Porady OnGeo

Jak sprawdzić przebieg sieci kanalizacyjnej - mapa kanalizacji

Monika Byś
2021-12-13
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 33, średnia ocen: 4.9
Mapa kanalizacji

Każdy właściciel działki ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeśli w Twojej miejscowości nie ma wybudowanej sieci kanalizacyjnej, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków. Jak sprawdzić przebieg sieci kanalizacyjnej? Skąd wiedzieć, czy działka ma do niej dostęp? Z pomocą przyjdzie Ci mapa kanalizacji dostępna w Raporcie o Terenie.

  • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, mimo to, jednostki samorządowe nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
  • Właścicielom nieruchomości nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci kanalizacyjnej.
  • Każdy właściciel działki ma obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.
  • Podłączenie domu do sieci następuje zawsze na koszt i na wniosek właściciela posesji.
  • Mapa kanalizacji dostępna jest w Raportach o Terenie OnGeo.pl. Sprawdź sieci i przyłącza kanalizacyjne w Twojej okolicy.

Czy gmina ma obowiązek budowy sieci kanalizacyjnej?

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, jednak gminy nie mają obowiązku budowy sieci i urządzeń kanalizacyjnych.

Każda gmina ustala kierunki rozwoju sieci kanalizacyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzpg) oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Regulacje prawne nie precyzują jednak, w jakim terminie samorząd jest zobowiązany do wybudowania sieci kanalizacyjnej. Kwestie budowy lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej są przedmiotem planu rozwoju i modernizacji lub są realizowane w ramach oceny aktualności mpzp. Oznacza to, że jeśli nie ma warunków dla realizacji inwestycji, gmina nie ma obowiązku budowania nowej sieci kanalizacyjnej na wniosek mieszkańców.

Uwaga! Właścicielom nieruchomości nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci kanalizacyjnej. Link do wyroku w tej sprawie -> II OSK 3042/19

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Każdy właściciel działki ma obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten uregulowany jest prawnie przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622).

Ustawa ta mówi, że jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków. Jeśli Twój dom ma już oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacyjna powstała w późniejszym terminie, nie masz obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Szczelny zbiornik na nieczystości, tzw. szambo, nie zwalnia z obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Budowa przydomowej oczyszczalny ścieków niezbędna zawsze wtedy, gdy gmina nie gwarantuje dostępu do sieci kanalizacyjnej, fot. budujemydom.pl
Budowa przydomowej oczyszczalny ścieków niezbędna zawsze wtedy, gdy gmina nie gwarantuje dostępu do sieci kanalizacyjnej, fot. budujemydom.pl

Jeśli istnieją możliwości techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, a mimo to właściciel nieruchomości nie dokona obowiązku przyłączenia, właściwe co do lokalizacji przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne lub zakład gospodarki komunalnej jest zobowiązany wydać decyzję administracyjną, która nakazuje właścicielowi wykonanie przyłącza. Decyzja o której mowa podlega egzekucji administracyjnej, a właściciel otrzyma karę grzywny.

Za budowę i utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych odpowiada przedsiębiorstwo kanalizacyjne lub wodno-kanalizacyjne właściwe co do lokalizacji działki. Podłączenie domu do sieci następuje zawsze na koszt i na wniosek właściciela posesji. Właściciel nieruchomości będzie również odpowiedzialny za utrzymanie, konserwację oraz ewentualną naprawę przyłącza kanalizacyjnego.

Procedura przyłączenia do sieci kanalizacyjnej jest zawsze taka sama, jednak w poszczególnych rejonach kraju, wzór dokumentacji może nieznaczenie różnić się od siebie.

Jeśli chcesz wiedzieć jak starać się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej krok po kroku i jak wygląda wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, zajrzyj do naszego artykułu: Jak wypełnić wniosek o przyłącze kanalizacyjne?

Mapa kanalizacji. Instrukcja jak pobrać mapę krok po kroku

  • W pierwszej kolejności wejdź na stronę ongeo.pl w zakładce Raporty o Terenie OnGeo -> tutaj
  • Wyszukaj i wybierz swoją działkę. Możesz tego dokonać na trzy sposoby:

Użyj pola wyszukiwarki. Wyszukaj działkę po adresie lub po numerze. Poniżej pola wyszukiwarki pojawi się lista podpowiedzi z działkami, które pasują do Twojego zapytania.

Raport o Terenie. Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki
Raport o Terenie. Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki

Wskaż na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię działkę. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości)

Raport o Terenie. Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Raport o Terenie. Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Raport o działce. Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Raport o działce. Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie

Narysuj na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię lokalizację działki. Następnie poprzez klikanie i zaznaczanie kolejno punktów zawężających obszar swojego zainteresowania, zostanie zaznaczony wybrany przez Ciebie obszar działki. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości)

Raport o działce. Wyszukaj raport o terenie za pomocą opcji narysuj
Raport o działce. Wyszukaj raport o terenie za pomocą opcji narysuj
  • Zaznacz cechy terenu, które chciałbyś pobrać dla swojej działki. Wybierz Uzbrojenie terenu w media z zakładki Infrastruktura.
Raport o działce. Wybierz uzbrojenie terenu w media w Raportach o Terenie
Raport o działce. Wybierz uzbrojenie terenu w media w Raportach o Terenie
  • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz. W ramach tematu uzbrojenie działki płacisz wyłącznie za stałą część raportu o działce – parametry geometryczne i dane o charakterze katastralnym. Temat mapa uzbrojenia działki jest darmowy!

W Raporcie o działce masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów, co spowoduje, że cena będzie niższa.

  • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz na wskazany adres mailowy.

Poniżej prezentujemy jak wygląda fragment Raportu o terenie z tematem uzbrojenie terenu w media.

Fragment Raportu o Terenie - mapa kanalizacji
Fragment Raportu o Terenie - mapa kanalizacji

Jak sprawdzić przebieg sieci kanalizacyjnej?

Mapa kanalizacji wskazuje gdzie znajduje się sieć kanalizacyjna w Twojej okolicy Jak sprawdzić przebieg sieci kanalizacyjnej? Kanalizacja oznaczona jest na mapie uzbrojenia terenu kolorem brązowym i jest podpisana małą literą "k".

Poniżej prezentujemy fragment raportu o działce na którym widnieje sieć kanalizacyjna podpisana jako “ko300”, co oznacza przewód kanalizacji ogólnospławnej, o średnicy 300 mm, który został pomierzony w nawiązaniu do osnowy. 

Jak sprawdzić przebieg sieci kanalizacyjnej? Fragment Raportu o działce
Jak sprawdzić przebieg sieci kanalizacyjnej? Fragment Raportu o działce

Jeśli chcesz wiedzieć jak czytać mapę uzbrojenia terenu – zajrzyj do wpisu: Mapa uzbrojenia terenu. Jak czytać mapę uzbrojenia terenu? 

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.