Posty z tagiem: przyłącz

Planując budowę nie możesz pominąć elementu dostępu do mediów, który zapewnią Ci przyłącza do sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Dowiedz się więcej o przyłączach do mediów. 

Szykuje się regulacyjna rewolucja na rynku OZE

Zapowiada się prawdziwa rewolucja na rynku OZE, a wszystko przez projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Regulacje mają na celu przystosowanie polskich przepisów do wymogów dyrektyw RED II, co spowoduje wiele zmian kluczowych dla sektora OZE w Polsce. Sprawdź czego dotyczą zmiany. 

Będą pieniądze na dodatkowe przyłączenia do sieci gazowej

Na początku stycznia 2022 roku informowaliśmy o niecodziennej sytuacji - Polskiej Spółce Gazownictwa wyczerpał się budżet na realizację nowych inwestycji gazowych. Według nieoficjalnych informacji znalazły się jednak pieniądze na dodatkowe przyłączenia do sieci gazowej. 

Nawet 5 mln dla gmin na gromadzenie wód opadowych

Gminy otrzymają nawet 5 mln zł dofinansowania z PROW 2014-2020 na gromadzenie wód opadowych. Ściślej ujmując kwota ta trafi na inwestycje związane z gromadzeniem wód opadowych. Tak przewiduje nowelizacja rozporządzenia, które weszło w życie we wtorek, czyli 8 lutego 2022 r.

Mapa GPZ i mapa transformatorów

Sieć elektroenergetyczna składa się z zestawu urządzeń i instalacji służących do przesyłania lub dystrybucji nośników energetycznych. Jednym z istotnych elementów sieci są główne punkty zasilające (GPZ) oraz transformatory. Lokalizacja tych urządzeń ma istotne znaczenie podczas wyboru działki na cele inwestycyjne, w tym również na cele mieszkaniowe. Wybierając idealną działkę pod budowę domu, należy przede wszystkim sprawdzić czy nie znajduje się ona w bliskim sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej. Takie położenie nieruchomości mogłoby uniemożliwić realizację Twojej inwestycji, dlatego OnGeo przygotowało dla Ciebie rozwiązanie dzięki któremu poznasz lokalizację urządzeń infrastruktury sieci energetycznej bez wychodzenia z domu. Z pomocą przyjdzie Ci mapa GPZ oraz mapa transformatorów.

Odmowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej instalacji OZE

Firmy w Polsce coraz częściej inwestują w większe instalacje OZE. Ich zadaniem jest dostarczenie taniej i bezemisyjnej energii w dobie rosnących cen i inflacji. Przedstawiciel jednego z operatorów systemu dystrybucyjnego wskazuje, że zwiększa się problem odmów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej odbiorców biznesowych. Odmowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej jest bardzo szkodliwa, a operatorzy liczą na wsparcie legislacyjne i finansowe.

Wynagrodzenie lub odszkodowanie za służebność przesyłu - jak obliczyć

Z regulacji prawnej wynika, że właściciel nieruchomości obciążonej ograniczonym prawem rzeczowym może żądać wynagrodzenia lub odszkodowania. Posadowienie na gruncie urządzeń przesyłowych (linii energetycznych, słupów, elementów sieci gazowych) ogranicza możliwość dowolnego gospodarowania mieniem. Występowanie wymienionych elementów na działce może powodować zmniejszenie wartości nieruchomości. Przepisy nie ustalają ile ma wynosić odszkodowanie za służebność przesyłu oraz na jakich zasadach wylicza się wynagrodzenie.

PSG wstrzymuje zawieranie nowych umów na realizację przyłączy gazowych dla nowych domów

Polska Spółka Gazownictwa poinformowała we środę, że na razie wstrzymuje zawieranie nowych umów na realizację przyłączy gazowych. Zainteresowanie przyłączeniem do sieci jest tak duże, że zakładany budżet na ten cel na lata 2022-2023 został wyczerpany. PSG deklaruje, że "pracuje nad rozwiązaniami".

Zmiany w programie Mój Prąd 4.0. Dotacja może przekroczyć zapowiadane 3 tys. zł

W pierwszym kwartale 2022 roku ma ruszyć kolejna edycja cieszącego się popularnością programu dofinansowania do odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Zmiany w programie Mój Prąd 4.0 dotyczą kwoty jaką można otrzymać w ramach wsparcia. W pierwszej i drugiej edycji programu dopłaty do mikroinstalacji fotowoltaicznej sięgały do 5 tys. zł, a w trzeciej do 3 tys. zł. W czwartej edycji będzie można otrzymać 3 tys. na panele PV. Rząd zapowiada, że dotacja może być wyższa. Warunkiem jest decyzja prosumenta o zainstalowaniu dodatkowego urządzenia, np. magazynu energii.

Kolejna nowelizacja ustawy o OZE. Tym razem chodzi o wsparcie projektów parasolowych

Andrzej Duda złożył już podpis pod nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wywołała szereg emocji w polskiej energetyce. Na mocy ustawy kwietnia 2022 r. będzie obowiązywał system net-billingu. W trakcie prac nad projektem ustawy samorządy zgłosiły problem realizacji projektów parasolowych, jednak ostatecznie poprawka samorządowa nie znalazła się w nowelizacji. Dzisiaj już wiemy, że będzie kolejna nowelizacja ustawy o OZE.

Przyłączenie mikroinstalacji OZE będzie dużo prostsze

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Rozporządzenie ma sprawić, że przyłączenie mikroinstalacji OZE do sieci będzie zdecydowanie prostsze. Kluczowymi zmianami są: uproszczenie wzoru wniosku oraz wprowadzenie mechanizmów zachęcających do składania wniosków w wersji elektronicznej.

Ceny gazu 2022 - jakie są przewidywane ceny gazu

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Zmiany te oznaczają duże zmiany rachunków dla gospodarstw domowych korzystających z usług PGNiG OD i PSG. Od nowego roku odbiorcy ogrzewających gazem swoje domy zapłacą średnio o 58 % więcej niż w 2021 r. Oznacza to, że ceny gazu wyższe o 174 zł miesięcznie dla grupy taryfowej W-3.6.

Linia energetyczna wysokiego napięcia na działce prywatnej. Co można z tym zrobić?

Linia energetyczna wysokiego napięcia na działce prywatnej może być problematyczna. Właścicielowi nieruchomości na której znajduje się linia wysokiego napięcia przysługuje nie tylko roszczenie o jej usunięciu, ale również prawo do tzw. przesunięcia linii lub zmiana z naziemnych na podziemne. W ostatnich latach niektóre miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) nakładają na operatorów systemu przesyłowego taki właśnie obowiązek.