Porady OnGeo

Działka uzbrojona co to znaczy?

Monika Byś
2021-11-26
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-07-10
Głosów: 35, średnia ocen: 4.8

Wybór działek budowlanych pod budowę domu jest naprawdę duży, a pierwszą kwestią na jaką zwraca się uwagę jest jej cena. Koszt działki budowlanej uzależniony jest oczywiście od jej powierzchni i lokalizacji oraz od pewnych szczególnych cech nieruchomości. Jednym z warunków, który należy spełnić, aby wybudować na niej dom jest uzbrojenie działki w media. Niby wszystko jasne, ale… działka uzbrojona co to znaczy? Dzisiejszy wpis poświęcony będzie wyjaśnieniu tego zagadnienia.

 • Doprowadzenie prądu, gazu, wody i kanalizacji do domu wymaga obecności odpowiednich przyłączy do sieci infrastruktury technicznej.
 • Jeśli w ogłoszeniu działki, którą zamierzasz kupić jest informacja, że działka jest nieuzbrojona, musisz wziąć pod uwagę, że o doprowadzanie mediów do domu będziesz musiał zadbać sam.
 • Działka w pełni uzbrojona to taka, która posiada dostęp do drogi publicznej oraz niezbędne przyłącza.
 • Czynności związane z przyłączeniem domu do sieci wymagają uzgodnienia wniosku o pozwolenie na budowę z planem zagospodarowania działki.
 • W Raportach o Terenie OnGeo.pl dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz czy Twoja działka jest uzbrojona.

Działka uzbrojona i nieuzbrojona - co to znaczy?

Doprowadzenie prądu, gazu, wody i kanalizacji do domu wymaga obecności odpowiednich przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. To właśnie instalacja tych przyłączy w granicach działki budowlanej nazywana jest uzbrojeniem.

Jeśli w ogłoszeniu działki, którą zamierzasz kupić jest informacja, że działka jest nieuzbrojona, musisz wziąć pod uwagę, że o doprowadzanie mediów do domu będziesz musiał zadbać sam. W praktyce oznacza to również, że wszelkie koszty przyłączenia będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Koszty przyłączenia nie są małe. Nasz zespół sprawdził, ile może kosztować uzbrojenie działki w media. Z naszych obliczeń wynika, że cena wszystkich przyłączy wynosi nawet 18 000 zł!

Zanim zdecydujesz się na kupno działki, warto sprawdzić, czy ma dostęp do mediów. Cena działki uzbrojonej może być wyższa.

Rynek nieruchomości rozróżnia trzy pojęcia określające działkę w kontekście zaopatrzenia w media:

 1. Działka w pełni uzbrojona;
 2. Działka częściowo uzbrojona;
 3. Działka nieuzbrojona.

Pojęcia te nie są zdefiniowane w Prawie budowlanym.

Działka uzbrojona co to znaczy

Działka w pełni uzbrojona to taka, która posiada dostęp do drogi publicznej oraz niezbędne przyłącza. takie jak:

 • Przyłącze energii elektrycznej. Do działki przyłączona jest skrzynka energii elektrycznej, a właściciel działki ma podpisaną umowę z dystrybutorem energii;
 • Przyłącze wodociągowe. W odległości 2 m od granicy z drogą znajduje się studzienka z zaworem.
 • Przyłącze kanalizacyjne. W odległości 2 m od granicy z drogą znajduje się studzienka kanalizacyjna.
 • Przyłącze gazowe. Do działki przyłączona jest skrzynka gazowa z licznikiem podłączona do sieci gazowej.

Wykonanie przyłącza nie zawsze będzie możliwe

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nie zawsze będzie możliwe. Twoja działka może nie znajdować się na obszarze objętym dostępem do sieci. Zazwyczaj takie sytuacje mają miejsce, gdy działka znajduje się na obszarach wiejskich, w znacznym oddaleniu od miast.

Czy jeśli nie mam dostępu do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, to czy gmina ma obowiązek zapewnić usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001 Nr.72 poz.747) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Gmina ustala kierunki rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzpg) oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Przepisy nie precyzują jednak, w jakim terminie jednostka samorządowa zobowiązana będzie do wybudowania sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Sprawa ta jest przedmiotem planu rozwoju i modernizacji. Możliwe też, że kwestie te są realizowane w ramach oceny aktualności mpzp. W praktyce oznacza to, że jeśli nie ma warunków dla realizacji obowiązku zapewnienia dostaw wody, gmina nie musi jej dostarczać w inny sposób.

Budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych ma charakter warunkowy. Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (link do postanowienia tutaj). W związku z tym nie można stwierdzać, że właścicielom nieruchomości przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Właściciela nieruchomości mogą korzystać z wody pochodzącej z własnej studni i ujęć wody, jeśli jakość wody zostanie zachowana.

Właścicielom nieruchomości gminy nie przysługuje roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Właścicielom nieruchomości gminy nie przysługuje roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Działka częściowo uzbrojona co to znaczy

Działka częściowo uzbrojona to taka, która bezpośrednio graniczy z drogą publiczną przy której znajdują się media takie jak: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna. W przypadku gdy działka nie posiada przyłączy na działce, należy jeszcze przed rozpoczęciem budowy zrealizować ich budowę.

Rozwiązanie to z punktu widzenia inwestycji jest korzystniejsze dla inwestora niż zakup działki nieuzbrojonej. Oczywiście kwestia doprowadzenia przyłączy do granic nieruchomości jest nadal konieczna i wymaga nakładu finansowego, jednak cena za przyłączenie będzie niższa. Należy pamiętać, że w przypadku przyłączenia mediów duże znaczenie ma odległość obiektu od sieci głównej. Im większa odległość, tym wyższy koszt dołączenia mediów.

Czynności związane z przyłączeniem domu do sieci wymagają uzgodnienia wniosku o pozwolenie na budowę z planem zagospodarowania działki. Uzgodnienia wniosku w zakresie przebiegu mediów na działce dokonuje uprawniony geodeta.

W przypadku zakupu działki częściowo uzbrojonej, rozpoczęcie budowy może znacznie przesunąć się w czasie.

Jeśli zastanawiasz się jak starać się o pozwolenie na budowę przyłączy oraz jak złożyć wniosek o przyłącze mediów, zapoznaj się z naszą serią artykułów dotyczących budowy przyłączy do nieruchomości:

Działka nieuzbrojona co to znaczy

Działka nieuzbrojona to taka, która nie posiada bezpośredniego dostępu do mediów ani znajdujących się przy drodze publicznej, ani znajdujących się w granicach działki.

Cena za taką działkę będzie zdecydowanie niższa niż w przypadku działki uzbrojonej lub częściowo uzbrojonej.

Sprawdź uzbrojenie terenu w Raportach o Terenie

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w Raporcie o Terenie OnGeo.pl w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie terenu w media.

Możesz sprawdzić uzbrojenie terenu dowolnej działki na obszarze całej Polski. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy działka, którą zamierzasz kupić lub się na niej wybudować ma dostęp do mediów.

Nie kupuj „kota w worku”! Zdiagnozuj działkę i ciesz się dobrą inwestycją.

Poniżej prezentujemy fragment raportu o działce z uzbrojeniem terenu w media

Działka uzbrojona co to znaczy - Fragment Raportu o Terenie
Działka uzbrojona co to znaczy - Fragment Raportu o Terenie

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.