Porady OnGeo

Koszty uzbrojenia działki

Szczepan Sołtysik
2020-06-09
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-07-13
Głosów: 91, średnia ocen: 5
Koszty uzbrojenia działki

Działka uzbrojona to działka, która ma przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Przyłącze do sieci energetycznej jest obowiązkowe gdy staramy się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Informacje o uzbrojeniu działki znajdują się na mapie zasadniczej, którą możemy otrzymać w Urzędzie Kartografii i Geodezji. Przebieg między innymi linii energetycznych można sprawdzić w formie Raportu o terenie w OnGeo.pl. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Koszty uzbrojenia działki mogą być różne w zależności od rejonu Polski i dostawcy oraz od mocy przyłącza jego długości i rodzaju.

 • Średni koszt przyłącza napowietrznego to 100-150 zł za 1 kW.
 • Cena przyłącza gazowego zależy głównie od lokalizacji sieci gazowej od naszej działki.
 • Koszty uzbrojenia działki w przyłącze elektryczne, kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe to całkowity koszt około 18 000 zł.

CENA PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO

Przyłącze energetyczne może być napowietrzne oraz kablowe. Przyłącze napowietrzne zauważyć można głównie w starszych budynkach, obecnie odchodzi się od niego na rzecz kablowego (ziemnego) przyłącza. Do każdego przyłącza wymagana jest odpowiednia dokumentacja. Należy złożyć wniosek do zakładu energetycznego w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia domu do sieci. We wniosku należy określić przewidywane zużycie energii oraz czas rozpoczęcia poboru. Jako załączniki do wniosku dołączyć trzeba plan sytuacyjny, wypis z rejestru gruntów oraz dokument potwierdzający bycie właścicielem nieruchomości. Mając warunki techniczne można podpisać umowę na wykonanie przyłącza z zakładem energetycznym. Gotowe przyłącze odbiera zakład energetyczny i wykonuje inwentaryzację powykonawczą. Średni koszt przyłącza napowietrznego to 100-150 zł za 1 kW. Koszt przyłącza kablowego jest droższy i wynosi około 140-200 zł za 1 kW. W przypadku przyłącza, który ma więcej niż 200 m długości, należy dodatkowo dopłacić 30-50 zł za dodatkowy metr. W domu jednorodzinnym średnia moc przyłącza wynosi 10-15 kW.

CENA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

W przypadku przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy najpierw wystąpić z wnioskiem o warunki techniczne do wykonania przyłącza. Uzbrojenie działki w te przyłącza niesie za sobą duże koszty oraz wiele formalności. Średnie koszty uzbrojenia działki w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne są podobne i przedstawiają się następująco:

Roboty związane z projektowaniem:

 • Wydanie warunków technicznych koszt 100-150 zł
 • Projekt przyłącza kanalizacyjnego lub wodnego 1100-2000 zł
 • Opłaty geodezyjne (mapy do celów projektowych, wytyczanie przebiegu przyłącza) 700-1100 zł
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 300 do 600 zł
 • Roboty montażowe przyłącza wodociągowego to koszt 1500 – 1800 zł.
 • Roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego to koszt 1200 – 1500 zł

CENA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO

Cena przyłącza gazowego zależy głównie od lokalizacji sieci gazowej od naszej działki. Tak jak w innych przypadkach najpierw należy wystąpić o warunki techniczne, których koszt to 100-150 zł. Usługi geodezyjne to koszt 1000-1600 zł. Za wykonanie projektu przyłącza zapłacimy 1500-2500 zł. Koszty przyłącza będą rosnąć wraz z odległością sieci. Za przyłącze o długości do 15 metrów pobierana jest opłata w wysokości 1800-2200 zł. Dodatkowo zapłacimy za szafkę gazową z montażem 300-700 zł oraz odbiór przyłącza 100-150 zł.

PODSUMOWANIE

Koszty uzbrojenia działki w przyłącze elektryczne, kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe to całkowity koszt około 18 000 zł. Ceny zostały podane orientacyjnie i mogą się różnić w zależności od rejonu Polski oraz stawek dostawcy i wykonawcy. Niemniej jednak uzbrojenie związane jest wieloma formalnościami i dość wysokimi kosztami. Przed zakupem działki warto ją sprawdzić. Informacje na co zwrócić uwagę przy zakupie działki zostały opisane tutaj.

Poznaj Raporty o terenie w Geoportalu OnGeo.pl

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania;
 • Granice działek;
 • Obszary Natura 2000;
 • Wydane pozwolenia na budowę;
 • Tereny zalewowe;
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie;
 • Spadki terenu;
 • Linie energetyczne;
 • Zanieczyszczenie powietrza.
Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl