Posty z tagiem: decyzja o warunkach zabudowy

Procedura decyzji o warunkach zabudowy (WZ) w przypadku braku miejscowego planu. Wniosek o warunki zabudowy dowiedz się jak wypełnić. 

co z warunkami zabudowy
News
Autorzy propozycji poprawki zapomnieli wydłużyć termin uzyskiwania warunków zabudowy na dotychczasowych zasadach. Co dalej z warunkami zabudowy?
2023-12-04
~2min
minimalna szerokość drogi
Analiza inwestycji
Zgodnie z przepisami każda działka budowana musi mieć dostęp do drogi publicznej, w przeciwnym razie realizacja budowy domu nie będzie możliwa.
2023-11-09
~4min
Reforma planowania przestrzennego konferencja MRiT
News
Projekt rozporządzenia dotyczący wniosku o warunki zabudowy. Zobacz jak wyglądać będzie nowy wniosek WZ.
2023-10-30
~2min
partycypacja społeczna
Porady OnGeo
Partycypacja społeczna to proces, w którym mieszkańcy gminy mają możliwość wyrażania swoich opinii i uwag na temat kształtowania polityki przestrzennej
2023-10-09
~4min
projekt rozporządzenia o warunkach zabudowy
News
ZMP negatywnie ocenił projekt rozporządzenia dotyczącego nowej zabudowy i zagospodarowania terenów w przypadku braku planu przestrzennego.
2023-10-05
~2min
rejestr urbanistyczny
Porady OnGeo
Rejestr urbanistyczny to zbiór, gdzie znajdują się informacje i dane o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest jednym z punktów reformy planistycznej
2023-10-02
~5min
Pośpiesz się z warunkami zabudowy
News
Reforma planistyczna wprowadza mniej korzystne reguły wydawania decyzji WZ. Jeśli zamierzasz budować dom, złóż wniosek o warunki zabudowy już teraz.
2023-09-29
~2min
wytyczne ws. wydawania decyzji o warunkach zabudowy
News
Na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia dotyczącego ustalania wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku MPZP.
2023-09-28
~6min
gminne standardy urbanistyczne
Porady OnGeo
Gminne standardy urbanistyczne to wytyczne określające minimalne wymagania dotyczące zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.
2023-09-27
~5min
zintegrowany plan inwestycyjny
Porady OnGeo
Zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI) jest szczególnym rodzajem planu miejscowego, wprowadzonym przez tzw. reformę planowania przestrzennego.
2023-09-26
~6min