Porady OnGeo

Pomnik przyrody formy ochrony przyrody w Geoportalu OnGeo.pl

Szczepan Sołtysik
2018-11-15
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-12-20
Głosów: 113, średnia ocen: 4.9
pomnik-przyrody

Pomnik przyrody to szczególnie cenny ze względów kulturowych, zabytkowych, naukowych oraz krajobrazowych twór przyrody. Jest to jedna z najstarszych form ochrony przyrody. Najczęściej występującymi pomnikami przyrody są drzewa, krzewy, jary, głazy narzutowe, źródła, wodospady.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. pomnik przyrody podlega ochronie. Zabronione jest ich niszczenie, umieszczanie reklam oraz uszkadzanie. W przypadku, gdy dany pomnik przyrody ulegnie uszkodzeniu lub chorobie to poddaje się go zabiegom mającym na celu zapobiegnięcie negatywnym skutkom. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy.

  • Pomnik przyrody, może wpłynąć pozytywnie jak i negatywnie na inwestycję.
  • Informacje o pomnikach przyrody możemy uzyskać w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy lub dzięki narzędziu Raporty o Terenie OnGeo.
  • Zniesienie pomnika przyrody może mieć miejsce, gdy planowana jest realizacja inwestycji celu publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa lub straci on swoje wartości przyrodnicze. 

Jakie mogą być skutki lokalizacji pomnika przyrody w obszarze lub w sąsiedztwie planowanej inwestycji budowlanej?

Pomnik przyrody, może wpłynąć pozytywnie jak i negatywnie na inwestycję. Jako pozytywne aspekty można wskazać np. wzrost wartości nieruchomości poprzez polepszenie walorów krajobrazowych, kulturowych i wyróżnienie się nieruchomości na tle innych. Może to być bardzo dobra reklama przedsięwzięcia. W przypadku inwestycji mieszkalnej, potencjalni nabywcy mogą bardzo pozytywnie odbierać lokalizację pomnika przyrody w sąsiedztwie.

Niestety lokalizacja pomnika przyrody w obrębie lub sąsiedztwie planowanej inwestycji może również wpłynąć negatywnie na zamierzenie budowlane. W niektórych przypadkach może wręcz uniemożliwić realizację. Inwestycja nie zostanie zaakceptowana w przypadku, gdy będzie niosła ze sobą ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia zabytkowego drzewa. Nie ma również żadnej odpłatności, która umożliwiła by np. usunięcie pomnika z terenu, w takich wypadkach obiekty chronione są najważniejsze.

Zniesienie pomnika przyrody może mieć miejsce, gdy planowana jest realizacja inwestycji celu publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa lub straci on swoje wartości przyrodnicze. Na terenach niezurbanizowanych, pomnik przyrody jest chroniony do momentu jego samoistnego i całkowitego rozpadu.

Jak sprawdzić czy na wskazanym terenie znajduje się pomnik przyrody? Gdzie sprawdzić informacje o formach ochrony przyrody?

Informacje o pomnikach przyrody możemy uzyskać w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy, odpowiednim ze względu na położenie. Gminy często udostępniają również informacje na swoich portalach internetowych. Stosowne informacje możemy znaleźć na mapach, bądź w przewodnikach turystycznych.

Lokalizację i niezbędne informacje o pomnikach przyrody pozyskamy również w Geoportalu OnGeo.pl. Dzięki narzędziu Raporty o Terenie OnGeo możemy sprawdzić, czy na wskazanej działce lub zaznaczonym terenie znajdują się pomniki przyrody ożywionej lub nieożywionej. Informacja ta dotyczy także najbliższego sąsiedztwa terenu, dla którego pobieramy raport (200 metrów od granic działki).

Dane o pomnikach przyrody oraz wiele innych ważnych danych o nieruchomości i sąsiedztwie pobierzesz na Geoportalu Ongeo.pl. Zrobisz to samodzielnie w zaledwie parę minut. Szczegóły dotyczące zakresu możliwych do uzyskania informacji oraz instrukcję pobierania danych opisaliśmy w innym artykule na Blogu OnGeo : JAK POBRAĆ DANE.

Do czego przydadzą nam się informacje o pomnikach przyrody pobrane z Geoportalu OnGeo.pl?

Są to informacje istotne z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych. Przykładowo: drzewo pomnik może skutecznie uniemożliwić budowę domu na działce, ponieważ zabroniona jest wycinka drzew i krzewów, które posiadają status pomnika przyrody, nawet gdy znajdują się na prywatnej posesji.

Za pomocą narzędzia Raportów o Terenie Geoportalu OnGeo.pl można szybko sprawdzić lokalizację pomników przyrody dla każdej wskazanej działki na terenie całej Polski.

Co zawiera raport o terenie w zakresie informacji o pomnikach przyrody uzyskany z Geoportalu OnGeo.pl?

Przykładowy raport, zawierający również wiele innych informacji o terenie możecie pobrać klikając w poniższy link:

Przykładowy Raport o terenie z Geoportalu OnGeo.pl

Zawiera on m.in. listę pomników przyrody znajdujących się na terenie naszej nieruchomości lub w jej bliskim sąsiedztwie oraz mapę z zaznaczonym położeniem pomników przyrody i odległościami od wybranej działki (2) oraz informacją, jakiego rodzaju jest to obiekt (1).

Pomnik
Raport z OnGeo.pl dotyczący lokalizacji pomników przyrody względem wybranej działki.

Oprócz informacji o pomnikach przyrody, w oddzielnej tabeli oraz na kolejnej mapie otrzymamy informacje o sąsiedztwie innych obszarów objętych formami ochrony przyrody, tj. parki narodowe, parki krajobrazowe, Obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, użytki geologiczne i wiele innych.

Wejdź na OnGeo.pl i sprawdź jakie informacje znajdziesz o swojej nieruchomości. W przypadku pytań lub problemów napisz do nas! Zespół OnGeo służy pomocą.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl