Porady OnGeo

Budowa domu na zgłoszenie czy pozwolenie?

Szczepan Sołtysik
2020-09-23
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-05-24
Głosów: 72, średnia ocen: 5
jak-uzyskac-pozwolenie-na-budowe

Budowa domu to proces wieloetapowy. Począwszy od zakupu działki po wybór projektu domu. Bardzo ważne jest, aby przed zakupem działki sprawdzić jej stan prawny oraz przeanalizować czy na nieruchomości obowiązuje miejscowy plan i jakie jest jej przeznaczenie. Nieruchomość gruntową powinno się także sprawdzić pod względem uciążliwości i potencjalnych zagrożeń jakie mogą oddziaływać na działkę (tereny zalewowe, osuwiska, linie energetyczne, zanieczyszczenie powietrza). Wszystkie powyższe informacje znajdziesz w raporcie o terenie na stronie OnGeo. Wejdź tutaj i pobierz rzetelną charakterystykę nieruchomości w zaledwie 5 min.

  • Możliwa jest budowa na zgłoszenie m.in. budynku gospodarczego, którego powierzchnia nie przekracza 35 m2.
  • Procedura urzędowa zgłoszenia budowlanego jest znacznie krótsza i mniej skomplikowana od pozwolenia na budowę.
  • Budowa domu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

ZGŁOSZENIE BUDOWY

Budowa niektórych obiektów nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, wystarczy takie przedsięwzięcie zgłosić w urzędzie. Obiekty, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zostały określone w art. 30 Prawo budowlane. Jest to między innymi:

  • Budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2; łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  • Budowa i przebudowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2; liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

Czy zgłoszenie budowy to ułatwienie dla inwestorów? Więcej o zgłoszeniu na budowę w innym artykule na blogu. Opisano w nim kiedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, oraz w jaki sposób zgłosić do urzędu chęć budowy.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Pozwolenie na budowę otrzymuje się w drodze postępowania administracyjnego. Aby otrzymać decyzję należy złożyć wniosek o jej wydanie wraz z obowiązkowymi dokumentami. Wniosek należy złożyć do starostwa powiatowego. Cała procedura uzyskania pozwolenia na budowę została opisana w pięciu krokach tutaj.

ZGŁOSZENIE BUDOWY A POZWOLENIE – PODSTAWOWE RÓŻNICE

Między zgłoszeniem a uzyskaniem pozwolenia na budowę jest klika różnic, są to między innymi czas trwania procedury, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku, udział stron w postępowaniu, formalności związane z rozpoczęciem budowy, prowadzenie dziennika budowy, inwentaryzacja geodezyjna oraz formalności związane z zakończeniem budowy.

Uzyskanie odpowiedzi na zgłoszenie budowy trwa maksymalnie 30 dni. Urząd nie ma obowiązku odpowiedzi pisemnej, ponieważ w przypadku gdy zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania po upływie 30 dni następuje akceptacja w formie tzw. milczącej zgody. Urząd może wydać w terminie 21 dni od zgłoszenia, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Projekt, który jest załączany do wniosku, nie musi być wykonany przez uprawnionego projektanta. Procedura zgłoszenia odbywa się bez udziału stron, a rozpoczęcie budowy odbywa się bez dodatkowych formalności.

Czas uzyskania pozwolenia na budowę to maksymalnie 65 dni. Składając wniosek do urzędu należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową oraz projekt budowlany przygotowany przez projektanta. W przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, istnieje możliwość udziału stron. Przed rozpoczęciem budowy należy powiadomić nadzór budowlany oraz konieczne jest prowadzenie dziennika budowy.

BUDOWA DOMU BEZ POZWOLENIA

Budowa bez pozwolenia to przeważnie budowa na zgłoszenie. Możliwa jest także budowa bez formalności i dotyczy np. budynku gospodarczego, którego powierzchnia nie przekracza 35 m2, a rozpiętość konstrukcji ma poniżej 4,8 m. Budynek gospodarczy musi być związany z istniejącą zabudową siedliskową w gospodarstwie rolniczym. Obiektami, które także nie wymagają załatwiania formalności są budynki służące do okresowego wypoczynku. Domki te nie mogą mieć powyżej 35 m2 oraz muszą to być obiekty parterowe wolnostojące.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl