Porady OnGeo

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szczepan Sołtysik
2018-11-06
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-07-12
Głosów: 88, średnia ocen: 5
wypis-i-wyrys

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to podstawowy dokument w procesie inwestycyjnym, który zawiera informacje o możliwości wykorzystania danego obszaru na określone cele. Uzyskanie Wypisu i wyrysu jest możliwe w przypadku istnienia na wskazanym obszarze aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to dokument potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę. 
 • Opłata za uzyskanie wypisu i wyrysu wynosi od 30 do 200 złotych.
 • Jeżeli poszukujesz informacji o planie zagospodarowania dla działki możesz skorzystać z usługi Raportów o terenie w Geoportalu OnGeo.pl

Do jakich celów potrzebny jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Dokument ten musimy zdobyć na początkowym etapie załatwiania zgód i pozwoleń w procesie inwestycyjnym. Jeżeli planujemy np. budowę domu, a tym samym ubiegamy się o pozwolenie na budowę, to do jego uzyskania musimy przedstawić wypis i wyrys z planu miejscowego. W przypadku gdy danego terenu nie ma miejscowego planu, to należy wnioskować o ustalenie warunków zabudowy, tą procedurę opisaliśmy już w innym artykule na blogu OnGeo.pl.

Gdzie uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Dokument wypis i wyrys uzyskamy w urzędzie miasta lub gminy, gdzie położony jest teren będący przedmiotem naszego zainteresowania. Adres urzędu znajdziemy na stronie OnGeo.pl. Sprawy związane z planowaniem przestrzennym w gminie zajmują się jednostki o różnych nazwach m. in.: architektury i urbanistyki, geodezji, planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej.

Jak załatwić sprawę? Złóż wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy dla działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, na stronie internetowej urzędu gminy lub na portalu OnGeo.pl. Poradnik znajdziesz w innym wpisie na blogu OnGeo.pl: jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego.
 • W przypadku istnienia miejscowego planu, przygotuj wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu oraz dokonaj opłaty skarbowej w urzędzie. Opłata za uzyskanie wypisu i wyrysu wynosi:
  • 30 zł za wypis z mpzp do 5 stron,
  • 50 zł za wypis z mpzp powyżej 5 stron,
  • 20 zł za każdą stronę A4 wyrysu z mpzp, nie więcej niż 200 zł.
 • Wzór wniosku znajdziesz na stronie urzędu lub pobierz wniosek o wypis i wyrys ze strony rządowej WZÓR. We wniosku należy wskazać dane ewidencyjne nieruchomości, tj. obręb, i numer działki, informacje te znajdziesz w portalu OnGeo.pl.
 • Wniosek możesz złożyć w oryginale lub jeżeli gmina świadczy e-usługi w wym zakresie, to będzie go można złożyć elektronicznie.
 • Dokument otrzymasz do jednego miesiąca, w większości przypadków dostępny jest już po kilku dniach.

Co zawiera wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wypis z miejscowego planu to część opisowa uchwały danego mpzp, w której przedstawione są ogólne ustalenia planu odnoszące się do całego terenu objętego planem oraz szczegółowe informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania działki, co do której złożyliśmy wniosek o wypis.

Wyrys z miejscowego planu to fragment rysunku planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego wnioskowaliśmy o uzyskanie informacji. Rysunek prezentuje m.in.: linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, granice terenów i stref ochronnych, legendę do planu.

Zanim złożysz wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wejdź na Geoportal OnGeo.pl

W Geoportalu OnGeo.pl znajdziesz wiele cennych informacji o każdej działce w kraju, w tym informację o obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na którym planujesz budowę.

Informacje pobierzesz, samodzielnie w parę minut. Szczegóły dotyczące zakresu możliwych do uzyskania informacji oraz instrukcję pobierania danych przedstawiliśmy w innym artykule na Blogu OnGeo : JAK POBRAĆ DANE, lub w poniższym filmiku:

W przypadku pytań lub problemów napisz do nas.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl