Porady OnGeo

Linia wysokiego napięcia nad działką. W jakiej odległości od linii energetycznej możesz wybudować dom

Monika Byś
2022-10-24
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-05-07
Głosów: 21, średnia ocen: 4.8
linia wysokiego napięcia

Linia wysokiego napięcia na działce prywatnej może być problematyczna, jednak w czasach sporego popytu na działki, inwestorzy coraz częściej decydują się na zakup działki z uciążliwością. Pamiętaj jednak, że właścicielowi nieruchomości na której znajduje się linia wysokiego napięcia przysługuje nie tylko roszczenie o jej usunięciu, ale również prawo do tzw. przesunięcia linii lub zmiana z naziemnych na podziemne. Sprawdź zatem w jakiej odległości od linii energetycznej możesz bezpiecznie wybudować dom. 

 • Linia energetyczna wysokiego napięcia na działce prywatnej wpływa na obniżenie wartości nieruchomości. Stanowi również przeszkodę w uzyskaniu pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego.
 • Właścicielowi nieruchomości, nad którymi przebiega linia energetyczna na działce prywatnej przysługuje szereg roszczeń, w szczególności roszczenie o ich usunięcie lub dokonanie przesunięcia biegu linii.
 • Budowa w pobliżu linii wysokiego napięcia jest możliwa i bezpieczna pod warunkiem, że zachowamy przynajmniej minimalne odległości domu od linii.
 • W Raporcie o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz przebieg linii energetycznych bez wychodzenia z domu

Linia energetyczna na działce - co teraz?

Linie i słupy energetyczne stanowią stały element polskiego krajobrazu. Dzięki tej rozwiniętej sieci infrastruktury technicznej mamy zapewnione stabilne i bezpieczne dostawy energii elektrycznej do naszych domów, zakładów pracy oraz obiektów użyteczności publicznej.

O ile urządzenia techniczne i nadziemne przewody sieci elektroenergetycznej nie stanowią większego problemu na terenie niezurbanizowanym, o tyle okazują się problematyczne, jeśli znajdują się na posesjach prywatnych lub w ich pobliżu. Przede wszystkim linia energetyczna na działce obniża wartość nieruchomości i w uzasadnionych przypadkach może stanowić przeszkodę w uzyskaniu pozwolenia na budowę domu.

Linia energetyczna na działce? Roszczenia właściciela i służebność przesyłu

Przedsiębiorstwo przesyłowe ma prawo do korzystania z cudzej nieruchomości na rzecz naprawy, konserwacji, instalacji urządzeń technicznych związanych z siecią przesyłową lub do ich wymiany. Fakt ustanowienia służebności jest obligatoryjnie wpisywany do III działu księgi wieczystej nieruchomości obciążonej.

Pamiętaj, że właścicielowi nieruchomości, nad którymi przebiega linia energetyczna na działce prywatnej przysługuje szereg roszczeń, w szczególności roszczenie o ich usunięcie lub dokonanie przesunięcia biegu linii.

Czym są linie wysokiego napięcia?

Linie energetyczne napowietrzne to urządzenie, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej. Stanowią większość wśród linii przesyłowych. Zbudowane są z przewodów fazowych – rozwieszonych na słupach za pomocą łańcuchów izolatorowych.

W zależności od odległości, na które ma być przesyłana energia, można podzielić je wg poniższego schematu:

 • I kategoria – linia 220 do 400 kV, czyli linie najwyższego napięcia, w przypadku przesyłania na duże odległości. Wyłącznym operatorem sieci najwyższego napięcia są Polskie Sieci Energetyczne - PSE S.A.;
 • II kategoria – linia 110 kV, czyli linie wysokiego napięcia, przesyłane na odległość nie przekraczającą kilkudziesięciu kilometrów. Operatorami tych linii są Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych, m.in.: TAURON, Energa, ENEA, PGE, i in.

Gdzie znajdziemy informacje o przebiegu linii energetycznych na działce?

Zanim zaczniesz budowę domu lub innej inwestycji budowlanej, sprawdź czy działka nie posiada uciążliwości i zagrożeń, które istotnie wpłyną na komfort twojego życia. W tym celu zdiagnozuj działkę pod kątem wad i zagrożeń w okolicy. Z pomocą przyjdzie ci Raport OnGeo.pl!

OnGeo.pl znajdziesz m.in. mapę napowietrznych linii energetycznych, dzięki której dowiedz się w jakiej odległości od działki znajdują się urządzenia i linie sieci energetycznej.

Wykonując samodzielnie analizę linii energetycznych w Raporcie o Terenie zyskasz informacje o: 

 • sieciach:
  • niskiego napięcia,
  • średniego napięcia,
  • wysokiego napięcia,
  • najwyższego napięcia,
 • lokalizacja:

Analiza zawiera opracowanie mapy sieci energetycznych, oraz tabelaryczny spis występujących urządzeń infrastruktury. Poniżej przedstawiam przykładowy wynik analizy działki - mapa linii energetycznych z Raportu o Terenie.

Mapa linii energetycznych na działce w Raportach o Terenie
Mapa linii energetycznych na działce w Raportach o Terenie

Kupujesz działkę pod budowę domu? Skorzystaj z check-listy OnGeo przed zakupem!

Przygotowaliśmy dla Ciebie kompletną listę rzeczy do sprawdzenia przed zakupem działki, opartą na naszym długotrwałym doświadczeniu oraz analizie tysięcy raportów o terenie dla klientów. Nasza reputacja, jako portalu ongeo.pl jest niezaprzeczalna, a nasza baza danych o nieruchomościach jest największa na rynku. Zaufaj nam, abyś mógł podejmować decyzje z pełnym zaufaniem.

POBIERZ LISTĘ RZECZY DO SPRAWDZENIA

Linie energetyczne wysokiego napięcia. Jak oddziaływają na środowisko i człowieka?

Linie energetyczne o wysokich napięciach oddziałują na środowisko oraz zdrowie ludzi. Podczas budowy napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia, ulegają zniszczeniu gleby wzdłuż trasy przebiegu. W trakcie eksploatacji oddziaływanie linii energetycznych na środowisko powoduje m.in. zakłócenia radioelektryczne, hałas czy ujemny wpływ na organizmy żywe

Dlatego każdy projekt przeprowadzania linii energetycznych powinien opierać się o wnikliwe badania i opracowania ekofizjograficzne. Dodatkowo każda inwestycja polegająca na budowie sieci wysokiego napięcia powinna zawierać solidną ocenę oddziaływania na środowisko. W ocenie takiej projektanci wskazują rozwiązania wariantowe przebiegu linii energetycznej, w tej sposób aby zapewnić jak najniższe straty i ograniczenia funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

Jakie są bezpieczne wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego?

Jeśli chodzi o pole elektryczne, wyróżniamy dwie strefy:

 1. Obszary dostępne dla ludzi, gdzie natężenie pola osiąga maksymalnie 10 kV/m;
 2. Strefy uznawane za bezpieczne dla stałego przebywania ludzi, o natężeniu pola 1 kV/m.

W przypadku pola elektrycznego odległość od przewodów, w której wartość natężenia pola spada poniżej 1 kV/m wynosi odpowiednio dla linii:

 • 110 kV – 14,5 metra;
 • 220 kV – 26,0 metra;
 • 400 kV – 33,0 metra.

W przypadku pola magnetycznego nie ma rozróżnienia na strefy. O bezpiecznej strefie zamieszkania mówi się wówczas, gdy pole magnetyczne ma natężenie niższe niż 60 A/m. Warto wiedzieć, że w przypadku prawidłowo eksploatowanej linii wysokiego napięcia 400 kV wartość natężenia pola magnetycznego nawet bezpośrednio pod przewodami jest niższe i zwykle nie przekracza 30 A/m.

Jeśli występują wątpliwości co do wartości natężenia pola, zleca się wykonanie odpowiednich badań specjalistycznej firmie. Koszt takich badań jest wysoki - wynosi nawet kilkuset złotych, a terminy ich wykonania przekraczają często kilka tygodni.

Linia wysokiego napięcia, a budowa domu

Budowa w pobliżu linii wysokiego napięcia jest możliwa i bezpieczna pod warunkiem, że zachowamy przynajmniej minimalne odległości domu od linii. Minimalna odległość domu od linii wysokiego napięcia wynosi maksymalnie 33 metry (napięcie 400 kV, czyli linia najwyższego napięcia). Średnio dla linii wysokiego napięcia odległość ta wynosi 14,5 m.

Podsumowując, budowa w odległości 35 metrów od linii wysokiego napięcia spełnia wszystkie normy dotyczące bezpieczeństwa dla mieszkańców.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.