Jak sprawdzić działkę przed kupnem?

Dodano: 2021-07-15 | Zaktualizowano: 2022-04-25 Czas czytania: ~4 min
Głosów: 26, średnia ocen: 4.8
mock

Planujesz kupno działki budowlanej lub rolnej? Dowiedz się zatem jak sprawdzić działkę przed kupnem, aby dobrze zainwestować swoje pieniądze. Zanim podejmiesz decyzję zdiagnozuj nieruchomość pod kątem jej ewentualnych wad i uciążliwości i nie daj się zaskoczyć.

 • Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy działki.
 • Istnieje co prawda szereg uwarunkowań, które musisz wziąć pod uwagę, ale większość z nich znajdziesz w Raporcie o terenie OnGeo

Diagnoza działki uwolni Cię od stresu

Zakup działki to poważna decyzja. Wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. I nie ma co się dziwić – złe decyzje mogą Cię kosztować naprawdę wiele. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Zanim sprawdzisz działkę...

W pierwszej kolejności ustal cel zakupu działki. Gdy rozpoczniesz już sprawdzanie działek – na te same informacje będziesz spoglądać zupełnie z innej perspektywy w zależności od przeznaczenia działki. Możesz patrzeć na nie w sposób uproszczony (np. gdy decydujesz się na kupno działki w celach prywatnych) bądź też wymagający pogłębionej analizy. Ten drugi pogląd dotyczy w szczególności inwestycji, które mają przynieść zyski, czyli w ich wypadku trzeba określić optymalny możliwy sposób wykorzystania działki. To, na co ją przeznaczysz – wpłynie na jej wartość. Podjęcie takiej decyzji może być całkiem proste.

Istnieje co prawda szereg uwarunkowań, które musisz wziąć pod uwagę, ale większość z nich znajdziesz w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Jak sprawdzić działkę przed zakupem? Lista informacji, których potrzebujesz, aby sprawdzić działkę

Co warto zatem wpisać w obu przypadkach na kontrolną listę informacji, z którą zaczniesz sprawdzanie działek? Nalezy sprawdzić przede wszystkim:

 • cechy fizyczne działki, czyli ukształtowanie terenu, nasłonecznienie czy sam kształt działki;
 • ograniczenia formalno-prawne, czyli takie które wynikają chociażby z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, księgi wieczystej, form ochrony przyrody oraz stref ochronnych;
 • zagrożenia, czyli np. sprawdzenie czy działka znajduje się na terenie zalewowym lub osuwisku;
 • uciążliwości, czyli np. zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu czy odległości od miejsc użyteczności publicznej.

Zwróć również uwagę na pozwolenia na budowę w okolicy, aby nie zaskoczyła Cię uciążliwa inwestycja w sąsiedztwie czy też budowa nowej drogi szybkiego ruchu.

Diagnoza działki oparta o weryfikację tych wszystkich informacji decyduje o bezpieczeństwie inwestycji, jakości życia czy też przyszłych korzyściach biznesowych.

Diagnoza działki oparta o weryfikację tych wszystkich informacji – decyduje o bezpieczeństwie inwestycji, jakości życia czy też przyszłych korzyściach biznesowych.

Lista informacji, które sprawdź przed kupnem działki

 1. Przeznaczenie działki w miejscowym planie lub w przypadku braku planu decyzja o warunkach zabudowy;
  • Co możesz wybudować na działce;
  • Jakie są dopuszczalne gabaryty budowli, kształt i spadek dachu, kolor dachu i elewacji;
  • W którym miejscu na działce może być posadowiony budynek;
 2. Klasa gruntu oraz użytek gruntowy;
 3. Stan prawny działki w księdze wieczystej;
  • Obciążenie hipoteką;
  • Liczba właścicieli;
  • Służebności i inne obciążenia;
 4. Jednoznaczność przebiegu granicy działki (słupki graniczne, weryfikacja z mapkami z egib);
 5. Dostęp do mediów lub promesy dostawców o możliwości przyłączenia do sieci
  • Energia elektryczna - jest niezbędna do realizacji inwestycji budowlanej;
  • Gaz;
  • Woda;
  • Kanalizacja;
  • Światłowód
 6. Dostęp do drogi;
 7. Cechy geometryczne działki;
 8. Ukształtowanie terenu na działce;
 9. Sąsiedztwo, planowane inwestycje;
 10. Strefy zagrożenia powodzią;
 11. Strefy osuwisk i ruchów masowych;
 12. Przebieg linii energetycznych;
 13. Strefy ochrony archeologicznej;
 14. Obszary zagrożone stagnacją wody;
 15. Obszary ochrony przyrody;
 16. Strefy ochronne wokół cmentarzy, terenów zamkniętych wokół turbin wiatrowych;
 17. Strefy oddziaływania lotnisk;
 18. Natężenie hałasu;
 19. Nasłonecznienie terenu;
 20. Zanieczyszczenie powietrza;
 21. Dostęp do usług użyteczności publicznej;
 22. Nieruchomości objęte ochroną zabytków;
 23. Czas dojazdu i dojścia do obiektów użyteczności publicznej;
 24. Zaludnienie w okolicy.

Gdzie można sprawdzić informacje o działce?

Wiele z nich jest dostępnych w różnych źródłach rządowych i samorządowych. Osobiste sprawdzanie działek w tych bazach było do tej pory dość czasochłonne i wymagało specjalistycznej wiedzy branżowej np. w zakresie interpretacji map. Z kolei zlecenie diagnozy działki firmie zewnętrznej jest relatywnie drogie. Za informacje uzyskane po tygodniu musielibyśmy zapłacić ok. 1000 zł.

Wyobraź jednak sobie miejsce, w którym dane są:

 1. Dostępne dla każdej działki w Polsce;
 2. Pobierane z wielu źródeł;
 3. Aktualizowane na bieżąco;
 4. Dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 5. Możliwe do pozyskania siedząc za biurkiem.

Jeśli chcesz sprawdzić działkę przed kupnem – wskazujesz ją, wybierasz cechy które Cię interesują i... już po 5 minutach otrzymujesz dokument w formie przejrzystego Raportu o Terenie.

Proste, prawda? :)

Zdiagnozuj działkę sam

Takie właśnie możliwości dają Raporty o Terenie OnGeo.pl. Dzięki nim samodzielnie dokonasz diagnozy działki, która Cię interesuje, a to wszystko jeszcze przed jej zakupem.

Antoni Łabaj, właściciel portalu

OnGeo.pl powstało, by każdy mógł szybko i tanio zdiagnozować dowolną działkę w Polsce. Wierzymy, że każdy zasługuje by wiedzieć wszystko o działce, którą posiada, kupuje lub sprzedaje.

Dokonując diagnozy działki na portalu OnGeo.pl możesz w 5 minut zyskać pakiet informacji, na temat:

 • Położenia i fizjografii terenu;
 • Danych wprost z ewidencji gruntów i budynków;
 • Uzbrojenia terenu;
 • Żyzności gleb i ich klasie bonitacyjnej;
 • Zagrożeń i uciążliwości;
 • Energii słonecznej;
 • Dostępie do drogi publicznej;
 • Zabytków w okolicy;
 • Infrastruktury technicznej;
 • Otoczenia i obiektów użyteczności publicznej;
 • Ograniczeń formalnoprawnych (MPZP, formy ochrony przyrody);
 • Pozwoleń na budowę w okolicy.

Wszystkie dane są zaprezentowane w postaci konkretnych liczb oraz czytelnych map. Koszt zakupu Raportu to średnio zaledwie kilkadziesiąt złotych. Jednak sam decydujesz jakie informacje znajdą się w Twoim Raporcie i płacisz tylko za nie.

Wybierając wszystkie tematy dostępne w Raporcie o Terenie zyskujesz aż 20 % rabatu na zakup.

Pobierz przykładowy Raport o Terenie:

Róża Mituś

Redaktor w serwisie OnGeo.pl

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1