Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Usytuowanie budynków i innych obiektów na działce

Głosów: 15, średnia ocen: 4.9
mock

Ustalając lokalizacje na działce, musisz wziąć pod uwagę szereg przepisów wskazujących na to, jak lokalizować budynek i obiekty budowlane. Istotną kwestią jest zarówno odległość od granicy działki, drogi, lasu czy innych obiektów i urządzeń. Sprawdźmy, jakie przepisy określają usytuowanie budynków i innych obiektów na działce i gdzie je znaleźć. Co na temat usytuowania budynków mówią warunki techniczne?

 • Przy planowaniu usytuowania budynku lub obiektu budowlanego na działce należy wziąć pod uwagę odległość od granicy działki budowlanej.
 • Zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy uwzględnić właściwe oświetlenie pomieszczeń przeznaczanych na pobyt ludzi.
 • Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości do których zalicza się m.in. szkodliwe promieniowanie, hałas, drgania, zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wód.
 • Skorzystaj z oferty Raport o Terenie OnGeo.pl i otrzymaj rzetelną charakterystykę dowolnie wybranej nieruchomości.

Jakie przepisy określają usytuowanie budynków i innych obiektów na działce?

Do przepisów określających usytuowanie budynków i innych obiektów na działce zalicza się m.in:

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) a w przypadku jego braku - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.1985 nr 14, poz.60);
 • Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać różne obiekty budowlane.

Pamiętaj! Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to akty prawa miejscowego, określające wymagania, które obowiązują lokalnie - na określonym obszarze, natomiast ustawy i rozporządzenia obowiązują na terenie całego kraju. Rozporządzenia i ustawy znajdziesz na stronie isap.sejm.gov.pl lub możesz wyszukać je za pomocą rocznika i pozycji Dziennika Ustaw.

Usytuowanie budynków i innych obiektów na działce

Szczegóły dotyczące usytuowania budynków i innych obiektów na działce określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065). Zgodnie z art.11:

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w przepisach odrębnych.

Do tych uciążliwości zalicza się:

 • szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych;
 • hałas i drgania (wibracje);
 • zanieczyszczenie powietrza;
 • zanieczyszczenie gruntu i wód;
 • powodzie i zalewanie wodami opadowymi;
 • osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne;
 • szkody spowodowane działalnością górniczą.

Usytuowanie budynków i innych obiektów na działce, a odległość od granicy działki

Przy planowaniu usytuowania budynku lub obiektu budowlanego na działce należy wziąć pod uwagę odległość od granicy działki budowlanej. Pamiętaj, że zgodnie z wymaganiami technicznymi w zakresie odległości budynku od granicy działki nie ma znaczenia, czy działka granicząca z Twoją ma charakter działki budowlanej, czy rolnej. Tematem ustalenia odległości budynku od granicy działki zajęliśmy się w osobnym artykule.

Odległość budynku od granicy działki - warunki usytuowania

Usytuowanie budynków i innych obiektów na działce, a właściwe oświetlenie

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy uwzględnić właściwe oświetlenie pomieszczeń przeznaczanych na pobyt ludzi. Pamiętaj, że wydanie pozwolenia na budowę w oparciu o projekt budowlany, który jest niezgodny z przepisami dotyczącymi nasłonecznienia, może być przesłanką do nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Warto zainwestować w dobrego specjalistę, który pomoże w sporządzeniu analizy nasłonecznienia i zacienienia. Pozwoli ona sprawdzić, czy Twoja inwestycja nie będzie zacieniać sąsiedztwa lub, czy budowa obiektu budowlanego np. garażu, nie wpłynie znacząco na zacienienie Twojej działki. Szczegóły dotyczące analizy nasłonecznienia, zacienienia i przesłonienia opisaliśmy w innym artykule.

Analiza zacienienia, przesłaniania, nasłonecznienia

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Odległość budynku od drogi zasady lokalizacji obiektów budowlanych

Odległość budynku od lasu budowa domu przy lesie

Dostęp do drogi publicznej - wymóg realizacji inwestycji

Lokalizacja studni na działce, przepisy i wymagane odległości

Zanim kupisz działkę i projekt budowlany…

zapoznaj się z niektórymi przepisami prawa. Budowa obiektów budowlanych – domów, garażu, czy budynków gospodarczych, mimo że zgodna z prawem, może spowodować konflikt z sąsiadami. Często zdarza się, że niezadowolony sąsiad nie jest zachwycony z faktu, że w jego bliskim otoczeniu powstanie kolejne zabudowanie. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę, czy Twoja wymarzona działka, nie będzie zbyt wąska, aby wybudować na niej przestrzenny i komfortowy dom. Aby uniknąć wszelkich niespodzianek, zamów Raport o Terenie w serwisie OnGeo.pl. Otrzymasz rzetelną charakterystykę dowolnie wybranej nieruchomości, trafnie ocenisz ryzyko inwestycyjne, sprawdzisz, czy na danym terenie występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz błyskawicznie porównasz konkurencyjne oferty. Sprawdź sam!

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak