Porady OnGeo

Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy

Szczepan Sołtysik
2020-03-30
~2 min
Post zaktualizowany: 2023-07-13
Głosów: 81, średnia ocen: 5
miejscowy-plan-a-decyzja-o-warunkach-zabudowy

Planowanie przestrzenne reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy to dwa bardzo ważne dokumenty. MPZP to akt prawa miejscowego, natomiast warunki zabudowy, to dokument określający wymagania dotyczącej nowej inwestycji.

  • Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest wyłącznie w sytuacji gdy na obszarze nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
  • Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydawane jest pozwolenie na budowę.
  • Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy różnią się obszarem jakiego dotyczą.

KIEDY WYDAWANA JEST DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest wyłącznie w sytuacji gdy na obszarze nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy odbywa się na wniosek strony. Warunki zabudowy, opracowuje się na podstawie istniejącej zabudowy. Wystarczy co najmniej jedna działka, która umożliwi określenie funkcji, cech oraz wskaźników zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, w tym formy architektonicznej obiektów budowlanych, gabarytów, intensywności zabudowy oraz linii zabudowy.

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY-PRAWNIE

Szczegółowy zakres warunków zabudowy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzje WZ wydawane są przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i to one wówczas stanowią najważniejszy dokument. Więcej informacji o decyzji o warunkach zabudowy na blogu https://blog.ongeo.pl/decyzja-o-warunkach-zabudowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy kliknij tutaj

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy Plan określa przeznaczenie terenu na dane cele. Sporządzany jest zgodnie z określoną procedurą. Jest to proces skomplikowany i wymagający dużego zaangażowania. Więcej informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na blogu https://blog.ongeo.pl/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego. Procedura powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opisana w innym artykule dowiedz się więcej.

MIEJSCOWY PLAN A DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY-GŁÓWNA RÓŻNICA

Warunki zabudowy to dokument zastępujący MPZP. Miejscowy plan jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych i każdy obywatel ma prawo zgłaszania swoich uwag podczas jego opracowywania. Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy różnią się obszarem jakiego dotyczą. MPZP dotyczy obszaru danej jednostki terytorialnej, a decyzja WZ wydawana jest na konkretną działkę i dotyczy danego obiektu. Różna jest także procedura powstania i wydania decyzji obu dokumentów. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydawane jest pozwolenie na budowę.

PRZED PLANOWANIEM INWESTYCJI, SPRAWDŹ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU ONGEO.PL

Geoportal OnGeo.pl umożliwia pozyskanie informacji o każdej działce w kraju. W kilku krokach możesz pobrać tzw. Raport o terenie, w którym sprawdzisz czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem oraz wiele dodatkowych informacji.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl