Porady OnGeo

Pozwolenie na budowę jakich dokumentów potrzebujesz

Szczepan Sołtysik
2018-12-03
~4 min
Post zaktualizowany: 2024-01-27
Głosów: 107, średnia ocen: 5
Pozwolenie na budowę

Zmiana Prawa Budowlanego ze stycznia 2015 r. zniosła wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę dla budynków, które znacznie upraszając tę nowelizację, nie są uciążliwe dla sąsiadów. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy. Przeważająca większość sytuacji wymaga jednak złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Usystematyzujmy zatem jakie dokumenty będą nam potrzebne, aby otrzymać pozwolenie na budowę.

  • Podstawowym dokumentem, jaki jest potrzebny przy pozwoleniu na budowę jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
  • Jeżeli dla danego obszaru nie ma uchwalonego MPZP to wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy. 

 

Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Decyzja o Warunkach zabudowy

Aby uzyskać Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego musimy ustalić informacje dotyczące naszej działki, takie jak: numer ewidencyjny, arkusz mapy, obręb (miejscowość) i adres. Powyższe dane możemy uzyskać z dwóch podstawowych źródeł: z księgi wieczystej (o ile nieruchomość ją posiada) lub z Urzędu Gminy/Miasta.

Po Wypis i Wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w razie jego braku Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (działki) kierujemy się do Wydziału Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy. Dokumenty te mogą zawierać szczegółowe informacje i wymagania dotyczące wyglądu domu, dachu, kąta nachylenia połaci, wysokości budynku, a nawet materiałów wykończeniowych i wielkości terenów zielonych. Dzięki nim dowiemy się dokładnie jaki dom możemy postawić na naszej działce, co będzie cenną wskazówką przy wyborze projektu.

Niektóre urzędy, aby wydać Wypis i Wyrys żądają złożenia mapy sytuacyjnej wraz z wnioskiem o wypis. Mapa jest do kupienia w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (znajdującej się w miejscowym starostwie powiatowym). W niektórych miejscach gmina/miasto przejmuje te obowiązki od powiatu, ale należy to to rzadkości. Pamiętajmy więc, że po mapę zasadniczą udajemy się do starostwa powiatowego. Wyciąg z mapy ewidencyjnej gruntów to zazwyczaj mapa w skali 1:1000.

Koszt wypisu to od 30 do 50zł w zależności od ilości stron ( do 5 stron – 30zł, powyżej 5 stron – 50zł), koszt wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł, nie więcej niż – 200zł.

Fragment planu zagospodarowania przestrzennego
Fragment planu zagospodarowania przestrzennego

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa

Do wniosku o pozwolenie na budowę będzie nam też potrzebna mapa przeznaczona do celów projektowych w skali 1:500. Mapę wykonuje uprawniony geodeta w trzech egzemplarzach. Koszt to kwota od 500-1000 zł. Na mapę czeka się około 4 tygodni i pomoże to w dokładniejszym określeniu kosztów przyszłej budowy (robót ziemnych, długości przyłączy instalacyjnych itp.).

Ekspertyza geologiczna

Ekspertyza geologiczna wykonywana przez specjalistyczną firmę geotechniczną jest niezbędna, aby określić warunki gruntowo-wodne na działce. Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą podjąć decyzję dotyczącą posadowienia budynku, np. czy ma to być ława fundamentowa, czy płyta, czy można podpiwniczyć dom. Koszt odwiertów wynosi od 100 do 150 zł/m w zależności od regionu kraju. Wykonywane są minimum trzy odwierty, zatem koszt trzech odwiertów głębokości ok. 5 m to wydatek rzędu od 1500 zł. W tę cenę wliczone są także koszty dokumentacji geotechnicznej. Aby określić zmiany poziomu wód gruntowych w ciągu roku badania czasami trzeba powtórzyć. Na dokumentację czeka się od tygodnia do dwóch.

Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem

Oświadczenia należy złożyć z informacją, czy jest to własność, współwłasność czy dzierżawa.

Cztery egzemplarze Projektu Budowlanego

Projekt Budowlany składa się z dwóch głównych części: projektu architektoniczno – budowlanego i projektu zagospodarowania. Każdy projekt musi zostać zaadaptowany przez uprawnionego architekta do warunków miejscowych. Do tego mogą być konieczne inne projekty uzupełniające np. Projekt zjazdu (przyłączenia się do drogi), w przypadku gdy opracowanie narzuca dany urząd. Koszt projektu gotowego zaczyna się od 2 000 zł. Adaptacja to koszt 2500 – 3000 zł. Koszt projektu indywidualnego to kwota ok. 100 zł/m2.

Promesy przyłączenia mediów

Warunki techniczne dostawy mediów (prąd, woda, kanalizacja, ścieki). W przypadku braku możliwości podłączenia należy przedstawić rozwiązania alternatywne, np. projekt szamba w przypadku braku możliwości podpięcia do kanalizacji, ujęcie wody ze studni przy braku możliwości pobierania wody z sieci wodociągowej. Przy tym, jeśli nie można podłączyć prądu budowa nie będzie możliwa.

Na pozwolenie na budowę trzeba poczekać do 65 dni, uprawomocnienie następuje po 14 dniach. Budowę należy rozpocząć do 3 lat od uzyskania pozwolenia. Ostatnią formalnością niezbędną do rozpoczęcia budowy jest Zgłoszenie Rozpoczęcia Budowy do Nadzoru Budowlanego. W dniu zgłoszenia możemy zacząć prace.

Sprawdź informacje o działce w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Poniżej przedstawiamy prezentację Geoportalu OnGeo i dostępną dla każdego- usługę Raportów o terenie. 

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl