Posty z tagiem: uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu. Sprawdź czy działka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej. Dowiedz się jak sprawdzić czy działka ma dostęp do przyłączy sieci uzbrojenia terenu. 

Wiercenie studni - ceny, wymagane pozwolenia na wiercenie studni

Jeśli sieć wodociągowa znajduje się w zbyt dużej odległości od działki warto rozważyć wiercenie studni głębinowej. Taka inwestycja jest dość kosztowna, jednak nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych. 

Mapa geodezyjna - co zawiera i gdzie można pozyskać mapę geodezyjną

Mapa geodezyjna to takie opracowanie kartograficzne, które powstało w oparciu o kopię mapy zasadniczej. Takie opracowanie zawiera przede wszystkim dane z ewidencji gruntów i budynków oraz informacje o ukształtowaniu, zagospodarowaniu oraz uzbrojeniu wybranego terenu lub działki. Dokument powstaje w wyniku pomiarów geodezyjnych w celu np. uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Zobacz jakie wyróżniamy rodzaje map geodezyjnych oraz kiedy będą Ci one potrzebne.

Powstanie pierwsza lądowa linia przesyłowa prądu stałego z Pomorza na Śląsk

W Polsce może powstać pierwsza lądowa linia przesyłowa prądu stałego. Będzie to swego rodzaju autostrada, która umożliwi szybki transport energii wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych zgromadzonych na północy kraju aż do ośrodków przemysłowych na Śląsku. Inwestycja może pochłonąć około 10 mld zł i przynieść szereg korzyści dla polskiej energetyki, czyli zmniejszyć straty energii w przesyle szacowane na ponad 200 mln zł rocznie i zwiększyć możliwości przyłączania kolejnych zielonych instalacji. To kluczowy element całego planu rozwoju sieci, który w sumie kosztować ma 36 mld zł.

Będą pieniądze na dodatkowe przyłączenia do sieci gazowej

Na początku stycznia 2022 roku informowaliśmy o niecodziennej sytuacji - Polskiej Spółce Gazownictwa wyczerpał się budżet na realizację nowych inwestycji gazowych. Według nieoficjalnych informacji znalazły się jednak pieniądze na dodatkowe przyłączenia do sieci gazowej. 

Mapa GPZ i mapa transformatorów

Sieć elektroenergetyczna składa się z zestawu urządzeń i instalacji służących do przesyłania lub dystrybucji nośników energetycznych. Jednym z istotnych elementów sieci są główne punkty zasilające (GPZ) oraz transformatory. Lokalizacja tych urządzeń ma istotne znaczenie podczas wyboru działki na cele inwestycyjne, w tym również na cele mieszkaniowe. Wybierając idealną działkę pod budowę domu, należy przede wszystkim sprawdzić czy nie znajduje się ona w bliskim sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej. Takie położenie nieruchomości mogłoby uniemożliwić realizację Twojej inwestycji, dlatego OnGeo przygotowało dla Ciebie rozwiązanie dzięki któremu poznasz lokalizację urządzeń infrastruktury sieci energetycznej bez wychodzenia z domu. Z pomocą przyjdzie Ci mapa GPZ oraz mapa transformatorów.

Gminy mają problem z odprowadzaniem ścieków

Gminy mają problem z odprowadzaniem ścieków, ale nakładanie nowych kar nie stanowi remedium w tej sprawie. Nakładanie sankcji na samorządy nie rozwiąże przyczyny stanu realizacji procesu dostosowania aglomeracji do wymogów dyrektywy ściekowej. Tak brzmi stanowisko ZGWRP dotyczące projektu nowego prawa wodnego.

Wynagrodzenie lub odszkodowanie za służebność przesyłu - jak obliczyć

Z regulacji prawnej wynika, że właściciel nieruchomości obciążonej ograniczonym prawem rzeczowym może żądać wynagrodzenia lub odszkodowania. Posadowienie na gruncie urządzeń przesyłowych (linii energetycznych, słupów, elementów sieci gazowych) ogranicza możliwość dowolnego gospodarowania mieniem. Występowanie wymienionych elementów na działce może powodować zmniejszenie wartości nieruchomości. Przepisy nie ustalają ile ma wynosić odszkodowanie za służebność przesyłu oraz na jakich zasadach wylicza się wynagrodzenie.

PSG wstrzymuje zawieranie nowych umów na realizację przyłączy gazowych dla nowych domów

Polska Spółka Gazownictwa poinformowała we środę, że na razie wstrzymuje zawieranie nowych umów na realizację przyłączy gazowych. Zainteresowanie przyłączeniem do sieci jest tak duże, że zakładany budżet na ten cel na lata 2022-2023 został wyczerpany. PSG deklaruje, że "pracuje nad rozwiązaniami".

Linia energetyczna na działce - jak zmienić przebieg linii energetycznej

Kupując działkę pod budowę domu zwracamy uwagę przede wszystkim na ładny widok i zgodną z naszymi indywidualnymi preferencjami lokalizację parceli. Jeśli zastanawiamy się nad aspektami technicznymi to bierzemy pod uwagę uzbrojenie terenu oraz kształt i nachylenie działki. Jednak by uchronić się przed nietrafioną inwestycją, która pochłonie znaczną część oszczędności, warto dokładnie zdiagnozować działkę pod kątem ukrytych wad, uciążliwości i zagrożeń. Jedną z istotnych kwestii, którą należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości jest przebieg linii energetycznych na terenie działki i w jej okolicy. Linia energetyczna na działce może być problematyczna. Właścicielowi działki przysługuje roszczenie o usunięciu lub zmianie przebiegu linii energetycznych.

Samorządy otrzymają prawo do kontroli opróżniania szamb. Będą kary za niewykonanie obowiązku

Ministerstwo Infrastruktury chce dać gminom prawo do kontroli opróżniania szamb. Samorządy będą mogły sprawdzać, czy mieszkańcy wywiązują się z zadania zgodnie z przepisami i czy mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi. Gminy, które do 2028 roku nie wywiążą się z obowiązków nałożonych unijną dyrektywą, muszą liczyć się wysokimi karami pieniężnymi.

Przyłączenie mikroinstalacji OZE będzie dużo prostsze

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Rozporządzenie ma sprawić, że przyłączenie mikroinstalacji OZE do sieci będzie zdecydowanie prostsze. Kluczowymi zmianami są: uproszczenie wzoru wniosku oraz wprowadzenie mechanizmów zachęcających do składania wniosków w wersji elektronicznej.

Ceny gazu 2022 - jakie są przewidywane ceny gazu

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Zmiany te oznaczają duże zmiany rachunków dla gospodarstw domowych korzystających z usług PGNiG OD i PSG. Od nowego roku odbiorcy ogrzewających gazem swoje domy zapłacą średnio o 58 % więcej niż w 2021 r. Oznacza to, że ceny gazu wyższe o 174 zł miesięcznie dla grupy taryfowej W-3.6.