Porady OnGeo

Studnia głębinowa, jakie są formalności i koszty budowy studni głębinowej

Monika Byś
2022-06-06
~6 min
Post zaktualizowany: 2023-07-13
Głosów: 43, średnia ocen: 5
studia głębinowa

Studnię głębinową najczęściej buduje się, jeśli gmina nie zaopatruje mieszkańców w sieć wodociągową lub jeśli sieć znajduje się zbyt daleko od domu. Okazuje się jednak, że część inwestorów świadomie decyduje się na budowę studni z powodów praktycznych, ponieważ woda ze studni może generować spore oszczędności. Sprawdź zatem jakie korzyści niesie ze sobą studnia głębinowa na działce i jakie są koszty jej budowy. Dowiesz się jakie formalności należy spełnić, aby wybudować studnie. 

 • Studnia głębinowa jest dobrym rozwiązaniem, jeśli twoja działka nie ma bezpośredniego dostępu do sieci wodociągowej lub odległość ta jest zbyt duża, aby przyłączenie do sieci było opłacalne.
 • Zaletą posiadania studni jest jednak możliwość czerpania wody za darmo, co oznacza, że po jakimś czasie inwestycja się zwróci.
 • Koszt budowy studni głębiowej wynosi od 2 000 zł do nawet kilku tysięcy złotych.
 • Na budowę studni nie potrzebujesz pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
 • W niektórych, rzadkich sytuacjach na budowę studni na swojej działce będziesz potrzebował pozwolenia wodnoprawnego.
 • Zanim zdecydujesz się na budowę studni, sprawdź czy działka posiada dostęp do sieci wodociągowej i do innych mediów. Możesz to zrobić w Raporcie o Terenie.

Co to jest studnia głębinowa?

Studnia głębinowa to pionowe ujęcie wód podziemnych w postaci sztucznego otworu w ziemi, który sięga do głębszych warstw wodonośnych - nawet do 70 m.

Studnia głębinowa jest rozwiązaniem, jeśli twoja działka nie ma bezpośredniego dostępu do sieci wodociągowej. Powodem może być m.in. brak wodociągu w miejscowości na terenie której znajduje się twoja parcela lub zbyt wysoki koszt przyłącza do sieci wodociągowej. W takim przypadku prościej będzie wybudować studnie.

Koszt wybudowania studni głębinowej wynosi kilka tysięcy złotych
Koszt wybudowania studni głębinowej wynosi kilka tysięcy złotych

Studnia może stanowić źródło wody wykorzystywanej zarówno w celach spożywczych, do prac domowych, jak i do podlewania ogrodu. Pod względem ekonomicznym to dobre rozwiązanie. Woda z wodociągu jest droga, a jej cena niestety raczej nie będzie maleć. Koszt wybudowania studni jest co prawda wysoki, ponieważ wynosi nawet kilka tysięcy złotych, jednak własne, niezależne od sieci miejskiej ujęcie wody daje swobodę w jej wykorzystaniu. Oznacza to, że poniesiony koszt szybko się zwróci.

Budowa studni głębinowej jest dużym przedsięwzięciem, dlatego konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu i fachowa obsługa. Do wykonania podziemnej części studni, a zwykle także jej obudowy i zamontowania pompy, trzeba zatrudnić firmę, która specjalizuje się w tego typu inwestycjach.

Pamiętaj! Dostęp do wody to warunek konieczny zagospodarowania działki!

Dostęp do wody to warunek konieczny zagospodarowania każdej nieruchomości. W polskim prawie nie istnieje jednak przepis, który ustanawiałby obowiązek podłączenia się do sieci wodociągowej. Obowiązek wynikający z ustawy (Dz.U.1996 Nr 132 poz. 622) dotyczy wyłącznie przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

Gminy nie mają obowiązku budowy ani urządzeń wodociągowych, ani kanalizacyjnych. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, lecz jeśli nie ma warunków dla realizacji tego obowiązku, to gmina nie musi dostarczać jej w inny sposób. Przepisy prawa nie wprowadzają obowiązku budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a właścicielom nieruchomości nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Jak sprawdzić czy mam dostęp do sieci wodociągowej?

Jeśli chcesz sprawdzić jaki jest przebieg wodociągu w Twojej okolicy, pobierz Raport o Terenie OnGeo.pl. Dzięki Raportowi o działce nie tylko dowiesz się, czy Twoja działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowej, ale również - czy teren posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, gazowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej, oraz gdzie znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej.

Mapa uzbrojenia terenu zawiera informacje o istniejących i projektowanych przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych.

Mapa wodociągów dostępna jest w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie terenu w media.

Fragment Raportu o Terenie - mapa wodociągów
Fragment Raportu o Terenie - mapa wodociągów

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo.pl nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Ile kosztuje studnia głębinowa?

Budowa studni głębinowej nie należy do najtańszych inwestycji. Zazwyczaj cena jaką musi zapłacić inwestor wynosi kilka tysięcy złotych (od 3 do 8 tys. zł). W skrajnych, sporadycznych sytuacjach, gdy np. należy wykopać wyjątkowo głęboki otwór w niesprzyjających warunkach glebowych, cena za budowę studni może wynieść nawet ponad 10 tys. zł.

Na koszty budowy studni głębinowej składa się:

 • cena za odwiert i montaż instalacji hydrologicznej,
 • koszt zakupu pompy głębinowej - od 300 do nawet 10 000 zł,
 • koszt zakupu zbiornika hydroforowego - od 2 000 zł do kilku tysięcy zł,
 • cena za filtr - od 4 000 zł do kilku tysięcy zł.

Ponadto cena za budowę studni uzależniona jest od lokalizacji działki, od indywidualnego kosztorysu fachowców, który go wykonują oraz od metody wykonywania odwiertów. 

Czy budowa studni głębinowej wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowanego na budowę studni głębinowej na własnej działce nie potrzebujesz pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Woda podziemna przepływająca przez twoją nieruchomość dostępna jest dla ciebie całkowicie za darmo i możesz korzystać z niej według własnych potrzeb bez limitu.

Studnia głębinowa, a pozwolenie wodnoprawne

Budowa studni głębinowej na działce w niektórych przypadkach wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Taka sytuacja ma miejsce w trzech przypadkach. Są nimi:

 • w ciągu jednego dnia masz zamiar zużywać więcej niż 5 m3 wody ze studni głębinowej,
 • zastosowana w studni głębinowej pompa osiąga wydajność większą 0,5 m3/h,
 • głębokość studni głębinowej przekracza 30 metrów.

Nie musisz się jednak martwić, gdyż w przypadku domów jednorodzinnych taka sytuacja praktycznie nigdy nie nastąpi. Z pewnością tradycyjna studnia głębinowa bez pozwolenia spełni Twoje codzienne wymagania.

Obecnie pozwolenie na budowę kosztuje 237,87 zł*, więc cena nie jest szczególnie wygórowana. Z tego powodu nie warto zaniechać obowiązku dopełnienia taj formalności. Musisz pamiętać, że za budowę studni głębinowej bez pozwolenia wodnoprawnego zapłacisz karę pieniężną.

Prawo wodne przewiduje karę za dokonywanie poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Kara może wynieść nawet 500 % opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych.

*cennik na podstawie obwieszczenia Ministra Infrastruktury z 29.09.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od 01.01.2022 r. art. 398 pkt 3 (Dz.U.2021.2233)

Studnia głębinowa odległości. Gdzie powinna się znaleźć?

Budowa studni głębinowych podlega przepisom ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne i Prawo geologiczne i górnicze. Każda z nich reguluje inne kwestie dotyczące ujęć wód pod-ziemnych. 

Podstawowymi wytycznymi dotyczącymi zabezpieczenia wód gruntowych od szkodliwych substancji mogących ją zanieczyścić są regulacje odległościowe. Studnia głębinowa musi być położona w odpowiedniej odległości od różnych obiektów na działce. Zatem powinna być oddalona o minimum:

 • 5 m od granicy działki,
 • 70 m od nieutwardzonego terenu przeznaczonego dla zwierząt hodowlanych,
 • 15 m od budynków dla zwierząt gospodarskich oraz szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości,
 • 30 m od przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej,
 • 7 – 8 m od rowu melioracyjnego,
Usytuowanie studni głębinowej na działce
Usytuowanie studni głębinowej na działce 

Co się bardziej opłaca - studnia głębinowa czy wodociąg?

Jeśli szukasz prostej odpowiedzi na pytanie co opłaca się bardziej - studnia głębinowa czy przyłącze do sieci wodociągowej - to niestety jej nie dostaniesz. Ulubionym powiedzeniem ekspertów niemal na każdy podobny temat jest - to zależy.

Opłacalność inwestycji mierzy się w perspektywie kilku lat od jej wykonania. Należy wziąć pod uwagę, czy w twojej okolicy w ogóle znajduje się sieć wodociągowa. Jeśli już wiesz, że w sąsiedztwie jej nie ma, właściwie masz problem z głowy.

Jeżeli mieszkasz w domu jednorodzinnym i wykorzystujesz wodę wyłącznie w celach spożywczych, do kąpieli i utrzymania domu w czystości, nie ma potrzeby abyś rozważał budowę studni głębinowej, gdyż miesięczne wydatki nie powinny nadto obciążyć twojego budżetu. Niestety takie myślenie w perspektywie czasu również może być zgubne, ponieważ z roku na rok obserwujemy wzrost kosztów dostawy mediów. Ceny za wodę niestety będą tylko wyższe z racji zmniejszającej się ilości wody na świecie.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.