News

Nowy wzór formularza wniosku o warunki zabudowy

Monika Byś
2024-03-14
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
wzór formularza wniosku o warunki zabudowy

Od 27 marca będzie obowiązywał nowy wzór formularza do ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ministerstwo rozwoju informuje jednak, że wnioski złożone na dotychczasowych formularzach, które nie zostały jeszcze rozpatrzone, nie wymagają aktualizacji.

Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii określiło nowy wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy. Zaktualizowany wzór zacznie obowiązywać 27 marca 2024 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem, dotychczasowe formularze będą nadal stosowane dla wniosków złożonych przed datą wejścia w życie nowych przepisów.

POBIERZ wzór formularza wniosku o warunki zabudowy TUTAJ

Nowy wzór formularza wniosku o warunki zabudowy

Nowy formularz będzie wymagał podania danych osobowych oraz adresu. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, możesz podać także adres skrytki ePUAP lub do doręczeń elektronicznych. 

W przypadku formularzy w formie papierowej należy wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny oraz numer działki ewidencyjnej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej, a także arkusz mapy, jeśli jest dostępny. Natomiast w formularzach elektronicznych należy podać wyłącznie identyfikator działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.

Sprawdź szczegółowe dane ewidencyjne działki w OnGeo.pl

Część informacji zawartych w rejestrze gruntów i wiele innych możesz sprawdzić w Geoportalu OnGeo.pl.

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE 

Generując Raport otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką, która będzie analizą danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków. Oprócz mapy działki i jej sąsiedztwa, na podkładzie ortofotomapy otrzymasz:

  • paramenty geometryczne nieruchomości, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu,
  • dane o dokładnym położeniu administracyjnym nieruchomości wraz ze współrzędnymi punktów granicznych, 
  • identyfikator i numer działki ewidencyjnej, 
  • powierzchnię urzędową,
  • grupę rejestrową działki,
  • informacje o klasie bonitacyjnej gruntu.

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.