Porady OnGeo

Badanie gruntu pod budowę domu - kiedy wykonać

Monika Byś
2023-03-01
~4 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
badanie gruntu pod budowę domu

Badanie gruntu powinno być wykonane zanim jeszcze rozpoczniesz budowę, najlepiej na etapie jej planowania. Musisz pamiętać, że niektóre gminy w planie miejscowym zamieszczają informacje o obowiązku wykonania badania geotechnicznego przed realizacją inwestycji. Badanie gruntu pod budowę domu pozwoli określić właściwości gruntu, czyli m.in. nośność i stabilność, co jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości budynku. 

 • Badanie gruntu przed rozpoczęciem budowy jest istotne, ponieważ pozwala na dokładne określenie właściwości gruntu i ewentualnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na trwałość i bezpieczeństwo budynku
 • Badanie gruntu powinno być wykonane zanim jeszcze rozpoczniesz budowę, najlepiej na etapie jej planowania
 • Niektóre gminy w planie miejscowym zamieszczają informacje o obowiązku wykonania badania geotechnicznego przed realizacją inwestycji
 • W OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowlane terenu. Dostaniesz informacje o budowie podłoża na analizowanym terenie, procentowym udziale powierzchni działki w kolejnych kategoriach i źródle danych, z których pochodzi opracowanie

Badanie gruntu przed rozpoczęciem budowy jest istotne, ponieważ pozwala na dokładne określenie właściwości gruntu i ewentualnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na trwałość i bezpieczeństwo budynku. Dzięki temu można odpowiednio zaprojektować fundamenty i konstrukcję budynku, aby były one odpowiednio dostosowane do warunków gruntowych.

Jeśli badanie gruntu zostałoby wykonane w trakcie lub po rozpoczęciu budowy, to mogłoby okazać się, że grunt nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa budowalnego. To wymusiłoby zmiany w projekcie i kosztowne naprawy lub nawet konieczność przerwania budowy. Może to prowadzić do opóźnień i dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów. 

MPZP czasami nakłada obowiązek sporządzenia badania geotechnicznego!

Zwróć uwagę na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego! W nielicznych przypadkach plany miejscowe nakładają obowiązek sporządzenia badania geotechnicznego gruntu.

Plan miejscowy dla Twojej działki możesz sprawdzić w OnGeo.pl 

Czego dowiesz się o działce wykonując badanie gruntu przed budowę domu?

Oto niektóre z informacji, które można uzyskać dzięki badaniom geotechnicznym:

 • Rodzaj gruntu i jego właściwości
  Badania geotechniczne pozwalają określić rodzaj i skład gruntu, jego nośność, odporność na osiadanie, konsystencję, wilgotność i inne parametry, które są kluczowe dla projektowania fundamentów i ustalenia metod ich wykonania;
 • Wysokość zwierciadła wody gruntowej
  Badania geotechniczne pozwalają na określenie głębokości, na której znajduje się zwierciadło wody gruntowej oraz jej poziomu, co może wpłynąć na wybór odpowiedniego typu fundamentów oraz na koncepcję drenażu wokół budynku;
 • Zagrożenia geologiczne
  Badania geotechniczne pozwalają na wykrycie potencjalnych zagrożeń, takich jak osuwiska, pęknięcia, wstrząsy sejsmiczne, erozja, zawały i inne, które mogą wpłynąć na trwałość i bezpieczeństwo budynku;
 • Wybór odpowiedniego typu fundamentów
  Na podstawie wyników badań geotechnicznych można wybrać odpowiedni typ fundamentów, takich jak płyty fundamentowe, ławy betonowe, palowe czy też specjalne konstrukcje, które są dostosowane do właściwości gruntu i obciążeń, jakie będzie musiał udźwignąć budynek;
 • Sugerowane metody wykonania fundamentów
  Badania geotechniczne mogą również dostarczyć informacji na temat sugerowanych metod wykonania fundamentów, takich jak głębokość i średnica palów, głębokość wykopów, ilość zbrojenia i innych ważnych parametrów technicznych.
Wykonując badania geotechniczne gruntu dowiesz się, czy nie grożą Ci zapadliska, osuwiska i inne zagrożenia, fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl
Wykonując badania geotechniczne gruntu dowiesz się, czy nie grożą Ci zapadliska, osuwiska i inne zagrożenia, fot. Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl

Czy można sprawdzić geologiczne warunki budowlane działki bez zatrudniania specjalistów?

Oczywiście najlepszym sposobem na sprawdzenie geologicznych warunków budowlanych działki jest skontaktowanie się z firmą specjalizującą się w tego typu badaniach. Jeśli jednak chciałbyś/abyś sprawdzić warunki geologiczne działki przed jej zakupem, aby mieć świadomość ewentualnych uciążliwości podczas budowy lub chcesz wykonać wstępny kosztorys prac, wystarczą Ci informacje z bazy danych geologicznych. 

Skąd je wziąć? Skorzystaj z dostępnych danych o działkach. Możesz skontaktować się z miejscowymi władzami lub firmami geotechnicznymi, aby uzyskać dostęp do takich danych lub możesz wygenerować Raport o terenie OnGeo.pl w którym znajdziesz geologiczne warunki budowlane terenu online w zaledwie 5 minut

Sprawdź geologiczne warunki budowlane terenu w OnGeo.pl 

W OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowlane terenu. Generując Raport o terenie otrzymasz mapę działki z zaznaczonymi warunkami geologicznymi według 5 kategorii:

 • złe,
 • niedostateczne,
 • dostateczne,
 • dobre,
 • bardzo dobre.
Pobierz przykładowy Raport o terenie OnGeo.pl

W ramach tematu “Mapa geologicznych warunków budowlanych” uzyskasz informacje o geologii terenu, czyli o budowie podłoża na analizowanym terenie, a także procentowy udział powierzchni działki w kolejnych kategoriach. Dostaniesz także źródło danych, z których pochodzi opracowanie.

Mapa geologicznych warunków budowlanych w Raporcie o Terenie
Mapa geologicznych warunków budowlanych w Raporcie o terenie 

Uwaga! Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1958 r. W Raporcie podany jest link do pobrania materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Geologicznego, na podstawie to których danych wykonaliśmy analizę. 

Dla wybranych obszarów aglomeracji miast: m.in: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej, Łodzi, Bydgoszczy, Trójmiasta, Poznania, Wałbrzycha, Płocka, Koszalina oraz wzdłuż wybranych inwestycji liniowych: m.in.: trasy S19, S74, S1, Y13, przedstawiamy dodatkowe - szczegółowe informacje o geologicznych warunkach budowlanych oraz głębokości zalegania wód podziemnych. Do każdego z dodatkowych tematów zamieszczamy link do źródłowych map Państwowego Instytutu Geologicznego. Poniższe tabele przedstawiają dodatkowe tematy o których mowa powyżej dla wybranego terenu. 

Dane uzupełniające dla niektórych terenów, Raport o Terenie OnGeo.pl
Dane uzupełniające dla niektórych terenów, Raport o terenie OnGeo.pl

Kto powinien wykonać badania pod budowę domu?

Badania geotechniczne powinny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby lub firmy, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie geotechniki. Zazwyczaj są to geotechnicy, geolodzy, inżynierowie budownictwa lub specjaliści w dziedzinie geologii inżynierskiej.

Przed wyborem firmy lub osoby, która wykona badania geotechniczne, należy sprawdzić ich kwalifikacje, doświadczenie i certyfikaty. Ważne jest, aby wybrana firma lub osoba była odpowiednio zarejestrowana i posiadała ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Należy również pamiętać, że badania geotechniczne powinny być wykonywane przez niezależne firmy lub osoby, które nie są związane z wykonawcami budowlanymi lub projektantami, aby zapewnić obiektywność wyników i uniknąć konfliktu interesów.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.