Porady OnGeo

Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Róża Mituś
2023-05-24
~5 min
Głosów: 18, średnia ocen: 5
ile kosztuje uzbrojenie działki

Planujesz zakup działki? A może chcesz odrolnić działkę i interesuje Cię ile kosztuje przekształcenie działki na budowlaną? Dowiedz się ile kosztuje uzbrojenie działki.

 • Uzbrojenie działki obejmuje przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.
 • Proces uzbrojenia działki może trwać nawet kilka lat.
 • Koszty uzbrojenia działki różnią się w zależności od lokalizacji, odległości od głównych sieci i rodzaju przyłącza.
 • Szacunkowe koszty przyłączenia wodno-kanalizacyjnego wynoszą około 4300 zł do 11 000 zł, a obejmują m.in. opracowanie projektu, roboty ziemne, opłaty za włączenie do sieci i inne czynniki.
 • Szacunkowe koszty przyłączenia prądu to około 1500 zł dla opracowania projektu, opłat zależnych od mocy przyłączeniowej i długości przyłącza, montażu rozdzielni i innych czynników.
 • Szacunkowe koszty przyłączenia gazu to około 3374,70 zł, obejmujące wydanie warunków technicznych, opracowanie projektu, budowę przyłącza, usługi geodezyjne i inne czynniki.
 • Ostateczne koszty uzbrojenia działki są uzależnione od indywidualnych uwarunkowań i cennika konkretnego przedsiębiorstwa.

Zapewne niejednokrotnie spotkałeś się w ogłoszeniach sprzedaży nieruchomości  z ofertą działki bez dostępu do mediów w atrakcyjnej cenie i zastanawiałeś się czy warto kupić działkę nieuzbrojoną bądź zainwestować w uzbrojenie działki, którą posiadasz przed wystawieniem jej na sprzedaż. Powinieneś wiedzieć, że na kupnie nieuzbrojonej działki można wiele zaoszczędzić, jednak sam proces uzbrajania jest dość kosztowny i może przebiegać nawet latami.

Co to jest uzbrojenie działki?

W skład uzbrojenia terenu wchodzą wszelkiego rodzaju przewody (naziemne, nadziemne i podziemne) oraz urządzenia:

 • wodociągowe,
 • kanalizacyjne,
 • gazowe,
 • cieplne,
 • telekomunikacyjne,
 • elektroenergetyczne.

Kiedy możemy uznać działkę za uzbrojoną? Gdy posiada dostęp co najmniej do: drogi publicznej, prądu, wody oraz kanalizacji (ewentualnie zamiast kanalizacji może być szambo bądź przydomowa oczyszczalnia ścieków – jeżeli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza budowę takich obiektów). Sieć uzbrojenia traktuje się jako budowlę, co oznacza, że aby uzyskać pozwolenie na ich budowę, musimy uprzednio wykonać szereg formalności.

Jak długo trwa uzbrojenie działki?

Większość wniosków zostaje rozpatrzona maksymalnie w przeciągu miesiąca. Jeżeli nie występują trudne warunki montażowe, to media można doprowadzić do działki w kilka miesięcy (niejednokrotnie powyżej pół roku).

Ile kosztuje uzbrojenie działki?

W sytuacji, w której do działki jest już doprowadzona droga, ostateczną cenę uzbrojenia działki możemy podzielić na 3 składowe:

 • przyłącze wodno-kanalizacyjne: średnio 8.000–20.000 zł;
 • podłączenie prądu: średnio 3.000–6.000 zł;
 • przyłącze gazowe: średnio 5.000–10.000 zł.

Są to jedynie koszty szacunkowe – każde uzbrojenie działki ma swoje indywidualne uwarunkowania tj. lokalizacja, odległość od głównych sieci, rodzaj przyłącza, koszt wykonania projektu. Ostateczna cena jest także uzależniona od cennika konkretnego przedsiębiorstwa.

Ile dokładnie kosztuje przyłączenie prądu?

Wpływ na koszty przyłącza elektrycznego ma rodzaj przyłącza, jego długość, a także moc przyłączeniowa. Na ostateczną kwotę składają się:

 • ewentualny koszt wydania warunków technicznych (ok. 150 zł, nie zawsze jest odpłatne);
 • opracowanie projektu przyłącza prądu ok. 1500 zł;
 • budowa przyłącza:
  • opłata zależna od mocy przyłączeniowej – ok.1530 zł za 1 kW przyłącza napowietrznego bądź 50-65 zł za 1 kW przyłącza kablowego (np. w sieci Tauron za przyłącze kablowe 10 kW zapłacimy 10 x 63,87 zł = 638,70 zł netto);
  • każdy dodatkowy metr przyłącza powyżej 200 m*: 37,94 zł/m netto – w przypadku przyłącza kablowego, 28,02 zł/m netto w przypadku przyłącza napowietrznego; np. za przyłącze kablowe o długości 250 m zapłacimy 
   37,94 zł * (250 m - 200 m) = 1 897 zł;
 • montaż rozdzielni elektrycznej 100250 zł (w zależności od ilości modułów);
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ok 500700 zł.

* Aby oszacować koszt przyłączenia prądu dla twojego domu sprawdź czy w promieniu 200 m od interesującego Cię obszaru znajdują się słupy oraz linie energetyczne - taką informację znajdziesz np. w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Ile dokładnie kosztuje przyłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej?

 Na wysokość kosztów składają się:

 • wydanie warunków wykonania przyłącza (ok. 170 zł , nie zawsze jest odpłatne)
 • opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej ok. 12002500 zł;
 • uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej 60100 zł (koszty czasem są wliczone w przygotowanie projektu);
 • uzgodnienie projektu z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym 100240 zł (koszty czasem są wliczone w przygotowanie projektu);
 • roboty ziemne według stawek lokalnych zależne od długości wykopu ok 65150 zł/m za przyłącze wodociągowe oraz 150400 zł/m za przyłącze kanalizacyjne (koszty zależne od średnicy przewodu, utwardzenia podłoża i ewentualnej potrzeby odwodnienia). Np. dla obu przyłączy o długości 20m koszty będą oscylować w granicach od ok. 4300 zł nawet do 11.000 zł.
 • opłata za włączenie do sieci wodociągowej 7501500 zł;
 • zestaw wodomierza z usługą montażu ok 500 zł;
 • włączenie w istniejący kanał kanalizacyjny 2001500 zł;
 • badanie wody na przyłączu wodociągowym 100250 zł;
 • wykonanie i montaż studzienki rewizyjnej 10005000 zł (koszty zależne od średnicy studzienki i nawierzchni);
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ok 7001000 zł.

Na wzrost kosztów może wpłynąć konieczność zajęcia pasa drogowego i przeprowadzenia połączenia pod jezdnią. Mogą one sięgać nawet 20-50 tys zł, jeżeli jest potrzebny przecisk pod drogą i studzienką, a sam przewód wod-kan ma być dość długi (np. na 60-130 m).

Ile dokładnie kosztuje przyłączenie instalacji gazowej?

Na wysokość kosztów składają się:

 • wydanie warunków technicznych do 150 zł (nie zawsze jest odpłatne);
 • opracowanie projektu przyłącza gazu ok. 6001500 zł;
 • opinia kominiarska do projektu instalacji gazowej ok 200 zł (czasem wymagana przy składaniu wniosku, choć nie istnieje podstawa prawna, która mogłaby tego nakazywać);
 • budowa przyłącza (zgodnie z taryfą Polskiej Spółki Gazownictwa – stawki mogą być różne w zależności od dystrybutora):
  • w przypadku przyłącza o długości do 15 m opłata ryczałtowa netto za jego budowę wynosi 2862,70 zł;
  • za każdy metr przyłącza powyżej 15 m2 zapłacimy 102,30 zł;

Np. za przyłącze gazowe o długości 20 m zapłacimy 2863,20 + 102,30 zł * (20m - 15m) = 3374,70 zł;

 • usługi geodezyjne 10002000 zł;
 • szafka gazowa z montażem około 300800 zł;
 • odbiór przyłącza gazowego 100200 zł.

Na wzrost kosztów może wpłynąć konieczność zajęcia pasa drogowego. Jeżeli planujesz wybudować dom, to pamiętaj, że chcąc korzystać z gazu, powinieneś wziąć pod uwagę także koszty montażu samej instalacji gazowej – za materiały budowlane i robociznę zapłacisz ok. 100-170 zł/m.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Róża Mituś
Róża Mituś

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl