Porady OnGeo

Badania geotechniczne gruntu cena

Monika Byś
2023-02-23
~5 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
badania geotechniczne cena

Wykonanie badań geotechnicznych jest niezbędne przed przystąpieniem do budowy domu, ponieważ umożliwia poznanie warunków gruntowo-wodnych na działce i ułatwia wybór właściwej technologii budowy. Badania geotechniczne przyczyniają się do rozpoznania niekorzystnych warunków gruntowych, co wpłynie na ograniczenie kosztów, które mogą pojawić się w trakcie trwania budowy i po jej zakończeniu, m.in. awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych, osiadanie budynku, pękanie ścian i fundamentów i wilgoć w budynku. Cena badań geologicznych gruntu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i złożoność badań, rodzaj gruntu, lokalizacja działki oraz konkurencja w danym regionie. Dowiedz się, ile może kosztować profesjonalne badanie gruntu. 

 • Wykonanie badań geologicznych gruntu pozwala na poznanie warunków gruntowo-wodnych na działce i określenie rodzaju gruntu, jego właściwości mechanicznych, nośności oraz poziomu wody gruntowej.
 • W Polsce ceny badań geologicznych gruntu zaczynają się od kilkuset złotych za jedno badanie sondowe, ale mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych w przypadku bardziej skomplikowanych badań. 
 • Cena badań geotechnicznych gruntu dla działek pod budowę domu może zależeć od wielu czynników m.in. lokalizacji działki i jej powierzchni, typu gruntu, głębokości wykopu i rodzaju wykonanych badań. 
 • W OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowlane terenu. Dostaniesz informacje o budowie podłoża na analizowanym terenie, procentowym udziale powierzchni działki w kolejnych kategoriach i źródle danych, z których pochodzi opracowanie.

Wykonanie badań geologicznych gruntu pozwala na poznanie warunków gruntowo-wodnych na działce i określenie rodzaju gruntu, jego właściwości mechanicznych, nośności oraz poziomu wody gruntowej. Warto pamiętać, że koszty związane z badaniami geologicznymi stanowią niewielką część całkowitych kosztów budowy, a ich wykonanie może uchronić mieszkańców budynku przed przykrymi skutkami niewłaściwie przeprowadzonego procesu budowy domu. Badania geotechniczne gruntu w Polsce (wystawianie opinii, wydawane dokumentacji badań, wykonanie projektu geotechnicznego, wydanie pełnej dokumentacji geologiczno- inżynierskiej) może wykonywać wyłącznie praktykujący geolog, który posiada uprawnienia geologiczne w kategorii 5 i 7. Takie uprawnienia zdobywa się na podstawie zdanego egzaminu państwowego.

Ile kosztują badania geotechniczne gruntu?

W Polsce ceny badań geologicznych gruntu na ogół zaczynają się od kilkuset złotych za jedno badanie sondowe, ale mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych w przypadku bardziej skomplikowanych badań. Dodatkowo, do ceny badań geologicznych należy zazwyczaj doliczyć koszty transportu, sprzętu, materiałów laboratoryjnych oraz koszty wydania dokumentacji.

Poniższa tabela wskazuje najniższą cenę oferowanych usług geotechnicznych, jaką udało się znaleźć w kosztorysach wykonawców zaktualizowanych na 2023 r. [dane z 22.02.2023 r.]. Do analizy wzięto pod uwagę cenniki 20 firm zlokalizowanych w całej Polsce. Część z nich - szczególnie tych zlokalizowanych w woj. małopolskim i dolnośląskim i śląskim - oferuje ceny wyższe nawet o 40%. 

Rodzaj usługi:

Cena za usługę:

Opinia geotechniczna pod dom niepodpiwniczonyod 700 zł
Opinia geotechniczna pod dom podpiwniczonyod 1700 zł
Projekt geotechnicznyod 1500 zł
Projekt robót geologicznych na potrzeby dokumentacji geologiczno-inżynierskiejod 1500 zł
Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemiod 1500 zł
Projekt robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnychod 1700 zł
Dokumentacja geologiczno-inżynierskaod 1200 zł
Dokumentacja hydrogeologicznaod 2000 zł
Badania geofizyczne - tomografia elektrooporowa ERTod 1000 zł
Badanie zagęszczenia gruntów – sondą dynamiczną DPLod 45 zł/mb
Badania geofizyczne georadarem GPRod 10 zł/mb
Ekspertyza wiertniczo-geologicznaod 350 zł
Konsultacje z zakresu geologii i ochrony środowiskaod 80 zł*
Wiercenia np. na potrzeby wykonania studni głębinowej od 85 zł/mb**
Opinia określająca możliwości wykonania przydomowej oczyszczalni ściekówod 400 zł

*cena dotyczy 20 min konsultacji
**cena dotyczy wiercenia do 20 mb, do ceny należy doliczyć jeszcze koszt wjazdu w teren, czyli ok. 450 zł

Warto pamiętać, że wykonanie badań geologicznych jest niezbędne przed przystąpieniem do budowy, ponieważ umożliwia poznanie warunków gruntowo-wodnych na działce i wybór właściwej technologii budowy, co może przyczynić się do zapobiegania nieprzewidzianym kosztom w przyszłości. Mówiąc o nieprzewidzianych kosztach mam na myśli wydatki, które mogą pojawić się w czasie trwania budowy lub po jej zakończeniu, z powodu braku lub niewłaściwej wiedzy o warunkach gruntowo-wodnych na działce. Mogą to być koszty związane z awariami instalacji wodno-kanalizacyjnych, osiadaniem budynku, pęknięciami ścian lub fundamentów, wilgocią w budynku, itp.

Od czego zależy cena badań geologicznych gruntu?

Cena badań geotechnicznych gruntu dla działek pod budowę domu może zależeć od wielu czynników, takich jak:

 • Lokalizacja działki - w niektórych regionach koszt badań geotechnicznych może być wyższy niż w innych ze względu na różnice w dostępności specjalistycznych firm oraz warunków geologicznych i hydrogeologicznych.
 • Powierzchnia działki - większa powierzchnia działki oznacza, że ​​będzie potrzebnych więcej badań geotechnicznych, co może wpłynąć na koszt usługi.
 • Typ gruntu - rodzaj gruntu na działce wpływa na złożoność i czas wykonania badań geotechnicznych. W przypadku gruntu o niskiej nośności konieczne są bardziej szczegółowe badania, co może zwiększyć koszt usługi.
 • Głębokość wykopu - im głębszy jest planowany wykop, tym bardziej skomplikowane i kosztowne będą badania geotechniczne.
 • Rodzaj badań - rodzaj badań geotechnicznych, które muszą być wykonane na działce, wpływa na koszt usługi. Badania geologiczne, badania sondowań, badania laboratoryjne i inne badania mają różną cenę.

Wszystkie te czynniki oraz inne czynniki mogą wpłynąć na koszt badań geotechnicznych gruntu dla działki pod budowę domu. 

Sprawdź geologiczne warunki budowlane działki w OnGeo.pl

W OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowlane terenu. Generując Raport o terenie otrzymasz mapę działki z zaznaczonymi warunkami geologicznymi według 5 kategorii:

 • złe,
 • niedostateczne,
 • dostateczne,
 • dobre,
 • bardzo dobre.
Pobierz przykładowy Raport o terenie OnGeo.pl

W ramach tematu “Mapa geologicznych warunków budowlanych” uzyskasz informacje o geologii terenu, czyli o budowie podłoża na analizowanym terenie, a także procentowy udział powierzchni działki w kolejnych kategoriach. Dostaniesz także źródło danych, z których pochodzi opracowanie.

Mapa geologicznych warunków budowlanych w Raporcie o Terenie
Mapa geologicznych warunków budowlanych w Raporcie o Terenie 

Uwaga! Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1958 r. W Raporcie podany jest link do pobrania materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Geologicznego, na podstawie to których danych wykonaliśmy analizę. 

Dla wybranych obszarów aglomeracji miast: m.in: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej, Łodzi, Bydgoszczy, Trójmiasta, Poznania, Wałbrzycha, Płocka, Koszalina oraz wzdłuż wybranych inwestycji liniowych: m.in.: trasy S19, S74, S1, Y13, przedstawiamy dodatkowe - szczegółowe informacje o geologicznych warunkach budowlanych oraz głębokości zalegania wód podziemnych. Do każdego z dodatkowych tematów zamieszczamy link do źródłowych map Państwowego Instytutu Geologicznego. Poniższe tabele przedstawiają dodatkowe tematy o których mowa powyżej dla wybranego terenu. 

Dane uzupełniające dla niektórych terenów, Raport o Terenie OnGeo.pl
Dane uzupełniające dla niektórych terenów, Raport o Terenie OnGeo.pl

Czy badania geotechniczne gruntu są obowiązkowe?

Od 29 kwietnie 2012r. bez badania geotechnicznego gruntu, nie uzyskasz pozwolenia na budowę. Na szczęście zapis ten dotyczy drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej. Budowa domów jednorodzinnych kwalifikowana jest zazwyczaj do pierwszej kategorii geotechnicznej gruntu, a te nie wymagają skomplikowanej opinii geotechnicznej. 

MPZP czasami nakłada obowiązek sporządzenia badania geotechnicznego!

Zwróć uwagę na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego! W nielicznych przypadkach plany miejscowe nakładają obowiązek sporządzenia badania geotechnicznego gruntu.

Plan miejscowy dla Twojej działki możesz sprawdzić w OnGeo.pl 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.