Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Działka uzbrojona co to znaczy?

Głosów: 9, średnia ocen: 4.6
mock

Wybór działek budowlanych pod budowę domu jest naprawdę duży, a pierwszą kwestią na jaką zwraca się uwagę jest jej cena. Koszt działki budowlanej uzależniony jest oczywiście od jej powierzchni i lokalizacji oraz od pewnych szczególnych cech nieruchomości. Jednym z warunków, który należy spełnić, aby wybudować na niej dom jest uzbrojenie działki w media. Niby wszystko jasne, ale… działka uzbrojona co to znaczy? Dzisiejszy wpis poświęcony będzie wyjaśnieniu tego zagadnienia.

 • Doprowadzenie prądu, gazu, wody i kanalizacji do domu wymaga obecności odpowiednich przyłączy do sieci infrastruktury technicznej.
 • Jeśli w ogłoszeniu działki, którą zamierzasz kupić jest informacja, że działka jest nieuzbrojona, musisz wziąć pod uwagę, że o doprowadzanie mediów do domu będziesz musiał zadbać sam.
 • Działka w pełni uzbrojona to taka, która posiada dostęp do drogi publicznej oraz niezbędne przyłącza.
 • Czynności związane z przyłączeniem domu do sieci wymagają uzgodnienia wniosku o pozwolenie na budowę z planem zagospodarowania działki.
 • W Raportach o Terenie OnGeo dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz czy Twoja działka jest uzbrojona.

Działka uzbrojona i nieuzbrojona - co to znaczy?

Doprowadzenie prądu, gazu, wody i kanalizacji do domu wymaga obecności odpowiednich przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. To właśnie instalacja tych przyłączy w granicach działki budowlanej nazywana jest uzbrojeniem.

Jeśli w ogłoszeniu działki, którą zamierzasz kupić jest informacja, że działka jest nieuzbrojona, musisz wziąć pod uwagę, że o doprowadzanie mediów do domu będziesz musiał zadbać sam. W praktyce oznacza to również, że wszelkie koszty przyłączenia będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Koszty przyłączenia nie są małe. Nasz zespół sprawdził, ile może kosztować uzbrojenie działki w media. Z naszych obliczeń wynika, że cena wszystkich przyłączy wynosi nawet 18 000 zł!

Więcej na ten temat we wpisie: Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Zanim zdecydujesz się na kupno działki, warto sprawdzić, czy ma dostęp do mediów. Cena działki uzbrojonej może być wyższa.

Polecamy wpis: Jak sprawdzić czy działka jest uzbrojona?

Rynek nieruchomości rozróżnia trzy pojęcia określające działkę w kontekście zaopatrzenia w media:

 1. Działka w pełni uzbrojona;
 2. Działka częściowo uzbrojona;
 3. Działka nieuzbrojona.

Pojęcia te nie są zdefiniowane w Prawie budowlanym.

Działka uzbrojona co to znaczy

Działka w pełni uzbrojona to taka, która posiada dostęp do drogi publicznej oraz niezbędne przyłącza. takie jak:

 • Przyłącze energii elektrycznej. Do działki przyłączona jest skrzynka energii elektrycznej, a właściciel działki ma podpisaną umowę z dystrybutorem energii;
 • Przyłącze wodociągowe. W odległości 2 m od granicy z drogą znajduje się studzienka z zaworem.
 • Przyłącze kanalizacyjne. W odległości 2 m od granicy z drogą znajduje się studzienka kanalizacyjna.
 • Przyłącze gazowe. Do działki przyłączona jest skrzynka gazowa z licznikiem podłączona do sieci gazowej.

Pamiętaj! Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nie zawsze będzie możliwe. Twoja działka może nie znajdować się na obszarze objętym dostępem do sieci. Zazwyczaj takie sytuacje mają miejsce, gdy działka znajduje się na obszarach wiejskich, w znacznym oddaleniu od miast.

Czy jeśli nie mam dostępu do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, to czy gmina ma obowiązek zapewnić usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001 Nr.72 poz.747) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Gmina ustala kierunki rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzpg) oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Przepisy nie precyzują jednak, w jakim terminie jednostka samorządowa zobowiązana będzie do wybudowania sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Sprawa ta jest przedmiotem planu rozwoju i modernizacji. Możliwe też, że kwestie te są realizowane w ramach oceny aktualności mpzp. W praktyce oznacza to, że jeśli nie ma warunków dla realizacji obowiązku zapewnienia dostaw wody, gmina nie musi jej dostarczać w inny sposób.

Polecamy wpis: Gminne dokumenty planistyczne a proces inwestycyjny

Budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych ma charakter warunkowy. Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (link do postanowienia -> tutaj). W związku z tym nie można stwierdzać, że właścicielom nieruchomości przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Właściciela nieruchomości mogą korzystać z wody pochodzącej z własnej studni i ujęć wody, jeśli jakość wody zostanie zachowana.

Właścicielom nieruchomości gminy nie przysługuje roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Właścicielom nieruchomości gminy nie przysługuje roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Więcej na ten temat we wpisie: Gminy nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Działka częściowo uzbrojona co to znaczy

Działka częściowo uzbrojona to taka, która bezpośrednio graniczy z drogą publiczną przy której znajdują się media takie jak: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna. W przypadku gdy działka nie posiada przyłączy na działce, należy jeszcze przed rozpoczęciem budowy zrealizować ich budowę.

Rozwiązanie to z punktu widzenia inwestycji jest korzystniejsze dla inwestora niż zakup działki nieuzbrojonej. Oczywiście kwestia doprowadzenia przyłączy do granic nieruchomości jest nadal konieczna i wymaga nakładu finansowego, jednak cena za przyłączenie będzie niższa. Należy pamiętać, że w przypadku przyłączenia mediów duże znaczenie ma odległość obiektu od sieci głównej. Im większa odległość, tym wyższy koszt dołączenia mediów.

Czynności związane z przyłączeniem domu do sieci wymagają uzgodnienia wniosku o pozwolenie na budowę z planem zagospodarowania działki.

Uzgodnienia wniosku w zakresie przebiegu mediów na działce dokonuje uprawniony geodeta.

W przypadku zakupu działki częściowo uzbrojonej, rozpoczęcie budowy może znacznie przesunąć się w czasie.

Jeśli zastanawiasz się jak starać się o pozwolenie na budowę przyłączy oraz jak złożyć wniosek o przyłącze mediów, zapoznaj się z naszą serią artykułów dotyczących budowy przyłączy do nieruchomości:

Budowa przyłączy na zgłoszenie, czy bez 

Jak wypełnić wniosek o przyłącze energetyczne?

Jak wypełnić wniosek o przyłącze wody?

Jak wypełnić wniosek o przyłącze gazowe?

Jak wypełnić wniosek o przyłącze kanalizacyjne?

Działka nieuzbrojona co to znaczy

Działka nieuzbrojona to taka, która nie posiada bezpośredniego dostępu do mediów ani znajdujących się przy drodze publicznej, ani znajdujących się w granicach działki.

Cena za taką działkę będzie zdecydowanie niższa niż w przypadku działki uzbrojonej lub częściowo uzbrojonej.

Sprawdź uzbrojenie terenu w Raportach o Terenie

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w Raporcie o Terenie OnGeo.pl w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie terenu w media.

Polecamy wpis: Mapa uzbrojenia terenu. Jak czytać mapę uzbrojenia terenu?

Możesz sprawdzić uzbrojenie terenu dowolnej działki na obszarze całej Polski. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy działka, którą zamierzasz kupić lub się na niej wybudować ma dostęp do mediów.

Nie kupuj „kota w worku”! Zdiagnozuj działkę i ciesz się dobrą inwestycją.

Poniżej prezentujemy fragment raportu o działce z uzbrojeniem terenu w media

Działka uzbrojona co to znaczy - Fragment Raportu o Terenie
Działka uzbrojona co to znaczy - Fragment Raportu o Terenie

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak