Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Geoportal OnGeo.pl jak znaleźć informacje o nieruchomościach

Głosów: 39, średnia ocen: 4.8
mock

Jeżeli poszukujesz informacji o nieruchomościach, np.: zastanawiasz się gdzie znaleźć informacje o planie zagospodarowania przestrzennego, chcesz sprawdzić czy działka leży w obszarach Natura 2000 lub na terenie zalewowym lub jakie są planowane inwestycje budowlane w sąsiedztwie sprawdź Geoportal OnGeo.pl. W prosty i szybki sposób znajdziesz wszelkie informacje o nieruchomościach z wielu źródeł. Nie musisz poszukiwać danych na wielu portalach ani składać wizyty w urzędzie.

 • Geoportal OnGeo.pl umożliwia wygenerowanie wielu istotnych informacji o wybranej działce.
 • Z OnGeo.pl znajdziesz m.in.: dane z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i egib oraz uciążliwości, zagrożenia i wady fizyczne działki.
 • Wszystkie informacje z Raportu o terenie przydadzą ci się na etapie zakupu nieruchomości, jak i jej sprzedaży.

Geoportal OnGeo.pl to dostęp do bazy danych o nieruchomościach dla każdego!

W Geoportalu OnGeo.pl samodzielnie znajdziesz informacje dla każdej nieruchomości w kraju w zaledwie 5 minut!

Dzięki wyszukiwarce działek oraz interaktywnej mapie działek bez problemu odnajdziesz teren lub nieruchomość, która cię interesuje. 

Zakres informacji, które otrzymasz poprzez w Geoportal OnGeo.pl:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP);
 • Formy ochrony przyrody (m.in. pomniki przyrody, NATURA 2000, parki krajobrazowe, parki narodowe, rezerwaty);
 • Dane z ewidencji gruntów i budynków (numer i obręb ewidencyjny działki, granica działki, współrzędne punktów granicznych i linii załamania, grupa rejestrowa, powierzchnia urzędowa);
 • Parametry geometryczne terenu (wymiary działki, powierzchnia działki, obwód działki, współczynnik kształtu);
 • Analiza rodzajów pokrycia terenu (mapa użytkowania terenu, grunty budowlane, grunty rolne, lasy, użytki zielone);
 • Przeznaczenie terenu (działki budowlane, zagospodarowanie terenu);
 • Analiza rzeźby terenu (mapa spadków terenu, ukształtowanie terenu, nachylenia, wysokość nad poziomem morza);
 • Analiza żyzności gleb (informacja o klasie bonitacyjnej gleb, żyzność gleby);
 • Zanieczyszczenie powietrza pyłami PM 2,5 i PM 10 (jakość powietrza, smog);
 • Dostęp do drogi publicznej;
 • Planowana budowa dróg; 
 • Najnowsze inwestycje (mapa inwestycji, wydane pozwolenia na budowę, wyszukiwarka pozwoleń na budowę);
 • Napowietrzne linie energetyczne (mapa sieci energetycznej, mapa gpz, mapa transformatorów);
 • Dostęp do światłowodu;
 • Uzbrojenie terenu w media (mapa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, mapa urządzeń sieci infrastruktury technicznej);
 • Osuwiska (mapa zagrożeń ruchami masowymi);
 • Zagrożenie powodzią (powódź, tereny zalewowe, zagrożenie powodziowe, mapa zagrożenia powodziowego);
 • Strefy ochronne cmentarzy, obszarów zamkniętych, turbin wiatrowych;
 • Strefy oddziaływania lotniska (mapa ograniczeń działalności lotnisk);
 • Obszary ochrony archeologicznej;
 • Obszary zagrożone stagnacją wody (informacje o zastoiskach wodnych na terenie działki, powierzchnia działki zagrożona okresową stagnacją wody);
 • Nieruchomości objęte ochroną zabytków;
 • Nasłonecznienie terenu (mapa natężenia promieniowania słonecznego);
 • Natężenie hałasu (hałas, pomiar decybeli, mapa akustyczna);
 • Zaludnienie w promieniu 5 km (mapa gęstości zaludnienia, liczba ludności);
 • Analiza zasięgu czasu dojścia i dojazdu (mapa zasięgów dojścia i dojazdu samochodem w określonych czasach - krótkie czasy dojazdu - od 10 do 20 minut, długie czasy dojazdu - do 60 minut.
 • Dostępność usług (analiza dostępu do miejsc użyteczności publicznej);

Możesz sprawdzić możliwe do uzyskania informacje o nieruchomości, pobierając już wygenerowany zestaw danych o nieruchomości:

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Informacje udostępniane są w formie dokumentu w formacie pdf, który generuje się automatycznie. Serwis świadczony przez Geoportal OnGeo.pl nazywa się Raporty o terenie.

Jak wygenerować Raport o Terenie?

Procedurę pobierania danych przedstawiliśmy w poniższym filmiku, dzięki prezentacji będziesz w stanie samodzielnie pobrać informacje o działkach, miejscach, nieruchomościach, które cię interesują:

Do jakich celów mogą ci się przydać informacje o nieruchomościach udostępnione przez Geoportal OnGeo.pl:

 • Sprawdzenie informacji o nieruchomości przed zakupem;
 • Gdy sprzedajesz nieruchomość dołącz dane o terenie, domu czy mieszkaniu wygenerowane z Geoportalu OnGeo.pl, zwiększysz szanse na sprzedaż dzięki udostępnieniu zainteresowanym dodatkowych informacji;
 • Posiadasz nieruchomości i chcesz znaleźć dodatkowe informacje, np. o przeznaczeniu terenu, ceny nieruchomości w okolicy, możliwości zabudowy, zanieczyszczenie powietrza, planowane inwestycje w sąsiedztwie;
 • Zamierzasz przekształcić swoją działkę, odrolnić, wnioskować o zmianę w miejscowym planie lub dokonać zmian formalnych na nieruchomości, wygeneruj raport w celu posiadania dodatkowych informacji o nieruchomości;
 • Chcesz sprawdzić jaka budowa będzie realizowana w Twoim sąsiedztwie;
 • Jeżeli zajmujesz się zawodowo sprawami związanymi z kupnem, sprzedażą lub analizą nieruchomości to Geoportal OnGeo.pl dostarczy Ci cennych informacji w przejrzysty i wygodny sposób, a co najważniejsze pozwoli zaoszczędzić cenny czas;
 • Prowadzisz biznes i potrzebujesz informacji o inwestycjach budowlanych planowanych w danym regionie, informacji o liczbie ludności zamieszkującej miasto, terenach inwestycyjnych;
 • Chcesz oszacować cenę mieszkania, domu lub działki;
 • Wiele innych możliwych zastosowań w zależności od Twoich potrzeb.
Geoportal
Wejdź i sprawdź!

Jeżeli napotkasz problemy podczas generowania raportu lub coś będzie wymagało szerszego wyjaśnienia, napisz do nas na kontakt@ongeo.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak