Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Posty z tagiem: obszary chronione

obszary chronione, tereny o ciekawym krajobrazie lub o dużych walorach przyrodniczych i podlega ochronie prawnej.

Obszary ochrony archeologicznej w Raporcie o Terenie

Stanowisko archeologiczne może stanowić poważną uciążliwość dla inwestycji. Przed budową sprawdź obszary ochrony archeologicznej w OnGeo.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jak wypełnić wniosek o decyzję środowiskową

Wniosek o decyzję środowiskową będzie Ci potrzeby, jeśli Twoja inwestycja może znacząco wpłynąć na środowisko. Dowiedz się więcej.

Złoża tytanu i wanadu które mogą uczynić Polskę najbogatszym krajem na świecie!

W Polsce mamy spore złoża tytanu i wanadu, których wartość szacuje się nawet na 7-8 bln złotych. Dlaczego ich nie eksploatujemy?

Degradacja Bałtyku postępuje. Plan ratunkowy jak dotąd nie wypalił

Degradacja Bałtyku. Sprawdź jaki jest główny cel nowej wersji Bałtyckiego Planu Działań HELCOM. Co się zmieni?

Polska uporządkuje obszary Natura 2000 dopiero w przyszłym roku

Polska uporządkuje obszary Natura 2000 dopiero w 2023 r. Sprawdź jaka jest przyczyna takiej decyzji polskiego rządu.

Projekt ustawy o parkach narodowych ma zachęcać samorządy do tworzenia obszarów chronionych

Projekt ustawy o parkach narodowych ma zachęcać władze gminy do tworzenia nowych obszarów ochronnych. Co przewiduje nowa ustawa?

Koniec z ukrywaniem wad działki w ogłoszeniach nieruchomości

Wady działki – koniec z ich ukrywaniem w ogłoszeniach – istnieje narzędzie, dzięki któremu sprawdzisz działkę przed zakupem. Kosztuje niewiele - sprawdź!

Jak uzyskać zgodę na remont zabytku? Wniosek do konserwatora zabytków

Jak uzyskać zgodę na remont zabytku? Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, aby wyremontować nieruchomość zabytkową? Sprawdź, czy Twój dom jest zabytkiem!

Wycinanie drzew - jak uchronić drzewa przed usunięciem?

Czy wycinanie drzew jest konieczne? Jak chronić drzewa przed wycinką? Czy istnieją narzędzia prawne, które umożliwiają ochronę terenów zielonych?

Czy można wybudować dom w otulinie parku narodowego?

W otulinie parku narodowego można lokalizować tylko takie inwestycje, które nie stwarzają zagrożenia dla tego parku.

Czy mogę wybudować dom na obszarze Natura 2000?

Planowanie inwestycji na obszarze Natura 2000 nie stanowi podstawy do odmowy wydania warunków zabudowy.

Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest wyłącznie w sytuacji gdy na obszarze nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10