Na mapie

Pokaż bufor od granicy działki - narzędzie w Geoportalu Na Mapie

Monika Byś
2023-07-28
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-12-21
Głosów: 21, średnia ocen: 5
bufor od granicy działki

Chcesz sprawdzić odległość od granicy działki? Zastanawiasz się, ile miejsca zostało na budowę domu po uwzględnieniu minimalnych odległości od granicy? Skorzystaj z narzędzia "Pokaż bufor" dostępnego w Geoportalu Krajowym Na Mapie i sprawdź zaktualizowane wymiary działki.

  • Geoportal Krajowy Na Mapie oferuje narzędzie do sprawdzania bufora od granicy działki według własnych wytycznych.
  • Bufor wewnętrzny pozwala ustawić dowolną odległość od granicy działki, którą możesz zmieniać według własnych potrzeb. W ten sposób dowiesz się, ile miejsca zostało np. na wybudowanie domu.
  • Wykorzystując narzędzie “Pokaż bufor od granicy” możesz ustalić także bufor zewnętrzny, co pozwala określić strefę poza granicami działki.
  • Bufor może być przydatny do sprawdzenia zasięgu stref ochronnych, na przykład w przypadku obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską.

Minimalne odległości budynku od granicy działki reguluje ustawa Prawo budowlane, a dokładnie Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według wytycznych dom i inny obiekt budowlany na działce musi znaleźć się w odległości minimum 3-4 metry od granicy (w uzasadnionych przypadkach min. 1,5 m). 

Ustalenie, ile miejsca zostało na działce na potrzeby budowy domu po uwzględnieniu bufora, jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy chcesz kupić gotowy projekt budowlany domu. Wskazanie odległości od granicy przydaje się również, jeśli chcesz wyznaczyć strefę wokół nieruchomości i sprawdzić, czy Twoja działka znajduje się w jej strefie oddziaływania. Przykładem może być sytuacja, gdy na pewnej działce znajduje się zabytek i władze lokalne ustalają wokół niej strefę ochrony konserwatorskiej np. 300 m. Ustawiając odpowiedni bufor zewnętrzny dowiesz się, czy Twoja działa będzie objęta specjalnym ograniczeniem zabudowy ze względu na ochronę prawną zabytku. 

Geoportal Krajowy Na Mapie, jako pierwszy prezentuje narzędzie, dzięki któremu za darmo sprawdzisz bufor od granicy działki według własnych wytycznych. 

Przejdź na stronę Na Mapie: https://geoportal-krajowy.pl, wyszukaj dowolną działkę i sprawdź odległość od granicy. 

Pokaż bufor od granicy działki - narzędzie w Geoportalu Na Mapie

W pierwszym kroku wyszukaj działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na trzy sposoby - za pomocą wyszukiwarki działek, wyszukiwarki adresów lub zbliżając się do widoku mapy. Wszystkie sposoby wyszukiwania opisaliśmy w instrukcji: Jak znaleźć działkę w Geoportalu. Jeśli szukasz działki bez użycia wyszukiwarek, zbliż się do widoku mapy, a następnie kliknij w pole działki, która Cię interesuje.

Po lewej stronie otworzy się okno “Informacje o wybranej działce”, gdzie znajdziesz podstawowe dane o nieruchomości - dokładny adres i identyfikator działki ewidencyjnej. Jeśli chcesz uzyskać więcej danych, wybierz "Pokaż więcej" (1). Wyświetlisz wówczas dodatkowe informacje - obręb, powierzchnię, obwód oraz współczynnik kształtu.

Informacje o wybranej działce, Na Mapie
Informacje o wybranej działce, Na Mapie

Bufor wewnętrzny - odległość od granicy działki

Jeśli chcesz wyświetlić bufor od granicy działki dla wybranej nieruchomości, wybierz kafelek "Bufor" (2), dostępny w oknie Informacje o wybranej działce. Automat ustala stałą odległość od granicy 4 m, jednak wartość tę możesz dowolnie zmienić według własnych potrzeb. Wystarczy, że wpiszesz ją w pole “Wartość bufora w metrach” (3).

Bufor od wybranej działki
Bufor od wybranej działki

Możesz również zmniejszać lub zwiększać wartość posługując się strzałkami góra-dół. Jeśli chcesz zastosować bufor, wybierz “Zapisz” (4). Po zatwierdzeniu wyboru, bufor podświetli się na mapie linią przerywaną. 

Narzędzie Pokaż bufor od granicy działki
Narzędzie Pokaż bufor od granicy działki

Każdy punkt załamania linii działki przesunie się prostopadle względem linii środka o wskazaną wartość. W ten sposób dowiesz się, ile miejsca zostało na działce np. na wybudowanie domu. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są aktualne wymiary działki, wybierz “Wymiary” z pola narzędzi (5).

Zobacz aktualne wymiary działki. Wybierz “Wymiary” i zobacz, ile miejsca zostało na działce po zastosowaniu buforu
Zobacz aktualne wymiary działki. Wybierz “Wymiary” i zobacz, ile miejsca zostało na działce po zastosowaniu buforu

Bufor zewnętrzny

Ciekawą opcją jest również bufor zewnętrzny, czyli wskazanie strefy poza granicami działki, która przyda się m.in. do analizy sąsiedztwa. Sposób ustawienia bufora zewnętrznego jest dokładnie taki sam, jak wewnętrznego, jednak z tą różnicą, że aby wyświetlić ten pierwszy, należy wpisać wartość ujemną. Zatem zamiast “4”, ustaw “-4”.

Ustaw bufor zewnętrzny
Ustaw bufor zewnętrzny

Bufor zewnętrzny przyda się np. jeśli zamierzasz sprawdzić zasięg stref ochronnych. Przykładowo, jeśli w planie miejscowym widnieje informacja, że w odległości 4 m od działki sąsiedniej, na której znajduje się zabytek, ustalono strefę ochrony konserwatorskiej, ustawiając bufor na wskazaną wartość, dowiesz się, czy Twoja działa objęta będzie ograniczeniami formalno-prawnymi. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.