Porady OnGeo

Zmiana w ustawie o lasach ograniczenia w zbywaniu nieruchomości leśnych

Bartłomiej Mityk
2018-07-16
~3 min
Post zaktualizowany: 2021-04-22
Głosów: 73, średnia ocen: 5
zalesienia_1

Masz las na działce? Planujesz sprzedaż działki leśnej? Dowiedz się jakie są ograniczenia w zbywaniu nieruchomości leśnych. 

Od 30 kwietnia 2016 wprowadzono zmiany w ustawie o lasach. Zmieniają one uprawnienia Lasów Państwowych w obrocie gruntami prywatnymi, wprowadzone zostały ograniczenia w zbywaniu nieruchomości leśnych.

  • Od 30 kwietnia 2016 wprowadzono zmiany w ustawie o lasach.
  • Działki z użytkiem LS podlegają prawu pierwokupu przez Lasy Państwowe
  • Gdy Twoja działka znajdzie się niedaleko lasu, znosi się współwłasność lasu lub też następuje regulacja granicy miedzy lasem a polami.

Zalesienia

zmiana-w-ustawie-o-lasach-ongeo-pl

Lasy stanowią 30% powierzchni kraju

Zmiany w skrócie

  • Działki z użytkiem LS podlegają prawu pierwokupu przez Lasy Państwowe,
  • Lasy Państwowe nie mają prawa pierwokupu od działek nabytych od osób bliskich czy w drodze dziedziczenia,
  • Nabycie działki z lasem przez nadleśniczego następuje za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Gdy Twoja działka znajdzie się niedaleko lasu, znosi się współwłasność lasu lub też następuje regulacja granicy miedzy lasem a polami, Lasy Państwowe mogą nabyć działkę dla swoich własnych potrzeb. Nabycie takie organizuje kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych (np. nadleśniczy) za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (wydaje ją w ciągu 7 dni od wniosku złożonego przez nadleśniczego).

Kataster nieruchomości a własność prywatna

Gdy na Twojej działce znajdzie się użytek Ls (las) zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków, to trzeba wiedzieć, że Lasy Państwowe mają prawo pierwokupu takiego gruntu. Dodatkowo obejmuje to tereny objęte zalesieniem zgodnie z dokumentami planistycznymi (Miejscowy Plany lub Decyzja o Warunkach Zabudowy) lub uproszczonym planem urządzenia lasu. Zgodnie z przepisami prawa, zbywanie działki bez zawiadomienia o przysługującym pierwokupie jest nieważne (wykonuje to notariusz – w przypadku sprzedaży, zbywca – w przypadku innej czynności przenoszącej własność)!

W przypadku innej czynności niż sprzedaż, Lasy Państwowe mogą złożyć oświadczenie o zakupie gruntu za zapłatą pieniężną. Ustala ją nadleśniczy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Gdyby nas taka wartość nie satysfakcjonowała to może jej wysokość ustalić sąd przez biegłego (rzeczoznawcę majątkowego).

Powyższe zasady nie dotyczą nabycia przez osoby bliskie, jednostki samorządu terytorialnego lub też dziedziczenia i zbycia gospodarstwa rolnego.

Przykład ograniczenia w zbywaniu nieruchomości leśnych

Osoba prywatna posiada działkę o powierzchni 0,6 ha, gdzie 20 % stanowi użytek LS. Sprzedaje działkę, lecz otrzymuje w terminie 21 dni od dnia sprzedaży, że nadleśniczy niedalekiego lasu, chciałby wykonać prawo pierwokupu. W przypadku gdy cena nieruchomości stanowi wartość rynkową nadleśniczy – przedstawiciel nadleśnictwa nabywa nieruchomość. Jeżeli natomiast wartość na umowie jest o wiele wyższa niż ustalił to operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprawa może trafić do sądu, gdzie najprawdopodobniej biegły ustali wartość nieruchomości i za taką cenę zostanie sprzedana Skarbowi Państwa (Nadleśnictwo).

Portal nieruchomości na sprzedaż OnGeo.pl

Jeżeli zdecydowałeś się na sprzedaż swojego lasu lub chcesz sprzedać lub wynająć jakąkolwiek nieruchomość, skorzystają z serwisu Nieruchomości OnGeo.pl i zamieść ogłoszenie za darmo!

Jeżeli natomiast chcesz kupić nieruchomość również odwiedź serwis nieruchomości OnGeo.pl, szukaj swojej wymarzonej działki, domu lub lokalu na interaktywnej mapie. Jeżeli już znalazłeś nieruchomość i zastanawiasz się czy ją nabyć, sprawdź czy nie zawiera ukrytych zagrożeń i ograniczeń formalno-prawnych, wygeneruj samodzielnie Raport o terenie, dowiesz się czy na działce i w jej sąsiedztwie nie ma terenów zalewowych, osuwiska, obszary prawnie chronione, planowane inwestycje budowlane w sąsiedztwie, natężenie hałasu, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wiele innych cennych informacji. Więcej informacji o analizach wykonywanych w Raporcie o terenie przeczytasz we artykule na Blog OnGeo.pl:

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH – SPRAWDŹ CO ZAWIERA RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

Avatar: Bartłomiej Mityk
Bartłomiej Mityk

Redaktor w serwisie OnGeo