Analiza inwestycji

Jak sprawdzić obszary ochrony przyrody na działce?

Szczepan Sołtysik
2020-01-17
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-07-13
Głosów: 96, średnia ocen: 5
Jak sprawdzić obszary ochrony przyrody na działce

W artykule opisujemy instrukcję w jaki sposób i gdzie możemy sprawdzić czy na wskazanym przez nas terenie występują obszary ochrony przyrody. Każda forma ochrony przyrody wprowadza różnego rodzaju ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub użytkowania terenu, co jest istotne np. gdy planujemy inwestycję na działce, która jest położona na obszarze objętym ochroną. Dowiedz się jak sprawdzić czy działka, którą chcemy kupić nie jest objęta ograniczeniami prawnymi, które wprowadzają m.in. obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu i inne.

 • Rodzaje form ochrony przyrody zostały określone w ustawie o ochronie przyrody.
 • Każda forma ochrony przyrody wprowadza różnego rodzaju ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub użytkowania terenu, co jest istotne np. gdy planujemy inwestycję na działce, która jest położona na obszarze objętym ochroną.

Jeżeli okaże się że zakupiona przez nas działka pod budowę domu objęta jest np. obszarem Natura 2000, to konieczne będzie wykonanie (zlecenie firmie branżowej) bardzo kosztownych opracowań środowiskowych. Cała procedura administracyjna z tym związana trwa bardzo długo (nawet jeden rok). Często pomimo złożenia wszystkich wymaganych dokumentów sprawy kończą się decyzjami odmownymi na realizację inwestycji. Dlatego warto przed podjęciem jakichkolwiek kroków związanych z zakupem lub wszczynaniem procedury administracyjnej sprawdzić czy działka nie leży na obszarze Natura 2000.

Jak sprawdzić czy działka leży w obszarze Natura 2000?

Skorzystaj z Raportu o terenie, który wygenerujesz samodzielnie w Geoportalu OnGeo.pl.

Poniżej przedstawiamy instrukcję  jak sprawdzić obszary ochrony przyrody na działce:

Wejdź na OnGeo.pl/raporty

 1. Wybierz interesujący Cię teren – możesz to zrobić na trzy sposoby:
  • Zaznacz na mapie konkretną działkę lub kilka sąsiadujących działek klikając w działki na mapie.
  • Wpisz adres lub nr działki w oknie wyszukiwarki.
  • Wyznacz granice interesującego Cię obszaru za pomocą opcji „Narysuj”.
 2. Generuj raport
  • Prześledź listę tematów raportu dostępnych dla wybranej przez Ciebie lokalizacji i ewentualnie odznacz te, których nie potrzebujesz. Informacje o obszarach chronionych oznaczone są następująco: “Formy ochrony przyrody (m.in. pomniki przyrody, NATURA 2000)”.
  • Sprawdź cenę, która aktualizuje się na bieżąco w momencie zaznaczania konkretnych zagadnień raportu.
  • Kliknij „Potwierdź”.
 3. Dokonaj opłaty online (dostępne są różne formy płatności, np. blik, przelewy24, payu, karta).
 4. Pobierz raport w wygodnej formie, w pliku PDF.

Poniżej przedstawiamy prezentację Raportów o terenie, dodatkowo możesz pobrać przykładowy raport ze strony: ongeo.pl/raporty/krakow-przykladowy-raport/

Mapa z obszarami Natura 2000 – Raport o terenie

Wygenerowany raport o terenie dla rozpatrywanego tematu ochrona przyrody zawiera mapę, na której przedstawione są granice i nazwy form ochrony, takie jak np.:

 • granice rezerwatów przyrody,
 • granice obszarów natura 2000,
 • granice parków narodowych,
 • granice parków krajobrazowych,
 • granice rezerwatów przyrody,
 • granice obszarów ochrony krajobrazu i inne.

Poniżej przykładowa strona z Raportu o terenie w temacie obszary ochrony przyrody:Mapa z obszarami Natura 2000 – Raport o terenie

Wygenerowany raport o terenie dla rozpatrywanego tematu ochrona przyrody zawiera mapę, na której przedstawione są granice i nazwy form ochrony, takie jak np.:

 • granice rezerwatów przyrody,
 • granice obszarów natura 2000,
 • granice parków narodowych,
 • granice parków krajobrazowych,
 • granice rezerwatów przyrody,
 • granice obszarów ochrony krajobrazu i inne.

Poniżej przykładowa strona z Raportu o terenie w temacie obszary ochrony przyrody:

Mapa z obszarami chronionymi w OnGeo.pl
Mapa z obszarami chronionymi w OnGeo.pl

Dodatkowo oprócz wizualizacji granic na mapie, generowany jest wykaz z obszarami, które występują w odległości do 1 km od wskazanego przez nas terenu (działki). Zestawienie przedstawia rodzaj i nazwę formy ochrony, odległość najbliższego obszaru chronionego od działki. Jeżeli działka leży np. w obszarze Natura 2000 to podane jest w jakiej części (procentowo) jest objęta. 

Jakie formy ochrony przyrody możemy wyróżnić:

Rodzaje form ochrony przyrody zostały określone w ustawie o ochronie przyrody, przedstawiamy je wraz z wybranymi statystykami dla Polski w poniżej tabeli:

Lp.

 Nazwa formy ochrony
 

 statystyki
 

 1.

Parki narodowe

Liczba parków narodowych – 23

 

Sumaryczna powierzchnia – 327 686 ha (ok. 1% powierzchni Polski)

 2.

Rezerwaty przyrody

Liczba rezerwatów przyrody – 1499

 

Sumaryczna powierzchnia – 170 739 ha (ok. 0,5% powierzchni Polski)

 3.

Parki krajobrazowe

Liczba parków krajobrazowych – 124

 

Sumaryczna powierzchnia – 2 638 731 ha (ok. 8,4% powierzchni Polski)

 4.

Obszary chronionego krajobrazu

Liczba obszarów chronionego krajobrazu – 407

 

Sumaryczna powierzchnia – 7 265 530 ha (ok. 23,2% powierzchni Polski)

 5.

Obszary Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (PLB) -145

 

Sumaryczna powierzchnia – 5 561 808 ha (ok. 17,8% powierzchni Polski)
Specjalne obszary ochrony siedlisk (PLH) – 849

Sumaryczna powierzchnia – 3 85 2196 ha (ok. 12,3% powierzchni Polski)

 6.

Pomniki przyrody

Liczba pomników przyrody – 31 404

 7.

Stanowiska dokumentacyjne

Liczba stanowisk dokumentacyjnych – 178

 8.

Użytki ekologiczne

Liczba użytków ekologicznych – 7 654

9.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Liczba zespołów przyrodniczo-krajobrazowych – 263

10.

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

gatunki roślin – 715
gatunki grzybów – 322
gatunki zwierząt – 799

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl