Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Mapa uzbrojenia terenu. Jak czytać mapę uzbrojenia terenu?

Głosów: 28, średnia ocen: 4.9
mock

Jeśli szukasz działki pod budowę domu, nie sugeruj się wyłącznie jej ceną. Działka, która nie ma dostępu do infrastruktury technicznej, więc nie jest wyposażona w przyłącza sieci, może i jest tańszą opcją, ale niekoniecznie korzystniejszą, ponieważ na pewnym etapie budowy domu i tak będziesz zmuszony zaopatrzyć ją w niezbędne media. Na szczęście od teraz możesz z łatwością sprawdzić, czy Twoja nieruchomość wyposażona jest w sieci uzbrojenia terenu! Z niemałą dumą informujemy, że w Raporcie znajduje się mapa uzbrojenia terenu, a dzisiejszy artykuł wskaże, jak można czytać taką mapę.

 • Mapa uzbrojenia terenu zawiera informacje o istniejących i projektowanych przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych.
 • Dla przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się informację o: przebiegu przewodu, funkcji przewodu, eksploatacji, metodzie pozyskania informacji, informacji o władającym sieci i urządzeń i średnicy przewodu.
 • Każda mapa uzbrojenia terenu zawiera szereg symboli i oznaczeń na mapie.
 • W Raportach o Terenie dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Jakie informacje zawiera mapa uzbrojenia terenu?

Mapa uzbrojenia terenu zawiera informacje o istniejących i projektowanych przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych.

Baza uzbrojenia terenu (GESUT) prowadzona jest przez starostwa powiatowe. Obecnie mamy 380 jednostek samorządowych (314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu), które odpowiedzialne są za prowadzenie takiej bazy danych.

Poprzez pojęcie sieci uzbrojenia terenu rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemnie i podziemne przewody i urządzenia techniczne (z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych).

Polecamy wpis: Jak sprawdzić czy działka jest uzbrojona?

28 lipca 2021 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021, poz. 374), które zastąpiło dotychczasowe z 2015 r. Przepisy zakładają, że starostwa powiatowe będą mieć czas do końca 2022 r. na dostosowanie bazy do nowych regulacji.

Nowe rozporządzenie dostępne jest -> tutaj 

Sieci uzbrojenia terenu oraz ich oznaczenia na mapie

Poniżej prezentujemy sieci uzbrojenia terenu wraz z ich oznaczeniem na mapie (Tab.1).

Nazwa kategorii obiektów

Oznaczenie na mapie

Typ

Symbol

Przewód nadziemny

Przewód podziemny

 

sieć wodociągowa

sieć wodociągowa

sieć wodociągowa ogólna

 
przewód wodociągowy ogólny

sieć wodociągowa lokalna

przewód wodociągowy lokalny

 

 

 

 

 

sieć kanalizacyjna

 

 

 

 

sieć kanalizacyjna

sieć kanalizacyjna ogólnospławna

 
przewód kanalizacyjny ogólny


 

sieć kanalizacyjna sanitarna

przewód kanalizacyjny sanitarny

sieć kanalizacyjna deszczowa

przewód kanalizacyjny deszczowy

sieć kanalizacyjna przemysłowa

przewód kanalizacyjny przemysłowy

sieć kanalizacyjna lokalna

przewód kanalizacyjny lokalny

 

 

 

sieć elektroenergetyczna

 

 

sieć elektroenergetyczna

sieć elektroenergetyczna najwyższego napięcia

przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia

sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia

przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia

sieć elektroenergetyczna średniego napięcia

przewód elektroenergetyczny średniego napięcia

sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia

przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia

 

 

 

sieć gazowa

 

 

sieć gazowa

sieć gazowa wysokiego ciśnienia

 
przewód gazowy wysokiego ciśnienia

sieć gazowa podwyższonego ciśnienia

przewód gazowy podwyższonego ciśnienia

sieć gazowa średniego ciśnienia

przewód gazowy średniego ciśnienia

sieć gazowa niskiego ciśnienia

przewód gazowy niskiego ciśnienia

 

 

sieć ciepłownicza

 

sieć ciepłownicza

sieć ciepłownicza wysokiego parametru ciepła

 
przewód ciepłowniczy wysokiego parametru ciepła

sieć ciepłownicza niskiego parametru ciepła

przewód ciepłowniczy niskiego parametru ciepła

 

sieć

telekomunikacyjna

 

sieć telekomunikacyjna

światłowód

 

przewód światłowodowy

sieć

telekomunikacyjna inna

 

 

 

sieć specjalna

 

 

sieć specjalna

benzynowa

 
przewód benzynowy

naftowa

przewód naftowy

inna

przewód inny

sieć

niezidentyfikowana

sieć niezidentyfikowana

 

-

 
przewód niezidentyfikowany

Tab.1 Sieci uzbrojenia terenu wraz z ich oznaczeniem na mapie 

Dla przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się informację o:

 • Przebiegu przewodu (nadziemne, naziemne, podziemne);
 • Funkcji przewodu (przewód główny, przyłącze);
 • Eksploatacji* (czynny, nieczynny);
 • Metodzie pozyskania informacji (- pomiar bezpośredni w nawiązaniu do osnowy, A - pomiar wykrywaczem przewodów, – wektoryzacja, - pomiar fotogrametryczny, M - pomiar bezpośredni w nawiązaniu do szczegółów terenowych, - dane branżowe, - dokumentacja z narady koordynacyjne, I - inna niż wymienione, X - nieokreślona metoda pozyskania);
 • Informacji o władającym sieci i urządzeń;
 • Średnicy przewodu (nie dotyczy przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych).

*dotyczy obiektów istniejących 

W przypadku sieci kanalizacyjnej podaje się również poziomy i pionowy wymiar odcinka przewodu. Średnicę oraz wymiar poziomy i pionowy podaje się w milimetrach. 

Mapa uzbrojenia terenu – jak czytać?

Każda mapa uzbrojenia terenu zawiera szereg symboli i oznaczeń na mapie. Zgodnie z powyższą tabelą (Tab. 1) każda z sieci uzbrojenia terenu ma przyporządkowany kolor, którym określa się zarówno przewody sieci jak i niektóre jej urządzenia techniczne. Przykładowo – kolorem czerwonym zaznaczona jest sieć elektroenergetyczna, a kolorem niebieskim – wodociągowa. 

Sieci uzbrojenia terenu oznaczane są ponadto opisem, który widnieje jako etykieta na przewodzie. Poniżej prezentujemy przykład jak czytać opis przewodu gazowego - gnA32

Opis przewodu sieci gazowej (gnA32)

Inne przykłady oznaczeń stosowanych na mapie uzbrojenia terenu:

ksA100 – przewód kanalizacji sanitarnej pomierzony wykrywaczem przewodów o średnicy 100 mm;

woO50 – przewód wodociągowy ogólny pomierzono bezpośrednio w nawiązaniu do osnowy o średnicy 50 mm;

eNWB – przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia zweryfikowany w oparciu o dane branżowe;

tM – przewód telekomunikacyjny pomierzono bezpośrednio w nawiązaniu do szczegółów terenowych;

cnF100 – przewód ciepłowniczy niskiego parametru ciepła pomierzony w oparciu o dane  fotogrametryczne o średnicy 100 mm.

Obiekty sieci uzbrojenia terenu 

Reprezentacją geometryczną obiektów GESUT w zależności od ich rodzajów może być: punkt, linia łamana, zbiór linii (multilinia), wielokąt (poligon), zbiór punktów (multipunkt).

Poniżej prezentujemy urządzenia techniczne wraz z ich symbolami dla każdej z sieci (Tab. 2) oraz urządzenia towarzyszące uzbrojeniu terenu (Tab. 3). 

 

Nazwa kategorii obiektów

 

Nazwa obiektu

Symbol

Punktowy

Powierzchniowy

Linia łamana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sieć wodociągowa

 

wodociągowe urządzenie techniczne

 

zasuwa lub zawór

 

 

 

hydrofornia

 

 

 

hydrant

 

 

 

studnia głębinowa

 

 

 

zdrój uliczny

 

 

 

studnia zwykła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sieć kanalizacyjna

 

kanalizacyjne urządzenie techniczne

 

zasuwa lub zawór

 

 

 

studnia kanalizacyjna

 

 

osadnik, szambo

 

 

wylot kanału

 

 

 

przepompownia

 

 

 

przydomowa oczyszczalnia ścieków

 

 

 

kratka ściekowa

 

 

 

odwodnienie liniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sieć elektroenergetyczna 

 

elektroenergetyczne urządzenie 
techniczne

 

szafa elektroenergetyczna lub kontener

 

 

 

stacja transformatorowa

 

 

 

latarnia

 

 

 

maszt oświetleniowy

 

 

 

turbina wiatrowa

 

 

 

stacja ładowania pojazdów elektrycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

sieć gazowa 

 

gazowe urządzenie techniczne

 

zasuwa lub zawór

 

 

 

szafa gazowa lub kontener

 

 

 

zbiornik gazu

 

 

 

stacja gazowa

 

 

 

 

sieć ciepłownicza 

 

ciepłownicze urządzenie techniczne

 

zasuwa lub zawór

 

 

 

 

 

 

 

 

sieć telekomunikacyjna 

 

telekomunikacyjne urządzenie techniczne

 

szafa telekomunikacyjna lub kontener

 

 

 

wieża telekomunikacyjna

 

 

słupek telekomunikacyjny

 

 

 

sieć specjalna  

 

urządzenie techniczne sieci specjalnej

 

sieć niezidentyfikowana  

 

urządzenie techniczne sieci niezidentyfikowanej

Tab.2 Urządzenia sieci uzbrojenia terenu, geoportal uzbrojenie terenu legenda

Urządzenia towarzyszące uzbrojeniu terenu

 

 

Urządzenia towarzyszące liniowe

 

obudowa ochronna przewodu

 

kanał technologiczny 

 

 

 

 

 

 

Inne urządzenia towarzyszące

 

komora podziemna

 

słup przewodów napowietrznych

słup 

 

słup kratowy
słup łączony

 

słup trakcyjny

 

podpora przewodów

 

budowla podziemna

Tab.3 Urządzenia towarzyszące sieci uzbrojenia terenu, geoportal uzbrojenie terenu legenda

W przypadku kiedy rozporządzenie dopuszcza reprezentację geometryczną obiektu za pomocą punktu albo poligonu, reprezentację punktową stosuje się, jeżeli średnica obiektu lub jego wymiary (podłużny i poprzeczny) są mniejsze lub równe 0,75 m. W przypadku obiektów większych stosuje się reprezentację za pomocą poligonu.

Mapa uzbrojenia terenu w Raportach o Terenie → Sprawdź

Już teraz z łatwością możesz sprawdzić uzbrojenie terenu dowolnej działki na obszarze całej Polski. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy działka, którą zamierzasz kupić lub się na niej wybudować ma dostęp do mediów

Nie kupuj „kota w worku”! Zdiagnozuj działkę i ciesz się dobrą inwestycją. 

Zobacz sam! 

Fragment Raportu o Terenie - mapa uzbrojenia terenu

UWAGA!

Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat Uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Wygeneruj Raport o Terenie i poznaj mapę uzbrojenia terenu

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie terenu w media. Jeśli chcesz otrzymać mapę uzbrojenia terenu należy:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania: za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisane są we wpisie Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz. Temat mapa uzbrojenia działki jest darmowy!

Jeśli interesuje Cię wyłącznie mapa uzbrojenia terenu, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy.

Wybór tematu w Raportach o Terenie, mapa uzbrojenia terenu

Gotowy Raport o Terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)
GIS
25-11-2022 07:08
Świetne zestawienie w jednym miejscu, dzięki!
0
1 / 1