Porady OnGeo

Sieć infrastruktury technicznej - czym jest, jak sprawdzić

Monika Byś
2021-11-29
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 25, średnia ocen: 5

Mówiąc o zaopatrzeniu domu w niezbędne przyłącza mamy zazwyczaj na myśli wyłącznie fragment sieci technicznej od przewodu głównego do naszego domu. Właściciel domu zazwyczaj nie zastanawia się jak zbudowana jest cała sieć infrastruktury technicznej. Mimo to, kiedy szukamy informacji jak przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, czy kanalizacyjnej, możemy spotkać się z tym pojęciem w literaturze. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, czym jest sieć infrastruktury technicznej oraz jak i gdzie można sprawdzić jej przebieg na mapie.

 • Infrastrukturę techniczną tworzą systemy technicznych urządzeń wchodzących w skład uzbrojenia terenu.
 • Gęsta i sprawnie działająca infrastruktura techniczna pozwala na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru.
 • W Raportach o Terenie znajdziesz dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Czym jest sieć infrastruktury technicznej?

Sieć infrastruktury technicznej to zespół obiektów, urządzeń i instalacji o charakterze usługowym, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki.

Infrastrukturę techniczną tworzą systemy technicznych urządzeń wchodzących w skład uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju systemy energetyczne, wodno- sanitarne, systemy łączności komunikacyjnej i transportowe. Wyróżnia się trzy podstawowe systemy infrastruktury technicznej:

 1. System infrastruktury komunikacyjnej – transport i łączność;
 2. System infrastruktury sanitarnej – sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz obiekty do usuwania, składowania i utylizacji odpadów i nieczystości;
 3. System infrastruktury energetycznej – podsystem elektroenergetyczny, ciepłowniczy i gazowniczy.

Gęsta i sprawnie działająca infrastruktura techniczna pozwala na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru. Dzięki niej w wzrasta atrakcyjność i potencjał inwestycyjny danego regionu. Braki w sieci infrastruktury technicznej może powodować, że mieszkańcy danego terytorium będą migrować w poszukiwaniu lepiej dostępnych miejsc do życia.

Infrastruktura techniczna posiada pewne niezmienne cechy:

 • Użyteczność, co oznacza, że ma służyć całemu społeczeństwu;
 • Komplementarność, co oznacza że poszczególne elementy układu wzajemnie się uzupełniają, a nie zastępują;
 • Niepodzielność urządzeń, co oznacza, że urządzenia infrastruktury technicznej muszą powstać w jednym czasie, a nie etapowo;
 • Kapitałochłonność, co oznacza że koszty poniesione w związku z budową sieci wymagają potężnego zaplecza finansowego;
 • Stałość lokalizacji, co oznacza, że infrastruktury technicznej nie da się przenieść w inne miejsce.

Polecamy wpis: Uzbrojenie działki - gdzie sprawdzić media na działce

Urządzenia infrastruktury technicznej

W polskim prawie nie ma jasnej i konkretnej definicji na frazę „urządzenia infrastruktury technicznej”. § 140 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) mówi o urządzeniach technicznych nie związanych z drogą, czyli takich, które nie są związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, np. kable energetyczne, telefoniczne, oświetlenie, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, ciepłociągi i gazociągi. Rozporządzenie mówi, że:

Infrastrukturę *, stanowią w szczególności:
1) Urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji;
2) Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu lub energii elektrycznej, w tym elementy sieci elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz elementy sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej niesłużące odwodnieniu drogi;
3) Urządzenia wodnych melioracji;
4) Urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia;
5) Ciągi transportowe.

* z ust. 1 ww. rozporządzenia wynika że ustawodawca ma na myśli urządzenia techniczne nie związane z drogą

Wybrane elementy sieci infrastruktury technicznej

Poniżej przedstawiamy przykłady urządzeń infrastruktury technicznej dla każdego z wymienionych systemów infrastruktury technicznej:

Infrastruktura energetyczna

 • Sieć elektroenergetyczna;
 • Sieć gazowa;
 • Sieć ciepłownicza.

Urządzenia sieci elektroenergetycznej

Przykładami urządzeń sieci elektroenergetycznej są:

czym jest sieć infr. tech. (gesut) - Urządzenia sieci elektroenergetycznej
czym jest sieć infr. tech. (gesut) - Urządzenia sieci elektroenergetycznej

Urządzenia sieci gazowej

Przykładami urządzeń sieci gazowej są:

czym jest sieć infr. tech. (gesut) - Urządzenia sieci gazowej
czym jest sieć infr. tech. (gesut) - Urządzenia sieci gazowej

Urządzenia sieci ciepłowniczej

Przykładami urządzeń sieci ciepłowniczej są:

czym jest sieć infr. tech. (gesut) - Urządzenia sieci ciepłowniczej
czym jest sieć infr. tech. (gesut) - Urządzenia sieci ciepłowniczej

Infrastruktura sanitarna

 • Sieć wodociągowa;
 • Sieć kanalizacyjna.

Urządzenia sieci wodociągowej

Przykładami urządzeń sieci wodociągowej są:

czym jest sieć infr. tech. (gesut) - Urządzenia sieci wodociągowej
czym jest sieć infr. tech. (gesut) - Urządzenia sieci wodociągowej

Urządzenia sieci kanalizacyjnej

Przykładami urządzeń sieci kanalizacyjnej są:

czym jest sieć infr. tech. (gesut) - Urządzenia sieci kanalizacyjnej
czym jest sieć infr. tech. (gesut) - Urządzenia sieci kanalizacyjnej

Sprawdź uzbrojenie terenu w Raportach o Terenie

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w Raporcie o Terenie OnGeo.pl w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie terenu w media.

Polecamy wpis: Mapa uzbrojenia terenu. Jak czytać mapę uzbrojenia terenu?

Możesz sprawdzić uzbrojenie terenu dowolnej działki na obszarze całej Polski. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy działka, którą zamierzasz kupić lub się na niej wybudować ma dostęp do mediów.

Nie kupuj „kota w worku”! Zdiagnozuj działkę i ciesz się dobrą inwestycją.

Poniżej prezentujemy fragment raportu o działce z uzbrojeniem terenu w media

Raport o działce - uzbrojenie terenu w media
Raport o działce - uzbrojenie terenu w media

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.