Analiza inwestycji

Geologiczne warunki budowlane działki - jak sprawdzić

Monika Byś
2023-01-25
~4 min
Głosów: 21, średnia ocen: 5
geologiczne warunki budowlane

Planujesz budowę domu? Jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo i trwałość budynku, koniecznie sprawdź geologiczne warunki budowlane działki. Pamiętaj, że sprawdzenie uwarunkowań geologicznych działki jest niezbędną czynnością przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, ponieważ mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić realizację budowy. Od teraz geologiczne uwarunkowania działki sprawdzisz w Raportach o terenie OnGeo.pl

 • Geologiczne warunki budowlane to zestaw warunków geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych, które wpływają na projektowanie i budowę konstrukcji obiektu budowlanego.
 • Jeśli nie sprawdzisz warunków geologicznych działki przed budową domu, mogą pojawić się poważne problemy związane z fundamentowaniem i konstrukcją budynku. 
 • W OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowlane terenu. W ramach tematu dostaniesz informacje o budowie podłoża na analizowanym terenie, procentowym udziale powierzchni działki w kolejnych kategoriach i źródle danych, z których pochodzi opracowanie.

Geologiczne warunki budowlane to zestaw warunków geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych, które wpływają na projektowanie i budowę konstrukcji obiektu budowlanego.

Geologiczne warunki budowlane obejmują:

 1. Skład geologiczny terenu, czyli rodzaj skał, ich właściwości mechaniczne i fizyczne, które wpływają na wybór odpowiedniego sposobu fundamentowania i konstrukcji budynku;
 2. Hydrogeologiczne warunki terenu, czyli poziom i przepływ wód gruntowych oraz ich wpływ na fundamentowanie i konstrukcję budynku;
 3. Geotechniczne warunki terenu, czyli właściwości gleby, które wpływają na projektowanie i budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz odporność budynku np. na trzęsienia ziemi.

Geologiczne warunki budowlane są istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości budynku. Dlatego też zanim rozpoczniesz budowę, powinieneś poznać dokładne warunki geologiczne i geotechniczne terenu, na którym ma być postawiony budynek.

Sprawdź geologiczne warunki budowlane działki

Od teraz w OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowlane terenu. Generując Raport o terenie otrzymasz mapę działki z zaznaczonymi warunkami geologicznymi według 5 kategorii:

 • złe,
 • niedostateczne,
 • dostateczne,
 • dobre,
 • bardzo dobre.

W ramach tematu uzyskasz również informacje o geologii terenu, czyli o budowie podłoża na analizowanym terenie, a także procentowy udział powierzchni działki w kolejnych kategoriach. Dostaniesz także źródło danych, z których pochodzi opracowanie.

Mapa geologicznych warunków budowlanych w Raporcie o Terenie
Mapa geologicznych warunków budowlanych w Raporcie o Terenie 
Pobierz przykładowy Raport o terenie OnGeo.pl

Uwaga! Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1958 r.. W Raporcie podany jest link do pobrania materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Geologicznego, na podstawie to których danych wykonaliśmy analizę. 

Dla wybranych obszarów aglomeracji miast: m.in: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej, Łodzi, Bydgoszczy, Trójmiasta, Poznania, Wałbrzycha, Płocka, Koszalina oraz wzdłuż wybranych inwestycji liniowych: m.in.: trasy S19, S74, S1, Y13, przedstawiamy dodatkowe - szczegółowe informacje o geologicznych warunkach budowlanych oraz głębokości zalegania wód podziemnych

Mapa geologiczna Polski z zaznaczonymi obszarami dla których posiadamy dane o geologiczno-inżynierskich warunkach budowalnych na głębokości 2 m p.p.t. oraz głębokość wód podziemnych
Mapa geologiczna Polski z zaznaczonymi obszarami dla których posiadamy dane o geologiczno-inżynierskich warunkach budowalnych na głębokości 2 m p.p.t. oraz głębokość wód podziemnych, źródło: cbdgportal.pgi.gov.pl

Do każdego z dodatkowych tematów zamieszczamy link do źródłowych map Państwowego Instytutu Geologicznego. Poniższe tabele przedstawiają dodatkowe tematy o których mowa powyżej dla wybranego terenu. 

Dane uzupełniające dla niektórych terenów, Raport o Terenie OnGeo.pl
Dane uzupełniające dla niektórych terenów, Raport o Terenie OnGeo.pl

Jak wygenerować Raport o terenie z mapą geologicznych warunków budowlanych działki?

Geologiczne warunki budowlane działki stanowią część tematu "Geologia terenu". Chcąc pobrać dane dla działki musisz:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznaczyć temat, który Cię interesuje. 
  Jeśli interesuje Cię wyłącznie mapa geologiczna działki, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. Pamiętaj, że wybierając pełen Raport o Terenie zyskujesz 20% rabatu.
Wybierz Geologia terenu z listy dostępnych tematów
Wybierz Geologia terenu z listy dostępnych tematów
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.
 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy.

Skąd pochodzą dane o geologicznych warunkach budowlanych?

Mapa przedstawiona dla działek zawiera dane z trzech źródeł:

 1. Przeglądowa mapa geologiczno-inżynierska w skali 1:300 000 - dane dostępne dla całego kraju;
 2. Atlasy geologiczno-inżynierskie - dane dostępne dla obszarów wybranych aglomeracji;
 3. Inwestycje transportowe - dane dostępne dla obszarów wybranych inwestycji linowych.

Co się stanie, jeśli nie sprawdzisz warunków geologicznych przed budową?

Jeśli nie sprawdzisz warunków geologicznych działki przed budową domu, mogą pojawić się poważne problemy związane z fundamentowaniem i konstrukcją budynku. Może to prowadzić do poważnych komplikacji i dodatkowych kosztów naprawy lub przebudowy.

Nieznajomość warunków geologicznych terenu może prowadzić do:

 • zwiększenia ryzyka zalania budynku wodą gruntową,
 • trudności z fundamentowaniem i konstrukcją budynku,
 • braku odpowiedniej odporności budynku na obciążenia,
 • problemów z dostępnością wody pitnej,
 • konieczności przebudowy lub remontu budynku,
 • utraty wartości budynku,
 • zwiększenia ryzyka trzęsienia ziemi,

Ponadto, jeśli budynek zostanie postawiony bez właściwego uwzględnienia warunków geologicznych terenu, może to spowodować, że będzie on niezgodny z przepisami prawa budowlanego, co może skutkować koniecznością rozbiórki budynku lub koniecznością dokonania kosztownych poprawek.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.