Porady OnGeo

Ile kosztuje przyłącze gazu?

Monika Byś
2021-12-03
~6 min
Post zaktualizowany: 2023-07-10
Głosów: 35, średnia ocen: 4.9
Ile kosztuje przyłącze gazu

Zastanawiasz się nad przyłączeniem swojego domu do sieci gazowej? Podłączenie gazu ziemnego do domu to wydatek, który jest uzależniony m.in. od odległości infrastruktury technicznej operatora gazowego od granic działki. Pamiętaj, wykonanie przyłącza gazowego nie zawsze będzie możliwe. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, ile kosztuje przyłącze gazu.

  • Przyłączenie gazu do domu nie zawsze będzie możliwe. Aby w ogóle rozważać wykonanie przyłącza gazu, należy zebrać informację, czy w pobliżu działki znajduje się sieć gazowa.
  • Cenę za przyłączenie do sieci gazowej ustala dostawca gazu. Koszt budowy przyłącza może różnić się w różnych rejonach kraju.
  • Cena budowy przyłącza gazowego jest uzależniona od jego długości, mocy przyłączeniowej oraz ceny robót i materiałów budowlanych.
  • W Raportach o Terenie znajdziesz dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Czy przyłączenie gazu do domu zawsze będzie możliwe?

Niestety, przyłączenie gazu do domu nie zawsze będzie możliwe. Aby w ogóle rozważać wykonanie przyłącza gazu, należy zebrać informację, czy w pobliżu działki znajduje się sieć gazowa (gazociąg).

Odległość sieci od granic działki będzie kluczowym elementem determinującym koszty przyłączenia budynku. Jeśli okaże się, że gazociąg zlokalizowany jest w odległości kilkunastu, a nawet kilkuset metrów od działki, wykonanie przyłącza jest realne, lecz cena jaką inwestor będzie musiał zapłacić za rozbudowę sieci będzie niewspółmiernie wyższa niż w przypadku kilkumetrowej odległości.

W przypadku gdy budynek znajduje się w niewielkiej odległości od gazociągu, wystarczy budowa jedynie krótkiego odcinka do domu, zwanego przyłączem gazowym. Gdy odległości są większe - konieczna będzie rozbudowa obecnej sieci infrastruktury technicznej. Może również okazać się, że podłączenie gazu do domu nie będzie możliwe, dopóki operator sieci nie zdecyduje się na jej rozbudowę w kierunku działki.

Należy pamiętać, że przedsiębiorstwo gazowe odpowiedzialne za sieć na Twoim terenie, nie ma obowiązku wykonywania przyłącza, jeśli uzna tę inwestycję za nieopłacalną.

Podłączenie gazu do domu wymaga spełnienia warunków formalnych. Cały proces należy zacząć od uzyskania warunków technicznych, jakie ma spełnić projekt przyłącza gazowego. Dokument ten otrzymasz odpłatnie od lokalnego operatora sieci gazowych. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek. Wzór i przykład poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz w artykule: Przyłącze gazowe - jak wypełnić wniosek? 

Dopiero posiadając warunki techniczne można zastanawiać się nad sposobem dostarczenia gazu do Twojego domu. W oparciu do dokument powstaje projekt przyłącza gazowego.

W ramach realizacji Planu Inwestycyjnego w 2020 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zakończyła budowę i modernizację gazociągów o łącznej długości 4 404 km oraz wybudowała i zmodernizowała ponad 124 tys. sztuk przyłączy gazowych o łącznej długości 1 283 km, psgaz.pl
W ramach realizacji Planu Inwestycyjnego w 2020 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zakończyła budowę i modernizację gazociągów o łącznej długości 4 404 km oraz wybudowała i zmodernizowała ponad 124 tys. sztuk przyłączy gazowych o łącznej długości 1 283 km, psgaz.pl

Koszt przyłącza gazu. Ile kosztuje przyłącze gazu?

Koszt doprowadzenia do domu nie jest tani. Cenę za przyłączenie do sieci gazowej ustala dostawca gazu. Koszt budowy przyłącza może różnić się w różnych rejonach kraju.

Aby podjąć się odpowiedzi na pytanie ile kosztuje przyłącze gazu, należałoby rozpatrywać to zagadnienie jako kompleksową usługę, która zawiera zarówno wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej, opracowanie projektu przyłączenia, budowa samego przyłącza, opłaty geodezyjne, koszt zakupu i montażu szafki gazowej oraz ewentualnie koszt projektu zmian w organizacji ruchu, jeśli inwestycja wymaga wyłączenia jednego pasa ruchu z komunikacji drogowej.

Co ma wpływ na koszt przyłącza gazowego?

Jak już wspomniano, podstawowym wyznacznikiem kosztów przyłącza gazowego jest odległość sieci rozdzielczej od granicy działki. Nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem stwierdzenie, że im dalej, tym drożej. Druga sprawa to zmieniająca się cena robót i materiałów budowlanych. Cena za materiały i usługi rośnie dynamicznie, nawet 80% w skali roku (dane GUS). Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Nic nie  zapowiada, żeby w najbliższych latach cena ta uległa znaczącej obniżce.

Ile kosztuje przyłącze gazu?

Podliczmy ile kosztują poszczególne etapy przyłączenia domu do sieci gazowej:

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej

Wydanie warunków technicznych nie zawsze musi wiązać się z kosztami. Są jednak regiony i dostawcy, którzy wymagają takiej opłaty. Za warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej trzeba zapłacić do 150 zł.

Opracowanie projektu przyłącza gazowego

Opracowanie projektu przyłączenia to koszt około 1500 zł. Jeśli projekt jest bardziej skomplikowany lub odległość od sieci rozdzielczej do domu wynosi kilkadziesiąt metrów, cena może przekroczyć nawet 2500 zł.

Budowa przyłącza gazowego

Wykonanie przyłącza gazowego jest chyba najdroższą częścią realizacji inwestycji. Przyłącze może wykonać zarówno operator gazowy (co na pewno jest tańszą opcją, lecz czas oczekiwania na realizację inwestycji może być długi), jak i prywatna firma z uprawnieniami.

Cena budowy przyłącza gazowego jest uzależniona od jego długości oraz mocy przyłączeniowej. Poniżej w tabeli przedstawiamy przelicznik opłat za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przyłącza nie większego niż 15 m. Niniejszy cennik pochodzi od dystrybutora PGNiG.

Moc przyłączeniowa - b
[m3/h]

Opłata zryczałtowana za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przyłączem o długości nie większej niż 15 m - Or
[zł]

Stawka opłaty za każdy metr przyłącze powyżej 15 m - Sp
[zł/m]

b ≤ 10

2132,1

76,19

10 < b ≤ 25

2064,80 + 50,20 ∙ (b - 10)

95,03

25 < b ≤ 65

2842,10 + 42,40 ∙ (b - 25)

110,94

65 < b ≤ 300

4577,10 + 32,90 ∙ (b - 65)

128,21

300 < b ≤ 600

12 312,40 + 23,10 ∙ (b - 300)

151,29

600 < b< ≤ 1000

19 259,70 + 17,10 ∙ (b - 600)

180,1

b > 1000

25 673,10 + 11,40 ∙ (b - 1000)

224,69

* koszty dotyczą przyłączy o przepustowości do 10 m3/h lub gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego

Jeśli długość przyłącza jest dłuższa niż 15 m, koszt przyłączenia gazu będzie rósł proporcjonalnie od odległości od sieci. Do stałej opłaty dolicza się stawkę za każdy dodatkowy 1 m przyłącza.

Wzór na obliczenie kosztów za budowę przyłącza gazowego:

Op = Or + SpLp

Gdzie:

OP – opłata za przyłączenie [zł],
OR – opłata ryczałtowa za budowę przyłącza do sieci gazowej o długości do 15 m [zł],
SP – stawka opłaty za każdy metr przyłącza do sieci gazowej powyżej 15 m [zł/m],
LP – długość przyłącza do sieci gazowej powyżej 15 m wyznaczona z zaokrągleniem do 1 m [m].

Usługi geodezyjne

Do ceny za przyłączenie należy doliczyć jeszcze opłaty geodezyjne, które średnio wynoszą około 1500 zł.

Zakup szafki gazowej

Koszt zakupu szafki gazowej to około 500 zł. Cena za urządzenie infrastruktury technicznej uzależniona jest od jej wielkości.

Projekt zmian w organizacji ruchu

Koszt projektu zmian w organizacji ruchu drogowego wynosi 500 zł. Wykonanie go będzie konieczne wyłącznie jeśli trzeba wyłączyć jeden pas ruchu.

Wszystkie powyżej podane ceny przyłącza gazowego dotyczą „budowy prostej”, czyli takiej, w której nie jest konieczne rozbudowywanie sieci gazowej.

Ile kosztuje przyłącze gazu? Obliczamy koszt całkowity przyłącza gazowego

  • 150 zł - warunki techniczne,
  • 1500 zł – opracowanie projektu przyłącza gazowego,
  • 4311,67 zł*- budowa przyłącza gazowego (moc przyłączeniowa 10 m3/h, długość przyłącza 17 m)

*Na podstawie obliczeń według wzoru kosztów za budowę przyłącza gazowego, wzór podany powyżej:

Op = 2132,10 zł + 128,21 ∙ 2 m = 2388,52 zł

  • 1500 zł - usługi geodezyjne,
  • 500 zł – zakup szafki gazowej.

Ile kosztuje przyłącze gazu według wskazanych parametrów? W sumie: 6 038,52 zł

Sprawdź uzbrojenie terenu w Raportach o Terenie

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w Raporcie o Terenie OnGeo.pl w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie terenu w media.

Możesz sprawdzić uzbrojenie terenu dowolnej działki na obszarze całej Polski. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy działka, którą zamierzasz kupić lub się na niej wybudować ma dostęp do mediów.

Nie kupuj „kota w worku”! Zdiagnozuj działkę i ciesz się dobrą inwestycją.

Poniżej prezentujemy fragment raportu o działce z uzbrojeniem terenu w media

Raport o działce - uzbrojenie terenu w media
Raport o działce - uzbrojenie terenu w media

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.