Porady OnGeo

Jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku

Szczepan Sołtysik
2020-04-02
~3 min
Post zaktualizowany: 2024-01-26
Głosów: 87, średnia ocen: 5
jak-uzyskac-pozwolenie-na-budowe

Pozwolenie na budowę wiąże się ze wszczęciem postępowania administracyjnego a procedura kończy się wydaniem decyzji. 

 • Cała procedura przedstawia się w pięciu krokach.
 • Opłata skarbowa nie jest wymagana w sytuacji wydania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych.
 • Przed kupnem działki należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania, nie tylko swojej działki, ale też sąsiednich. 

JAK UZYSKAĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Zastanawiasz się jak uzyskać pozwolenie na budowę i jak wygląda postępowanie? Cała procedura przedstawia się w pięciu krokach.

 • Krok pierwszy strona składa wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Wniosek wraz z obowiązkowymi dokumentami należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które musisz załączyć do wniosku znajdziesz tutaj. Od 1 stycznia 2020r. niezbędnym dokumentem jest także oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.
 • Krok drugi – Urząd sprawdza kompletność przyjętego wniosku
 • Krok trzeci – W sytuacji kiedy obiekt oddziałuje na dany obszar, urząd ustala strony postępowania oraz zawiadamia je o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 • Krok czwarty – Urząd sprawdza czy wniosek spełnia wymagane warunki między innymi takie jak:
  • Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami MPZP/WZ
  • Zgodność projektu w wymaganiami ochrony środowiska
  • Kompletność projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami, pozwoleniami oraz uzgodnieniami
  • Zgodność projektu z wymaganiami prawnymi
 • Krok piąty– to wydanie decyzji wraz z projektem budowlanym przez urząd.

Krok pierwszy jest najtrudniejszym a zarazem najważniejszym krokiem. Strona wnioskująca o pozwolenie musi skompletować szereg dokumentów i pozwoleń. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji od czasu złożenia przez stronę kompletnego wniosku. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa po 3 latach od jej wydania, gdy budowa nie zostanie rozpoczęta.

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Opłata skarbowa nie jest wymagana w sytuacji wydania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku)

Opłata skarbowa pobierana jest między innymi za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:

 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł
 • budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 105 zł
 • innych budowli – 155 zł
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł

CO ZROBIĆ PRZED KUPNEM DZIAŁKI I ROZPOCZĘCIEM BUDOWY

Przed kupnem działki należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania, nie tylko swojej działki, ale też sąsiednich. W przypadku braku MPZP obowiązują decyzje o warunkach zabudowy (WZ). Różnice między dwoma ważnymi dokumentami jakimi są MPZP oraz WZ zostały opisane tutaj. Warto zapoznać się czy w okolicy znajdują się formy ochrony przyrody (BUDOWA NA OBSZARACH CHRONIONYCH CO WARTO WIEDZIEĆ ). Inne informacje o terenie, które warto sprawdzić to między innymi: zagrożenie powodzią, występowanie osuwisk, smog, hałas oraz historia lokalizacji. Na stronie https://ongeo.pl/raporty można wygenerować raport o danej nieruchomości, który zawiera wszystkie ważne informacje. Instrukcję o tym jak sprawdzić działkę przed zakupem znajdziesz na blogu https://blog.ongeo.pl/jak-sprawdzic-dzialke/.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ W GEOPORTALU

Na stronie https://ongeo.pl/geoportal znajdziesz informacje o Twojej gminie. Geoportal zawiera dane o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pozwoleniach na budowę, obszarach chronionych, zanieczyszczeniu powietrza, działkach ewidencyjnych oraz strefach lotniskowych.

Przeczytaj inne artykuły na Blog OnGeo.pl:

Raport planowanych inwestycji – wydane pozwolenia na budowę 

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl