Porady OnGeo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego podstawowe informacje

Szczepan Sołtysik
2019-12-06
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-05-24
Głosów: 83, średnia ocen: 5
miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument sporządzany przez samorząd lokalny (urzędy miast i gmin), przyjmuje różne nazwy np: MPZP, miejscowy plan, plan miejscowy, mapa zagospodarowania przestrzennego. W Planie miejscowym określa się przeznaczenie terenów (działek lub ich części) na określone cele. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera zapisy określające warunki zabudowy, które muszą zostać spełnione w przypadku realizacji inwestycji, w tym m.in. wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady kształtowania zabudowy, minimalne i maksymalne parametry wysokości budynków, gabaryty budynków, liczbę miejsc parkingowych i wiele innych.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z uchwały planu oraz załącznika graficznego - mapki.
 • MPZP może obejmować powierzchnię całej gminy, jednakże w praktyce obejmują swoim zasięgiem mniejsze obszary (mapa zagospodarowania przestrzennego), takie jak pojedyncze miejscowości, dzielnice, osiedla, a nawet pojedyncze działki.
 • Najprostszym i najszybszym sposobem jest skorzystanie z Geoportalu OnGeo.pl, gdzie w kilku prostych krokach możesz pobrać Raport o terenie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego akt prawny

Plan miejscowy stanowi tzw. akt prawa miejscowego, uchwalany jest przez radę gminy (miasta). Za sporządzenie MPZP odpowiada prezydent miasta, burmistrz lub wójt gminy (w zależności od rodzaju gminy).

Przepisem prawnym, który zawiera zapisy określające zasady i procedury tworzenia miejscowych planów jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pobierz dokument klikając w nazwę ustawy).

Etapy sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze względu na duży zakres procedury opisaliśmy w osobnym artykule na Blog OnGeo.pl:

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Co zawiera plan miejscowy

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego składa się z dwóch części tj.:

1. Uchwała MPZP – tekst zawierający ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe miejscowego planu.

Uchwała zapisana jest w formie aktu prawnego, zapisy szczegółowych ustaleń odnoszą się do obszarów, których położenie odnajdziemy na rysunku planu.

2. Rysunek MPZP – mapa zagospodarowania przestrzennego, prezentująca ustalenia szczegółowe opisane w treści uchwały.

Na mapie odczytamy m.in. granice obowiązywania planu, granice przeznaczeń terenu, jakie jest przeznaczenie terenu, przebieg linii zabudowy, różnego rodzaju strefy i wiele innych.

Szczegółowe informacje, o tym jak czytać miejscowy plan zagospodarowania terenu, jakie są oznaczenia stosowane w planach znajdziesz w osobnym artykule na Blog OnGeo.pl:

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Obszar obowiązywania Miejscowego Planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się w granicach gminy. MPZP może obejmować powierzchnię całej gminy, jednakże w praktyce obejmują swoim zasięgiem mniejsze obszary (mapa zagospodarowania przestrzennego), takie jak pojedyncze miejscowości, dzielnice, osiedla, a nawet pojedyncze działki.

Na obszarze jednej gminy lub miasta może obowiązywać wiele planów, które odnoszą się do różnych miejsc. Plany miejscowe nie mogą się nakładać, np. dla wybranej działki/obszaru może obowiązywać tylko jeden plan miejscowy.

Poniżej prezentujemy zestawienie dla wybranych miast odnoszące się do MPZP. Przedstawiamy procentowy obszar pokrycia planami (mapa zagospodarowania terenu), który odnosi się do aktualnie obowiązujących uchwał w granicach administracyjnych miast. Natomiast podana liczba uchwał to akty prawne, zarówno te aktualnie obowiązujące oraz archiwalne:

 • Pokrycie MPZP w Białymstoku 55%, około 180 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Bydgoszczy 37%, około 190 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Gdańsku 65%, około 750 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Katowicach 26%, około 190 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Krakowie 64%, około 220 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Lublinie 55%, około 115 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Łodzi 23%, około 135 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Olsztynie 56%, około 130 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Opolu 45%, około 130 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Poznaniu 47%, około 280 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Szczecinie 55%, około 319 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Toruniu 57%, około 276 uchwał
 • Pokrycie MPZP we Wrocławiu 58%, około 500 uchwał
 • Pokrycie MPZP w Warszawie 39%, około 320 uchwał,
 • Pokrycie MPZP w Zielonej Górze 17%, około 225 uchwał

Więcej statystyk dotyczących MPZP gmin znajdziesz w Geoportalu OnGeo.pl

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – kiedy będziemy go potrzebować

Z zapisami miejscowego planu musi zapoznać się każdy inwestor, ponieważ MPZP decyduje o możliwościach zagospodarowania terenu. Plan miejscowy jest jednym z elementów budowlanego procesu inwestycyjnego.

Poniżej przedstawiamy poglądowy schemat procesu inwestycyjnego:

proces
Proces inwestycyjny w budownictwie 

Przykładowe sytuacje, kiedy należy zapoznać się miejscowym planem:

 • Budowa domu, formalnie będziemy potrzebowali wypisu i wyrysu z MPZP do uzyskania pozwolenia na budowę. Zapisy planu dodatkowo mogą określać oprócz przeznaczenia terenu pod budownictwo jednorodzinne również: dopuszczalną wysokość domu, kubaturę, powierzchnię zabudowy, usytuowanie, ilość miejsc parkingowych, nachylenie dachu, kolor dachu.
 • Zakup działki, sprawdzimy przeznaczenie terenu, możliwości zagospodarowania działki, skontrolujemy czy w sąsiedztwie nie ma terenów, które w przypadku zagospodarowania mogą okazać się dla nas niekorzystne.
 • Cena działki, posiadając informację o przeznaczeniu terenu ustalimy potencjalną wartość działki.

Jeżeli na wybranym przez nas terenie nie ma obowiązującego planu miejscowego to w takim wypadku przyjmuję się procedurę związaną z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ). Opis procedury wydawania decyzji WZ znajdziesz we wpisie na Blog OnGeo.pl:

Decyzja o warunkach zabudowy – procedura formalna

Jak sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Najprostszym i najszybszym sposobem jest skorzystanie z Geoportalu OnGeo.pl, gdzie w kilku prostych krokach możesz pobrać Raport o terenie, zawierający informacje o Planie miejscowym lub braku planu na wskazanym terenie lub działce.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl