Porady OnGeo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kiedy jest wymagana?

Szczepan Sołtysik
2020-01-07
~4 min
Post zaktualizowany: 2024-01-11
Głosów: 72, średnia ocen: 5
uwarunkowania_srodowiskowe

Planujesz inwestycję, która może mieć wpływ na zdrowie ludzi lub oddziaływać na środowisko? Upewnij się czy podczas realizacji inwestycji koniecznością jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • Jeśli inwestycja np. budowlana, którą zamierzasz zrealizować kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Decyzji środowiskowej nie trzeba pozyskiwać w zalewie dwóch przypadkach.
 • Urząd wyda jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nawet w momencie, gdy proces realizacji inwestycji wymaga uzyskania kilku innych decyzji.
 • Najprostszym sposobem na uzyskanie kompleksowej informacji odnoście ustanowionych form ochrony przyrody dla wybranej lokalizacji jest wygenerowanie Raportu o Terenie OnGeo.

Kiedy potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Jeśli inwestycja np. budowlana, którą zamierzasz zrealizować kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa). Decyzja ta wskaże jak zrealizować inwestycję, aby miała ona jak najmniejszy wpływ na stan środowiska. Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozwoli na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. Urzędy, które wydają decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz pozwolenie na budowę biorą pod uwagę ustalenia, które wynikają z decyzji środowiskowej.

Sprawdź wykaz kart informacyjnych przedsięwzięć w Geoportalu Gminy

Potrzebujesz informacji o planowanych inwestycjach w Twojej gminie? Sprawdź wykaz kart informacyjnych przedsięwzięć w Geoportalu Twojej Gminy. 

Wejdź na Geoportal Gminy  i dowiedz się, skąd czerpać wiedzę na temat inwestycji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko 

Otrzymasz nie tylko sam wykaz kart informacyjnych przedsięwzięć, które wymagają decyzji środowiskowej, ale również:

 • numer i nazwę sprawy,
 • tematykę,
 • rodzaj dokumentu,
 • dane urzędu do którego wpłynęła decyzja,
 • datę publikacji i modyfikacji decyzji.

Skorzystaj z dostępnych filtrów, aby szybko znaleźć interesujące Cię informacje o planowanych inwestycjach w Twojej gminie. Możesz przeszukać wykaz po nazwie przedsięwzięcia, tematyce, dacie wydania, numerze urzędowym sprawy czy po słowach kluczowych. 

Dane zawarte w rejestrze pochodzą z Bazy danych Ocen Środowiskowych.

Jak sprawdzić czy musisz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Rada Ministrów przygotowała Rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w którym znajdziesz wszelkie informacje o tym, które inwestycje muszą uzyskać omawianą decyzję.

Ważne jest by pamiętać, że decyzja może być także konieczna w momencie rozbudowy, przebudowy lub w przypadku montażu zrealizowanego lub realizowanego przedsięwzięcia, które zostały wymienione w rozporządzeniu.

Kiedy nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko?

Decyzji środowiskowej nie trzeba pozyskiwać w zalewie dwóch przypadkach. Są to sytuacje, gdy celem inwestycji jest: obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań związanych z ratownictwem i zapewnieniem bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Mimo wszystko należy zgłosić konieczność realizacji tego typu przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Ocena oddziaływania na środowisko

W przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco wpływać na środowisko zostały one podzielone ta takie, które:

 • zawsze znacząco oddziałują na środowisko,
 • potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko.

W przypadku tych pierwszych inwestycji ocenę przeprowadza się obowiązkowo. W przypadku inwestycji należących do drugiej grupy to urząd, do którego złożony został wniosek decyduje czy przeprowadzi on ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Urząd poinformuje Cię o podjętej decyzji.

Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje:

 • sprawdzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (przygotowanie raportu leży po stronie inwestora jego opracowanie zleć więc osobie, która ma odpowiednie doświadczenie zawodowe).
 • uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień,
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu.

Przydatne informacje

Urząd wyda jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nawet w momencie, gdy proces realizacji inwestycji wymaga uzyskania kilku innych decyzji. Podobnie stanie się, gdy inwestycja podzielona jest na kilka etapów realizacji – urząd wyda jedną decyzję na wszystkie etapy odpowiednio do złożonego wniosku.

Jak możesz wcześniej sprawdzić czy w pobliżu planowanej inwestycji znajdują się tereny chronione?

Już na etapie planowania swojej inwestycji warto sprawdzić czy w jej pobliżu leżą obszary chronione. Mowa tu przede wszystkim o takich formach ochrony przyrody jak: obszar Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne czy pomniki przyrody.

Najprostszym sposobem na uzyskanie kompleksowej informacji odnoście ustanowionych form ochrony przyrody dla wybranej lokalizacji jest wygenerowanie Raportu o Terenie OnGeo. Bez wychodzenia z domu możesz w szybki i łatwy sposób zdobyć informację o najważniejszych rzeczach dotyczących danej nieruchomości. Wśród tematów, które zawiera raport znajdziesz informację właśnie o formach ochrony przyrody w promieniu 1 kilometra od nieruchomości.

Przykładowy fragment raportu dotyczący form obszarów ochrony wygląda następująco:

decyzja
Przykładowy raport OnGeo.pl obszarów objętych formami ochrony przyrody dla zaznaczonej działki.

Jeśli chcesz zapoznać się z przykładowym Raportem o Terenie wejdź tutaj.

Wkrótce zostanie opublikowana informacja jak krok po kroku uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zachęcamy zatem do śledzenia nasz Blog OnGeo.pl!

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl