków glebowych, tzw. materiału w którym należy wykonać wykop, np. gruz, grunt naturalny, asfalt,
 • średnicy rury,
 • indywidualnego cennika przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej wiąże się z opłatami za każdy metr bieżący (mb) przewodu kanalizacyjnego (montaż, roboty ziemne i materiał). Stawki w różnych regionach kraju różnią się od siebie, więc jeśli chcesz poznać dokładny cennik za prace ziemne przy budowie przyłącza kanalizacji, odsyłamy do cenników zakładów kanalizacyjnych, które znajdują się na ich stronach www.

Średnio za 1 mb przyłącza kanalizacyjnego zapłacisz 150 - 200 zł. Do ceny za samo przyłącze należy doliczyć koszty dodatkowe np. za wykonanie studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacji sanitarnej (wykonanie wykopu, posadowienie studni, zagęszczenie i zasypka). Koszt wykonania jednej studni wynosi około 600-900 zł.

Schemat budowy przyłącza kanalizacyjnego, fot. Wodociągi Miasta Krakowa, wodociągi.krakow.pl
Schemat budowy przyłącza kanalizacyjnego, fot. Wodociągi Miasta Krakowa, wodociągi.krakow.pl

Uwaga! Brak danych o niektórych usługach lub opłatach częściowych może oznaczać, że są one wliczone w inne usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Cenniki poszczególnych usług można znaleźć na ich stronach www.

Jaki jest koszt przyłącza kanalizacji do działki? Obliczamy koszt całkowity przyłącza kanalizacyjnego

 • 1000 zł - opracowanie projektu przyłącza kanalizacyjnego,
 • 60 zł - uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej,
 • 100 zł - uzgodnienie projektu z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym,
 • 500 zł - projekt zmian w organizacji ruchu,
 • 1500 zł - usługi geodezyjne,
 • 2850 zł* - prace ziemne związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej

*Dla przykładu wybraliśmy wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na terenie obsługiwanym przez MWIO sp. z o.o. na terenie Grudziądza. Do tego celu obliczymy koszt przyłącza kanalizacji dla przyłącza o długości 15 m, o średnicy rury 160 mm PCV o standardowych warunkach glebowych – suchy wykop, grunt naturalny utwardzony, bez korzeni, głębokość 1,5 m.

Cennik:

150 zł/mb - Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej;

600 zł - Wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 415 mm PCV, na przyłączu kanalizacji sanitarnej.

Koszt: 150 zł ∙ 15 + 600 zł = 2850 zł

Ile kosztuje przyłącze wody według wskazanych parametrów?

W sumie: 6010 zł

Sprawdź uzbrojenie terenu w Raportach o Terenie

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w Raporcie o Terenie OnGeo.pl w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie terenu w media.

Możesz sprawdzić uzbrojenie terenu dowolnej działki na obszarze całej Polski. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy działka, którą zamierzasz kupić lub się na niej wybudować ma dostęp do mediów.

Nie kupuj „kota w worku”! Zdiagnozuj działkę i ciesz się dobrą inwestycją.

Poniżej prezentujemy fragment raportu o działce z uzbrojeniem terenu w media

Raport o działce - uzbrojenie terenu w media
Raport o działce - uzbrojenie terenu w media

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.