Porady OnGeo

Mapa GPZ i mapa transformatorów

Monika Byś
2022-01-25
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-01-25
Głosów: 54, średnia ocen: 4.8
Mapa GPZ

Sieć elektroenergetyczna składa się z zestawu urządzeń i instalacji służących do przesyłania lub dystrybucji nośników energetycznych. Jednym z istotnych elementów sieci są główne punkty zasilające (GPZ) oraz transformatory. Lokalizacja tych urządzeń ma istotne znaczenie podczas wyboru działki na cele inwestycyjne, w tym również na cele mieszkaniowe. Wybierając idealną działkę pod budowę domu, należy przede wszystkim sprawdzić czy nie znajduje się ona w bliskim sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej. Takie położenie nieruchomości mogłoby uniemożliwić realizację Twojej inwestycji, dlatego OnGeo przygotowało dla Ciebie rozwiązanie dzięki któremu poznasz lokalizację urządzeń infrastruktury sieci energetycznej bez wychodzenia z domu. Z pomocą przyjdzie Ci mapa GPZ oraz mapa transformatorów.

 • Pomieszczenie stacji transformatorowej może być sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu, jeżeli zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej 2,8 m.
 • Mapa GPZ dostarczy Ci precyzyjnej informacji w jakiej odległości od granicy wybranej działki znajduje się urządzenie elektroenergetyczne
 • Jeśli chcesz wiedzieć czy w Twojej okolicy znajduje się transformator lub GPZ, pobierz Raport o Terenie i zdiagnozuj działkę samodzielnie.

Stacje elektroenergetyczne

Zanim przejdziemy do mapy GPZ i mapy transformatorów wyjaśnijmy sobie czym są te elementy sieci energetycznej. Do najważniejszych pojęć związanych ze stacjami elektroenergetycznymi należą:

 • stacja elektroenergetyczna,
 • rozdzielnia,
 • pola rozdzielnicze,
 • szyny zbiorcze.

Stacja elektroenergetyczna jest elementem całej infrastruktury sieci elektroenergetycznej, a jej przeznaczeniem jest rozdzielanie lub przetwarzanie energii. Przetwarzanie energii elektrycznej w stacjach może polegać zarówno na transformacji z jednego poziomu napięcia na inny, jak i na przekształceniu prądu przemiennego na stały lub odwrotnie.

Zespół urządzeń składający się na stacje elektroenergetyczne tworzy węzeł w sieci elektroenergetycznej. Taki zespół urządzeń infrastruktury sieci elektroenergetycznej znajduje się zazwyczaj na ogrodzonym terenie, w obudowie lub wspólnym, zamkniętym pomieszczeniu. Z uwagi na funkcje stacji stosuje się podział na główny punkt zasilający GPZ oraz rozdzielczy punkt zasilający - RPZ.

Główny punkt zasilający (GPZ)

Główny Punkt Zasilający to stacja transformatorowa umieszczana zazwyczaj w terenie niezurbanizowanym, poza miastami. W GPZ mogą znaleźć się zarówno rozdzielnie wysokiego, jak i średniego napięcia oraz stanowiska transformatorów mocy i potrzeb własnych.

Główny punkt zasilający w Kątach Rybackich, fot. Energa
Główny punkt zasilający w Kątach Rybackich, fot. Energa

Stacja transformatorowa

Stacje transformatorowe inaczej zwane stacjami trafo lub trafostacjami odgrywają istotną rolę w przesyłaniu energii energetycznej ze źródeł wytwarzania do odbiorcy, ponieważ to w nich odbywa się dystrybucja i rozdział energii elektrycznej. Ma to miejsce dla różnych poziomów napięć – z wyższego na niższe lub odwrotnie. Ze względu na ten fakt wyróżnia się cztery rodzaje stacji transformatorowych:

 1. Napowietrzne (słupowe stacje transformatorowe) - służą głównie do zasilania odbiorców wiejskich i mało-osiedlowych z sieci napowietrznej lub kablowej SN. Słupowe staje transformatorowe instaluje się na odpowiednio przygotowanych do tego słupach betonowych lub żelbetowych.
 2. Wnętrzowe stacje transformatorowe - znajdują się we wnętrzach budynków: mieszkalnych, biurowych, czy usługowych. Są lokalizowane w specjalnie przygotowanych do tego celu pomieszczeniach i przygotowywane do wymagań budynku.
 3. Stacje kontenerowe - kompletne urządzenie elektryczne. We wnętrzu znajdują się wszystkie elementy stacji elektroenergetycznej jak: transformator, rozdzielnia SN, rozdzielnica NN, układy pomiarowe, instalacje wewnętrzne itp. Stacje kontenerowe można podzielić dodatkowo ze względu na obsługę: na zewnętrzne i z wewnętrznym korytarzem obsługi.
 4. Stacje mobilne - umożliwiają zarówno przenoszenie ich z miejsca na miejsce, jak i transport oraz użytkowanie w dowolnie wybranych miejscach. Wyposażone są one we wszystkie urządzenia elektryczne co standardowa stacja transformatorowa, ale dodatkowo wyposażone są w elementy ułatwiające transport stacji.
Stacja transformatorowa dla instalacji fotowoltaicznej, fot. elenco.pl
Stacja transformatorowa dla instalacji fotowoltaicznej, fot. elenco.pl

Jaka jest minimalna odległość budynku od transformatora?

Minimalna odległość stacji transformatorowej od budynków określona jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065). Zgodnie z § 182 niniejszego rozporządzenia:

Pomieszczenie stacji transformatorowej może być sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu, jeżeli są spełnione warunki określone w § 96 oraz:
1) zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej 2,8 m;
2) ściany i stropy będą stanowiły oddzielenia przeciwpożarowe oraz będą miały zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy i gazów.

Zapis wynikający z § 96 mówi o tym, że pomieszczenie techniczne, w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania (stacje transformatorowe), może być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Warunkiem jest natomiast zastosowanie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, które zapewniają ochronę sąsiednich pomieszczeń mieszkalnych przed uciążliwym oddziaływaniem tych urządzeń.

Polecamy wpis: Sprawdź, jaka jest bezpieczna odległość od linii energetycznych

Mapa GPZ i mapa transformatorów

Mapa transformatorów dostępna jest w zakładce Napowietrzne linie energetyczne i jest częścią sekcji Infrastruktura.

Jeśli chcesz wiedzieć czy w Twojej okolicy znajduje się transformator lub GPZ, pobierz Raport o Terenie i zdiagnozuj działkę samodzielnie. Mapa GPZ dostarczy Ci precyzyjnej informacji w jakiej odległości od granicy wybranej działki znajduje się urządzenie elektroenergetyczne. Otrzymasz czytelną mapę z wrysowanymi urządzeniami sieci energetycznej oraz poznasz przebieg napowietrznych linii energetycznych niskiego, średniego, wysokiego i najwyższego napięcia.

Poniżej znajdują się fragmenty dwóch Raportów o Terenie – pierwszy z zaznaczonym GPZ, drugi z transformatorem.

Mapa GPZ w Raporcie o Terenie
Mapa GPZ w Raporcie o Terenie
Mapa transformatorów w Raporcie o Terenie
Mapa transformatorów w Raporcie o Terenie

Każda mapa zawiera dodatkowy opis zebrany w tabeli.

Tabela elementów sieci elektroenergetycznej w Raporcie o Terenie
Tabela elementów sieci elektroenergetycznej w Raporcie o Terenie

Jak pobrać Raport o Terenie?

 • W pierwszej kolejności wejdź na stronę ongeo.pl w zakładce Raporty o Terenie OnGeo -> tutaj
 • Wyszukaj i wybierz swoją działkę. Możesz tego dokonać na trzy sposoby:

Użyj pola wyszukiwarki. Wyszukaj działkę po adresie lub po numerze. Poniżej pola wyszukiwarki pojawi się lista podpowiedzi z działkami, które pasują do Twojego zapytania.

Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki
Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki

Wskaż na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię działkę. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości).

Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie2
Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie2

Narysuj na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię lokalizację działki. Następnie poprzez klikanie i zaznaczanie kolejno punktów zawężających obszar swojego zainteresowania, zostanie zaznaczony wybrany przez Ciebie obszar działki. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości).

 • Zaznacz cechy terenu, które chciałbyś pobrać dla swojej działki, a następnie wybierz Napowietrzne linie energetyczne z zakładki Infrastruktura.
Wybierz napowietrzne linie energetyczne
Wybierz napowietrzne linie energetyczne
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.

W Raporcie o działce masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów, co spowoduje, że cena będzie niższa.

 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz na wskazany adres mailowy.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.