Porady OnGeo

Jaki jest koszt przyłącza wody do działki?

Monika Byś
2021-12-10
~7 min
Post zaktualizowany: 2024-01-23
Głosów: 65, średnia ocen: 4.8
koszt przyłącza wody do działki

Jeżeli w pobliżu działki na której budujesz dom znajduje się sieć wodociągowa, musisz się do niej przyłączyć. Za budowę i utrzymanie urządzeń wodociągowych oraz sieci odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe zaopatrujące dany teren w wodę. Podłączenie domu do sieci wodociągowej następuje zawsze na koszt i na wniosek właściciela posesji. Koszt przyłącza wody do działki jest uzależniony od długości przyłącza wody, warunków terenowych i aktualnych cen robót budowalnych. W dzisiejszym artykule zastanawiamy się jaki jest koszt przyłącza wody do działki.

 • Podłączenie domu do sieci następuje na koszt i na wniosek właściciela posesji. Właściciel domu jest również odpowiedzialny za utrzymanie, konserwację oraz ewentualną naprawę przyłącza wodociągowego.
 • Gmina nie może pobierać opłat od właściciela nieruchomości za przyłączenie do sieci wodociągowej.
 • Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie mogą pobierać opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz za aktualizację, zmianę, przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej oraz za wszelkie zezwolenia z tym związane, które może wydawać to przedsiębiorstwo.
 • W Raportach o Terenie dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Przyłączenie do sieci wodociągowej

Budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga pozwolenia na budowę.

Nowelizacja prawa budowlanego z 2020 r. wprowadziła zakaz pobierania opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz za aktualizację, zmianę, przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej oraz za wszelkie zezwolenia z tym związane, które może wydawać przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Ponadto przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wody zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej.

Polecamy wpis: Jak wypełnić wniosek o przyłącze wody?

Jeśli w Twojej miejscowości nie ma wodociągu, możesz korzystać z wody pochodzącej z własnej studni i ujęć wody, jeśli jakość wody zostanie zachowana
Jeśli w Twojej miejscowości nie ma wodociągu, możesz korzystać z wody pochodzącej z własnej studni i ujęć wody, jeśli jakość wody zostanie zachowana

Za budowę i utrzymanie urządzeń wodociągowych oraz sieci odpowiada przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zaopatrujące dany teren w wodę. Podłączenie domu do sieci następuje na koszt i na wniosek właściciela posesji. Właściciel domu jest również odpowiedzialny za utrzymanie, konserwację oraz ewentualną naprawę przyłącza wodociągowego.

Odległość sieci wodociągowej od granic działki będzie kluczowym elementem determinującym koszty przyłączenia budynku. Jeśli okaże się, że wodociąg zlokalizowany jest w odległości kilkunastu, a nawet kilkuset metrów od działki, wykonanie przyłącza jest realne, lecz cena jaką inwestor będzie musiał zapłacić za rozbudowę sieci będzie niewspółmiernie wyższa niż w przypadku kilkumetrowej odległości.

Zanim podejmiesz kroki formalne związane z przyłączeniem wody do domu, warto sprawdzić przebieg wodociągów w Twojej okolicy.

Sprawdź przebieg wodociągów w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić jaki jest przebieg wodociągu w Twojej okolicy, pobierz Raport o Terenie OnGeo. Raport o działce da Ci odpowiedź, czy Twoja działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowej oraz gdzie znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej.

Polecamy wpis: Jak sprawdzić gdzie idzie wodociąg - mapa wodociągów

Jak sprawdzić gdzie idzie wodociąg? Fragment Raportu o działce
Jak sprawdzić gdzie idzie wodociąg? Fragment Raportu o działce

Koszt przyłącza wody do działki. Ile kosztuje przyłącze wody?

Zanim zajmiemy się podliczeniem kosztów warto podkreślić, że zgodnie z przepisami gmina nie może pobierać opłat od właściciela nieruchomości za przyłączenie do sieci wodociągowej. Mimo to, jednostki samorządowe próbują umieszczać opłaty przyłączeniowe w uchwalanych regulaminach. Jeśli Twoja gmina również próbuje w nieuczciwy sposób pobrać od Ciebie opłatę przyłączeniową, masz prawo zaskarżyć uchwałę gminy i zgłosić naruszenie prawa do prokuratury. Prokurator ma obowiązek podjęcia określonych działań, które zmierzają do zakwestionowania zapisów regulaminu gminnego.

Bardzo ważna informacją dotyczącą opłat za przyłączenie jest fakt, że od 2020 r. (po wejściu w życie nowelizacji prawa budowlanego z 13 lutego 2020 r.) przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie mogą pobierać opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz aktualizację, zmianę, przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej oraz za wszelkie zezwolenia z tym związane, które może wydawać to przedsiębiorstwo.

Teraz możemy przejść do policzenia kosztów przyłączenia do sieci wodociągowej:

Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego

Opracowanie projektu przyłączenia to koszt około 1000 zł. Jeśli projekt jest bardziej skomplikowany lub odległość od sieci rozdzielczej do domu wynosi kilkadziesiąt metrów, cena może przekroczyć nawet 2500 zł.

Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego zleca się osobie z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych. Poza samym opracowaniem dokumentacji projektowej do obowiązków projektanta należy weryfikacja położenia działki w terenie. W przypadku gdy wyznaczona trasa projektowanego przyłącza wodociągowego przebiega przez działkę sąsiada, należy dodatkowo uzyskać zgodę na wykonanie robót budowlanych na posesji sąsiedniej.

Czasami firmy, które zajmują się opracowaniem projektu wodociągowego podejmują się również uzgodnienia projektu z Naradą Koordynacyjną oraz z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym. Taka opcja jest korzystniejsza z punktu widzenia zleceniodawcy, gdyż nie wymaga od niego załatwiania dodatkowych formalności urzędowych. Jeśli projektant sieci zaproponuje Ci tę możliwość, skorzystaj z niej.

Uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej (ZUD*)

Cena za uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej wynosi około 60 zł. Koszt uzgodnienia może różnić się w różnych częściach kraju.

*W dniu 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która zmieniła zasady wydawania uzgodnień dokumentacji projektowej. Od tej pory zajmują się tym Narady Koordynacyjne organizowane przez starostów, które zastąpiły ZUD-y.

Uzgodnienie projektu z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym

Cena za uzgodnienie projektu wynosi około 100 zł.

Podana cena została uśredniona dla 10 przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce. Koszt uzgodnienia może różnić się w różnych częściach kraju. Niektóre przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie pobierają opłaty za uzgodnienie. Zapis ten wynika z przyjętego regulaminu przedsiębiorstwa. Na stronie internetowej najbliższego zakładu powinien znaleźć się cennik usług i dokumentów.

Projekt zmian w organizacji ruchu

Koszt projektu zmian w organizacji ruchu drogowego wynosi 500 zł. Wykonanie go będzie konieczne wyłącznie jeśli trzeba wyłączyć jeden pas ruchu.

Usługi geodezyjne

Do ceny za przyłączenie należy doliczyć jeszcze opłaty geodezyjne, które średnio wynoszą około 1500 zł (wytyczenie przebiegu przyłącza na podstawie projektu, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wody, wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej).

Prace ziemne związane z przyłączeniem do sieci wodociągowej

Cena jaką musisz zapłacić za wykonanie przyłącza wodociągowego uzależnione jest od:

 • warunków glebowych, tzw. materiału w którym należy wykonać wykop, np. gruz, grunt naturalny, asfalt,
 • głębokości rowu,
 • średnicy rury,
 • indywidualnego cennika przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego,
 • długości przyłącza wodociągowego.

Zazwyczaj przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne proponują rozliczenie za punkt włączeniowy oraz za każdy kolejny metr bieżący przyłączenia. Stawki różnią się od siebie, więc jeśli chcesz poznać dokładny cennik za prace ziemne przy budowie przyłącza wody, odsyłamy do cenników zakładów wodociągowych, które znajdują się na ich stronach www.

Średnio za punkt wyłączeniowy pobiera się opłatę w wysokości 600 – 1000 zł, a za kolejny metr bieżący – 80 do nawet 250 zł.

Montaż wodomierza

Cena za montaż wodomierza wynosi około 100 zł.

UWAGA! Brak danych o niektórych usługach lub opłatach częściowych może oznaczać, że są one wliczone w inne usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Cenniki poszczególnych usług zakładów wodociągowych można znaleźć na ich stronach www.

Jaki jest koszt przyłącza wody do działki? Obliczamy koszt całkowity przyłącza wody

 • 1000 zł - opracowanie projektu przyłącza wodociągowego;
 • 60 zł - uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej;
 • 100 zł - uzgodnienie projektu z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym;
 • 500 zł - projekt zmian w organizacji ruchu;
 • 1500 zł - usługi geodezyjne;
 • 2275 zł* - prace ziemne związane z przyłączeniem do sieci wodociągowej

*Dla przykładu wybraliśmy wykonanie przyłącza wody na terenie obsługiwanym przez MWIO sp. z o.o. na terenie Grudziądza. Do tego celu obliczymy koszt przyłącza wody do działki dla przyłącza o długości 20 m, o średnicy rury 40 mm PE o standardowych warunkach glebowych – suchy wykop, grunt naturalny utwardzony, bez korzeni. Cennik:

900 zł – opłata za włączenie do sieci;

70 zł – opłata za każdy metr bieżący do 15 m długości przyłącza;

65 zł – opłata za każdy metr dodatkowy przyłącza powyżej 15 m.

Koszt przyłącza wody do działki: 900 zł + 15 ∙ 70 zł + 5 ∙ 65 zł = 2275 zł

 • 100 zł - montaż wodomierza

Jaki jest koszt przyłącza wody według wskazanych parametrów?

W sumie: 5 535 zł

Sprawdź uzbrojenie terenu w Raportach o Terenie

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w Raporcie o Terenie OnGeo.pl w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie terenu w media.

Możesz sprawdzić uzbrojenie terenu dowolnej działki na obszarze całej Polski. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy działka, którą zamierzasz kupić lub się na niej wybudować ma dostęp do mediów.

Nie kupuj „kota w worku”! Zdiagnozuj działkę i ciesz się dobrą inwestycją.

Poniżej prezentujemy fragment raportu o działce z uzbrojeniem terenu w media

Raport o działce - uzbrojenie terenu w media
Raport o działce - uzbrojenie terenu w media

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.