Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Budowa przyłączy na zgłoszenie, czy bez

Głosów: 48, średnia ocen: 4.8
mock

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005r. nie ma konieczności starania się o pozwolenie na budowę przyłączy. Zapis ten dotyczy zarówno przyłączy związanych z obiektem budowlanym oraz przyłączy prowadzących do niezabudowanych działek. Budowa przyłączy może być realizowana nawet bez dokonania zgłoszenia. Z niniejszego artykułu dowiesz się, czy konieczne jest zgłaszanie budowy przyłączy oraz jakie dokumenty będą potrzebne w czasie realizacji Twojej inwestycji.

  • Inwestorowi przysługuje możliwość wyboru procedury dotyczącej budowy przyłączy.
  • Bez względu na wybór procedury, budowa przyłączy musi być prowadzona zgodnie z warunkami i wymaganiami stawianymi przez przedsiębiorstwa sieciowe.
  • Procedury zgłoszenia trzeba dokonać jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych.
  • Decydując się na budowę przyłączy bez zgłoszenia, inwestor zobowiązuje się do wykonania planu sytuacyjnego przyłącza na mapie.
  • W Raportach o Terenie dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Budowa przyłączy – procedura

Przepisy prawa zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. W przypadku budowy przyłączy, inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji. Nowelizacja ustawy miała na celu skrócenie czasu potrzebnego na realizację budowy oraz usprawnienie relacji między inwestorem, a przedsiębiorstwami sieciowymi. Inwestor może zdecydować się na budowę:

  • na podstawie zgłoszenia (art. 30 Prawa budowlanego)
  • bez zgłoszenia (art. 29a Prawa budowlanego)

Ważne jest, że bez względu na wybór procedury, budowa przyłączy musi być prowadzona zgodnie z warunkami i wymaganiami stawianymi przez przedsiębiorstwa sieciowe. Oznacza to, że należy zapoznać się wcześniej z obowiązującymi przepisami branżowymi regulującymi warunki przyłączenia do konkretnych sieci. 

Chcesz sprawdzić warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej lub gazowej? Zapoznaj się z treścią artykułu i dowiedz się, jak wypełnić wniosek o warunki techniczne przyłączy.

Jak wypełnić wniosek o przyłącze energetyczne?

Jak wypełnić wniosek o przyłącze wody?

Jak wypełnić wniosek o przyłącze gazowe?

Jak wypełnić wniosek o przyłącze kanalizacyjne?

Budowa przyłączy na podstawie zgłoszenia

Decydując się na tę procedurę, należy zgłosić budowę przyłącza do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, sposób i zakres wykonywania robót budowlanych wraz z wyznaczonym termin ich rozpoczęcia prac budowlanych. Do zgłoszenia dołącza się:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane

Procedury zgłoszenia trzeba dokonać jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli właściwy organ administracji architektoniczno-budowlany nie wniesie sprzeciwu w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, budowa przyłączy może być realizowana bez przeszkód.

Budowa przyłączy bez zgłoszenia

Decydując się na budowę przyłączy bez zgłoszenia, inwestor zobowiązuje się do wykonania planu sytuacyjnego przyłącza na mapie. Plan ten sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Sporządzeni planu sytuacyjnego przyłącza należy zlecić projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia zawodowe. Przepisy, jakie mają zastosowanie w przypadku sporządzania planu sytuacyjnego przyłącza określa Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku wykonania przyłącza – Prawo energetyczne lub Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Ciekawostką jest, że Prawo budowlane nie wskazuje konieczności stosowania odpowiednich przepisów branżowych dotyczących przyłącza telekomunikacyjnego, czyli Prawa telekomunikacyjnego. Wynika z tego, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy można wybudować przyłącze telekomunikacyjne bez zgłoszenia.

Mapa uzbrojenia terenu w Raportach o Terenie → Sprawdź

Już teraz z łatwością możesz sprawdzić uzbrojenie terenu dowolnej działki na obszarze całej Polski. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy działka, którą zamierzasz kupić lub się na niej wybudować ma dostęp do mediów

Nie kupuj „kota w worku”! Zdiagnozuj działkę i ciesz się dobrą inwestycją. 

Zobacz sam!

Fragment Raportu o Terenie - uzbrojenie działki w media

UWAGA!

Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat Uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak