Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - dowiedz się więcej

Dodano: 2019-12-06 | Zaktualizowano: 2022-04-25 Czas czytania: ~4 min
Głosów: 24, średnia ocen: 4.8
mock

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument sporządzany przez samorząd lokalny (urzędy miast i gmin), przyjmuje różne nazwy np: MPZP, miejscowy plan, plan miejscowy, mapa zagospodarowania przestrzennego. W Miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego określa się przeznaczenie terenów (działek lub ich części) na określone cele. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera zapisy określające warunki zabudowy, które muszą zostać spełnione w przypadku realizacji inwestycji, w tym m.in. wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady kształtowania zabudowy, minimalne i maksymalne parametry wysokości budynków, gabaryty budynków, liczbę miejsc parkingowych i wiele innych.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy składa się z uchwały planu oraz załącznika graficznego - mapki.
 • Miejscowy plan może obejmować powierzchnię całej gminy, jednakże w praktyce obejmują swoim zasięgiem mniejsze obszary (mapa zagospodarowania przestrzennego), takie jak pojedyncze miejscowości, dzielnice, osiedla, a nawet pojedyncze działki.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego akt prawny

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy stanowi tzw. akt prawa miejscowego, uchwalany jest przez radę gminy (miasta). Za jego sporządzenie odpowiada prezydent miasta, burmistrz lub wójt gminy (w zależności od rodzaju gminy).

Przepisem prawnym, który zawiera zapisy określające zasady i procedury tworzenia miejscowych planów jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pobierz dokument klikając w nazwę ustawy).

Etapy sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze względu na duży zakres procedury opisaliśmy w osobnym artykule na Blog OnGeo.pl

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Co zawiera Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy

Składa się z dwóch części tj.:

1. Uchwała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– tekst zawierający ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe miejscowego planu.

Uchwała zapisana jest w formie aktu prawnego, zapisy szczegółowych ustaleń odnoszą się do obszarów, których położenie odnajdziemy na rysunku planu.

2. Rysunek, załącznik do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – mapa zagospodarowania przestrzennego, prezentująca ustalenia szczegółowe opisane w treści uchwały.

Na mapie miejscowego planu odczytamy m.in. granice obowiązywania planu, granice przeznaczeń terenu, jakie jest przeznaczenie terenu, przebieg linii zabudowy, różnego rodzaju strefy i wiele innych.

Szczegółowe informacje, o tym jak czytać miejscowy plan zagospodarowania terenu, jakie są oznaczenia stosowane w planach znajdziesz w osobnym artykule na Blog OnGeo.plOznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Obszar obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Dokument sporządza się w granicach gminy. Plan może obejmować powierzchnię całej gminy, jednakże w praktyce obejmują swoim zasięgiem mniejsze obszary (mapa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), takie jak pojedyncze miejscowości, dzielnice, osiedla, a nawet pojedyncze działki.

Na obszarze jednej gminy lub miasta może obowiązywać wiele planów, które odnoszą się do różnych miejsc. Plany nie mogą się nakładać, np. dla wybranej działki/obszaru może obowiązywać tylko jeden plan zagospodarowania przestrzennego.

Poniżej prezentujemy zestawienie dla wybranych miast odnoszące się do Miejscowych Planów Zagospodarowania Gmin. Przedstawiamy procentowy obszar pokrycia planami, który odnosi się do aktualnie obowiązujących uchwał w granicach administracyjnych miast. Natomiast podana liczba uchwał to akty prawne, zarówno te aktualnie obowiązujące oraz archiwalne:

 • Pokrycie w Białymstoku 55%, około 180 uchwał
 • Pokrycie w Bydgoszczy 37%, około 190 uchwał
 • Pokrycie w Gdańsku 65%, około 750 uchwał
 • Pokrycie w Katowicach 26%, około 190 uchwał
 • Pokrycie w Krakowie 64%, około 220 uchwał
 • Pokrycie w Lublinie 55%, około 115 uchwał
 • Pokrycie w Łodzi 23%, około 135 uchwał
 • Pokrycie w Olsztynie 56%, około 130 uchwał
 • Pokrycie w Opolu 45%, około 130 uchwał
 • Pokrycie w Poznaniu 47%, około 280 uchwał
 • Pokrycie w Szczecinie 55%, około 319 uchwał
 • Pokrycie w Toruniu 57%, około 276 uchwał
 • Pokrycie we Wrocławiu 58%, około 500 uchwał
 • Pokrycie w Warszawie 39%, około 320 uchwał,
 • Pokrycie w Zielonej Górze 17%, około 225 uchwał

Więcej statystyk dotyczących gmin znajdziesz w Geoportalu OnGeo.pl

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – kiedy będziemy go potrzebować

Z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi zapoznać się każdy inwestor, ponieważ dokument ten decyduje o możliwościach przeznaczenia terenu na określone cele. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest jednym z elementów budowlanego procesu inwestycyjnego.

Poniżej przedstawiamy poglądowy schemat procesu inwestycyjnego:

Proces inwestycyjny w budownictwie

Przykładowe sytuacje, kiedy należy zapoznać się miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

 • Budowa domu, formalnie będziemy potrzebowali wypisu i wyrysu z miejscowego planu do uzyskania pozwolenia na budowę. Zapisy planu dodatkowo mogą określać oprócz przeznaczenia terenu pod budownictwo jednorodzinne również: dopuszczalną wysokość domu, kubaturę, powierzchnię zabudowy, usytuowanie, ilość miejsc parkingowych, nachylenie dachu, kolor dachu.
 • Zakup działki, sprawdzimy przeznaczenie terenu, możliwości zagospodarowania działki, skontrolujemy czy w sąsiedztwie nie ma terenów, które w przypadku zagospodarowania mogą okazać się dla nas niekorzystne.
 • Cena działki, posiadając informację o przeznaczeniu terenu ustalimy potencjalną wartość działki.

Jeżeli na wybranym przez nas terenie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania to w takim wypadku przyjmuję się procedurę związaną z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ). Opis procedury wydawania decyzji WZ znajdziesz we wpisie na Blog OnGeo.pl:

Decyzja o warunkach zabudowy – procedura formalna

Jak sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Szczegółową instrukcję jak znaleźć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opisaliśmy w artykule → blog.ongeo.pl/jak-sprawdzic-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dzialki

Najprostszym i najszybszym sposobem jest skorzystanie z Geoportalu OnGeo.pl, gdzie w kilku prostych krokach możesz pobrać Raport o terenie, zawierający informacje o Planie miejscowym lub braku planu na wskazanym terenie lub działce.

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1