Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki?

Głosów: 35, średnia ocen: 5
mock

Zakup działki nie jest to łatwa sprawa, nie mniej to bardzo ważna decyzja. Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki? Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy o zakup, sprawdź dokładnie dokumentację w sądzie i urzędzie, ale także wypytaj o szczegóły, oraz sprawdź sąsiedztwo. Przy zakupie działki budowlanej należy kierować się dużą ostrożnością.

 • Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki? Zanim kupisz działkę sprawdź jej stan prawny w księdze wieczystej.
 • Dowiedz się czy na wybranym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, zapoznaj się z przeznaczeniem terenu w planie.
 • Nie zapomnij sprawdzić czy działka jest uzbrojona w media oraz czy posiada dostęp do drogi publicznej.
 • Do diagnozowania działki wykorzystaj OnGeo.pl. Zaoszczędzisz czas i pieniądze!

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki? Przede wszystkim sprawdź stanu prawnego działki budowlanej!

Zanim zdecydujesz się na kupno działki warto sprawdzić podstawowe dokumenty, które określą jej stan prawny. Dokumentami o których mowa są: plan miejscowy (MPZP), księga wieczysta, ewidencja gruntów i budynków (EGIB) oraz mapa zasadnicza.

Księga wieczysta nieruchomości

Podstawowym dokumentem dla nieruchomości jest księga wieczysta. Numer księgi wieczystej powinien podać Ci aktualny właściciel nieruchomości. Aby odczytać treść KW nie musisz składać wizyty w urzędzie, ponieważ dokument dostępny jest online, za darmo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, jako Elektroniczne Księgi Wieczystej.

Natomiast w wydziale ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym możesz złożyć wniosek o wypis z księgi wieczystej. We wypisie tym sprawdzisz przede wszystkim czy hipoteka działki jest wolna lub obciążona kredytem lub służebnością. Ponadto sprawdzimy jej powierzchnię, właściciela oraz co znajduje się na działce.

Czy wiesz, że działka może być obciążona różnymi służebnościami?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740), istnieją trzy rodzaje służebności. Są to służebność:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

Kolejnym bardzo ważnym dokumentem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu sprawdzisz przeznaczenie terenu działki oraz określisz jej ograniczenia w zabudowie. Jednak należy pamiętać, że nie każda działka leży na terenie objętym planem miejscowym. Jeśli Twoja działka zlokalizowana jest na takim terenie, musisz złożyć wniosek o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokumentem urzędowym, który dowiedzie jakie obiekty mogą powstać na danej działce jest wypis i wyrys z planu zagospodarowania. Wypis z mpzp zdobędziesz w urzędzie gminy.

Formy ochrony przyrody

Bardzo ważne jest również zdiagnozowanie działki pod kątem występowania w okolicy form ochrony przyrody. Mowa tutaj zarówno o formach powierzchniowych (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, Natura 2000 i in.), jak również punktowych (pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej). Informacja ta jest konieczna do sprawdzeni, gdyż to właśnie poszczególne formy ochrony przyrody wprowadzają jedna z największych ograniczeń budowlanych. Może zatem okazać się, że Twoja inwestycja budowlana będzie utrudniona lub wręcz niemożliwa do zrealizowania.

Sprawdź mpzp, przeznaczenie terenu działki i formy ochrony przyrody w Raportach o Terenie OnGeo.pl

W Raportach o Terenie OnGeo.pl możesz w prosty i szybki sposób zdiagnozować działkę pod kątem:

 1. Lokalizacji terenu na obszarze objętym MPZP;
 2. Przeznaczenia terenu działki w MPZP;
 3. Ograniczeń w zabudowie;
 4. Występowania form powierzchniowych i punktowych ochrony przyrody.
Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki? Sprawdź dane z ewidencji gruntów i budynków

Bardzo ważne jest zdobycie podstawowych informacji o działce z ewidencji gruntów i budynków. Dzięki EGIB dowiesz się chociażby jaka jest klasa bonitacyjna gruntu. Taka informacja będzie Ci potrzeba np. jeśli planujesz zakup działki rolnej, którą planujesz później przekształcić na działkę budowlaną. Jeśli klasa bonitacyjna działki będzie wysoka (I-IIIa klasa), wówczas zgoda na przekształcenie działki rolnej na budowlaną będzie uzależniona od decyzji ministra rolnictwa.

W EGIB dostępne są takie dane jak:

 1. identyfikator działki ewidencyjnej,
 2. numeryczny opis granic wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych,
 3. pole powierzchni ewidencyjnej,
 4. pola powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w obszarze działki ewidencyjnej,
 5. oznaczenie dokumentów potwierdzających własność,
 6. numer księgi wieczystej,
 7. oznaczenie dokumentów określających inne niż własność uprawnienia do działki ewidencyjnej,
 8. adres, jeżeli został określony,
 9. oznaczenie jednostki rejestrowej gruntów, do której należy działka ewidencyjna.

Sprawdź dane EGIB w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką, która będzie analizą danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków. Oprócz mapy działki i jej sąsiedztwa, na podkładzie ortofotomapy otrzymasz paramenty geometryczne nieruchomości, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu w osobnej tabeli. 

Parametry geometryczne terenu w OnGeo.pl

Dodatkowo otrzymasz dane o dokładnym położeniu administracyjnym nieruchomości wraz ze współrzędnymi jej geometrycznego środka, identyfikator i numer działki ewidencyjnej, powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki.

Dane z EGIB

W ramach analizy gruntu w Raporcie o Terenie możesz również zdobyć informacje o klasie bonitacyjnej gruntu. Dodatkowo Raport dostarczy Ci informacji o konturach klasoużytków i ich oznaczeniach na mapie.

Klasa bonitacyjna gleby i żyzność gleby w Raportach o Terenie OnGeo.pl

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

Sprawdź sąsiedztwo i dowiedz się jakie mogą czekać cię uciążliwości

Wybierając działkę, ważne są również walory otoczenia. Należy sprawdzić czy w pobliżu nie ma uciążliwych zakładów przemysłowych, ale również przejazdów kolejowych, składowisk odpadów, lotnisk, hodowli zwierząt czy drogi szybkiego ruchu, skąd wydobywać się mogą m.in. hałas, spaliny czy nieprzyjemne zapachy utrudniające życie. Oczywiście, dobrze by było aby w pobliżu znalazła się infrastruktura handlowa oraz transportowa np. przystanki autobusowe, tramwajowe, PKP itp. Ponadto warto sprawdzić przyszłych sąsiadów czy przypadkiem nie będą uprzykrzać codziennego życia lub będą żyli w przyjaznej zgodzie.

Dane dotyczące zagrożenia i uciążliwości  takimi jak osuwiska, smog, hałas, ale także tereny zalewowe, a nawet linie energetyczne znajdziesz również w Raporcie o Terenie. Ponadto w raportach znajdziesz informację o sąsiedztwie tj. o demografii – te informacje będą dla ciebie istotne.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki? Koniecznie sprawdź to w terenie!

Zobacz co jeszcze musisz sprawdzić zanim kupisz działkę! Zwróć szczególną uwagę na:

 • Kształt działki. Warto sprawdzić czy działka nie jest zbyt wąska lub płytka oraz czy posiada proporcjonalne kształty.
 • Topografia. Trzeba koniecznie zweryfikować można czy teren jest płaski i czy znajdują się na niej jakieś pochyłości. Sprawdź również czy działka zlokalizowana jest na terenie zalewowym, osuwiskowym i in.
 • Orientacja działki. Zobacz lokalizację wjazdu i wyjazdu z działki.
 • Zadrzewienie i roślinność. Sprawdź czy nie ma zbyt gęsto posadzonych wysokich drzew, które mogą utrudnić budowę domu.
 • Historia działki. Podpytaj właściciela jakie było wcześniejsze przeznaczenie terenu. Przykładowo - czy nie znajdowały się wcześniej  zbiorniki, składowiska gruzu bądź podziemne budowle. Takich rzeczy nie da się zobaczyć podczas wizyty na wybranej działce.
 • Jakość gruntu. Sprawdź można poprosić o udostępnienie wyników badań geotechniczne lub zgodę na ich wykonanie.
 • Dostęp do mediów. Koniecznie dowiedz się czy doprowadzone są media do działki takie jak: prąd, gaz, woda czy kanalizacja.
 • Dostęp do drogi. Pamiętaj, że bez dostępu do drogi publicznej Twoja inwestycja nie ma szans na realizację! Sprawdź zatem jaki jest  dojazd do działki, czy jest wygodny, czy droga jest szeroka, czy droga dojazdowa jest drogą służebną.

Dlatego, jeżeli zastanawiasz się nad wyborem miejsca do mieszkania, zobacz, co możesz znaleźć w naszym Raporcie o Terenie. Zanim zdecydujesz się na zakup nieruchomości sprawdź informacje o zagrożeniach, których nie widać na pierwszy rzut oka i wiele więcej!

Co jeszcze znajdziesz w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

W Raporcie o działce sprawdzisz chociażby:

 1. Przebieg granic ewidencyjnych działki;
 2. Dostęp do mediów lub promesy dostawców o możliwości przyłączenia do sieci;
 3. Możliwość przyłączenia do sieci światłowodowej;
 4. Dostęp do drogi;
 5. Cechy geometryczne działki;
 6. Ukształtowanie terenu na działce;
 7. Sąsiedztwo, planowane inwestycje;
 8. Strefy zagrożenia powodzią;
 9. Strefy osuwisk i ruchów masowych;
 10. Przebieg linii energetycznych;
 11. Strefy ochrony archeologicznej;
 12. Obszary zagrożone stagnacją wody;
 13. Obszary ochrony przyrody;
 14. Strefy ochronne wokół cmentarzy, terenów zamkniętych wokół turbin wiatrowych;
 15. Strefy oddziaływania lotnisk;
 16. Natężenie hałasu;
 17. Nasłonecznienie terenu;
 18. Zanieczyszczenie powietrza;
 19. Dostęp do usług użyteczności publicznej;
 20. Nieruchomości objęte ochroną zabytków;
 21. Czas dojazdu i dojścia do obiektów użyteczności publicznej;
 22. Zaludnienie w okolicy.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak