Analiza inwestycji

Czy mogę wybudować dom na obszarze Natura 2000?

Monika Byś
2021-02-04
~4 min
Post zaktualizowany: 2024-01-25
Głosów: 64, średnia ocen: 4.8
dom na obszarze Natura 2000

Ucieczka od wielkich miast, życie w zgodzie z naturą są coraz popularniejszym tematem nawet wśród deweloperów. Utrzymująca się tendencja inwestycji w bliskim otoczeniu lasów, z dala od hałasów i smogu tłocznego miasta, powoduje, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się na budowę na terenach bardziej przyjaznych środowisku. Kuszącą propozycją jest dom na obszarze Natura 2000. Czym jest obszar Natura 2000? Jakie są możliwe ograniczenia na tym obszarze? Czy można wybudować dom na obszarze Natura 2000?

  • Obszar Natura 2000 to rozległy teren obejmujący nie tylko siedliska przyrodnicze, lecz także całą infrastrukturę gospodarczą. W granicach tego obszaru mogą występować zarówno całe miejscowości, jak również pojedyncze budynki, czy zakłady.
  • Planowanie inwestycji na obszarze Natura 2000 nie stanowi podstawy do odmowy wydania warunków zabudowy.
  • Budowa domu na obszarze Natura 2000 jest dopuszczalna, jednak należy liczyć się z pewnymi ograniczeniami.
  • Jeśli decydujesz się na budowę domu na obszarze chronionym należy przede wszystkim sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Czym jest obszar Natura 2000?

Obszar Natura 2000, czyli Europejskie Sieci Ekologiczne Natura 2000 to sieć składająca się z podsystemów obszarów chronionych wyznaczanych na podstawie dwóch dyrektyw Unii Europejskiej. Obszar Natura 2000 chroni pełną strukturę przyrodniczą, łącznie z terenami stanowiącymi połączenia między najcenniejszymi obszarami. W skład sieci Natura 2000 wchodzą dwa rodzaje obszarów:

  • specjalne obszary ochrony siedlisk (obszary „siedliskowe”) – SOOS;
  • obszary specjalnej ochrony ptaków (obszary „ptasie”) – OSOP.

Obszar Natura 2000 to rozległy teren obejmujący nie tylko siedliska przyrodnicze, lecz także całą infrastrukturę gospodarczą. W granicach tego obszaru mogą występować zarówno całe miejscowości, jak również pojedyncze budynki, czy zakłady. Celem powstania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest ochrona gatunków flory i fauny o znaczeniu regionalnym i globalnym przed wyginięciem.

Czy mogę wybudować dom na obszarze Natura 2000?

Planowanie inwestycji na obszarze Natura 2000 nie stanowi podstawy do odmowy wydania warunków zabudowy. Istotne jest natomiast, czy taka decyzja nie wpłynie negatywnie na chronione na tym obszarze gatunki flory i fauny. Budowa domu na tym obszarze jest dopuszczalna, jednak należy liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Ograniczenia te zawarte są w planach ochrony, które ustanawia minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia.

Wszelkie plany budowy domu na obszarze Natura 2000 nie mogę powodować pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Należy jednak pamiętać, że obszar Natura 2000 to nie tylko tereny naturalne, ale również zurbanizowane.

Jednym z ograniczeń, do którego należy bezwzględnie się stosować, jest ochrona wód. Polega ona na utrzymaniu stosownej odległości obiektów budowlanych od granicy brzegowej. Odległość ta powinna wynosić co najmniej 100m. Trzeba również pamiętać, że powstałe wcześniej budynki, które są na Twojej działce, wyznaczają linię zabudowy, co oznacza, że jeśli budynek znajduje się bliżej niż dopuszczalna odległość, to nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje się w miejscu tego budynku.

Kolejnym ograniczeniem może być fakt, że Twoja inwestycja musi być kompatybilna z otaczającym krajobrazem. Nie ma możliwości budowy obiektu, który ograniczałby swobodną migrację zwierzą. Nie wybudujesz również budynku, który mógłby powodować znaczne emisje zanieczyszczenia lub hałasu. W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na środowisko, musisz przygotować raport środowiskowy, w którym wykażesz mocne strony Twojej inwestycji oraz zaproponujesz rozwiązania, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto konieczne będzie sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Budowa domu na obszarze Natura 2000

Pamiętaj, że dokumenty planistyczne obejmujące obszar Natura 2000 podlegają konieczności uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Jeśli decydujesz się na budowę domu na obszarze chronionym należy przede wszystkim sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Chcesz wiedzieć, jak sprawdzić MPZP dla działki, zapoznaj się z treścią artykułu:

Jak sprawdzić MPZP dla działki? Zobacz jakie są możliwości!

Jeśli jednak teren nie jest objęty MPZP przed rozpoczęciem budowy konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a następnie decyzji o pozwolenie na budowę.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o warunkach zabudowy powinny zawierać szczegółowe warunki, jakie musi spełnić Twoja inwestycja, aby mogła zostać zrealizowana. Pamiętaj, że ochrona może dotyczyć zarówno siedliska przyrodniczego danego gatunku, żerowiska niezbędnego do przetrwania, jak również występowania chronionej rośliny. Ważnym elementem jest ocena lokalizacji przedsięwzięcia względem potencjalnych miejsc występowania chronionego gatunku. Sprawdź również obecny stan działki, np. czy zostały zaprzestane wszelkie prace związane z rolnictwem.

Czy wiesz, że…

W geoportalu OnGeo.pl znajdziesz rejestr obszarów chronionych dla każdej gminy z osobna?

Możesz w szybki i prosty sposób sprawdzić, informacje o powierzchniowych formach ochrony przyrody występujących w granicach wybranego terenu i jego najbliższym sąsiedztwie:

  • parki narodowe i krajobrazowe
  • obszary Natura 2000
  • rezerwaty przyrody
  • pomniki przyrody
Raporty o terenie. Obszary objęte ochroną przyrody. Opracowanie dotyczy działki w województwie małopolskim, powiecie krakowskim, gminie Kraków
Raporty o terenie. Obszary objęte ochroną przyrody. Opracowanie dotyczy działki w województwie małopolskim, powiecie krakowskim, gminie Kraków

Miejąc na uwadze rzetelność naszych informacji, dodaliśmy nową opcje w Raporcie o terenie, dzięki której możesz zobaczyć dokument źródłowy dotyczący danej formy przyrody. Dzięki opcji zobacz więcej, zostaniesz bezpośrednio odesłany do strony internetowej zawierającej wszelkie potrzebne Ci informacje.

Dzięki raportom o Terenie OnGeo.pl możesz bez wychodzenia z domu wygenerować raport, który przedstawi w formie mapy oraz tabeli obowiązujące plany (wraz z linkiem do ustawy), zasięgi występowania form ochrony, pomników przyrody, a także wiele innych cech mogących mieć wpływ na wartość budowlaną naszej działki, a nawet na przyszłość naszego mienia. Z pomocą raportu o terenie dowiesz się również, czy obszar, na którym znajduje się Twoja działka, jest objęty MPZP. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.